Мултимедия според оратора


Понеделник, 11 март 2019 г. - Четвъртък, 14 март 2019 г.


Страсбург

A-D

Asim ADEMOV

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : PPE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:45

Начало

16:50:54

Край

16:52:39

Laura AGEA

Изказване : Приветствие с добре дошли: вж. протокола

Роля : EFDD

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:00:13

Начало

12:19:32

Край

12:19:46

John Stuart AGNEW

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : au nom du groupe ENF

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:52

Начало

20:09:59

Край

20:11:51

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : ENF

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:47

Начало

20:12:27

Край

20:13:14

Clara AGUILERA

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : S&D

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:49

Начало

20:18:17

Край

20:20:06

Daniela AIUTO

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

20:24:45

Край

20:26:20

Nedzhmi ALI

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : ALDE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:44

Начало

16:21:06

Край

16:22:51

Martina ANDERSON

Изказване : Фонд „Убежище и миграция“ (разискване)

Роля : от името на групата GUE/NGL

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:52

Начало

22:26:21

Край

22:28:14

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:23

Начало

11:15:55

Край

11:18:19

Lucy ANDERSON

Изказване : Изисквания за достъпност за продукти и услуги (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

Роля : S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:51

Начало

13:17:18

Край

13:18:09

Eric ANDRIEU

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : S&D

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

20:25:50

Край

20:27:33

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Изказване : Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (разискване)

Роля : PPE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:26

Начало

15:18:16

Край

15:19:42

Nikos ANDROULAKIS

Изказване : Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (разискване)

Роля : S&D

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

15:29:49

Край

15:31:27

Andrus ANSIP

Изказване : Акт на ЕС за киберсигурността - Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:04:37

Начало

18:56:01

Край

19:00:38

Изказване : Акт на ЕС за киберсигурността - Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:03:15

Начало

19:35:54

Край

19:39:09

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:04:55

Начало

21:17:38

Край

21:22:34

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:03:30

Начало

21:33:31

Край

21:37:02

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:05:23

Начало

21:43:46

Край

21:49:09

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

22:19:02

Край

22:20:36

Maria ARENA

Изказване : Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (разискване)

Роля : S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

15:48:16

Край

15:49:53

Изказване : Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:30

Начало

16:23:59

Край

16:26:30

Miguel ARIAS CAÑETE

Изказване : Изменение на климата (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:07:32

Начало

09:09:41

Край

09:17:13

Изказване : Изменение на климата (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:04:25

Начало

09:41:13

Край

09:45:38

Marie-Christine ARNAUTU

Изказване : Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)

Роля : ENF

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:00:46

Начало

12:32:59

Край

12:33:45

Изказване : Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (разискване)

Роля : ENF

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

15:23:09

Край

15:24:43

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : ENF

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

16:44:37

Край

16:46:15

Jonathan ARNOTT

Изказване : Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (разискване)

Роля : От името на групата

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:02:44

Начало

22:45:03

Край

22:47:47

Jean ARTHUIS

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : au nom du groupe ALDE

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:39

Начало

18:56:47

Край

18:59:27

Francisco ASSIS

Изказване : Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (разискване)

Роля : S&D

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:33

Начало

15:19:22

Край

15:20:55

Изказване : Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (разискване)

Роля : S&D

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:36

Начало

19:44:47

Край

19:46:23

Изказване : Положението в Никарагуа (разискване)

Роля : S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:18

Начало

22:24:02

Край

22:26:21

Изказване : Положението с правата на човека в Гватемала

Роля : от името на групата S&D

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:01:44

Начало

11:27:49

Край

11:29:33

Janice ATKINSON

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : ENF

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:28

Начало

11:19:04

Край

11:20:32

Petras AUŠTREVIČIUS

Изказване : Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (разискване)

Роля : au nom du groupe ALDE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:23

Начало

18:16:18

Край

18:18:42

Изказване : Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан - Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (разискване)

Роля : au nom du groupe ALDE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:03:00

Начало

19:11:32

Край

19:14:33

Dimitris AVRAMOPOULOS

Изказване : Визова информационна система (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:10:25

Начало

21:32:01

Край

21:42:26

Изказване : Визова информационна система (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:31

Начало

21:59:29

Край

22:02:01

Изказване : Фонд „Убежище и миграция“ (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:07:03

Начало

22:09:13

Край

22:16:17

Изказване : Фонд „Убежище и миграция“ (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:00:57

