Мултимедия според разискването

Четвъртък, 14 Март 2019 г.

09:01 - 09:01

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:01:15

Край

09:01:32

09:01 - 09:01 Откриване на заседанието

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:01:25

Край

09:01:42

09:01 - 09:49 Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (разискване)

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

09:01:35

Край

09:02:12

Eleni Theocharous

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:34

Начало

09:02:01

Край

09:06:36

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:06:10

Край

09:06:28

Francesc Gambús

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:24

Начало

09:06:13

Край

09:10:38

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:10:12

Край

09:10:26

Frans Timmermans

Роля : Premier vice-président de la Commission

Продължителност

00:04:59

Начало

09:10:22

Край

09:15:21

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:15:15

Край

09:15:29

Alojz Peterle

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:01:32

Начало

09:15:21

Край

09:16:54

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:16:25

Край

09:16:39

Elly Schlein

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:40

Начало

09:16:31

Край

09:19:11

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:18:44

Край

09:19:00

Czesław Hoc

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:44

Начало

09:18:51

Край

09:20:35

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:20:08

Край

09:20:22

Mirja Vehkaperä

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:06

Начало

09:20:13

Край

09:22:19

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:21:51

Край

09:22:05

Benedek Jávor

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:39

Начало

09:21:56

Край

09:23:36

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:23:09

Край

09:23:22

Anja Hazekamp

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:02

Начало

09:23:16

Край

09:25:18

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:24:51

Край

09:25:11

Olaf Stuger

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:59

Начало

09:24:58

Край

09:26:57

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:26:29

Край

09:26:45

Bogusław Sonik

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

09:26:33

Край

09:28:12

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:27:45

Край

09:28:01

Miriam Dalli

Роля : S&D

Продължителност

00:02:41

Начало

09:27:52

Край

09:30:34

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:30:06

Край

09:30:22

Gerben-Jan Gerbrandy

Роля : ALDE

Продължителност

00:02:13

Начало

09:30:11

Край

09:32:25

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:31:53

Край

09:32:14

Heidi Hautala

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:56

Начало

09:32:02

Край

09:33:58

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

09:33:17

Край

09:33:45

Olaf Stuger

Роля : ENF

Продължителност

00:00:52

Начало

09:33:33

Край

09:34:25

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

09:34:08

Край

09:34:44

Heidi Hautala

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:28

Начало

09:34:12

Край

09:34:40

Lola Sánchez Caldentey

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:02:02

Начало

09:34:33

Край

09:36:36

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:36:08

Край

09:36:21

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

09:36:13

Край

09:37:46

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

09:37:19

Край

09:37:44

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

09:37:28

Край

09:39:07

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:38:39

Край

09:38:57

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

09:38:49

Край

09:40:27

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:40:00

Край

09:40:17

Nicola Caputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

09:40:09

Край

09:41:48

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:41:22

Край

09:41:39

Frans Timmermans

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:32

Начало

09:41:31

Край

09:46:03

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:45:36

Край

09:45:49

Eleni Theocharous

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:25

Начало

09:45:46

Край

09:47:12

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:46:45

Край

09:46:56

Francesc Gambús

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:38

Начало

09:46:50

Край

09:49:28

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:49:01

Край

09:49:14

09:49 - 10:19 Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (разискване)

