На живо

от 10 до 13 декември 2018 г. / / Страсбург

Понеделник, 10 Декември 2018 г. - Четвъртък, 13 Декември 2018 г.

Страсбург

Понеделник, 10 Декември 2018 г.


Вторник, 11 Декември 2018 г.


Сряда, 12 Декември 2018 г.


Четвъртък, 13 Декември 2018 г.

Търсене

Сряда, 28 ноември 2018 г. - Четвъртък, 29 ноември 2018 г.

Брюксел

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Етапи в съставянето на дневния ред на пленарната сесия

 • 1 - Проект на дневен ред

  Приблизително един месец преди месечната сесия

 • 2 - Окончателен проект на дневен ред

  Четвъртъкът преди месечната сесия

 • 3 - Дневен ред

  Първият ден от месечната сесия

 • 4 - Дневен ред за всеки ден

  От втория ден на месечната сесия