Plenarsammanträdet den 2015-05-19

Ingen video finns

11:55:37

11:56:51
Beslut om den digitala inre marknaden


Nuvarande talare

  • José BLANCO LÓPEZ
  • Gruppen Progressiva f\u00F6rbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • SpanienPartido Socialista Obrero Espa\u00F1ol

Längd

00:01:13

Start

11:55:37

Slut

11:56:51

Ansvarsfriskrivning

Simultantolkningen av debatterna tillhandahålls av Europaparlamentet enbart i syfte att underlätta kommunikationen mellan sammanträdesdeltagarna och utgör inte någon auktoriserad återgivning av debatterna.
Endast det ursprungliga anförandet och den skriftliga översättningen av anförandet gäller.
Vid skillnader mellan simultantolkningen och det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet) gäller det ursprungliga anförandet (eller den skriftliga översättningen av anförandet).
Utan uttryckligt tillstånd från Europaparlamentet är användning av den inspelade tolkningen för andra ändamål än de som anges ovan strängt förbudet.

Tolkning är inte en autentisk återgivning av ett sammanträde.

11:55:37 - Anföranden - start

11:56:51 - Anföranden - slut