Christofer Fjellner

Роля : Докладчик

Продължителност

00:05:04

Начало

09:49:27

Край

09:54:31

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:53:52

Край

09:54:08

Neven Mimica

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:06:29

Начало

09:54:01

Край

10:00:31

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:00:05

Край

10:00:25

Brando Benifei

Роля : AFET

Продължителност

00:01:48

Начало

10:00:14

Край

10:02:03

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:01:25

Край

10:01:40

Santiago Fisas Ayxelà

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:01:36

Начало

10:01:35

Край

10:03:11

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:02:43

Край

10:02:58

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:13

Начало

10:02:49

Край

10:05:03

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:04:34

Край

10:04:58

Marietje Schaake

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:01:53

Начало

10:04:50

Край

10:06:44

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:06:17

Край

10:06:31

Heidi Hautala

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:44

Начало

10:06:25

Край

10:08:10

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:07:43

Край

10:07:54

Helmut Scholz

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:41

Начало

10:07:47

Край

10:09:28

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:09:01

Край

10:09:12

Tiziana Beghin

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:26

Начало

10:09:05

Край

10:10:31

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:10:04

Край

10:10:22

France Jamet

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:35

Начало

10:10:10

Край

10:11:45

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:11:18

Край

10:11:32

William (The Earl of) Dartmouth

Роля : EFDD

Продължителност

00:02:02

Начало

10:11:26

Край

10:13:28

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:13:01

Край

10:13:13

Danilo Oscar Lancini

Роля : ENF

Продължителност

00:01:45

Начало

10:13:05

Край

10:14:51

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:14:23

Край

10:14:41

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:34

Начало

10:14:33

Край

10:16:08

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:15:42

Край

10:15:59

Neven Mimica

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:01:49

Начало

10:15:50

Край

10:17:40

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:17:14

Край

10:17:27

Christofer Fjellner

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:34

Начало

10:17:20

Край

10:19:54

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:19:29

Край

10:19:43

10:19 - 10:40 Положението с правата на човека в Казахстан

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:19:46

Край

10:20:03

Heidi Hautala

Роля : Автор

Продължителност

00:01:51

Начало

10:19:56

Край

10:21:47

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:21:18

Край

10:21:33

Mark Demesmaeker

Роля : Автор

Продължителност

00:01:49

Начало

10:21:25

Край

10:23:15

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:22:46

Край

10:23:02

Helmut Scholz

Роля : Автор

Продължителност

00:01:11

Начало

10:22:59

Край

10:24:10

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:24:03

Край

10:24:15

Wolf Klinz

Роля : Автор

Продължителност

00:01:48

Начало

10:24:08

Край

10:25:56

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:25:28

Край

10:25:39

Ana Gomes

Роля : Автор

Продължителност

00:01:44

Начало

10:25:33

Край

10:27:17

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:26:51

Край

10:27:08

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Роля : Автор

Продължителност

00:01:30

Начало

10:26:57

Край

10:28:27

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:28:02

Край

10:28:21

Julie Ward

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:54

Начало

10:28:13

Край

10:30:07

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:29:41

Край

10:29:58

Nathan Gill

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:42

Начало

10:29:47

Край

10:31:30

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:31:02

Край

10:31:23

José Inácio Faria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

10:31:14

Край

10:32:56

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:32:30

Край

10:32:45

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

10:32:38

Край

10:34:17

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:33:51

Край

10:34:05

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:41

Начало

10:33:57

Край

10:35:39

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:35:13

Край

10:35:30

Fabio Massimo Castaldo

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:48

Начало

10:35:22

Край

10:37:11

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:36:43

Край

10:37:01

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:28

Начало

10:36:53

Край

10:38:21

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:37:53

Край

10:38:09

Neven Mimica

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:02:59

Начало

10:38:02

Край

10:41:01

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:40:34

Край

10:40:54

10:41 - 11:15 Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

10:40:59

Край

10:41:32

Bodil Valero

Роля : Автор

Продължителност

00:01:48

Начало

10:41:22

Край

10:43:10

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:42:43

Край

10:42:58

Cornelia Ernst

Роля : Автор

Продължителност

00:01:31

Начало

10:42:56

Край

10:44:27

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:44:18

Край

10:44:37

Marietje Schaake

Роля : Автор

Продължителност

00:01:45

Начало

10:44:28

Край

10:46:14

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:45:47

Край

10:45:59

Wajid Khan

Роля : Автор

Продължителност

00:01:34

Начало

10:45:52

Край

10:47:26

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:46:59

Край

10:47:13

Charles Tannock

Роля : Автор

Продължителност

00:02:02

Начало

10:47:05

Край

10:49:08

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:48:42

Край

10:49:00

Tunne Kelam

Роля : Автор

Продължителност

00:02:28

Начало

10:48:48

Край

10:51:16

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:55

Начало

10:50:20

Край

10:51:16

Cristian Dan Preda

