Мултимедия според разискването

Четвъртък, 13 Септември 2018 г.

08:30 - 08:31

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

08:30:36

Край

08:31:03

08:30 - 08:31 Откриване на заседанието

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

08:30:50

Край

08:31:00

08:31 - 09:20 Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

08:31:02

Край

08:31:17

Pavel Poc

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:41

Начало

08:31:11

Край

08:35:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

08:35:26

Край

08:35:47

Peter Jahr

Роля : AGRI

Продължителност

00:02:08

Начало

08:35:34

Край

08:37:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

08:37:10

Край

08:37:40

Vytenis Povilas Andriukaitis

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:09:25

Начало

08:37:26

Край

08:46:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

08:46:25

Край

08:46:43

Mairead McGuinness

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:27

Начало

08:46:32

Край

08:48:59

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

08:48:33

Край

08:48:52

Karin Kadenbach

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:07

Начало

08:48:41

Край

08:50:48

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

08:50:22

Край

08:50:43

Jan Huitema

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:01:54

Начало

08:50:32

Край

08:52:26

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

08:52:00

Край

08:52:37

Molly Scott Cato

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:35

Начало

08:52:20

Край

08:52:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

08:52:43

Край

08:52:56

Jan Huitema

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:21

Начало

08:52:45

Край

08:53:06

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

08:52:58

Край

08:53:16

Martin Häusling

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:38

Начало

08:53:05

Край

08:54:43

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

08:54:17

Край

08:54:34

Anja Hazekamp

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:08

Начало

08:54:24

Край

08:56:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

08:56:06

Край

08:56:23

Mireille D'Ornano

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:28

Начало

08:56:14

Край

08:57:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

08:57:17

Край

08:57:31

Joëlle Mélin

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:34

Начало

08:57:21

Край

08:58:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

08:58:29

Край

08:58:43

Angélique Delahaye

Роля : PPE

Продължителност

00:01:57

Начало

08:58:34

Край

09:00:31

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:00:05

Край

09:00:21

Eric Andrieu

Роля : S&D

Продължителност

00:02:08

Начало

09:00:11

Край

09:02:20

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:01:54

Край

09:02:09

Mark Demesmaeker

Роля : ECR

Продължителност

00:01:29

Начало

09:02:00

Край

09:03:29

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:03:03

Край

09:03:20

Frédérique Ries

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:43

Начало

09:03:10

Край

09:04:54

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:04:28

Край

09:04:38

Molly Scott Cato

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:31

Начало

09:04:30

Край

09:06:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:05:35

Край

09:05:48

Eleonora Forenza

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:43

Начало

09:05:40

Край

09:07:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

09:06:57

Край

09:07:19

Anthea McIntyre

Роля : ECR

Продължителност

00:01:58

Начало

09:07:06

Край

09:09:04

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:08:37

Край

09:08:54

Thomas Waitz

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:51

Начало

09:08:46

Край

09:10:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

09:09:57

Край

09:10:35

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:48

Начало

09:10:23

Край

09:12:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

09:11:45

Край

09:12:05

Mairead McGuinness

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

09:11:54

Край

09:13:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

09:12:58

Край

09:13:28

Thomas Waitz

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:54

Начало

09:13:16

Край

09:14:10

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:13:55

Край

09:14:08

Mairead McGuinness

Роля : PPE

Продължителност

00:00:55

Начало

09:14:00

Край

09:14:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

09:14:41

Край

09:15:03

Vytenis Povilas Andriukaitis

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:17

Начало

09:14:51

Край

09:19:08

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:18:42

Край

09:18:59

Pavel Poc

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:39

Начало

09:18:50

Край

09:20:30

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:20:04

Край

09:20:24

09:20 - 10:20 Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:20:25

Край

09:20:42

Olga Sehnalová

Роля : Докладчик

Продължителност

00:05:40

Начало

09:20:31

Край

09:26:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:25:45

Край

09:26:01

Biljana Borzan

Роля : ENVI

Продължителност

00:01:33

Начало

09:25:51

Край

09:27:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:26:59

Край

09:27:18

Vytenis Povilas Andriukaitis

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:25

Начало

09:27:08

Край

09:30:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:30:07

Край

09:30:24

Momchil Nekov

Роля : AGRI

Продължителност

00:03:57

Начало

09:30:12

Край

