Мултимедия според разискването

Сряда, 20 Май 2015 г.

09:03 - 09:03

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:03:00

Край

09:03:24

09:03 - 09:03 Откриване на заседанието

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:03:04

Край

09:03:23

09:03 - 12:02 Европейската програма за миграция

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:03:24

Край

09:03:38

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Роля : Présidente en exercice du Conseil

Продължителност

00:05:58

Начало

09:03:36

Край

09:09:34

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:04

Начало

09:09:35

Край

09:09:39

Frans Timmermans

Роля : Заместник-председател на Комисията

Продължителност

00:07:14

Начало

09:09:39

Край

09:16:53

Sven Schulze

Роля : Autre

Продължителност

00:01:22

Начало

09:15:50

Край

09:17:12

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

09:27:14

Край

09:27:38

Manfred Weber

Роля : PPE

Продължителност

00:06:33

Начало

09:27:28

Край

09:34:02

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:01:10

Начало

09:33:35

Край

09:34:46

Bill Etheridge

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:41

Начало

09:34:32

Край

09:35:13

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:35:07

Край

09:35:20

Manfred Weber

Роля : PPE

Продължителност

00:00:54

Начало

09:35:10

Край

09:36:04

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:35:47

Край

09:36:10

James Carver

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:27

Начало

09:36:04

Край

09:36:31

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

09:36:25

Край

09:36:54

Gianni Pittella

Роля : S&D

Продължителност

00:03:13

Начало

09:36:43

Край

09:39:57

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

09:39:28

Край

09:39:56

João Ferreira

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:02

Начало

09:39:47

Край

09:40:49

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:40:34

Край

09:40:51

Gianni Pittella

Роля : S&D

Продължителност

00:00:29

Начало

09:40:37

Край

09:41:07

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:40:56

Край

09:41:12

Timothy Kirkhope

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:06

Начало

09:41:07

Край

09:42:13

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

09:42:09

Край

09:42:35

Vicky Ford

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:26

Начало

09:42:28

Край

09:42:54

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:42:47

Край

09:42:59

Timothy Kirkhope

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:44

Начало

09:42:53

Край

09:43:37

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:01:16

Начало

09:43:30

Край

09:44:47

Guy Verhofstadt

Роля : От името на групата

Продължителност

00:04:00

Начало

09:44:32

Край

09:48:32

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:48:27

Край

09:48:45

Emmanouil Glezos

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:47

Начало

09:48:36

Край

09:49:24

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

09:49:11

Край

09:49:37

Guy Verhofstadt

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:21

Начало

09:49:24

Край

09:49:45

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

09:49:35

Край

09:50:07

Gabriele Zimmer

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:04:02

Начало

09:49:54

Край

09:53:56

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

09:53:26

Край

09:53:56

Monika Hohlmeier

Роля : PPE

Продължителност

00:00:48

Начало

09:53:43

Край

09:54:32

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

09:54:18

Край

09:54:26

Gabriele Zimmer

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:58

Начало

09:54:20

Край

09:55:18

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:55:03

Край

09:55:25

Judith Sargentini

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:02:58

Начало

09:55:13

Край

09:58:11

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

09:57:45

Край

09:58:06

Tomáš Zdechovský

Роля : PPE

Продължителност

00:00:50

Начало

09:57:57

Край

09:58:47

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:58:32

Край

09:58:50

Judith Sargentini

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:50

Начало

09:58:40

Край

09:59:31

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:59:17

Край

09:59:35

Nigel Farage

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:00

Начало

09:59:30

Край

10:01:30

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

10:01:25

Край

10:01:53

Doru-Claudian Frunzulică

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:01:01

Начало

10:01:46

Край

10:02:47

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:01:05

Начало

10:02:15

Край

10:03:21

Vicky Maeijer

Роля : NI

Продължителност

00:00:06

Начало

10:03:50

Край

10:03:56

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:01:26

Начало

10:04:10

Край

10:05:36

Monika Hohlmeier

Роля : PPE

Продължителност

00:02:48

Начало

10:05:08

Край

10:07:56

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:07:30

Край

10:07:43

Enrique Guerrero Salom

Роля : S&D

Продължителност

00:01:49

Начало

10:07:35

Край

10:09:24

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

10:08:47

Край

