понеделник, 15 септември 2014 г. - четвъртък, 18 септември 2014 г.

Страсбург

понеделник, 15 септември 2014 г.


вторник, 16 септември 2014 г.


сряда, 17 септември 2014 г.


четвъртък, 18 септември 2014 г.

Търсене

вторник, 1 юли 2014 г. - четвъртък, 3 юли 2014 г.

Страсбург

сряда, 2 април 2014 г. - четвъртък, 3 април 2014 г.

Брюксел

Приоритетна информация

Приоритетни документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Етапи в съставянето на дневния ред на пленарната сесия

 • 1 - Проект на дневен ред

  Приблизително един месец преди месечната сесия

 • 2 - Окончателен проект на дневен ред

  Четвъртъкът преди месечната сесия

 • 3 - Дневен ред

  Първият ден от месечната сесия

 • 4 - Дневен ред за всеки ден

  От втория ден на месечната сесия