ДОКЛАД относно равенството между половете в търговските споразумения на ЕС

06-02-2018 A8-0023/2018 2017/2015(INI)
FEMM INTA

Eleonora FORENZA , Malin BJÖRK

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

ДОКЛАД относно европейската стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи

26-02-2018 A8-0036/2018 2017/2067(INI)
TRAN

István UJHELYI

Списък на гласуванията :   [init.]

ПОПРАВКИ / ДОПЪЛНЕНИЯ

err01

ДОКЛАД относно изоставащите региони в ЕС

27-02-2018 A8-0046/2018 2017/2208(INI)
REGI

Michela GIUFFRIDA

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

ПОПРАВКИ / ДОПЪЛНЕНИЯ

err01