На живо

от 16 до 19 септември 2019 г. / / Страсбург

Понеделник, 16 Септември 2019 г. - Четвъртък, 19 Септември 2019 г.

Страсбург

Понеделник, 16 Септември 2019 г.


Вторник, 17 Септември 2019 г.


Сряда, 18 Септември 2019 г.


Четвъртък, 19 Септември 2019 г.

Търсене

Вторник, 2 юли 2019 г. - Четвъртък, 4 юли 2019 г.

Страсбург

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Етапи в съставянето на дневния ред на пленарната сесия

 • 1 - Проект на дневен ред

  Приблизително един месец преди месечната сесия

 • 2 - Окончателен проект на дневен ред

  Четвъртъкът преди месечната сесия

 • 3 - Дневен ред

  Първият ден от месечната сесия

 • 4 - Дневен ред за всеки ден

  От втория ден на месечната сесия