Понеделник, 3 октомври 2016 г. - Четвъртък, 6 октомври 2016 г.

Страсбург

Търсене

Вторник, 28 Юни 2016 г.

Брюксел

Сряда, 22 юни 2016 г. - Четвъртък, 23 юни 2016 г.

Брюксел

Приоритетна информация

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Етапи в съставянето на дневния ред на пленарната сесия

 • 1 - Проект на дневен ред

  Приблизително един месец преди месечната сесия

 • 2 - Окончателен проект на дневен ред

  Четвъртъкът преди месечната сесия

 • 3 - Дневен ред

  Първият ден от месечната сесия

 • 4 - Дневен ред за всеки ден

  От втория ден на месечната сесия