Мултимедия според разискването

Вторник, 11 Септември 2018 г.

09:08 - 09:09

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:39

Начало

09:08:01

Край

09:09:41

09:09 - 09:09 Откриване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:09:08

Край

09:09:23

09:09 - 11:42 Разискване с участието на министър - председателя на Гърция, Алексис Ципрас, относно бъдещето на Европа

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:36

Начало

09:09:22

Край

09:10:58

Alexis Tsipras

Роля : Greece PM

Продължителност

00:23:37

Начало

09:10:33

Край

09:34:10

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:09

Начало

09:33:47

Край

09:34:56

Valdis Dombrovskis

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:08:34

Начало

09:34:40

Край

09:43:15

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

09:42:49

Край

09:43:16

Esteban González Pons

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:07:08

Начало

09:43:06

Край

09:50:15

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

09:49:49

Край

09:50:21

Udo Bullmann

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:07:31

Начало

09:50:10

Край

09:57:41

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:57:15

Край

09:57:34

Notis Marias

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:04:58

Начало

09:57:23

Край

10:02:21

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:01:58

Край

10:02:12

Guy Verhofstadt

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:07:54

Начало

10:02:04

Край

10:09:58

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

10:09:31

Край

10:09:59

Ska Keller

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:07:00

Начало

10:09:54

Край

10:16:54

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:16:27

Край

10:16:39

Gabriele Zimmer

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:04:32

Начало

10:16:34

Край

10:21:07

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:20:41

Край

10:20:52

Laura Agea

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:04:19

Начало

10:20:49

Край

10:25:08

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:24:41

Край

10:24:58

Marcel de Graaff

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:03:18

Начало

10:24:50

Край

10:28:09

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

10:27:43

Край

10:28:14

Kostas Papadakis

Роля : NI

Продължителност

00:02:21

Начало

10:27:56

Край

10:30:18

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

10:29:51

Край

10:30:20

Alexis Tsipras

Роля : Greece PM

Продължителност

00:16:21

Начало

10:30:10

Край

10:46:31

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:09

Начало

10:46:03

Край

10:47:13

Manolis Kefalogiannis

Роля : PPE

Продължителност

00:02:34

Начало

10:46:51

Край

10:49:26

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

10:48:53

Край

10:49:27

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Роля : S&D

Продължителност

00:01:26

Начало

10:49:19

Край

10:50:46

Peter van Dalen

Роля : ECR

Продължителност

00:01:41

Начало

10:50:24

Край

10:52:06

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:51:33

Край

10:51:49

Dimitrios Papadimoulis

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:02:01

Начало

10:51:40

Край

10:53:42

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:53:13

Край

10:53:35

Florian Philippot

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:44

Начало

10:53:25

Край

10:55:10

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

10:54:42

Край

10:55:09

Krisztina Morvai

Роля : NI

Продължителност

00:01:41

Начало

10:54:46

Край

10:56:27

Jean-Luc Schaffhauser

Роля : ENF

Продължителност

00:01:37

Начало

10:56:06

Край

10:57:44

Alain Lamassoure

Роля : PPE

Продължителност

00:01:28

Начало

10:57:18

Край

10:58:46

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

10:58:19

Край

10:58:27

Paulo Rangel

Роля : PPE

Продължителност

00:01:41

Начало

10:58:29

Край

11:00:11

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:59:44

Край

10:59:55

Giorgos Grammatikakis

Роля : S&D

Продължителност

00:01:51

Начало

10:59:53

Край

11:01:44

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:01:18

Край

11:01:36

Pirkko Ruohonen-Lerner

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

11:01:27

Край

11:03:06

Sofia Sakorafa

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:42

Начало

11:02:46

Край

11:04:29

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:04:10

Край

11:04:26

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

11:04:20

Край

11:05:52

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:05:28

Край

11:05:42

Eleftherios Synadinos

Роля : NI

Продължителност

00:01:52

Начало

11:05:35

Край

11:07:28

Kathleen Van Brempt

Роля : S&D

Продължителност

00:01:29

Начало

11:07:04

Край

11:08:34

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

11:08:12

Край

11:08:20

Alojz Peterle

Роля : PPE

Продължителност

00:01:12

Начало

11:08:14

Край

11:09:27

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:43

Начало

11:09:10

Край

11:09:53

Miltiadis Kyrkos

Роля : S&D

Продължителност

00:01:30

Начало

11:09:39

Край

11:11:09

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:10:44

Край

11:10:56

Eleni Theocharous