Начало

22:42:17

Край

22:43:14

Изказване : Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:04:40

Начало

22:51:59

Край

22:56:40

Изказване : Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:13

Начало

23:09:54

Край

23:11:07

Изказване : Фонд „Вътрешна сигурност“ (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:03:39

Начало

23:16:13

Край

23:19:52

Изказване : Фонд „Вътрешна сигурност“ (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:00:44

Начало

23:29:21

Край

23:30:05

Pilar AYUSO

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : ENVI

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:02:09

Начало

19:55:34

Край

19:57:44

Zoltán BALCZÓ

Изказване : Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)

Роля : NI

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

16:33:55

Край

16:35:30

Michel BARNIER

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : Chief Brexit negotiator

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:13:02

Начало

10:18:11

Край

10:31:14

Amjad BASHIR

Изказване : Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (разискване)

Роля : От името на групата

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:25

Начало

15:09:33

Край

15:10:58

Gerard BATTEN

Изказване : Ред на работа

Роля : ENF

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:23

Начало

17:12:25

Край

17:12:48

Изказване : Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) (разискване)

Роля : ENF

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:29

Начало

23:27:30

Край

23:29:00

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : au nom du groupe ENF

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:27

Начало

11:01:34

Край

11:04:01

Nicolas BAY

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : ENF

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

11:38:48

Край

11:40:25

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Изказване : Извънредна ситуация във Венесуела (разискване)

Роля : ALDE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:52

Начало

17:37:08

Край

17:39:00

Изказване : Положението с правата на човека в Гватемала

Роля : Автор

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:01:16

Начало

11:20:04

Край

11:21:21

Heinz K. BECKER

Изказване : Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)

Роля : PPE

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

16:43:23

Край

16:45:01

Tiziana BEGHIN

Изказване : Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:32

Начало

15:19:42

Край

15:21:14

Изказване : Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:01:26

Начало

10:09:05

Край

10:10:31

Bas BELDER

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : ECR

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:27

Начало

20:27:12

Край

20:28:39

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : от името на групата ЕКР

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:57

Начало

16:03:50

Край

16:05:47

Изказване : Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека

Роля : от името на групата ЕКР

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:01:50

Начало

10:52:30

Край

10:54:20

Brando BENIFEI

Изказване : Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

19:38:53

Край

19:40:36

Изказване : Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (разискване)

Роля : AFET

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:01:48

Начало

10:00:14

Край

10:02:03

Xabier BENITO ZILUAGA

Изказване : Положението с правата на човека в Гватемала

Роля : Автор

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:01:44

Начало

11:18:38

Край

11:20:23

Pervenche BERÈS

Изказване : Ред на работа

Роля : S&D

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

17:20:30

Край

17:20:50

Изказване : Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (разискване)

Роля : S&D

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:42

Начало

09:34:08

Край

09:36:51

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:51

Начало

18:52:32

Край

18:55:24

Izaskun BILBAO BARANDICA

Изказване : Програма „Европейски корпус за солидарност“ (разискване)

Роля : au nom du groupe ALDE

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:02:05

Начало

18:24:34

Край

18:26:40

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : au nom du groupe ALDE

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:02:13

Начало

21:59:51

Край

22:02:04

Изказване : Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (разискване)

Роля : ALDE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

09:54:32

Край

09:56:10

Изказване : Извънредна ситуация във Венесуела (разискване)

Роля : ALDE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:32

Начало

17:48:08

Край

17:49:40

Изказване : Изисквания за достъпност за продукти и услуги (разискване)

Роля : ALDE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

20:23:26

Край

20:25:02

Изказване : Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (разискване)

Роля : ALDE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:52

Начало

21:16:31

Край

21:18:23

Изказване : Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (разискване)

Роля : ALDE

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:44

Начало

15:41:22

Край

15:43:06

Изказване : Положението в Никарагуа (разискване)

Роля : ALDE

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

22:13:29

Край

22:15:07

Dominique BILDE

Изказване : Програма „Европейски корпус за солидарност“ (A8-0079/2019 - Michaela Šojdrová)

Роля : ENF

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

13:11:03

Край

13:12:37

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Изказване : Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (разискване)

Роля : S&D

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

09:50:22

Край

09:51:58

Franc BOGOVIČ

Изказване : Акт на ЕС за киберсигурността - Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (разискване)

Роля : PPE

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

19:30:17

Край

19:31:56

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : PPE

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:02:24

Начало

20:38:02

Край

20:40:27

Mario BORGHEZIO

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : au nom du groupe ENF

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:40

Начало

16:14:19

Край

16:15:59

Изказване : Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (разискване)