10:09:16

Ryszard Czarnecki

Роля : ECR

Продължителност

00:01:34

Начало

10:09:05

Край

10:10:40

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:10:14

Край

10:10:26

Cecilia Wikström

Роля : ALDE

Продължителност

00:03:17

Начало

10:10:17

Край

10:13:34

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:32

Начало

10:12:41

Край

10:14:13

Marie-Christine Vergiat

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:51

Начало

10:13:42

Край

10:15:34

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:15:06

Край

10:15:26

Ska Keller

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:55

Начало

10:15:20

Край

10:17:15

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:17:04

Край

10:17:23

Laura Ferrara

Роля : EFDD

Продължителност

00:02:27

Начало

10:17:13

Край

10:19:41

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:43

Начало

10:18:52

Край

10:19:35

Udo Voigt

Роля : NI

Продължителност

00:01:47

Начало

10:19:21

Край

10:21:09

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:20:41

Край

10:20:58

Roberta Metsola

Роля : PPE

Продължителност

00:02:34

Начало

10:20:47

Край

10:23:22

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:43

Начало

10:22:31

Край

10:23:14

Birgit Sippel

Роля : S&D

Продължителност

00:02:12

Начало

10:23:00

Край

10:25:13

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:24:47

Край

10:25:05

Helga Stevens

Роля : ECR

Продължителност

00:01:35

Начало

10:24:52

Край

10:26:28

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:26:02

Край

10:26:20

Nathalie Griesbeck

Роля : ALDE

Продължителност

00:02:15

Начало

10:26:08

Край

10:28:23

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:27:55

Край

10:28:10

Martina Anderson

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:50

Начало

10:28:05

Край

10:29:55

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:29:41

Край

10:30:05

Jean Lambert

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:21

Начало

10:29:59

Край

10:31:20

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:31:14

Край

10:31:26

Kristina Winberg

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:44

Начало

10:31:17

Край

10:33:02

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:32:36

Край

10:32:50

Harald Vilimsky

Роля : NI

Продължителност

00:01:43

Начало

10:32:41

Край

10:34:25

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

10:33:52

Край

10:34:18

Brice Hortefeux

Роля : PPE

Продължителност

00:02:11

Начало

10:34:05

Край

10:36:17

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

10:35:44

Край

10:36:29

Jörg Leichtfried

Роля : S&D

Продължителност

00:02:01

Начало

10:36:15

Край

10:38:17

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:37:51

Край

10:38:06

Jussi Halla-aho

Роля : ECR

Продължителност

00:01:08

Начало

10:38:01

Край

10:39:09

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:39:03

Край

10:39:20

Gérard Deprez

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:41

Начало

10:39:09

Край

10:40:50

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:40:17

Край

10:40:40

Dennis de Jong

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:37

Начало

10:40:29

Край

10:42:07

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

10:41:34

Край

10:41:59

Bodil Valero

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:41

Начало

10:41:48

Край

10:43:29

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

10:42:54

Край

10:43:20

Rolandas Paksas

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:46

Начало

10:43:08

Край

10:44:55

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

10:44:18

Край

10:44:48

Marine Le Pen

Роля : NI

Продължителност

00:01:38

Начало

10:44:36

Край

10:46:15

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:45:47

Край

10:46:04

Anna Maria Corazza Bildt

Роля : PPE

Продължителност

00:02:11

Начало

10:45:57

Край

10:48:08

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:02:21

Начало

10:46:00

Край

10:48:22

Cécile Kashetu Kyenge

Роля : S&D

Продължителност

00:02:17

Начало

10:47:50

Край

10:50:08

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:01:00

Начало

10:49:29

Край

10:50:29

Branislav Škripek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:33

Начало

10:50:12

Край

10:51:46

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:51:19

Край

10:51:38

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:25

Начало

10:51:28

Край

10:52:53

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:52:27

Край

10:52:44

Lola Sánchez Caldentey

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:32

Начало

10:52:37

Край

10:54:10

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:53:43

Край

10:53:55

Eva Joly

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:37

Начало

10:53:48

Край

10:55:26

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:54:59

Край

10:55:18

Petr Mach

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:31

Начало

10:55:06

Край

10:56:38

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:56:12

Край

10:56:34

Kostas Papadakis

Роля : NI

Продължителност

00:01:35

Начало

10:56:23

Край

10:57:59

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