09:34:10

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

09:33:43

Край

09:34:09

Ivan Štefanec

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:24

Начало

09:33:53

Край

09:36:18

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

09:35:51

Край

09:36:19

Doru-Claudian Frunzulică

Роля : S&D

Продължителност

00:00:46

Начало

09:36:09

Край

09:36:55

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:36:37

Край

09:36:52

Ivan Štefanec

Роля : PPE

Продължителност

00:00:52

Начало

09:36:40

Край

09:37:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:37:19

Край

09:37:34

Nicola Danti

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

09:37:25

Край

09:39:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:38:35

Край

09:38:47

Jana Žitňanská

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:59

Начало

09:38:38

Край

09:40:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:40:11

Край

09:40:29

Dita Charanzová

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:07

Начало

09:40:19

Край

09:42:26

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:42:00

Край

09:42:17

Igor Šoltes

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:35

Начало

09:42:07

Край

09:43:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:43:16

Край

09:43:33

Jiří Maštálka

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:12

Начало

09:43:23

Край

09:45:36

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:45:09

Край

09:45:29

Marco Zullo

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:35

Начало

09:45:17

Край

09:46:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:46:26

Край

09:46:40

Mylène Troszczynski

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:14

Начало

09:46:31

Край

09:47:45

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:47:28

Край

09:47:47

Dobromir Sośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:36

Начало

09:47:36

Край

09:49:12

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:48:46

Край

09:49:01

Andreas Schwab

Роля : PPE

Продължителност

00:01:57

Начало

09:48:52

Край

09:50:50

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

09:50:24

Край

09:50:47

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Роля : PPE

Продължителност

00:00:44

Начало

09:50:36

Край

09:51:21

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:51:08

Край

09:51:24

Andreas Schwab

Роля : PPE

Продължителност

00:01:47

Начало

09:51:13

Край

09:53:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:01:07

Начало

09:52:34

Край

09:53:42

Eric Andrieu

Роля : S&D

Продължителност

00:01:44

Начало

09:53:23

Край

09:55:07

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:54:41

Край

09:54:58

Angel Dzhambazki

Роля : ECR

Продължителност

00:01:36

Начало

09:54:47

Край

09:56:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:55:58

Край

09:56:20

Filiz Hyusmenova

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:32

Начало

09:56:10

Край

09:57:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:57:16

Край

09:57:34

Bronis Ropė

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:14

Начало

09:57:24

Край

09:58:38

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:58:20

Край

09:58:39

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Роля : PPE

Продължителност

00:01:47

Начало

09:58:28

Край

10:00:16

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:59:50

Край

10:00:11

Christel Schaldemose

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

10:00:00

Край

10:01:31

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:01:06

Край

10:01:17

Inese Vaidere

Роля : PPE

Продължителност

00:02:07

Начало

10:01:09

Край

10:03:17

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:02:50

Край

10:03:04

Eva Maydell

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

10:02:55

Край

10:04:34

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:04:08

Край

10:04:29

Theodor Dumitru Stolojan

Роля : PPE

Продължителност

00:01:28

Начало

10:04:18

Край

10:05:47

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

10:05:20

Край

10:05:56

Norbert Erdős

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

10:05:45

Край

10:07:16

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:06:50

Край

10:07:06

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:58

Начало

10:06:57

Край

10:08:56

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:08:30

Край

10:08:47

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:30

Начало

10:08:39

Край

10:10:09

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:09:42

Край

10:10:01

Georgios Epitideios

Роля : NI

Продължителност

00:01:31

Начало

10:09:53

Край

10:11:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:10:58

Край

10:11:21

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

10:11:11

Край

10:12:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:12:25

Край

10:12:44

Doru-Claudian Frunzulică

Роля : S&D

Продължителност

00:01:49

Начало

10:12:31

Край

10:14:21

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:13:53

Край

10:14:10

Dubravka Šuica

Роля : PPE

Продължителност

00:01:39

Начало

10:14:02

Край

10:15:41

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

10:15:15

Край

10:15:40

Mihai Ţurcanu

Роля : PPE

Продължителност

00:01:43

Начало

10:15:25

Край

10:17:08

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:16:41

Край

10:17:02

Franc Bogovič

Роля : PPE

Продължителност

00:01:27

Начало

10:16:52

Край

10:18:20

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:17:54

Край

10:18:17

Vytenis Povilas Andriukaitis

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:01:31