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:01:33

Начало

10:51:01

Край

10:52:35

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

10:52:08

Край

10:52:42

Bas Belder

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:50

Начало

10:52:30

Край

10:54:20

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:53:51

Край

10:54:10

Jaromír Štětina

Роля : PPE

Продължителност

00:01:46

Начало

10:54:02

Край

10:55:48

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:55:16

Край

10:55:37

Anders Primdahl Vistisen

Роля : ECR

Продължителност

00:01:33

Начало

10:55:28

Край

10:57:01

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

10:56:35

Край

10:57:00

Jiří Pospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

10:56:51

Край

10:58:20

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:57:54

Край

10:58:08

Ana Gomes

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

10:58:00

Край

10:59:40

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:59:13

Край

10:59:27

Mark Demesmaeker

Роля : ECR

Продължителност

00:01:32

Начало

10:59:20

Край

11:00:52

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

11:00:26

Край

11:00:49

Fabio Massimo Castaldo

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:40

Начало

11:00:39

Край

11:02:19

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

11:01:45

Край

11:02:12

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

11:02:02

Край

11:03:37

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:03:10

Край

11:03:28

Julie Ward

Роля : S&D

Продължителност

00:01:44

Начало

11:03:20

Край

11:05:04

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:04:37

Край

11:04:51

José Inácio Faria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

11:04:43

Край

11:06:22

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:05:54

Край

11:06:13

Jude Kirton-Darling

Роля : S&D

Продължителност

00:01:50

Начало

11:06:03

Край

11:07:54

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

11:07:25

Край

11:07:49

Stanislav Polčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

11:07:35

Край

11:09:07

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

11:08:40

Край

11:09:07

Neven Mimica

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:06:33

Начало

11:08:56

Край

11:15:29

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:41

Начало

11:15:03

Край

11:15:45

11:15 - 11:47 Положението с правата на човека в Гватемала

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

11:15:38

Край

11:16:01

Molly Scott Cato

Роля : Автор

Продължителност

00:01:13

Начало

11:15:58

Край

11:17:11

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:46

Начало

11:17:05

Край

11:17:52

Ignazio Corrao

Роля : Автор

Продължителност

00:01:39

Начало

11:17:14

Край

11:18:54

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:18:28

Край

11:18:47

Xabier Benito Ziluaga

Роля : Автор

Продължителност

00:01:44

Начало

11:18:38

Край

11:20:23

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:19:57

Край

11:20:14

Beatriz Becerra Basterrechea

Роля : Автор

Продължителност

00:01:16

Начало

11:20:04

Край

11:21:21

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:21:02

Край

11:21:20

Ramón Jáuregui Atondo

Роля : Автор

Продължителност

00:01:46

Начало

11:21:12

Край

11:22:58

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:22:32

Край

11:22:48

Tomáš Zdechovský

Роля : Автор

Продължителност

00:02:14

Начало

11:22:39

Край

11:24:54

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

11:24:25

Край

11:24:49

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:01:25

Начало

11:24:40

Край

11:26:06

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:45

Начало

11:25:38

Край

11:26:23

Ana Miranda

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:03

Начало

11:26:09

Край

11:27:12

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:26:42

Край

11:26:53

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Роля : PPE

Продължителност

00:00:32

Начало

11:26:44

Край

11:27:17

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:59

Начало

11:27:06

Край

11:28:06

Francisco Assis

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:44

Начало

11:27:49

Край

11:29:33

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:29:05

Край

11:29:20

Ana Miranda

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:40

Начало

11:29:12

Край

11:30:53

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

11:30:25

Край

11:30:44

Dobromir Sośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:48

Начало

11:30:33

Край

11:32:22

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:31:51

Край

11:32:06

Krzysztof Hetman

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

11:31:58

Край

11:33:39

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:33:09

Край

11:33:28

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:24

Начало

11:33:25

Край

11:34:49

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:34:32

Край

11:34:52

Jiří Pospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

11:34:43

Край

11:36:18

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

11:35:48

Край

11:36:14

Fabio Massimo Castaldo

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:47

Начало

11:36:01

Край

11:37:49

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:37:22

Край

11:37:37

Krisztina Morvai

Роля : NI

Продължителност

00:01:50

Начало

11:37:29

Край

11:39:19

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:41

Начало

11:38:49

Край

11:39:30

José Inácio Faria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:47

Начало

11:38:55

Край

11:40:43

Stanislav Polčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:44

Начало

11:40:17

Край

11:42:02

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:41:35

Край

11:41:43

Neven Mimica

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:05:51

Начало

11:41:36

Край

11:47:27

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

11:47:01

Край

11:47:39

12:00 - 12:00

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

12:00:17

Край

12:00:49

12:00 - 12:00 Възобновяване на заседанието

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:00:45

Край

12:00:54

12:00 - 12:22 Приветствие с добре дошли: вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:03:34

