Plenarsammanträdet den 2011-03-08

Ingen video finns

14:06:55

14:08:20
Röstförklaringar


Nuvarande talare

  • Nirj DEVA
  • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • Förenade kungariketConservative Party

Längd

00:01:25

Start

14:06:55

Slut

14:08:20

Ansvarsfriskrivning

Simultantolkningen av debatterna tillhandahålls av Europaparlamentet enbart i syfte att underlätta kommunikationen mellan sammanträdesdeltagarna och utgör inte någon auktoriserad återgivning av debatterna.
Endast det ursprungliga anförandet och den skriftliga översättningen av anförandet gäller.
Vid skillnader mellan simultantolkningen och det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet) gäller det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet).
Utan uttryckligt tillstånd från Europaparlamentet är användning av den inspelade tolkningen för andra ändamål än de som anges ovan strängt förbudet.

Tolkning är inte en autentisk återgivning av ett sammanträde.

14:06:55 - Anföranden - start

Pågående debatt

14:08:20 - Anföranden - slut