Роля : ECR

Продължителност

00:01:46

Начало

11:10:51

Край

11:12:37

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:12:09

Край

11:12:18

Tom Vandenkendelaere

Роля : PPE

Продължителност

00:01:14

Начало

11:12:14

Край

11:13:28

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

11:13:09

Край

11:13:46

José Blanco López

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

11:13:31

Край

11:15:07

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:14:40

Край

11:14:49

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:02:25

Начало

11:14:44

Край

11:17:09

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:41

Начало

11:15:54

Край

11:17:35

Georgios Kyrtsos

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

11:17:11

Край

11:18:51

Ana Gomes

Роля : S&D

Продължителност

00:01:10

Начало

11:18:28

Край

11:19:38

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:19:15

Край

11:19:23

Costas Mavrides

Роля : S&D

Продължителност

00:01:42

Начало

11:19:21

Край

11:21:04

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:20:34

Край

11:20:46

Maria Spyraki

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

11:20:42

Край

11:22:23

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:21:50

Край

11:22:00

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

11:21:56

Край

11:23:36

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:23:08

Край

11:23:29

Alexis Tsipras

Роля : Greece PM

Продължителност

00:19:03

Начало

11:23:23

Край

11:42:26

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

11:42:00

Край

11:42:07

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

11:42:00

Край

11:42:19

12:06 - 12:07

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:06:51

Край

12:07:01

12:06 - 12:32 Тържествено заседание

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:55

Начало

12:07:01

Край

12:09:56

Michel Aoun

Роля : Председател

Продължителност

00:20:45

Начало

12:09:31

Край

12:30:17

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:34

Начало

12:29:48

Край

12:32:22

12:33 - 12:34

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

12:33:38

Край

12:34:15

12:33 - 12:34 Възобновяване на заседанието

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

12:33:48

Край

12:34:13

12:34 - 12:37 Проверка на пълномощията

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:45

Начало

12:34:07

Край

12:34:53

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:46

Начало

12:34:43

Край

12:36:30

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

12:35:55

Край

12:36:43

Olaf Stuger

Роля : ENF

Продължителност

00:00:28

Начало

12:36:28

Край

12:36:57

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:36:47

Край

12:37:05

Udo Voigt

Роля : NI

Продължителност

00:00:16

Начало

12:37:03

Край

12:37:19

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:02:03

Начало

12:37:05

Край

12:39:09

12:37 - 13:09 Време за гласуване

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:37:13

Край

12:37:23

12:37 - 12:39 Еквивалентност на полските инспекции, извършвани в Бразилия (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski)

12:38 - 12:39 Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

12:38:44

Край

12:39:14

12:39 - 12:39 Решение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил (A8-0271/2018 - Branislav Škripek)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

12:39:05

Край

12:39:31

12:39 - 12:39 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на България, Гърция, Литва и Полша (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

12:39:22

Край

12:39:57

12:39 - 12:40 Проект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

12:39:47

Край

12:40:15

12:40 - 12:40 Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

12:40:06

Край

12:40:33

12:40 - 12:40 Специфични мерки за Гърция (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

12:40:24

Край

12:40:57

12:40 - 12:41 Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

12:40:47

Край

12:41:15

12:41 - 12:41 Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги (A8-0263/2018 - Brian Hayes)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

12:41:06

Край

12:41:36

12:41 - 12:41 Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

12:41:27

Край

12:41:56

12:41 - 12:45 Европейски корпус за солидарност (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:01:00

Начало

12:41:47

Край

12:42:47

IsabellaAdinolfi

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:00:28

Начало

12:42:33

Край

12:43:01

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:02:10

Начало

12:42:51

Край

12:45:01

12:44 - 12:46 Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:01:32

Начало

12:44:36

Край

12:46:09

12:45 - 12:52 Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“ (A8-0258/2018 - Rebecca Harms)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:05:54

Начало

12:45:44

Край

12:51:39

RebeccaHarms

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:49

Начало

12:51:14

Край

12:52:03

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

12:51:49

Край

12:52:16

12:52 - 12:59 Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС (A8-0265/2018 - Pina Picierno)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:07:03

