Мултимедия според разискването

Сряда, 13 Март 2019 г.

09:00 - 09:00

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:00:05

Край

09:00:19

09:00 - 09:00 Откриване на заседанието

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:00:12

Край

09:00:24

09:00 - 09:00 Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (продължение): вж. протокола

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

09:00:18

Край

09:00:57

09:00 - 09:47 Изменение на климата (разискване)

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

09:00:46

Край

09:01:16

Melania Gabriela Ciot

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:08:42

Начало

09:01:07

Край

09:09:49

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

09:09:23

Край

09:09:52

Miguel Arias Cañete

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:07:32

Начало

09:09:41

Край

09:17:13

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:16:46

Край

09:17:06

Peter Liese

Роля : От името на групата

Продължителност

00:04:09

Начало

09:17:03

Край

09:21:12

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:21:05

Край

09:21:19

Udo Bullmann

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:06:42

Начало

09:21:09

Край

09:27:52

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

09:27:28

Край

09:28:15

Jadwiga Wiśniewska

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:11

Начало

09:28:03

Край

09:30:14

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

09:29:47

Край

09:29:56

Gerben-Jan Gerbrandy

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:50

Начало

09:29:51

Край

09:32:41

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:32:12

Край

09:32:27

Bas Eickhout

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:04:34

Начало

09:32:22

Край

09:36:56

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:36:29

Край

09:36:47

Lynn Boylan

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:08

Начало

09:36:39

Край

09:38:48

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:38:13

Край

09:38:28

Eleonora Evi

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:41

Начало

09:38:22

Край

09:40:03

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:39:38

Край

09:39:49

Joëlle Mélin

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:39

Начало

09:39:44

Край

09:41:24

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:40:58

Край

09:41:22

Miguel Arias Cañete

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:25

Начало

09:41:13

Край

09:45:38

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:45:12

Край

09:45:27

Melania Gabriela Ciot

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:01:40

Начало

09:45:19

Край

09:47:00

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:01:08

Начало

09:46:32

Край

09:47:41

10:01 - 10:01

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:01:35

Край

10:01:50

10:01 - 10:01 Възобновяване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:01:43

Край

10:02:03

10:02 - 12:06 Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. и оттегляне на Обединеното крралство от ЕС (разискване)

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:01:55

Край

10:02:11

Melania Gabriela Ciot

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:07:30

Начало

10:02:04

Край

10:09:34

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:09:09

Край

10:09:24

Frans Timmermans

Роля : (premier Vice-President de la commission)