Начало

10:18:05

Край

10:19:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:19:10

Край

10:19:23

Olga Sehnalová

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:13

Начало

10:19:15

Край

10:20:28

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:20:10

Край

10:20:24

10:20 - 10:45 Уганда, задържане на депутати от опозицията

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

10:20:25

Край

10:20:56

Charles Tannock

Роля : Автор

Продължителност

00:01:35

Начало

10:20:50

Край

10:22:25

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:21:59

Край

10:22:14

Maria Heubuch

Роля : Автор

Продължителност

00:01:39

Начало

10:22:05

Край

10:23:44

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:23:18

Край

10:23:31

Cécile Kashetu Kyenge

Роля : Автор

Продължителност

00:01:53

Начало

10:23:21

Край

10:25:14

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:24:48

Край

10:25:02

Lola Sánchez Caldentey

Роля : Автор

Продължителност

00:01:38

Начало

10:24:54

Край

10:26:32

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:26:06

Край

10:26:19

Joachim Zeller

Роля : Автор

Продължителност

00:01:54

Начало

10:26:10

Край

10:28:04

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:27:37

Край

10:27:51

Marietje Schaake

Роля : Автор

Продължителност

00:01:27

Начало

10:27:43

Край

10:29:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:28:44

Край

10:28:58

Cristian Dan Preda

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:01:29

Начало

10:28:50

Край

10:30:19

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:29:53

Край

10:30:07

Brando Benifei

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

10:29:57

Край

10:31:30

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:31:04

Край

10:31:15

Ignazio Corrao

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:36

Начало

10:31:07

Край

10:32:43

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

10:32:16

Край

10:32:41

Jacques Colombier

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:47

Начало

10:32:30

Край

10:34:17

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:33:51

Край

10:34:05

Pavel Svoboda

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

10:33:57

Край

10:35:37

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:35:11

Край

10:35:35

José Inácio Faria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

10:35:26

Край

10:36:57

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:36:31

Край

10:36:48

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

10:36:40

Край

10:38:21

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:37:54

Край

10:38:12

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

10:38:03

Край

10:39:36

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:39:10

Край

10:39:28

Doru-Claudian Frunzulică

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

10:39:18

Край

10:40:50

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:40:23

Край

10:40:43

Federica Mogherini

Роля : VPC/HR

Продължителност

00:04:55

Начало

10:40:34

Край

10:45:29

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

10:45:03

Край

10:45:29

10:45 - 11:12 Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:45:27

Край

10:45:51

Barbara Lochbihler

Роля : Автор

Продължителност

00:01:43

Начало

10:45:42

Край

10:47:26

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:47:00

Край

10:47:18

Sajjad Karim

Роля : Автор

Продължителност

00:01:35

Начало

10:47:07

Край

10:48:43

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:48:17

Край

10:48:34

Soraya Post

Роля : Автор

Продължителност

00:01:35

Начало

10:48:25

Край

10:50:01

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:49:34

Край

10:49:50

Ignazio Corrao

Роля : Автор

Продължителност

00:01:43

Начало

10:49:41

Край

10:51:24

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:50:58

Край

10:51:14

Miguel Urbán Crespo

Роля : Автор

Продължителност

00:01:41

Начало

10:51:05

Край

10:52:47

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:52:20

Край

10:52:34

Seán Kelly

Роля : Автор

Продължителност

00:01:39

Начало

10:52:25

Край

10:54:04

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:53:38

Край

10:53:59

Urmas Paet

Роля : Автор

Продължителност

00:01:38

Начало

10:53:50

Край

10:55:28

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:55:02

Край

10:55:22

Neena Gill

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:23

Начало

10:55:09

Край

10:57:32

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:57:05

Край

10:57:24

Younous Omarjee

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:33

Начало

10:57:15

Край

10:58:49

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:58:20

Край

10:58:40

Wajid Khan

Роля : S&D

Продължителност

00:01:28

Начало

10:58:29

Край

10:59:57

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:59:31

Край

10:59:47

Pier Antonio Panzeri

Роля : S&D

Продължителност

00:01:41

Начало

10:59:37

Край

11:01:19

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:00:50

Край

11:01:08

Goffredo Maria Bettini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:52

Начало

11:00:57

Край

11:02:50

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

11:02:24

Край

11:03:05

José Inácio Faria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:43

Начало

11:02:53

Край

11:04:36

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:45

Начало

11:04:10

Край

11:04:55

Doru-Claudian Frunzulică

Роля : S&D

Продължителност

00:01:43

Начало

11:04:43

Край

11:06:26

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

11:06:00

Край

11:06:19

Federica Mogherini

Роля : VPC/HR

