Plenarsammanträdet den 2010-10-21

Ingen video finns

09:29:12

09:30:58
Genomförda reformer och utvecklingen i Moldavien (debatt)


Nuvarande talare

  • Kristian VIGENIN
  • Gruppen Progressiva f\u00F6rbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • BulgarienCoalition for Bulgaria

Längd

00:01:45

Start

09:29:12

Slut

09:30:58

Ansvarsfriskrivning

Simultantolkningen av debatterna tillhandahålls av Europaparlamentet enbart i syfte att underlätta kommunikationen mellan sammanträdesdeltagarna och utgör inte någon auktoriserad återgivning av debatterna.
Endast det ursprungliga anförandet och den skriftliga översättningen av anförandet gäller.
Vid skillnader mellan simultantolkningen och det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet) gäller det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet).
Utan uttryckligt tillstånd från Europaparlamentet är användning av den inspelade tolkningen för andra ändamål än de som anges ovan strängt förbudet.

Tolkning är inte en autentisk återgivning av ett sammanträde.

09:29:12 - Anföranden - start

Pågående debatt

09:30:58 - Anföranden - slut