Продължителност

00:08:43

Начало

10:09:23

Край

10:18:06

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:18:00

Край

10:18:19

Michel Barnier

Роля : Chief Brexit negotiator

Продължителност

00:13:02

Начало

10:18:11

Край

10:31:14

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

10:30:47

Край

10:31:35

Manfred Weber

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:05:14

Начало

10:31:22

Край

10:36:36

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:36:08

Край

10:36:23

Udo Bullmann

Роля : От името на групата

Продължителност

00:04:54

Начало

10:36:18

Край

10:41:12

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:41:05

Край

10:41:22

Hans-Olaf Henkel

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:03:39

Начало

10:41:09

Край

10:44:49

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:44:22

Край

10:44:34

Guy Verhofstadt

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:05:47

Начало

10:44:26

Край

10:50:14

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:49:48

Край

10:49:59

Philippe Lamberts

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:03:28

Начало

10:49:54

Край

10:53:22

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:52:57

Край

10:53:11

Gabriele Zimmer

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:05:34

Начало

10:53:04

Край

10:58:39

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:58:12

Край

10:58:26

Nigel Farage

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:03:31

Начало

10:58:20

Край

11:01:51

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:01:25

Край

11:01:39

Gerard Batten

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:02:27

Начало

11:01:34

Край

11:04:01

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:03:31

Край

11:03:52

Diane Dodds

Роля : NI

Продължителност

00:01:52

Начало

11:03:42

Край

11:05:35

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:05:02

Край

11:05:13

Janusz Lewandowski

Роля : PPE

Продължителност

00:02:37

Начало

11:05:09

Край

11:07:47

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:07:24

Край

11:07:35

Roberto Gualtieri

Роля : S&D

Продължителност

00:03:06

Начало

11:07:25

Край

11:10:31

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:09:57

Край

11:10:05

James Nicholson

Роля : ECR

Продължителност

00:02:53

Начало

11:10:05

Край

11:12:59

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

11:12:32

Край

11:12:57

Marian Harkin

Роля : ALDE

Продължителност

00:02:17

Начало

11:12:44

Край

11:15:01

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:14:34

Край

11:14:50

Jill Evans

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:37

Начало

11:14:40

Край

11:16:18

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:15:50

Край

11:16:00

Martina Anderson

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:02:23

Начало

11:15:55

Край

11:18:19

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:17:48

Край

11:18:06

Piernicola Pedicini

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:27

Начало

11:17:59

Край

11:19:26

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:19:00

Край

11:19:10

Janice Atkinson

Роля : ENF

Продължителност

00:01:28

Начало

11:19:04

Край

11:20:32

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:20:06

Край

11:20:14

Steven Woolfe

Роля : NI

Продължителност

00:01:48

Начало

11:20:09

Край

11:21:57

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:21:28

Край

11:21:39

Elmar Brok

Роля : PPE

Продължителност

00:02:33

Начало

11:21:36

Край

11:24:09

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:24:01

Край

11:24:11

Mercedes Bresso

Роля : S&D

Продължителност

00:02:23

Начало

11:24:05

Край

11:26:28

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:26:00

Край

11:26:11

Peter van Dalen

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

11:26:05

Край

11:27:43

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:27:15

Край

11:27:24

Luke Ming Flanagan

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:42

Начало

11:27:19

Край

11:29:01

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:28:36

Край

11:28:44

Bernard Monot

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:38

Начало

11:28:39

Край

11:30:18

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:29:50

Край

11:30:00

Harald Vilimsky

Роля : ENF

Продължителност

00:01:57

Начало

11:29:59

Край

11:31:56

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:31:49

Край

11:32:02

Eleftherios Synadinos

Роля : NI

Продължителност

00:01:34

Начало

11:31:53

Край

11:33:28

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:33:00

Край

11:33:10

Pilar del Castillo Vera

Роля : PPE

Продължителност

00:02:52

Начало

11:33:04

Край

11:35:56

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

11:35:27

Край

11:35:56

Kathleen Van Brempt

Роля : S&D

Продължителност

00:02:03

Начало

11:35:47

Край

11:37:51

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:37:25

Край

11:37:37

Richard Sulík

Роля : ECR

Продължителност

00:01:42

Начало

11:37:30

Край

11:39:12

Nicolas Bay

Роля : ENF

Продължителност

00:01:37

Начало

11:38:48

Край

11:40:25

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:39:59

Край

11:40:09

Danuta Maria Hübner

Роля : PPE

Продължителност

00:01:25

Начало

11:40:08

Край

11:41:33

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:41:27

Край

11:41:37

Tanja Fajon

Роля : S&D

Продължителност

00:02:05

Начало

11:41:30

Край

11:43:36

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:43:09

Край

11:43:20

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:35

Начало

11:43:14

Край

11:44:50

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:44:24

Край

11:44:35

Luděk Niedermayer

Роля : PPE

Продължителност

00:02:00

Начало

11:44:29

Край

11:46:30

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:46:02

Край

11:46:12

Josef Weidenholzer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:43

Начало

11:46:11

Край

11:47:54

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:47:48

Край

11:47:59

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:33

Начало

11:47:52

Край

11:49:26

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:48:58

Край

11:49:08

Julie Girling

Роля : PPE

Продължителност

00:02:58

Начало

11:49:01

Край

11:51:59

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

11:51:20

Край

11:51:53

Richard Corbett

Роля : S&D

Продължителност

00:01:54

Начало

11:51:43

Край

11:53:37

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:53:11

Край

11:53:23

Othmar Karas

Роля : PPE

Продължителност

00:02:25

Начало

11:53:16

Край

11:55:42

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:55:16

Край

11:55:26

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

11:55:25

Край

11:57:07

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:57:01

Край

11:57:13

Dubravka Šuica

Роля : PPE

Продължителност

00:02:03

Начало

11:57:07

Край

11:59:11

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:58:44

Край

11:58:56

Frans Timmermans

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:28

Начало

11:58:50

Край

12:02:18

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

12:01:53

Край

12:02:30

Frans Timmermans

Роля : Първи заместник-председател на Комисията

Продължителност

00:03:20

Начало

12:02:26

Край

12:05:46

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

12:05:21

Край

12:05:44

Melania Gabriela Ciot

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:01:08

Начало

12:05:35

Край

12:06:44

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:06:27

Край

12:06:38

12:07 - 12:07

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:07:27

Край

12:07:43

12:07 - 12:07 Възобновяване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:07:36

