Мултимедия според разискването

Четвъртък, 8 Февруари 2018 г.

09:00 - 09:01

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:00:55

Край

09:01:18

09:01 - 09:01 Откриване на заседанието

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:01:10

Край

09:01:21

09:01 - 09:59 Разпоредби за лятното часово време (разискване)

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

09:01:21

Край

09:01:29

Violeta Bulc

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:39

Начало

09:01:24

Край

09:05:03

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:04:37

Край

09:04:54

Pavel Svoboda

Роля : PPE

Продължителност

00:03:07

Начало

09:04:44

Край

09:07:51

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:07:22

Край

09:07:41

Inés Ayala Sender

Роля : S&D

Продължителност

00:02:10

Начало

09:07:30

Край

09:09:41

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:09:09

Край

09:09:33

Roberts Zīle

Роля : ECR

Продължителност

00:01:32

Начало

09:09:22

Край

09:10:55

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:10:29

Край

09:10:44

Gesine Meissner

Роля : ALDE

Продължителност

00:02:47

Начало

09:10:34

Край

09:13:22

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

09:12:44

Край

09:13:18

Tania González Peñas

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:30

Начало

09:13:05

Край

09:14:35

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:14:09

Край

09:14:25

Karima Delli

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:41

Начало

09:14:13

Край

09:15:55

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

09:15:24

Край

09:15:44

Angelo Ciocca

Роля : ENF

Продължителност

00:01:49

Начало

09:15:33

Край

09:17:22

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:16:56

Край

09:17:09

Georgios Epitideios

Роля : NI

Продължителност

00:01:35

Начало

09:17:00

Край

09:18:35

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:18:09

Край

09:18:22

Ivo Belet

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

09:18:13

Край

09:19:52

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:19:26

Край

09:19:39

Miapetra Kumpula-Natri

Роля : S&D

Продължителност

00:02:07

Начало

09:19:30

Край

09:21:38

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:21:11

Край

09:21:34

Jacqueline Foster

Роля : ECR

Продължителност

00:01:57

Начало

09:21:17

Край

09:23:14

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:22:47

Край

09:23:01

Nils Torvalds

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:37

Начало

09:22:52

Край

09:24:29

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:24:03

Край

09:24:21

Maria Lidia Senra Rodríguez

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:37

Начало

09:24:10

Край

09:25:48

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:25:22

Край

09:25:37

Heidi Hautala

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:34

Начало

09:25:27

Край

09:27:01

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:26:36

Край

09:26:54

Janusz Korwin-Mikke

Роля : NI

Продължителност

00:01:35

Начало

09:26:44

Край

09:28:20

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:27:50

Край

09:28:14

Dieter-Lebrecht Koch

Роля : PPE

Продължителност

00:02:06

Начало

09:28:00

Край

09:30:07

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:29:37

Край

09:29:55

Claudia Țapardel

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

09:29:46

Край

09:31:26

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

09:30:50

Край

09:31:15

Kosma Złotowski

Роля : ECR

Продължителност

00:01:29

Начало

09:31:03

Край

09:32:32

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

09:32:07

Край

09:32:35

Indrek Tarand

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:34

Начало

09:32:23

Край

09:33:58

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:33:31

Край

09:33:47

Annie Schreijer-Pierik

Роля : PPE

Продължителност

00:02:05

Начало

09:33:38

Край

09:35:43

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

09:35:11

Край

09:35:36

Michael Detjen

Роля : S&D

Продължителност

00:01:44

Начало

09:35:20

Край

09:37:04

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

09:36:34

Край

09:36:55

Davor Škrlec

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:31

Начало

09:36:43

Край

09:38:15

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:37:49

Край

09:38:03

Henna Virkkunen

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

09:37:53

Край

09:39:30

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:39:01

Край

09:39:17

Bogusław Liberadzki

Роля : S&D

Продължителност

00:01:41

Начало

09:39:07

Край

09:40:48

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

09:40:15

Край

09:40:48

Heidi Hautala

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:45

Начало

09:40:38

Край

09:41:24

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:41:10

Край

09:41:24

Bogusław Liberadzki

Роля : S&D

Продължителност

00:00:58

Начало

09:41:14

Край

09:42:13

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

09:41:51

Край

09:42:12

Werner Langen

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

09:42:02

Край

09:43:34

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

09:43:07

Край

09:43:34

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

09:43:21

Край

09:44:50

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:44:24

Край

09:44:46

Nicola Caputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

09:44:36

Край

09:46:10

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

09:45:39

Край

09:46:00

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:31

Начало

09:45:48

Край

09:47:20

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:46:54

Край

09:47:15

Hilde Vautmans

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:12

Начало

09:47:04

Край

09:48:16

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

09:47:59

Край

09:48:20

Igor Šoltes

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:30

Начало

09:48:08

Край

09:49:38

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:49:11

Край

09:49:35

Zoltán Balczó

Роля : NI

Продължителност

00:01:29

Начало

09:49:23

Край

09:50:53

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:50:27

Край

09:50:43

Mairead McGuinness

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

09:50:34

Край

09:52:04

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:51:37

Край

09:51:52

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:05

Начало

09:51:44

Край

09:52:49

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:52:33

Край

09:52:48

Margrete Auken

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:34

Начало

09:52:38

Край

09:54:13

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

09:53:42

Край

09:54:05

José Inácio Faria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

09:53:54

Край

09:55:29

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:54:57

Край

09:55:20

Krzysztof Hetman

Роля : PPE

Продължителност

00:01:26

Начало

09:55:10

Край

09:56:36

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:56:10

Край

09:56:30

Andrzej Grzyb

Роля : PPE

Продължителност

00:01:26

Начало

09:56:19

Край

09:57:46

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:57:20

Край

09:57:40

Violeta Bulc

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:02:01

Начало

09:57:27

Край

09:59:29

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:59:03

Край

09:59:19

09:59 - 10:23 Русия, случаят с Оюб Титиев и Центъра за правата на човека „Мемориал“