Продължителност

00:05:24

Начало

11:06:11

Край

11:11:35

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:46

Начало

11:11:09

Край

11:11:56

11:11 - 11:39 Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

11:11:50

Край

11:12:17

Mark Demesmaeker

Роля : Автор

Продължителност

00:01:53

Начало

11:12:08

Край

11:14:02

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:13:36

Край

11:13:50

Barbara Lochbihler

Роля : Автор

Продължителност

00:02:04

Начало

11:13:42

Край

11:15:47

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

11:15:13

Край

11:15:36

Josef Weidenholzer

Роля : Автор

Продължителност

00:01:46

Начало

11:15:27

Край

11:17:13

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:16:46

Край

11:17:02

Marie-Christine Vergiat

Роля : Автор

Продължителност

00:01:37

Начало

11:16:54

Край

11:18:32

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:18:05

Край

11:18:16

Tomáš Zdechovský

Роля : Автор

Продължителност

00:02:04

Начало

11:18:09

Край

11:20:14

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:19:48

Край

11:20:01

Petras Auštrevičius

Роля : Автор

Продължителност

00:01:42

Начало

11:19:54

Край

11:21:36

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:21:10

Край

11:21:25

Csaba Sógor

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:01:27

Начало

11:21:17

Край

11:22:45

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

11:22:18

Край

11:22:47

Julie Ward

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:50

Начало

11:22:25

Край

11:24:16

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:23:50

Край

11:24:08

Ramon Tremosa i Balcells

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:01:48

Начало

11:23:59

Край

11:25:48

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:25:22

Край

11:25:40

Angelo Ciocca

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:57

Начало

11:25:33

Край

11:27:30

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

11:27:03

Край

11:27:26

Krzysztof Hetman

Роля : PPE

Продължителност

00:01:26

Начало

11:27:17

Край

11:28:44

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

11:28:18

Край

11:28:40

Javier Nart

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:29

Начало

11:28:30

Край

11:30:00

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:29:34

Край

11:29:48

Fabio Massimo Castaldo

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:36

Начало

11:29:42

Край

11:31:18

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:30:52

Край

11:31:08

José Inácio Faria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

11:31:00

Край

11:32:32

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:32:06

Край

11:32:25

Ilhan Kyuchyuk

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:39

Начало

11:32:17

Край

11:33:56

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

11:33:30

Край

11:33:53

Ignazio Corrao

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:43

Начало

11:33:45

Край

11:35:28

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:35:01

Край

11:35:17

Federica Mogherini

Роля : VPC/HR

Продължителност

00:04:19

Начало

11:35:09

Край

11:39:29

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

11:39:03

Край

11:39:27

11:48 - 11:49

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

11:48:59

Край

11:49:36

11:49 - 11:49 Възобновяване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

11:49:24

Край

11:49:32

11:49 - 12:10 Обръщение на Зоран Заев, министър-председател на бивша югославска република Македония

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:13

Начало

11:49:37

Край

11:51:50

Zoran Zaev

Роля : FYROM PM

Продължителност

00:18:53

Начало

11:51:23

Край

12:10:17

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:58

Начало

12:09:29

Край

12:10:27

12:14 - 12:14

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:14:18

Край

12:14:30

12:14 - 12:14 Възобновяване на заседанието

12:14 - 12:14

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:14:46

Край

12:14:56

12:14 - 12:34 Време за гласуване

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

12:14:50

Край

12:15:12

12:15 - 12:15 Уганда, задържане на депутати от опозицията (RC-B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

12:15:04

Край

12:15:25

12:15 - 12:16 Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О (RC-B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

12:15:17

Край

12:15:39

MarkDemesmaeker

Роля : ECR

Продължителност

00:00:44

Начало

12:15:31

Край

12:16:15

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:16:04

Край

12:16:22

12:16 - 12:16 Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха (RC-B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

12:16:15

Край

12:16:51

12:16 - 12:17 Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания (A8-0275/2018 - Laura Ferrara)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:16:41

Край

12:17:15

12:17 - 12:17 Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

12:17:05

Край

12:17:50

12:17 - 12:18 Единен цифров портал (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:48

Начало

12:17:38

Край

12:18:27

12:18 - 12:20 Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово*) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

12:18:15

Край

12:18:43

TanjaFajon

Роля : S&D

Продължителност

00:00:49

Начало

12:18:34

Край

12:19:24

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:51

Начало

12:19:11

Край

12:20:02

12:19 - 12:22 Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС (RC-B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-0394/2018)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:02:26