Начало

12:52:07

Край

12:59:10

12:58 - 12:59 Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (A8-0228/2018 - Jill Evans)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

12:58:45

Край

12:59:16

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:09:14

Начало

12:59:06

Край

13:08:21

13:09 - 13:10

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

13:09:52

Край

13:10:25

13:09 - 13:54 Обяснение на вот

13:09 - 13:13 Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

13:09:59

Край

13:10:22

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:29

Начало

13:10:14

Край

13:11:44

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:11:17

Край

13:11:31

SeánKelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

13:11:24

Край

13:12:59

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:12:32

Край

13:12:49

13:12 - 13:20 Специфични мерки за Гърция (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

13:12:37

Край

13:13:03

RosaD'Amato

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:02:22

Начало

13:12:51

Край

13:15:13

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:14:47

Край

13:14:58

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:29

Начало

13:14:51

Край

13:16:20

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:15:54

Край

13:16:11

NotisMarias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:35

Начало

13:16:03

Край

13:17:38

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:17:12

Край

13:17:29

StanislavPolčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:28

Начало

13:17:21

Край

13:18:50

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

13:18:23

Край

13:18:45

KrisztinaMorvai

Роля : NI

Продължителност

00:01:37

Начало

13:18:27

Край

13:20:04

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

13:19:37

Край

13:20:03

13:19 - 13:25 Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

13:19:42

Край

13:20:00

RoryPalmer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:25

Начало

13:19:53

Край

13:21:18

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:20:49

Край

13:21:03

JasenkoSelimovic

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:41

Начало

13:20:55

Край

13:22:37

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

13:22:10

Край

13:22:30

AlexMayer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:30

Начало

13:22:19

Край

13:23:49

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

13:23:23

Край

13:23:44

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

13:23:34

Край

13:25:03

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

13:24:36

Край

13:25:02

13:24 - 13:26 Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги (A8-0263/2018 - Brian Hayes)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:24:43

Край

13:24:59

MiguelViegas

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:43

Начало

13:24:52

Край

13:26:36

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:26:10

Край

13:26:26

13:26 - 13:30 Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

13:26:13

Край

13:26:24

Bogdan AndrzejZdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:26

Начало

13:26:18

Край

13:27:44

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:27:17

Край

13:27:31

MiguelViegas

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:16

Начало

13:27:24

Край

13:28:41

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:28:22

Край

13:28:38

NotisMarias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:32

Начало

13:28:30

Край

13:30:02

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:29:36

Край

13:29:45

13:29 - 13:33 Европейски корпус за солидарност (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:29:40

Край

13:29:57

Bogdan AndrzejZdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

13:29:46

Край

13:31:19

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

13:30:51

Край

13:31:12

AdamSzejnfeld

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

13:31:02

Край

13:32:32

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

13:32:05

Край

13:32:16

MomchilNekov

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

13:32:10

Край

13:33:46

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:33:19

Край

13:33:37

13:33 - 13:38 Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:33:24

Край

13:33:41

RosaD'Amato

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:02:12

Начало

13:33:29

Край

13:35:41

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:35:15

Край

13:35:29

IvanaMaletić

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

13:35:21

Край

13:36:51

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:36:24

Край

13:36:36

MiguelViegas

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:36

Начало

13:36:29

Край

13:38:05

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

13:37:39

Край

13:38:10

13:37 - 13:47 Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС (A8-0265/2018 - Pina Picierno)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:37:50

Край

13:38:07

AlexMayer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:25

Начало

13:37:59

Край

13:39:25

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

13:38:58

Край

13:39:21

TaniaGonzález Peñas

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:02:00

Начало

13:39:12

Край

13:41:12

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

13:40:39

Край

13:41:04

UrszulaKrupa

Роля : ECR

Продължителност

00:01:42

Начало

13:40:53

Край

13:42:35

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:42:05

Край

13:42:23

KrisztinaMorvai

Роля : NI

Продължителност

00:01:41

Начало

13:42:14

Край

13:43:56

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

13:43:29

Край

13:43:52

José InácioFaria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

13:43:42

Край

13:45:16

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:44:50

Край

13:45:05

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

13:44:56

Край

13:46:26

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:45:59

Край

13:46:16

DobromirSośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:37

Начало

13:46:06

Край

13:47:44

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

13:47:17

Край

13:47:35

13:47 - 13:53 Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (A8-0228/2018 - Jill Evans)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:47:20