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

09:59:26

Край

09:59:52

Heidi Hautala

Роля : Автор

Продължителност

00:01:38

Начало

09:59:43

Край

10:01:21

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:00:55

Край

10:01:09

Kosma Złotowski

Роля : Автор

Продължителност

00:01:39

Начало

10:00:59

Край

10:02:39

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:02:12

Край

10:02:24

Tunne Kelam

Роля : Автор

Продължителност

00:01:16

Начало

10:02:20

Край

10:03:36

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:03:30

Край

10:03:42

Petras Auštrevičius

Роля : Автор

Продължителност

00:01:35

Начало

10:03:34

Край

10:05:10

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:04:44

Край

10:04:55

Soraya Post

Роля : Автор

Продължителност

00:01:42

Начало

10:04:45

Край

10:06:28

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:06:02

Край

10:06:13

Helmut Scholz

Роля : Автор

Продължителност

00:01:18

Начало

10:06:09

Край

10:07:27

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:07:16

Край

10:07:37

Cristian Dan Preda

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

10:07:27

Край

10:09:02

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:08:36

Край

10:08:47

Francisco Assis

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

10:08:39

Край

10:10:13

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:09:46

Край

10:10:03

Mark Demesmaeker

Роля : ECR

Продължителност

00:01:36

Начало

10:09:54

Край

10:11:30

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:11:01

Край

10:11:19

Dita Charanzová

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:26

Начало

10:11:09

Край

10:12:36

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:12:10

Край

10:12:25

Jaromír Štětina

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

10:12:15

Край

10:13:52

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:13:26

Край

10:13:38

Marietje Schaake

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:09

Начало

10:13:34

Край

10:14:43

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:14:36

Край

10:14:48

Pavel Svoboda

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

10:14:40

Край

10:16:12

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:15:46

Край

10:16:05

Csaba Sógor

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

10:15:56

Край

10:17:30

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

10:17:04

Край

10:17:29

Jiří Pospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:28

Начало

10:17:19

Край

10:18:47

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:18:20

Край

10:18:39

Christos Stylianides

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:56

Начало

10:18:35

Край

10:23:31

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:23:24

Край

10:23:45

10:23 - 10:53 Екзекуции в Египет

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:23:43

Край

10:24:00

Laima Liucija Andrikienė

Роля : Автор

Продължителност

00:01:14

Начало

10:23:58

Край

10:25:12

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:25:06

Край

10:25:17

Charles Tannock

Роля : Автор

Продължителност

00:01:27

Начало

10:25:11

Край

10:26:38

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:26:12

Край

10:26:26

Judith Sargentini

Роля : Автор

Продължителност

00:01:31

Начало

10:26:18

Край

10:27:50

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:27:24

Край

10:27:42

Ignazio Corrao

Роля : Автор

Продължителност

00:02:01

Начало

10:27:33

Край

10:29:35

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:29:09

Край

10:29:20

Marietje Schaake

Роля : Автор

Продължителност

00:01:36

Начало

10:29:12

Край

10:30:48

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:30:23

Край

10:30:37

Soraya Post

Роля : Автор

Продължителност

00:01:49

Начало

10:30:27

Край

10:32:16

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:31:50

Край

10:32:03

Marie-Christine Vergiat

Роля : Автор

Продължителност

00:01:32

Начало

10:31:55

Край

10:33:27

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:33:01

Край

10:33:14

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

10:33:06

Край

10:34:41

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:34:14

Край

10:34:29

Pier Antonio Panzeri

Роля : S&D

Продължителност

00:01:56

Начало

10:34:21

Край

10:36:17

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:35:51

Край

10:36:05

Anders Primdahl Vistisen

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

10:35:56

Край

10:37:33