Начало

12:00:54

Край

12:04:28

Philippe Lamberts

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:27

Начало

12:04:23

Край

12:06:50

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:30

Начало

12:06:08

Край

12:07:38

Gabriele Zimmer

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:17

Начало

12:07:10

Край

12:09:27

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:50

Начало

12:09:16

Край

12:10:06

Josef Weidenholzer

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:02

Начало

12:10:04

Край

12:11:06

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:11:04

Край

12:11:20

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:52

Начало

12:11:21

Край

12:12:13

Esteban González Pons

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:01:56

Начало

12:12:08

Край

12:14:04

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:56

Начало

12:13:45

Край

12:14:41

Eleonora Forenza

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:00:43

Начало

12:14:35

Край

12:15:19

Ana Miranda

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:06

Начало

12:15:12

Край

12:16:19

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:02

Начало

12:16:10

Край

12:16:12

James Carver

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:48

Начало

12:16:13

Край

12:17:01

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:17:02

Край

12:17:16

Dobromir Sośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:00:27

Начало

12:17:12

Край

12:17:39

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:51

Начало

12:17:37

Край

12:18:28

France Jamet

Роля : ENF

Продължителност

00:00:25

Начало

12:18:14

Край

12:18:39

Daniele Viotti

Роля : S&D

Продължителност

00:00:34

Начало

12:18:35

Край

12:19:09

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

12:19:05

Край

12:19:36

Laura Agea

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:13

Начало

12:19:32

Край

12:19:46

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

12:19:46

Край

12:20:33

Guy Verhofstadt

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:21

Начало

12:20:34

Край

12:21:55

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

12:22:00

Край

12:22:26

12:22 - 13:12 Време за гласуване

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:03

Начало

12:22:26

Край

12:22:29

12:22 - 12:22 Положението с правата на човека в Казахстан (RC-B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019, B8-0208/2019, B8-0209/2019) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:22:24

Край

12:22:38

12:22 - 12:22 Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека (RC-B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019, B8-0193/2019, B8-0194/2019) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:22:31

Край

12:22:49

12:22 - 12:23 Положението с правата на човека в Гватемала (RC-B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019, B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:58

Начало

12:22:42

Край

12:23:41

12:23 - 12:23 Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

12:23:27

Край

12:23:52

12:23 - 12:24 Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

12:23:44

Край

12:24:24

12:24 - 12:26 Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (гласуване)

MattCarthy

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:45

Начало

12:24:14

Край

12:24:59

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:24:49

Край

12:25:11

RobertoGualtieri

Роля : S&D

Продължителност

00:00:44

Начало

12:25:01

Край

12:25:46

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

12:25:37

Край

12:26:19

12:26 - 12:26 Защита на конкуренцията във въздушния транспорт (A8-0125/2018 - Markus Pieper) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

12:26:16

Край

12:26:47

12:26 - 12:36 Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III (A8-0172/2019 - Monika Hohlmeier) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:28:49

Начало

12:26:37

Край

12:55:27

12:36 - 12:37 Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:57

Начало

12:36:57

Край

12:38:54

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:36:57

Край

12:37:16

12:37 - 12:43 Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране (A8-0148/2019 - Roberto Gualtieri)

SvenGiegold

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:48

Начало

12:38:49

Край

12:40:37

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

12:40:02

Край

12:40:33

RobertoGualtieri

Роля : S&D

Продължителност

00:01:41

Начало

12:40:26

Край

12:42:08

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:11

Начало

12:41:48

Край

12:42:59

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:42:37

Край

12:42:59

12:42 - 12:43 Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (A8-0144/2019 - Roberto Gualtieri) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

12:42:54

Край

12:43:31

12:43 - 12:43 Hазначаване на председателя на Европейския банков орган (A8-0146/2019 - Roberto Gualtieri) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