10:57:30

Край

10:57:52

Arnaud Danjean

Роля : PPE

Продължителност

00:01:58

Начало

10:57:41

Край

10:59:39

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:59:14

Край

10:59:28

Claude Moraes

Роля : S&D

Продължителност

00:01:57

Начало

10:59:24

Край

11:01:21

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

11:00:57

Край

11:01:34

Anders Primdahl Vistisen

Роля : ECR

Продължителност

00:01:30

Начало

11:01:20

Край

11:02:51

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:02:25

Край

11:02:42

Eleftherios Synadinos

Роля : NI

Продължителност

00:01:37

Начало

11:02:32

Край

11:04:10

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

11:03:38

Край

11:04:06

Salvatore Domenico Pogliese

Роля : PPE

Продължителност

00:01:59

Начало

11:03:55

Край

11:05:54

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

11:05:28

Край

11:05:49

Sylvie Guillaume

Роля : S&D

Продължителност

00:01:55

Начало

11:05:37

Край

11:07:33

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:07:07

Край

11:07:23

Marek Jurek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:27

Начало

11:07:14

Край

11:08:41

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:08:15

Край

11:08:33

Matteo Salvini

Роля : NI

Продължителност

00:01:35

Начало

11:08:22

Край

11:09:58

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:09:32

Край

11:09:50

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Роля : PPE

Продължителност

00:02:12

Начало

11:09:39

Край

11:11:52

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

11:11:21

Край

11:11:44

David Maria Sassoli

Роля : S&D

Продължителност

00:02:00

Начало

11:11:33

Край

11:13:34

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:56

Начало

11:12:48

Край

11:13:45

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:50

Начало

11:13:13

Край

11:15:04

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

11:14:33

Край

11:14:57

Rosa Estaràs Ferragut

Роля : PPE

Продължителност

00:02:18

Начало

11:14:45

Край

11:17:04

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

11:16:25

Край

11:16:55

Iliana Iotova

Роля : S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

11:16:42

Край

11:18:17

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:17:51

Край

11:18:04

Kazimierz Michał Ujazdowski

Роля : ECR

Продължителност

00:01:35

Начало

11:17:56

Край

11:19:31

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:19:06

Край

11:19:20

Paulo Rangel

Роля : PPE

Продължителност

00:01:45

Начало

11:19:13

Край

11:20:59

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

11:20:19

Край

11:20:52

Miriam Dalli

Роля : S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

11:20:38

Край

11:22:13

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

11:21:41

Край

11:22:06

Kinga Gál

Роля : PPE

Продължителност

00:01:39

Начало

11:21:55

Край

11:23:34

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

11:23:03

Край

11:23:25

Miltiadis Kyrkos

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

11:23:15

Край

11:24:52

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:24:24

Край

11:24:41

Barbara Kudrycka

Роля : PPE

Продължителност

00:01:50

Начало

11:24:31

Край

11:26:22

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

11:25:41

Край

11:26:17

Ana Gomes

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

11:26:05

Край

11:27:37

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

11:27:10

Край

11:27:30

Tomáš Zdechovský

Роля : PPE

Продължителност

00:01:39

Начало

11:27:19

Край

11:28:58

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

11:28:26

Край

11:28:50

Josef Weidenholzer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:30

Начало

11:28:39

Край

11:30:10

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:29:43

Край

11:30:01

Elisabetta Gardini

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

11:29:50

Край

11:31:33

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

11:31:00

Край

11:31:26

Kati Piri

Роля : S&D

Продължителност

00:01:30

Начало

11:31:14

Край

11:32:45

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:32:18

Край

11:32:35

Elmar Brok

Роля : PPE

Продължителност

00:01:28

Начало

11:32:25

Край

11:33:54

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:33:28

Край

11:33:46

Elena Valenciano

Роля : S&D

Продължителност

00:01:43

Начало

11:33:34

Край

11:35:18

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:34:51

Край

11:35:06

Patrizia Toia

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

11:34:57

Край

11:36:33

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:53

Начало

11:36:07

Край

11:37:00

Birgit Collin-Langen

Роля : PPE

Продължителност

00:00:50

Начало

11:36:45

Край

11:37:36

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

11:37:22

Край

11:37:49

Marlene Mizzi

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

11:37:37

Край

11:39:17

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

11:38:43

Край

11:39:16

Mirosław Piotrowski

Роля : ECR

Продължителност

00:01:08

Начало

11:39:03

Край

11:40:12

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

11:39:55

Край

11:40:17

Kostas Chrysogonos