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:37:08

Край

10:37:24

Miguel Urbán Crespo

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:44

Начало

10:37:16

Край

10:39:00

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:38:34

Край

10:38:48

Barbara Lochbihler

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:41

Начало

10:38:40

Край

10:40:21

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:39:55

Край

10:40:12

Fabio Massimo Castaldo

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:50

Начало

10:40:02

Край

10:41:52

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:41:26

Край

10:41:38

Josef Weidenholzer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:27

Начало

10:41:31

Край

10:42:58

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:42:32

Край

10:42:44

Lynn Boylan

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:32

Начало

10:42:37

Край

10:44:09

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:43:43

Край

10:43:58

Neena Gill

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

10:43:50

Край

10:45:27

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

10:45:00

Край

10:45:27

José Inácio Faria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

10:45:17

Край

10:47:00

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:46:33

Край

10:46:57

Isabella De Monte

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

10:46:49

Край

10:48:21

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:47:55

Край

10:48:09

Stanislav Polčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

10:48:02

Край

10:49:35

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:49:08

Край

10:49:25

Christos Stylianides

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:13

Начало

10:49:23

Край

10:53:36

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:53:29

Край

10:53:50

10:53 - 11:27 Детското робство в Хаити

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:53:55

Край

10:54:05

Jadwiga Wiśniewska

Роля : Автор

Продължителност

00:01:24

Начало

10:54:02

Край

10:55:26

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:55:20

Край

10:55:36

Michèle Rivasi

Роля : Автор

Продължителност

00:01:59

Начало

10:55:27

Край

10:57:26

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:56:59

Край

10:57:11

Bogdan Brunon Wenta

Роля : Автор

Продължителност

00:01:41

Начало

10:57:03

Край

10:58:45

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:58:18

Край

10:58:31

Catherine Bearder

Роля : Автор

Продължителност

00:01:20

Начало

10:58:28

Край

10:59:48

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:59:42

Край

10:59:58

Elena Valenciano

Роля : Автор

Продължителност

00:01:41

Начало

10:59:49

Край

11:01:31

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:01:05

Край

11:01:19

Maria Lidia Senra Rodríguez

Роля : Автор

Продължителност

00:01:06

Начало

11:01:15

Край

11:02:21

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:02:15

Край

11:02:33

Tomáš Zdechovský

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

11:02:24

Край

11:04:04

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:03:37

Край

11:03:54

Norbert Neuser

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

11:03:45

Край

11:05:22

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:04:54

Край

11:05:12

Urmas Paet

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:17

Начало

11:05:08

Край

11:06:25

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:06:18

Край

11:06:34

Lola Sánchez Caldentey

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:45

Начало

11:06:25

Край

11:08:10

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:07:43

Край

11:07:59

Mireille D'Ornano

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:32

Начало

11:07:48

Край

11:09:21

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:08:55

Край

11:09:12

Jean-Luc Schaffhauser

Роля : ENF

Продължителност

00:01:43

Начало

11:09:01

Край

11:10:45

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:10:17

Край

11:10:31

Marlene Mizzi

Роля : S&D

Продължителност

00:01:49

Начало

11:10:22

Край

11:12:11

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:11:44

Край

11:11:59

Ignazio Corrao

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:17

Начало

11:11:53

Край

11:13:10

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:13:03

Край

11:13:19

Fabio Massimo Castaldo

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:48

Начало

11:13:08

Край

11:14:57