Роля : au nom du groupe ENF

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:05

Начало

20:53:44

Край

20:55:50

Изказване : Положението в Никарагуа (разискване)

Роля : au nom du groupe ENF

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:37

Начало

22:04:41

Край

22:07:18

Lynn BOYLAN

Изказване : Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:55

Начало

23:28:48

Край

23:29:43

Изказване : Изменение на климата (разискване)

Роля : от името на групата GUE/NGL

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:08

Начало

09:36:39

Край

09:38:48

Victor BOŞTINARU

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:20

Начало

15:59:56

Край

16:02:17

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : S&D

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:09

Начало

16:02:54

Край

16:04:04

Изказване : Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (разискване)

Роля : S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:52

Начало

15:23:19

Край

15:25:12

Mercedes BRESSO

Изказване : Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:06

Начало

09:17:01

Край

09:19:08

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:23

Начало

11:24:05

Край

11:26:28

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:08

Начало

19:23:39

Край

19:25:48

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:43

Начало

19:25:56

Край

19:26:39

Elmar BROK

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : PPE

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:33

Начало

11:21:36

Край

11:24:09

Klaus BUCHNER

Изказване : Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (гласуване)

Роля : Verts/ALE

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:46

Начало

12:08:24

Край

12:11:10

Daniel BUDA

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : PPE

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:02:03

Начало

20:30:10

Край

20:32:14

Udo BULLMANN

Изказване : Изменение на климата (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:06:42

Начало

09:21:09

Край

09:27:52

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : От името на групата

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:04:54

Начало

10:36:18

Край

10:41:12

Reinhard BÜTIKOFER

Изказване : Състояние на политическите отношения между ЕС и Русия (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) (гласуване)

Роля : Verts/ALE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:00:40

Начало

13:00:44

Край

13:01:24

Изказване : Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (разискване)

Роля : Verts/ALE

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:13

Начало

15:26:10

Край

15:27:23

Alain CADEC

Изказване : Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ( ) (гласуване)

Роля : PPE

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:15

Начало

12:47:44

Край

12:49:00

Enrique CALVET CHAMBON

Изказване : Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)

Роля : au nom du groupe ALDE

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:07

Начало

16:27:22

Край

16:29:29

Nicola CAPUTO

Изказване : Програма „Европейски корпус за солидарност“ (разискване)

Роля : S&D

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

18:39:09

Край

18:40:48

Изказване : Акт на ЕС за киберсигурността - Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (разискване)

Роля : S&D

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

19:31:40

Край

19:33:18

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:48

Начало

19:59:44

Край

20:01:32

Изказване : Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) (разискване)

Роля : S&D

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:43

Начало

23:09:19

Край

23:11:02

Изказване : Европа, която закриля: чист въздух за всички (B8-0156/2019)

Роля : S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

13:39:28

Край

13:41:03

Изказване : Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)

Роля : S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

16:50:06

Край

16:51:42

Изказване : Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (разискване)

Роля : S&D

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

09:40:09

Край

09:41:48

Matt CARTHY

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : от името на групата GUE/NGL

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:51

Начало

20:06:54

Край

20:08:45

Изказване : Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (разискване)

Роля : от името на групата GUE/NGL

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:30

Начало

20:50:33

Край

20:52:03

Изказване : Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции (разискване)

Роля : от името на групата GUE/NGL

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:09

Начало

18:07:01

Край

18:09:11

Изказване : Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (гласуване)

Роля : GUE/NGL

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:00:45

Начало

12:24:14

Край

12:24:59

James CARVER

Изказване : Ред на работа

Роля : EFDD

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:11

Начало

17:32:03

Край

17:33:14

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:44

Начало

16:12:54

Край

16:14:39

Изказване : Приветствие с добре дошли: вж. протокола

Роля : EFDD

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:00:48

Начало

12:16:13

Край

12:17:01

David CASA

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : PPE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:40

Начало

16:32:18

Край

16:33:58

Fabio Massimo CASTALDO

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

21:09:22

Край

21:09:41

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:11

Начало

21:11:39

Край

21:11:50

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:39

Начало

21:11:55

Край

21:12:34

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:29

Начало

21:15:16

Край

21:15:45

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:28

Начало

21:17:20

Край

21:17:48

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

21:22:06

Край

21:22:27

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:25

Начало

21:23:26

Край

21:23:52

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

21:24:46

Край

21:25:07

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

21:26:17

Край

21:26:38

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

21:27:49

Край

21:28:10

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

21:29:17

Край

21:29:34

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:27

Начало

21:30:36

Край

21:31:03

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

21:32:00

Край

21:32:17

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:23

Начало

21:33:17

Край

21:33:41

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

21:36:33

Край

21:36:53

Изказване : Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия - Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (резолюция) (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