Край

12:07:50

12:07 - 13:10 Време за гласуване

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

12:07:43

Край

12:08:15

12:08 - 12:11 Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

12:08:06

Край

12:08:32

KlausBuchner

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:02:46

Начало

12:08:24

Край

12:11:10

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:10:45

Край

12:11:18

12:11 - 12:11 Продължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–Северна Ирландия–Шотландия) (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

12:11:08

Край

12:11:35

12:11 - 12:11 Продължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

12:11:26

Край

12:11:51

12:11 - 12:12 Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

12:11:43

Край

12:12:06

12:12 - 12:12 Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

12:11:58

Край

12:12:21

12:12 - 12:13 Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:31

Начало

12:12:13

Край

12:13:44

12:13 - 12:13 Участие на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн в Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (A8-0081/2019 - Monica Macovei) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:13:19

Край

12:13:39

12:13 - 12:13 Правомощия и мандат на специалните представители на ЕС (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

12:13:32

Край

12:14:03

12:13 - 12:14 Изисквания за достъпност за продукти и услуги (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

12:13:54

Край

12:14:19

12:14 - 12:16 Визова информационна система (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:02:13

Начало

12:14:10

Край

12:16:24

12:16 - 12:32 Фонд „Убежище и миграция“ (A8-0106/2019 - Miriam Dalli) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:17:17

Начало

12:15:59

Край

12:33:17

12:32 - 12:39 Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (A8-0089/2019 - Tanja Fajon) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:06:38

Начало

12:32:52

Край

12:39:31

12:39 - 12:45 Фонд „Вътрешна сигурност“ (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:06:43

Начало

12:39:06

Край

12:45:49

12:45 - 12:45 Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания (A8-0021/2018 - Pilar Ayuso) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:45:24

Край

12:45:58

12:45 - 12:46 Предложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (A8-0439/2018 - Tiemo Wölken) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

12:45:48

Край

12:46:23

12:46 - 12:46 Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (A8-0161/2019 - Marian Harkin, Jean Lambert) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

12:46:13

Край

12:46:54

12:46 - 12:47 Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (A8-0063/2019 - Isabella De Monte) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

12:46:43

Край

12:47:08

12:47 - 12:47 Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (A8-0062/2019 - Pavel Telička) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

12:47:00

Край

12:47:35

12:47 - 12:49 Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ( ) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

12:47:25

Край

12:47:53

AlainCadec

Роля : PPE

Продължителност

00:01:15

Начало

12:47:44

Край

12:49:00

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

12:48:41

Край

12:49:13

12:49 - 12:50 Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовна дейност на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ( ) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:08

Начало

12:49:03

Край

12:50:12

12:50 - 12:50 Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ( - Ismail Ertug) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:46

Начало

12:49:56

Край

12:50:43

12:50 - 13:02 Европа, която закриля: чист въздух за всички (B8-0156/2019) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:12:40

Начало

12:50:31

Край

13:03:11

13:02 - 13:05 Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:31

Начало

13:02:46

Край

13:04:17

AnnaFotyga

Роля : ECR

Продължителност

00:00:39

Начало

13:03:52

Край

13:04:31

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:37

Начало

13:04:19

Край

13:05:56

13:05 - 13:07 Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:05:23

Начало

13:05:31

Край

13:10:54

13:10 - 13:45 Обяснение на вот

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

13:10:29

Край

13:11:14

13:10 - 13:15 Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:52

Начало

13:10:29

Край

13:11:22

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:13

Начало

13:11:09

Край

13:12:22

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:12:03

Край

13:12:17

StanislavPolčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

13:12:09

Край

13:13:45

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:13:18

Край

13:13:30

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:14

Начало

13:13:27

Край

13:14:41

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

13:14:32

Край

13:15:06

13:14 - 13:17 Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

13:14:40

Край

13:15:00

DanutaJazłowiecka

Роля : PPE

Продължителност

00:00:38

Начало

13:14:53

Край

13:15:31

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

13:15:17

Край

13:15:57

MortenMesserschmidt

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

13:15:44

Край

13:17:23

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

13:16:54

Край

13:17:26

13:16 - 13:20 Изисквания за достъпност за продукти и услуги (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