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

11:14:29

Край

11:15:04

Jiří Pospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

11:14:53

Край

11:16:24

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:15:56

Край

11:16:10

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

11:16:02

Край

11:17:36

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:17:09

Край

11:17:23

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:32

Начало

11:17:15

Край

11:18:47

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:18:20

Край

11:18:36

José Inácio Faria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

11:18:27

Край

11:20:10

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:19:41

Край

11:20:00

Bernd Lucke

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

11:19:47

Край

11:21:25

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:20:58

Край

11:21:15

Stanislav Polčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

11:21:05

Край

11:22:44

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:22:16

Край

11:22:31

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

11:22:24

Край

11:24:00

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

11:23:32

Край

11:23:56

Christos Stylianides

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:56

Начало

11:23:49

Край

11:27:45

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

11:27:38

Край

11:28:01

12:01 - 12:02

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:48

Начало

12:01:31

Край

12:02:19

12:02 - 12:02 Възобновяване на заседанието

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:04

Начало

12:02:08

Край

12:02:12

12:02 - 12:03 Съобщение на председателството

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

12:02:14

Край

12:02:51

12:02 - 12:04 Състав на Парламента: вж. протокола

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

12:02:52

Край

12:03:29

David Coburn

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:32

Начало

12:03:31

Край

12:04:03

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:03:54

Край

12:04:12

12:04 - 12:22 Време за гласуване

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:03

Начало

12:04:10

Край

12:04:13

12:04 - 12:04 Русия, случаят с Оюб Титиев и Центъра за правата на човека „Мемориал“ (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (гласуване)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

12:04:08

Край

12:04:47

12:04 - 12:05 Екзекуции в Египет (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (гласуване)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:01:42

Начало

12:04:36

Край

12:06:19

12:05 - 12:07 Детското робство в Хаити (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (гласуване)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:01:30

Начало

12:05:54

Край

12:07:24

12:07 - 12:07 Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите (гласуване)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

12:06:59

Край

12:07:46

12:07 - 12:10 Мониторинг и докладване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (гласуване)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

12:07:39

Край

12:08:05

ChristoferFjellner

Роля : PPE

Продължителност

00:01:51

Начало

12:08:00

Край

12:09:51

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:01:26

Начало

12:09:20

Край

12:10:47

12:10 - 12:13 Създаване на централизирана система за установяване на това кои са държавите членки, разполагащи с информация за постановени присъди, отнасяща се за лица от трети държави и лица без гражданство, която да допълни и подпомага Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (гласуване)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

12:10:22

Край

12:10:46

HelgaStevens

Роля : Заместник на докладчика

Продължителност

00:01:43

Начало

12:10:43

Край

12:12:26

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:12:21

Край

12:12:38

JoãoPimenta Lopes

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:48

Начало

12:12:29

Край

12:13:17

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

12:13:09

Край

12:13:45

12:13 - 12:14 Гаранционен фонд за външни дейности (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

12:13:40

Край

12:14:16

12:14 - 12:14 Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

12:14:05

Край

12:14:37

12:14 - 12:16 Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:02:19

Начало

12:14:28

Край

12:16:47

12:16 - 12:19 Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (гласуване)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:01:27