21:38:56

Край

21:39:15

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

21:39:12

Край

21:39:30

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:33

Начало

21:43:24

Край

21:43:57

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

21:48:43

Край

21:49:03

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

21:50:08

Край

21:50:28

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

21:51:35

Край

21:51:56

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

21:53:33

Край

21:53:55

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

21:56:40

Край

21:57:01

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

21:58:15

Край

21:58:37

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:10

Начало

21:58:58

Край

21:59:09

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : PT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

21:59:38

Край

22:00:00

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : EFDD

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

22:13:16

Край

22:14:58

Изказване : Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) (разискване)

Роля : EFDD

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

23:05:16

Край

23:06:55

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : EFDD

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:41

Начало

16:27:00

Край

16:29:41

Изказване : Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:45

Начало

18:21:32

Край

18:23:17

Изказване : Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан - Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (разискване)

Роля : EFDD

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:45

Начало

19:23:23

Край

19:25:08

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

19:29:08

Край

19:29:29

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

19:30:57

Край

19:31:15

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

19:32:19

Край

19:32:36

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

19:34:34

Край

19:34:54

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

19:36:03

Край

19:36:21

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

19:37:27

Край

19:37:44

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

19:40:01

Край

19:40:20

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

19:41:32

Край

19:41:48

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

19:42:43

Край

19:43:01

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

19:45:02

Край

19:45:21

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

19:46:31

Край

19:46:47

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

19:48:32

Край

19:48:48

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

19:49:41

Край

19:49:59

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

19:51:42

Край

19:52:00

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:29

Начало

19:54:16

Край

19:54:45

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:22

Начало

19:56:25

Край

19:56:48

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

19:58:13

Край

19:58:32

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:24

Начало

19:58:29

Край

19:58:54

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

20:02:42

Край

20:03:00

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

20:08:39

Край

20:08:59

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

20:10:26

Край

20:10:47

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

20:12:51

Край

20:13:09

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

20:15:03

Край

20:15:22

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

20:17:03

Край

20:17:24

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

20:19:35

Край

20:19:56

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:25

Начало

20:22:41

Край

20:23:07

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

20:24:34

Край

20:24:54

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:13

Начало

20:25:54

Край

20:26:08

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

20:27:16

Край

20:27:34

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:33

Начало

20:29:36

Край

20:30:10

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

20:31:54

Край

20:32:12

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:28

Начало

20:33:12

Край

20:33:40

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

20:34:55

Край

20:35:13

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

20:36:15

Край

20:36:31

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

20:37:22

Край

20:37:39

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

20:39:11

Край

20:39:27

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:12

Начало

20:40:47

Край

20:41:00

Изказване : Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:32

Начало

20:40:59

Край

20:41:32

Изказване : Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

20:45:38

Край

20:45:57

Изказване : Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:25

Начало

20:54:03

Край

20:54:29

Изказване : Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

20:57:28

Край

20:57:49

Изказване : Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (разискване)

Роля : PT

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:00:25

Начало

20:59:36

Край

21:00:01

Изказване : Положението с правата на човека в Казахстан

Роля : EFDD

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:01:48

Начало

10:35:22

Край

10:37:11

Изказване : Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека

Роля : EFDD

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:01:40

Начало

11:00:39

Край

11:02:19

Изказване : Положението с правата на човека в Гватемала

Роля : EFDD

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:01:47

Начало

11:36:01

Край

11:37:49

Pilar DEL CASTILLO VERA

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : PPE

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:52

Начало

11:33:04

Край

11:35:56

Jean-Marie CAVADA

Изказване : Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (A8-0167/2019 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)

Роля : ALDE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:00:32

Начало

12:34:02

Край

12:34:34

Dita CHARANZOVÁ

Изказване : Извънредна ситуация във Венесуела (разискване)

Роля : ALDE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:06

Начало

17:39:49

Край

17:41:55

Изказване : Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (разискване)

Роля : ALDE

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:14

Начало

15:24:55

Край

15:26:09

Caterina CHINNICI

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : S&D

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

21:01:49

Край

21:03:29

Изказване : Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (разискване)

Роля : S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:48

Начало

22:50:24

Край

22:52:12

Nikolaos CHOUNTIS

Изказване : Програма „Европейски корпус за солидарност“ (разискване)