Край

13:47:37

Bogdan AndrzejZdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

13:47:26

Край

13:49:06

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:48:40

Край

13:48:56

AdamSzejnfeld

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

13:48:47

Край

13:50:30

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

13:50:03

Край

13:50:14

NotisMarias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:44

Начало

13:50:06

Край

13:51:51

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:51:24

Край

13:51:36

MomchilNekov

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

13:51:29

Край

13:53:07

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

13:52:36

Край

13:52:58

13:52 - 13:54 Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:52:45

Край

13:53:02

José InácioFaria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

13:52:49

Край

13:54:21

Ioan MirceaPaşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:53:55

Край

13:54:10

13:53 - 13:54 Поправки на вот и намерения за гласуване

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:53:57

Край

13:54:13

15:10 - 15:10

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

15:10:08

Край

15:10:33

15:10 - 15:10 Възобновяване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

15:10:22

Край

15:10:31

15:10 - 15:10 Одобряване на протокола от предишното заседание

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:10:33

Край

15:10:46

15:10 - 17:46 Положението в Унгария

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

15:10:47

Край

15:11:10

Judith Sargentini

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:03

Начало

15:11:02

Край

15:12:06

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

15:11:47

Край

15:12:24

Judith Sargentini

Роля : Докладчик

Продължителност

00:05:37

Начало

15:12:07

Край

15:17:45

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

15:17:19

Край

15:17:45

Ingeborg Gräßle

Роля : CONT

Продължителност

00:01:38

Начало

15:17:35

Край

15:19:14

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

15:18:47

Край

15:19:13

Petra Kammerevert

Роля : CULT

Продължителност

00:01:49

Начало

15:19:00

Край

15:20:49

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

15:20:22

Край

15:20:46

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Роля : AFCO

Продължителност

00:01:38

Начало

15:20:34

Край

15:22:12

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

15:21:46

Край

15:22:07

Maria Noichl

Роля : FEMM

Продължителност

00:01:36

Начало

15:21:56

Край

15:23:33

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

15:23:06

Край

15:23:42

Karoline Edtstadler

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:01:50

Начало

15:23:26

Край

15:25:16

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:24:49

Край

15:25:05

Frans Timmermans

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:06:34

Начало

15:24:55

Край

15:31:29

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

15:31:03

Край

15:31:31

Viktor Orbán

Роля : Hungary PM

Продължителност

00:08:00

Начало

15:31:16

Край

15:39:16

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:39

Начало

15:38:49

Край

15:39:29

Manfred Weber

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:07:11

Начало

15:39:15

Край

15:46:26

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

15:46:00

Край

15:46:31

Udo Bullmann

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:04:56

Начало

15:46:15

Край

15:51:11

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

15:50:45

Край

15:51:15

Ryszard Antoni Legutko

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:04:54

Начало

15:50:58

Край

15:55:53

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

15:55:27

Край

15:55:47

Guy Verhofstadt

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:04:28

Начало

15:55:38

Край

16:00:07

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

15:59:39

Край

15:59:57

Philippe Lamberts

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:04:36

Начало

15:59:50

Край

16:04:26

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

16:04:03

Край

16:04:15

Marie-Christine Vergiat

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:24

Начало

16:04:08

Край

16:06:32

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

16:06:06

Край

16:06:30

Nigel Farage

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:02:55

Начало

16:06:21

Край

16:09:17

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

16:08:50

Край

16:09:13

Nicolas Bay

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:03:01

Начало

16:09:02

Край

16:12:04

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

16:11:38

Край

16:11:55

Krisztina Morvai

Роля : NI

Продължителност

00:02:01

Начало

16:11:45

Край

16:13:46

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

16:13:19

Край

16:13:27

József Szájer

Роля : PPE

Продължителност

00:03:01

Начало

16:13:23

Край

16:16:24

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

16:15:58

Край

16:16:25

Josef Weidenholzer

Роля : S&D

Продължителност

00:03:11

Начало

16:16:15

Край

16:19:27

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