12:43:21

Край

12:44:01

12:43 - 12:44 Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

12:43:50

Край

12:44:38

12:44 - 12:44 Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари (B8-0176/2019) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:44:26

Край

12:44:49

12:44 - 12:55 Изменение на климата (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:11:04

Начало

12:44:41

Край

12:55:46

12:55 - 13:03 Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ (B8-0163/2019) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:55:26

Край

12:55:41

FranceJamet

Роля : ENF

Продължителност

00:00:34

Начало

12:55:36

Край

12:56:10

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:07:09

Начало

12:56:07

Край

13:03:16

13:03 - 13:06 Учредяване на Европейския паричен фонд (A8-0087/2019 - Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:03:17

Начало

13:03:11

Край

13:06:29

13:06 - 13:07 Положението в Никарагуа (RC-B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019, B8-0170/2019) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:09

Начало

13:06:04

Край

13:07:13

13:07 - 13:11 Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво развитие (A8-0160/2019 - Eleni Theocharous, Francesc Gambús) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:04:57

Начало

13:07:02

Край

13:11:59

13:12 - 13:13

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:58

Начало

13:12:41

Край

13:13:40

13:13 - 13:45 Обяснение на вот

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

13:13:26

Край

13:13:34

13:13 - 13:16 Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове (A8-0084/2019 - Julia Reda)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:02:32

Начало

13:13:28

Край

13:16:01

DobromirSośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:16

Начало

13:14:29

Край

13:15:46

13:15 - 13:21 Доклад от 2018 г. относно Турция (A8-0091/2019 - Kati Piri)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:15:36

Край

13:15:51

MonicaMacovei

Роля : ECR

Продължителност

00:01:44

Начало

13:15:44

Край

13:17:29

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

13:17:05

Край

13:17:28

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:13

Начало

13:17:15

Край

13:18:29

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:18:11

Край

13:18:25

DobromirSośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:25

Начало

13:18:17

Край

13:19:42

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:19:16

Край

13:19:33

BranislavŠkripek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:29

Начало

13:19:24

Край

13:20:54

13:20 - 13:22 Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г. (A8-0162/2019 - Marian Harkin)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:20:35

Край

13:20:53

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

13:20:45

Край

13:22:19

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

13:21:53

Край

13:22:23

13:21 - 13:25 Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП) (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

13:21:59

Край

13:22:19

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:25

Начало

13:22:12

Край

13:23:37

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:23:11

Край

13:23:28

JulieWard

Роля : S&D

Продължителност

00:01:16

Начало

13:23:25

Край

13:24:41

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

13:24:37

Край

13:25:05

13:24 - 13:27 Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (RC-B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

13:24:42

Край

13:25:01

MiapetraKumpula-Natri

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

13:24:54

Край

13:26:33

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

13:26:07

Край

13:26:26

MirosławPiotrowski

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

13:26:17

Край

13:27:54

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

13:27:25

Край

13:27:46

13:27 - 13:29 Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека (RC-B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:27:28

Край

13:27:44

MirosławPiotrowski

Роля : ECR

Продължителност

00:01:14

Начало

13:27:37

Край

13:28:52

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:45

Начало

13:28:30

Край

13:29:15

13:28 - 13:38 Изменение на климата (B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC-B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019, B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:28:36

Край

13:28:53

AnaMiranda

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:32

Начало

13:28:46

Край

13:30:19

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:29:53

Край

13:30:10

YounousOmarjee

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:30

Начало

13:30:02

Край

13:31:33

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:31:07

Край

13:31:19

MiguelUrbán Crespo

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:37

Начало

13:31:12

Край

13:32:50

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:32:23

Край

13:32:38

MiapetraKumpula-Natri

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

13:32:29

Край

13:34:09

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

13:33:38

Край

13:33:59

MirosławPiotrowski

Роля : ECR

Продължителност

00:01:02

Начало

13:33:49

Край

13:34:52

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:34:36

Край

13:34:51

DobromirSośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:33

Начало

13:34:42

Край

13:36:16

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:35:48

Край

13:36:04

JulieWard

Роля : S&D

Продължителност

00:01:12

Начало

13:36:00

Край

13:37:12