Понеделник, 24 октомври 2016 г. - Четвъртък, 27 октомври 2016 г.

Страсбург

Понеделник, 24 Октомври 2016 г.


Вторник, 25 Октомври 2016 г.


Сряда, 26 Октомври 2016 г.


Четвъртък, 27 Октомври 2016 г.

Търсене

Вторник, 28 Юни 2016 г.

Брюксел

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Етапи в съставянето на дневния ред на пленарната сесия

 • 1 - Проект на дневен ред

  Приблизително един месец преди месечната сесия

 • 2 - Окончателен проект на дневен ред

  Четвъртъкът преди месечната сесия

 • 3 - Дневен ред

  Първият ден от месечната сесия

 • 4 - Дневен ред за всеки ден

  От втория ден на месечната сесия