13:16:59

Край

13:17:20

LucyAnderson

Роля : S&D

Продължителност

00:00:51

Начало

13:17:18

Край

13:18:09

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:18:02

Край

13:18:18

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:15

Начало

13:18:06

Край

13:19:22

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:19:02

Край

13:19:16

StanislavPolčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

13:19:07

Край

13:20:38

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

13:20:10

Край

13:20:34

13:20 - 13:23 Визова информационна система (A8-0078/2019 - Carlos Coelho)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:20:20

Край

13:20:31

MonicaMacovei

Роля : ECR

Продължителност

00:01:34

Начало

13:20:25

Край

13:21:59

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:21:33

Край

13:21:46

MortenMesserschmidt

Роля : ECR

Продължителност

00:01:29

Начало

13:21:38

Край

13:23:07

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

13:22:40

Край

13:23:05

13:22 - 13:30 Фонд „Убежище и миграция“ (A8-0106/2019 - Miriam Dalli)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:22:44

Край

13:23:01

MortenMesserschmidt

Роля : ECR

Продължителност

00:01:26

Начало

13:22:54

Край

13:24:20

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:23:54

Край

13:24:06

SilviaCosta

Роля : S&D

Продължителност

00:01:03

Начало

13:23:59

Край

13:25:02

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

13:24:46

Край

13:24:56

AngelDzhambazki

Роля : ECR

Продължителност

00:01:14

Начало

13:24:49

Край

13:26:03

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:25:45

Край

13:25:56

IlhanKyuchyuk

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:58

Начало

13:25:53

Край

13:26:51

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:26:43

Край

13:26:56

BranislavŠkripek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

13:26:48

Край

13:28:25

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

13:27:59

Край

13:28:33

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:58

Начало

13:28:21

Край

13:30:19

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:47

Начало

13:28:37

Край

13:30:25

13:29 - 13:33 Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите (A8-0089/2019 - Tanja Fajon)

AngelDzhambazki

Роля : ECR

Продължителност

00:01:39

Начало

13:29:58

Край

13:31:37

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:31:09

Край

13:31:21

IlhanKyuchyuk

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:52

Начало

13:31:19

Край

13:32:11

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:32:03

Край

13:32:16

StanislavPolčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:25

Начало

13:32:09

Край

13:33:34

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

13:33:05

Край

13:33:27

13:33 - 13:35 Фонд „Вътрешна сигурност“ (A8-0115/2019 - Monika Hohlmeier)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:33:11

Край

13:33:25

MonicaMacovei

Роля : ECR

Продължителност

00:01:49

Начало

13:33:18

Край

13:35:08

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

13:34:42

Край

13:35:05

13:34 - 13:42 Европа, която закриля: чист въздух за всички (B8-0156/2019)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

13:34:49

Край

13:35:00

MomchilNekov

Роля : S&D

Продължителност

00:01:25

Начало

13:34:54

Край

13:36:20

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:35:53

Край

13:36:05

UrszulaKrupa

Роля : ECR

Продължителност

00:01:33

Начало

13:35:57

Край

13:37:31

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

13:37:05

Край

13:37:16

MariaSpyraki

Роля : PPE

Продължителност

00:01:25

Начало

13:37:09

Край

13:38:34

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:38:07

Край

13:38:18

AngelDzhambazki

Роля : ECR

Продължителност

00:01:39

Начало

13:38:11

Край

13:39:51

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:39:24

Край

13:39:36

NicolaCaputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

13:39:28

Край

13:41:03

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:40:36

Край

13:40:51

PirkkoRuohonen-Lerner

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

13:40:42

Край

13:42:20

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

13:41:53

Край

13:42:14

13:41 - 13:43 Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:41:56

Край

13:42:11

JiříPayne

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:47

Начало

13:42:04

Край

13:43:52

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

13:43:26

Край

13:44:02

13:43 - 13:45 Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (A8-0074/2019 - Juan Fernando López Aguilar)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