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:35

Начало

11:40:05

Край

11:41:41

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:41:14

Край

11:41:30

Ivan Jakovčić

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:28

Начало

11:41:21

Край

11:42:50

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:42:24

Край

11:42:37

Ulrike Lunacek

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:39

Начало

11:42:29

Край

11:44:09

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:43:43

Край

11:44:00

Csaba Sógor

Роля : PPE

Продължителност

00:00:58

Начало

11:43:54

Край

11:44:52

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:44:46

Край

11:45:01

Monika Beňová

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

11:44:53

Край

11:46:27

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:46:01

Край

11:46:18

Jean Arthuis

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:08

Начало

11:46:10

Край

11:47:18

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

11:47:01

Край

11:47:21

Ignazio Corrao

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:35

Начало

11:47:11

Край

11:48:47

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

11:48:21

Край

11:48:49

Dimitris Avramopoulos

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:06:46

Начало

11:48:36

Край

11:55:22

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

11:55:16

Край

11:55:48

Zanda Kalniņa-Lukaševica

Роля : Présidente en exercice du Conseil

Продължителност

00:06:36

Начало

11:55:37

Край

12:02:13

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:02:43

Начало

11:59:54

Край

12:02:38

12:02 - 12:03 Състав на политическите групи: вж. протокола

Alexander Graf Lambsdorff

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

12:02:27

Край

12:03:05

12:02 - 12:07 Състав на комисиите и делегациите

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

12:04:28

Край

12:04:55

Marek Jurek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:57

Начало

12:04:44

Край

12:06:41

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:01:34

Начало

12:05:14

Край

12:06:48

Barbara Kudrycka

Роля : PPE

Продължителност

00:01:06

Начало

12:06:24

Край

12:07:30

12:07 - 12:12

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:05:26

Начало

12:07:13

Край

12:12:40

12:08 - 13:18 Време за гласуване

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:04:06

Начало

12:08:33

Край

12:12:39

Bernd Lucke

Роля : ECR

Продължителност

00:00:20

Начало

12:12:14

Край

12:12:35

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:04:21

Начало

12:12:22

Край

12:16:43

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:38

Начало

12:16:15

Край

12:17:54

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:00

Начало

12:17:29

Край

12:18:29

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:18:15

Край

12:18:49

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:18:39

Край

12:19:13

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

12:19:03

Край

12:19:29

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:29:47

Начало

12:19:20

Край

12:49:08

Bernd Lange

Роля : S&D

Продължителност

00:01:03

Начало

12:48:43

Край

12:49:46

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:08:08

Начало

12:49:28

Край

12:57:37

Bernd Lange

Роля : S&D

Продължителност

00:00:50

Начало

12:57:00

Край

12:57:51

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:03:09

Начало

12:57:34

Край

13:00:43

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:43

Начало

12:58:45

Край

13:00:28

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

13:00:03

Край

13:00:21

Dimitris Avramopoulos

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:02:06

Начало

13:00:19

Край

13:02:25

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:02:11

Начало

13:02:19

Край

13:04:31

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:03:44

Край

13:04:02

Gerard Batten

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:51

Начало

13:03:59

Край

13:04:50

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:14:56

Начало

13:04:34

Край

13:19:31

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:34

Начало

13:09:14

Край

13:10:49

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:08:35

Начало

13:10:24

Край

13:18:59

13:18 - 14:19 Обяснение на вот

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:02:48

Начало

13:19:20

Край

13:22:08

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

13:21:47

Край

13:22:07

Daniel Hannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:18

Начало

13:22:05

Край

13:23:23

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

13:23:16

Край

13:23:56

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:23:30

Край

13:23:47

Jiří Pospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

13:23:40

Край

13:25:12

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

13:24:42

Край

13:25:27

Neena Gill

Роля : S&D

Продължителност

00:00:54

Начало

13:24:55

Край

13:25:49

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:25:43

Край

13:25:58

Daniel Hannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:40

Начало

13:25:49

Край

13:27:30

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:27:03

