Plenarsammanträdet den 2010-06-16

Ingen video finns

16:47:59

16:54:59
Årsrapport om de mänskliga rättigheterna (2008) – EU:s politik till stöd för människorättsförsvarare – Handel med tortyrredskap - (debatt)


Nuvarande talare

  • Baroness Catherine Ashton

Längd

00:07:00

Start

16:47:59

Slut

16:54:59

Ansvarsfriskrivning

Simultantolkningen av debatterna tillhandahålls av Europaparlamentet enbart i syfte att underlätta kommunikationen mellan sammanträdesdeltagarna och utgör inte någon auktoriserad återgivning av debatterna.
Endast det ursprungliga anförandet och den skriftliga översättningen av anförandet gäller.
Vid skillnader mellan simultantolkningen och det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet) gäller det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet).
Utan uttryckligt tillstånd från Europaparlamentet är användning av den inspelade tolkningen för andra ändamål än de som anges ovan strängt förbudet.

Tolkning är inte en autentisk återgivning av ett sammanträde.

16:47:59 - Anföranden - start

16:54:59 - Anföranden - slut