13:43:27

Край

13:43:50

Cécile KashetuKyenge

Роля : S&D

Продължителност

00:01:32

Начало

13:43:42

Край

13:45:15

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:44:45

Край

13:44:56

13:44 - 13:45 Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:44:52

Край

13:45:01

15:00 - 15:00 Възобновяване на заседанието

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:03

Начало

15:00:24

Край

15:00:27

15:00 - 15:00

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:04

Начало

15:00:20

Край

15:00:24

15:00 - 15:01 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:56

Начало

15:00:22

Край

15:01:19

15:01 - 15:54 Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (разискване)

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

15:01:10

Край

15:01:18

Cecilia Malmström

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:05:54

Начало

15:01:13

Край

15:07:08

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

15:06:39

Край

15:07:08

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:25

Начало

15:06:54

Край

15:09:20

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:08:52

Край

15:09:08

Bernd Lange

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:17

Начало

15:09:02

Край

15:11:19

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

15:11:11

Край

15:11:26

Jan Zahradil

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:09

Начало

15:11:18

Край

15:13:28

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:13:00

Край

15:13:17

Marietje Schaake

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:37

Начало

15:13:06

Край

15:15:44

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:15:17

Край

15:15:33

Yannick Jadot

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:41

Начало

15:15:24

Край

15:18:06

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

15:17:39

Край

15:18:02

Helmut Scholz

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:15

Начало

15:17:49

Край

15:20:05

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

15:19:32

Край

15:19:52

Tiziana Beghin

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:32

Начало

15:19:42

Край

15:21:14

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:20:46

Край

15:21:02

France Jamet

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:09

Начало

15:20:57

Край

15:22:06

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

15:21:58

Край

15:22:18

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

15:22:09

Край

15:23:43

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:23:13

Край

15:23:31

Victor Boştinaru

Роля : S&D

Продължителност

00:01:52

Начало

15:23:19

Край

15:25:12

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:24:45

Край

15:24:57

Dita Charanzová

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:14

Начало

15:24:55

Край

15:26:09

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:26:01

Край

15:26:17

Reinhard Bütikofer

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:13

Начало

15:26:10

Край

15:27:23

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

15:27:15

Край

15:27:30

Lola Sánchez Caldentey

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:44

Начало

15:27:19

Край

15:29:04

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

15:28:36

Край

15:28:55

William (The Earl of) Dartmouth

Роля : EFDD

Продължителност

00:02:12

Начало

15:28:41

Край

15:30:54

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

15:30:26

Край

15:30:57

Yannick Jadot

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:49

Начало

15:30:45

Край

15:31:35

William (The Earl of) Dartmouth

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:59

Начало

15:31:16

Край

15:32:15

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

15:31:55

Край

15:32:15

Christophe Hansen

Роля : PPE

Продължителност

00:01:25

Начало

15:32:02

Край

15:33:27

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:32:57

Край

15:33:14

Jeppe Kofod

Роля : S&D

Продължителност

00:02:04

Начало

15:33:03

Край

15:35:08

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

15:34:17

Край

15:34:54

Bill Etheridge

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:11

Начало

15:34:36

Край

15:35:47

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:35:26

Край

15:35:42

Jeppe Kofod

Роля : S&D

Продължителност

00:00:57

Начало

15:35:30

Край

15:36:27

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:36:10

Край

15:36:26

Mireille D'Ornano

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:38

Начало

15:36:15

Край

15:37:54

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

15:37:28

Край

15:37:57

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:15

Начало

15:37:51

Край

15:39:06

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

15:38:45

Край

15:39:07

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

15:38:53

Край

15:40:32

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

15:40:04

Край

15:40:24

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:32

Начало

15:40:12

Край

15:41:45

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:41:16

Край

15:41:29

Izaskun Bilbao Barandica

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:44

Начало

15:41:22

Край

15:43:06

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

15:42:30

Край

15:42:58

Molly Scott Cato

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:27

Начало

15:42:47

Край

15:44:15

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:43:47

Край

15:43:59

Rosa D'Amato

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:33

Начало

15:43:52

Край

15:45:25

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:44:56

Край

15:45:09

Jarosław Wałęsa

Роля : PPE

Продължителност

00:01:25

Начало

15:45:01

Край

15:46:26

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:45:58

Край

15:46:15

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:32

Начало

15:46:06

Край

15:47:39

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:47:11

Край

15:47:25

Marc Tarabella

Роля : S&D

Продължителност

00:01:10

Начало

15:47:17

Край

15:48:27

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:48:10

Край

15:48:23

Maria Arena

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

15:48:16

Край

15:49:53