Начало

12:19:49

Край

12:22:16

12:21 - 12:22 Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища (B8-0383/2018, RC-B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-0389/2018)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

12:21:51

Край

12:22:35

12:22 - 12:23 Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:14

Начало

12:22:24

Край

12:23:38

12:23 - 12:24 Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците (B8-0363/2018)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:49

Начало

12:23:21

Край

12:24:10

12:23 - 12:25 Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:03

Начало

12:23:58

Край

12:25:01

12:24 - 12:25 Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

12:24:47

Край

12:25:15

12:25 - 12:30 Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита (A8-0268/2018 - Pavel Poc)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:05:01

Начало

12:25:06

Край

12:30:07

12:29 - 12:34 Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:04:43

Начало

12:29:42

Край

12:34:26

12:33 - 12:52 Обяснение на вот

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:33:37

Край

12:33:47

12:33 - 12:35 Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:33:41

Край

12:33:58

SeánKelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:48

Начало

12:33:51

Край

12:35:40

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:35:18

Край

12:35:30

12:35 - 12:38 Единен цифров портал (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:35:15

Край

12:35:35

JasenkoSelimovic

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:32

Начало

12:35:28

Край

12:37:00

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:36:35

Край

12:36:46

LucyAnderson

Роля : S&D

Продължителност

00:01:15

Начало

12:36:39

Край

12:37:54

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:37:42

Край

12:37:51

12:37 - 12:43 Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:37:40

Край

12:37:52

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

12:37:45

Край

12:39:22

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:38:59

Край

12:39:12

MiapetraKumpula-Natri

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

12:39:03

Край

12:40:34

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:40:11

Край

12:40:21

UrszulaKrupa

Роля : ECR

Продължителност

00:01:29

Начало

12:40:15

Край

12:41:45

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:41:20

Край

12:41:28

StanislavPolčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

12:41:23

Край

12:43:00

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:42:38

Край

12:42:51

12:42 - 12:45 Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:42:40

Край

12:42:51

UrszulaKrupa

Роля : ECR

Продължителност

00:01:41

Начало

12:42:45

Край

12:44:27

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:44:01

Край

12:44:10

AnnaZáborská

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

12:44:05

Край

12:45:37

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:45:12

Край

12:45:26

12:45 - 12:46 Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:45:15

Край

12:45:27

SeánKelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:27

Начало

12:45:21

Край

12:46:49

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:46:23

Край

12:46:41

12:46 - 12:49 Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита (A8-0268/2018 - Pavel Poc)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:46:28

Край

12:46:42

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

12:46:35

Край

12:48:08

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:47:41

Край

12:47:55

Bolesław G.Piecha

Роля : ECR

Продължителност

00:01:32

Начало

12:47:48

Край

12:49:20

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:48:56

Край

12:49:07

12:48 - 12:52 Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:48:58

Край

12:49:15

NorbertErdős

Роля : PPE

Продължителност

00:01:13

Начало

12:49:03

Край

12:50:17

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:50:02

Край

12:50:11

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:12

Начало

12:50:05

Край

12:51:17

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:51:02

Край

12:51:13

MonikaSmolková

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

12:51:07

Край

12:52:42

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:52:21

Край

12:52:31

12:52 - 12:52 Поправки на вот и намерения за гласуване

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:52:28

Край

12:52:37

14:59 - 15:00

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

14:59:58

Край

15:00:25

15:00 - 15:00 Възобновяване на заседанието

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

15:00:12

Край

15:00:22

15:00 - 15:00 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:00:18

Край

15:00:35

15:00 - 15:00 Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:00:25

Край

15:00:42

15:01 - 15:37 Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

15:01:00

Край

15:01:22

Ivan Jakovčić

Роля : Автор

Продължителност

00:05:30

Начало

15:01:14

Край

15:06:45

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

15:06:19

Край

15:06:47

Vytenis Povilas Andriukaitis

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:08:44

Начало

15:06:30

Край

15:15:15

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:14:48

Край

15:15:05

Seán Kelly

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:38

Начало

15:14:56

Край

15:17:35

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

15:17:09

Край

15:17:23

Andrejs Mamikins

Роля : От името на групата

Продължителност

00:05:17

Начало

15:17:20

Край

15:22:37

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

15:22:26

Край

15:22:53

Urszula Krupa

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:54

Начало

15:22:33

Край

15:25:28

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

15:25:01

Край

15:25:20