Plenarsammanträdet den 2015-05-19

Ingen video finns

10:54:39

10:56:47
Beslut om den digitala inre marknaden


Nuvarande talare

  • Dita CHARANZOVÁ
  • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater f\u00F6r Europa
  • TjeckienANO 2011

Längd

00:02:08

Start

10:54:39

Slut

10:56:47

Ansvarsfriskrivning

Simultantolkningen av debatterna tillhandahålls av Europaparlamentet enbart i syfte att underlätta kommunikationen mellan sammanträdesdeltagarna och utgör inte någon auktoriserad återgivning av debatterna.
Endast det ursprungliga anförandet och den skriftliga översättningen av anförandet gäller.
Vid skillnader mellan simultantolkningen och det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet) gäller det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet).
Utan uttryckligt tillstånd från Europaparlamentet är användning av den inspelade tolkningen för andra ändamål än de som anges ovan strängt förbudet.

Tolkning är inte en autentisk återgivning av ett sammanträde.

10:54:39 - Anföranden - start

Pågående debatt

10:56:47 - Anföranden - slut