16:19:01

Край

16:19:18

Marek Jurek

Роля : ECR

Продължителност

00:02:13

Начало

16:19:07

Край

16:21:21

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

16:20:55

Край

16:21:10

Sophia in 't Veld

Роля : ALDE

Продължителност

00:03:07

Начало

16:21:00

Край

16:24:08

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

16:23:42

Край

16:24:00

Romeo Franz

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:52

Начало

16:23:46

Край

16:25:39

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

16:25:13

Край

16:25:55

Malin Björk

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:02:04

Начало

16:25:18

Край

16:27:22

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

16:26:56

Край

16:27:19

James Carver

Роля : NI

Продължителност

00:01:00

Начало

16:27:04

Край

16:28:05

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:58

Начало

16:27:46

Край

16:28:44

Jörg Meuthen

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:47

Начало

16:28:26

Край

16:30:14

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

16:29:48

Край

16:30:02

Auke Zijlstra

Роля : ENF

Продължителност

00:01:34

Начало

16:29:54

Край

16:31:28

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

16:31:02

Край

16:31:17

Zoltán Balczó

Роля : NI

Продължителност

00:01:48

Начало

16:31:07

Край

16:32:55

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

16:32:28

Край

16:32:48

Roberta Metsola

Роля : PPE

Продължителност

00:02:07

Начало

16:32:38

Край

16:34:45

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

16:34:19

Край

16:34:34

Tanja Fajon

Роля : S&D

Продължителност

00:01:59

Начало

16:34:24

Край

16:36:24

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

16:35:57

Край

16:36:16

Branislav Škripek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:53

Начало

16:36:07

Край

16:38:01

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

16:37:34

Край

16:37:50

Nadja Hirsch

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:38

Начало

16:37:39

Край

16:39:17

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

16:38:49

Край

16:39:03

Eva Joly

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:46

Начало

16:38:53

Край

16:40:40

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

16:40:13

Край

16:40:29

Aymeric Chauprade

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:38

Начало

16:40:18

Край

16:41:57

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

16:41:31

Край

16:41:48

Mara Bizzotto

Роля : ENF

Продължителност

00:01:38

Начало

16:41:36

Край

16:43:14

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

16:42:47

Край

16:42:56

Othmar Karas

Роля : PPE

Продължителност

00:02:20

Начало

16:42:51

Край

16:45:11

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

16:44:45

Край

16:45:01

István Ujhelyi

Роля : S&D

Продължителност

00:02:23

Начало

16:44:50

Край

16:47:13

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

16:46:48

Край

16:46:58

Jussi Halla-aho

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

16:46:51

Край

16:48:29

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

16:48:03

Край

16:48:21

Bernard Monot

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:42

Начало

16:48:07

Край

16:49:50

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

16:49:26

Край

16:49:34

Harald Vilimsky

Роля : ENF

Продължителност

00:02:06

Начало

16:49:28

Край

16:51:34

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

16:51:09

Край

16:51:23

Kinga Gál

Роля : PPE

Продължителност

00:02:11

Начало

16:51:11

Край

16:53:23

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

16:52:57

Край

16:53:09

Cécile Kashetu Kyenge

Роля : S&D

Продължителност

00:01:47

Начало

16:52:59

Край

16:54:47

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

16:54:21

Край

16:54:35

Monica Macovei

Роля : ECR

Продължителност

00:02:26

Начало

16:54:24

Край

16:56:50

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

16:56:25

Край

16:56:37

Frank Engel

Роля : PPE

Продължителност

00:03:03

Начало

16:56:28

Край

16:59:31

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

16:59:05

Край

16:59:18

Iratxe García Pérez

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

16:59:09

Край

17:00:49

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

17:00:23

Край

17:00:35

Anders Primdahl Vistisen

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

17:00:26

Край

17:02:03

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

17:01:37

Край

17:01:48

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:02:09

Начало

17:01:40

Край

17:03:49

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

17:03:23

Край

17:03:37

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Роля : S&D

Продължителност

00:01:53

Начало

17:03:27

Край

17:05:21

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

17:04:54

Край

17:05:03

Peter Lundgren

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

17:04:59

Край

17:06:37

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

17:06:10

Край

17:06:21

Lívia Járóka

Роля : PPE

Продължителност

00:03:00

Начало

17:06:13

Край

17:09:13