Край

13:27:15

Luke Ming Flanagan

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:17

Начало

13:27:12

Край

13:28:29

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:28:22

Край

13:28:34

Csaba Sógor

Роля : PPE

Продължителност

00:00:52

Начало

13:28:29

Край

13:29:21

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:29:14

Край

13:29:30

Peter Jahr

Роля : PPE

Продължителност

00:01:27

Начало

13:29:20

Край

13:30:47

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:30:20

Край

13:30:36

Marijana Petir

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

13:30:26

Край

13:31:56

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:31:29

Край

13:31:43

Bruno Gollnisch

Роля : NI

Продължителност

00:01:44

Начало

13:31:36

Край

13:33:20

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:32:53

Край

13:33:09

Ivana Maletić

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

13:32:59

Край

13:34:32

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

13:34:04

Край

13:34:47

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:34:23

Край

13:34:39

Jiří Pospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

13:34:32

Край

13:36:09

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:35:41

Край

13:35:56

Neena Gill

Роля : S&D

Продължителност

00:01:03

Начало

13:35:49

Край

13:36:52

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:36:45

Край

13:37:02

Ivana Maletić

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

13:36:52

Край

13:38:34

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:58

Начало

13:38:02

Край

13:39:00

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

13:38:14

Край

13:38:54

Jiří Pospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

13:38:43

Край

13:40:18

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:39:51

Край

13:40:04

Neena Gill

Роля : S&D

Продължителност

00:00:57

Начало

13:39:59

Край

13:40:56

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:40:50

Край

13:41:03

Luke Ming Flanagan

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:16

Начало

13:40:59

Край

13:42:15

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:42:08

Край

13:42:22

Marijana Petir

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

13:42:12

Край

13:43:51

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:43:23

Край

13:43:37

Ivana Maletić

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

13:43:28

Край

13:45:00

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:43

Начало

13:44:32

Край

13:45:15

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:05

Начало

13:45:03

Край

13:45:08

Neena Gill

Роля : S&D

Продължителност

00:01:27

Начало

13:45:08

Край

13:46:35

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

13:46:29

Край

13:46:57

Beatriz Becerra Basterrechea

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:15

Начало

13:46:45

Край

13:48:00

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

13:47:41

Край

13:48:06

Jude Kirton-Darling

Роля : S&D

Продължителност

00:01:01

Начало

13:48:00

Край

13:49:01

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:48:54

Край

13:49:10

Daniel Dalton

Роля : ECR

Продължителност

00:01:01

Начало

13:49:03

Край

13:50:04

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:49:57

Край

13:50:11

Martina Anderson

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:17

Начало

13:50:07

Край

13:51:24

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

13:51:16

Край

13:51:43

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:51:24

Край

13:51:39

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

13:51:32

Край

13:53:05

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:52:38

Край

13:52:55

Markus Pieper

Роля : PPE

Продължителност

00:01:06

Начало

13:52:42

Край

13:53:49

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:53:31

Край

13:53:45

Deirdre Clune

Роля : PPE

Продължителност

00:01:19

Начало

13:53:40

Край

13:54:59

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

13:54:48

Край

13:55:17

Neena Gill

Роля : S&D

Продължителност

00:01:19

Начало

13:55:11

Край

13:56:30

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

13:56:22

Край

13:56:40

Luke Ming Flanagan

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:16

Начало

13:56:35

Край

13:57:51

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:57:44

Край

13:57:59

Marijana Petir

Роля : PPE

Продължителност

00:01:28

Начало

13:57:50

Край

13:59:19

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

13:58:52

Край

13:59:10

Silvia Costa

Роля : S&D

Продължителност

00:01:52

Начало

13:58:59

Край

14:00:52

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:51

Начало

14:00:14

Край

14:01:05

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

14:00:32

Край

14:00:55

Ádám Kósa

Роля : PPE

Продължителност

00:02:13

Начало

14:00:47

Край

14:03:01

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

14:02:35

Край

14:03:04

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

14:02:52

Край

14:04:23

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

14:03:56

Край

14:04:10

Neena Gill

Роля : S&D

Продължителност

00:01:14