Начало

12:16:22

Край

12:17:50

MiapetraKumpula-Natri

Роля : S&D

Продължителност

00:00:29

Начало

12:17:25

Край

12:17:55

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:02:23

Начало

12:17:45

Край

12:20:09

12:19 - 12:20 Положението във Венесуела (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (гласуване)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

12:19:44

Край

12:20:31

12:20 - 12:20 Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (гласуване)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

12:20:19

Край

12:20:47

12:20 - 12:22 Разпоредби за лятното часово време (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (гласуване)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:03:42

Начало

12:20:38

Край

12:24:21

12:24 - 12:25

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:01:15

Начало

12:24:01

Край

12:25:16

12:24 - 12:58 Обяснение на вот

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:24:56

Край

12:25:14

12:25 - 12:27 Гаранционен фонд за външни дейности (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:25:07

Край

12:25:19

MonikaSmolková

Роля : S&D

Продължителност

00:02:09

Начало

12:25:13

Край

12:27:23

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:02:04

Начало

12:25:34

Край

12:27:38

12:27 - 12:28 Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:27:04

Край

12:27:22

MonikaSmolková

Роля : S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

12:27:14

Край

12:28:50

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

12:28:19

Край

12:28:43

12:28 - 12:33 Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:28:28

Край

12:28:42

RosaD'Amato

Роля : EFDD

Продължителност

00:02:20

Начало

12:28:35

Край

12:30:56

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:30:30

Край

12:30:41

AlexMayer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:09

Начало

12:30:40

Край

12:31:50

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:31:33

Край

12:31:46

MonikaSmolková

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

12:31:40

Край

12:33:12

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:32:45

Край

12:33:04

12:32 - 12:41 Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:32:53

Край

12:33:10

JanZahradil

Роля : ECR

Продължителност

00:01:27

Начало

12:32:58

Край

12:34:26

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:33:56

Край

12:34:08

MonicaMacovei

Роля : ECR

Продължителност

00:01:46

Начало

12:34:01

Край

12:35:48

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:35:15

Край

12:35:31

NeenaGill

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

12:35:28

Край

12:37:05

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:36:37

Край

12:36:46

SeánKelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:26

Начало

12:36:41

Край

12:38:07

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:37:42

Край

12:37:52

EleonoraForenza

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:29

Начало

12:37:48

Край

12:39:18

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:38:52

Край

12:39:02

AndrejsMamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:07

Начало

12:39:01

Край

12:40:08

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:40:02

Край

12:40:16

Laima LiucijaAndrikienė

Роля : PPE

Продължителност

00:01:07

Начало

12:40:15

Край

12:41:22

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:41:15

Край

12:41:31

12:41 - 12:48 Положението във Венесуела (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:41:21

Край

12:41:33

JanZahradil

Роля : ECR

Продължителност

00:01:32

Начало

12:41:27

Край

12:43:00

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:42:33

Край

12:42:44

LolaSánchez Caldentey

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:36

Начало

12:42:42

Край

12:44:19

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:05

Начало

12:43:57

Край

12:44:02

MonicaMacovei

Роля : ECR

Продължителност

00:01:42

Начало

12:43:58

Край

12:45:40

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:45:12

Край

12:45:22

Laima LiucijaAndrikienė

Роля : PPE

Продължителност

00:01:28

Начало

12:45:16

Край

12:46:45

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:46:20

Край

12:46:29

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:36

Начало

12:46:23

Край

12:47:59

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:47:35

Край

12:47:52

12:47 - 12:52 Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:47:42

Край

12:47:53

MonicaMacovei

Роля : ECR

Продължителност

00:01:41

Начало

12:47:47

Край

12:49:28

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:49:02

Край

12:49:17

EleonoraForenza

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:36

Начало

12:49:10

Край

12:50:46

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:50:21

Край

12:50:31

TomášZdechovský

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

12:50:25

Край

12:51:56

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:51:28

Край

12:51:45

12:51 - 12:58 Разпоредби за лятното часово време (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:51:36

Край

12:51:53

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

12:51:41

Край

12:53:11

SeánKelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

12:52:48

Край

12:54:18

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

12:53:50

Край

12:53:58

JiříPayne

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:04

Начало

12:53:55

Край

12:55:00

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

12:54:39

Край

12:54:47