Роля : от името на групата GUE/NGL

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:56

Начало

18:27:59

Край

18:29:56

Lefteris CHRISTOFOROU

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : PPE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:03

Начало

16:02:02

Край

16:03:05

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : PPE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:45

Начало

16:58:19

Край

17:00:04

Angelo CIOCCA

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : ENF

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:36

Начало

16:49:37

Край

16:51:13

Melania Gabriela CIOT

Изказване : Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:04:22

Начало

09:05:32

Край

09:09:55

Изказване : Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:00:44

Начало

10:05:51

Край

10:06:35

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:05:15

Начало

15:49:09

Край

15:54:25

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:43

Начало

17:12:07

Край

17:14:51

Изказване : Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:05:03

Начало

20:28:58

Край

20:34:01

Изказване : Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:48

Начало

21:25:28

Край

21:27:17

Изказване : Изменение на климата (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:08:42

Начало

09:01:07

Край

09:09:49

Изказване : Изменение на климата (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:40

Начало

09:45:19

Край

09:47:00

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:07:30

Начало

10:02:04

Край

10:09:34

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:08

Начало

12:05:35

Край

12:06:44

Изказване : Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:05:39

Начало

16:03:43

Край

16:09:22

Изказване : Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:55

Начало

16:55:00

Край

16:56:56

David COBURN

Изказване : Електронна информация за товарни превози (A8-0060/2019 - Claudia Schmidt) (гласуване)

Роля : EFDD

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:00:42

Начало

12:37:18

Край

12:38:00

Изказване : Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:14

Начало

20:51:49

Край

20:54:03

Carlos COELHO

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : PPE

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:58

Начало

22:08:48

Край

22:10:47

Изказване : Визова информационна система (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:05:01

Начало

21:27:19

Край

21:32:20

Изказване : Визова информационна система (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:47

Начало

22:01:46

Край

22:03:33

Изказване : Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (разискване)

Роля : от името на групата ЕНП

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:19

Начало

22:59:08

Край

23:01:28

Sergio Gaetano COFFERATI

Изказване : Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (разискване)

Роля : S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:29

Начало

22:46:50

Край

22:49:19

Jacques COLOMBIER

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : ENF

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:06

Начало

16:29:18

Край

16:31:24

Anna Maria CORAZZA BILDT

Изказване : Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (разискване)

Роля : от името на групата ЕНП

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:03:44

Начало

22:39:27

Край

22:43:11

Richard CORBETT

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:54

Начало

11:51:43

Край

11:53:37

Ignazio CORRAO

Изказване : Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (разискване)

Роля : EFDD

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:23

Начало

21:01:40

Край

21:04:04

Изказване : Положението в Никарагуа (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

22:03:21

Край

22:05:03

Изказване : Положението с правата на човека в Гватемала

Роля : Автор

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

11:17:14

Край

11:18:54

Silvia COSTA

Изказване : Програма „Европейски корпус за солидарност“ (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:04:08

Начало

18:20:49

Край

18:24:57

Изказване : Фонд „Убежище и миграция“ (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)

Роля : S&D

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:03

Начало

13:23:59

Край

13:25:02

Javier COUSO PERMUY

Изказване : Извънредна ситуация във Венесуела (разискване)

Роля : от името на групата GUE/NGL

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:03

Начало

17:32:45

Край

17:34:49

Изказване : Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (разискване)

Роля : от името на групата GUE/NGL

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

18:20:16

Край

18:21:50

Pál CSÁKY

Изказване : Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) - Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) (разискване)

Роля : от името на групата ЕНП

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:02:31

Начало

17:42:52

Край

17:45:24

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : от името на групата ЕНП

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:02:12

Начало

21:51:46

Край

21:53:59

Изказване : Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) (разискване)

Роля : PPE

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:33

Начало

23:08:06

Край

23:09:39

Ryszard CZARNECKI

Изказване : Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (разискване)

Роля : от името на групата ЕКР

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:41

Начало

18:14:58

Край

18:16:39

Mireille D'ORNANO

Изказване : Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (разискване)

Роля : от името на групата ЕСПД

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:56

Начало

09:25:22

Край

09:28:19

Изказване : Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (разискване)

Роля : EFDD

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

15:36:15

Край

15:37:54

Изказване : Положението в Никарагуа (разискване)

Роля : EFDD

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

22:14:44

Край

22:16:23

Peter VAN DALEN

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : ECR

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

11:26:05

Край

11:27:43

Miriam DALLI

Изказване : Фонд „Убежище и миграция“ (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:05:24

Начало

22:03:30

Край

22:08:55

Изказване : Фонд „Убежище и миграция“ (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:05

Начало

22:43:10

Край

22:45:15

Изказване : Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (разискване)

Роля : S&D

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:02:41

Начало

09:27:52

Край

09:30:34

Daniel DALTON

Изказване : Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) - Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:04:20

Начало

17:34:50

Край

17:39:10

Изказване : Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) - Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:02:15

Начало

18:01:41

Край

18:03:57

Изказване : Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (гласуване)

Роля : ECR

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:00:25

Начало

12:43:14

Край

12:43:40

Jakop DALUNDE

Изказване : Акт на ЕС за киберсигурността - Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (разискване)

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:05

Начало

19:12:50

Край

19:13:55

Rosa D'AMATO

Изказване : Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (разискване)

Роля : EFDD

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:33

Начало

15:43:52

Край

15:45:25

Nicola DANTI

Изказване : Акт на ЕС за киберсигурността - Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (разискване)

Роля : IMCO

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

18:54:45

Край

18:56:24

Изказване : Изисквания за достъпност за продукти и услуги (разискване)

Роля : S&D

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:36

Начало

20:16:33

Край

20:18:09

Michel DANTIN

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : PPE

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:02:19

Начало

20:23:49

Край

20:26:08

Marcel DE GRAAFF

Изказване : Разискване с министър-председателя на Словашката република Петер Пелегрини относно бъдещето на Европа (разискване)

Роля : au nom du groupe ENF

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:04:56

Начало

11:19:56

Край

11:24:53

Dennis DE JONG

Изказване : Централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (гласуване)

Роля : от името на групата GUE/NGL

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:00:27

Начало

12:42:52

Край

12:43:20

Paolo DE CASTRO

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:04:49

Начало

19:44:48

Край

19:49:38

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (разискване)

Роля : Докладчик

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:02:32

Начало

21:09:32

Край

21:12:05

Изказване : Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (A8-0309/2018 - Paolo De Castro) (гласуване)

Роля : S&D

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:36

Начало

12:52:22

Край

12:53:58

Karima DELLI

Изказване : Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (разискване)

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:03:22

Начало

20:19:46

Край

20:23:08

Mark DEMESMAEKER

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : ECR

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:36

Начало

16:57:03

Край

16:58:39

Изказване : Положението в Никарагуа (разискване)

Роля : от името на групата ЕКР

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:34

Начало

21:56:47

Край

21:59:22

Изказване : Положението с правата на човека в Казахстан

Роля : Автор

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:01:49

Начало

10:21:25

Край

10:23:15

Изказване : Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека

Роля : ECR

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:01:32

Начало

10:59:20

Край

11:00:52

Gérard DEPREZ

Изказване : Визова информационна система (разискване)

Роля : au nom du groupe ALDE

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:02:47

Начало

21:49:39

Край

21:52:26

Изказване : Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (разискване)

Роля : au nom du groupe ALDE

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:05:25

Начало

21:04:31

Край

21:09:57

Diane DODDS

Изказване : Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Роля : NI

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:52

Начало

11:03:42

Край

11:05:35

Valdis DOMBROVSKIS

Изказване : Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:04:40

Начало

16:09:05

Край

16:13:45

Изказване : Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:10

Начало

16:54:00

Край

16:55:10

Изказване : Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:03:12

Начало

17:52:11

Край

17:55:24

Изказване : Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:01:25

Начало

18:29:16

Край

18:30:42

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:03:57

Начало

18:45:02

Край

18:49:00

Изказване : Учредяване на Европейския паричен фонд (разискване)

Роля : Член на Комисията

Дата

13/03/2019

Продължителност

00:02:18

Начало

19:54:34

Край

19:56:52

Изказване : Основни права на хората от африкански произход

Роля : Член на Комисията

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:03:26

Начало

15:37:01

Край

15:40:27

Изказване : Основни права на хората от африкански произход

Роля : Член на Комисията

Дата

14/03/2019

Продължителност

00:00:47

Начало

15:58:16

Край

15:59:03

Angel DZHAMBAZKI

Изказване : Европейската гражданска инициатива (разискване)

Роля : CULT

Дата

11/03/2019

Продължителност

00:01:40

Начало

21:48:53

Край

21:50:34

Изказване : Доклад от 2018 г. относно Турция (разискване)

Роля : ECR

Дата

12/03/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

16:53:24

Край

16:55:02