Мултимедия според разискването

Вторник, 26 Март 2019 г.

09:00 - 09:00

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

09:00:00

Край

09:00:31

09:00 - 09:00 Откриване на заседанието

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

09:00:24

Край

09:00:31

09:00 - 10:40 Авторското право в цифровия единен пазар

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

09:00:36

Край

09:01:02

Axel Voss

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:30

Начало

09:01:02

Край

09:05:32

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

09:05:24

Край

09:05:44

Nicola Danti

Роля : IMCO

Продължителност

00:01:42

Начало

09:05:36

Край

09:07:19

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:06:51

Край

09:07:09

Mariya Gabriel

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:39

Начало

09:06:59

Край

09:10:38

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:10:12

Край

09:10:36

Zdzisław Krasnodębski

Роля : ITRE

Продължителност

00:01:54

Начало

09:10:25

Край

09:12:19

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:11:52

Край

09:12:05

Marc Joulaud

Роля : CULT

Продължителност

00:01:47

Начало

09:12:00

Край

09:13:47

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:13:21

Край

09:13:39

Michał Boni

Роля : LIBE

Продължителност

00:01:51

Начало

09:13:31

Край

09:15:23

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

09:14:55

Край

09:15:19

Pavel Svoboda

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:06

Начало

09:15:10

Край

09:17:16

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:16:48

Край

09:17:03

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:00

Начало

09:16:56

Край

09:18:56

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:18:21

Край

09:18:42

Sajjad Karim

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:18

Начало

09:18:38

Край

09:20:57

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

09:20:35

Край

09:20:42

Jens Rohde

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:44

Начало

09:20:39

Край

09:21:24

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

09:21:14

Край

09:21:48

Jean-Marie Cavada

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:53

Начало

09:21:43

Край

09:24:37

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

09:24:08

Край

09:24:36

Julia Reda

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:04:47

Начало

09:24:27

Край

09:29:14

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:06

Начало

09:28:47

Край

09:28:53

Daniel Caspary

Роля : PPE

Продължителност

00:01:00

Начало

09:28:50

Край

09:29:50

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:39

Начало

09:29:25

Край

09:30:04

Julia Reda

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:47

Начало

09:29:57

Край

09:30:44

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:04

Начало

09:30:37

Край

09:31:41

Jens Rohde

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:16

Начало

09:31:40

Край

09:31:56

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

09:31:49

Край

09:31:56

Julia Reda

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:28

Начало

09:31:54

Край

09:32:22

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

09:32:13

Край

09:32:35

Jiří Maštálka

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:15

Начало

09:32:26

Край

09:34:42

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:34:14

Край

09:34:26

Jonathan Arnott

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:03:00

Начало

09:34:20

Край

09:37:20

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:36:51

Край

09:37:07

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:00:51

Начало

09:37:02

Край

09:37:53

Jonathan Arnott

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:59

Начало

09:37:34

Край

09:38:33

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:38:14

Край

09:38:27

Marie-Christine Boutonnet

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:32

Начало

09:38:23

Край

09:39:55

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:39:28

Край

09:39:39

Lampros Fountoulis

Роля : NI

Продължителност

00:01:41

Начало

09:39:33

Край

09:41:14

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:40:44

Край

09:40:56

Sabine Verheyen

Роля : PPE

Продължителност

00:01:51

Начало

09:40:57

Край

09:42:48

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:42:41

Край

09:42:55

Virginie Rozière

Роля : S&D

Продължителност

00:01:47

Начало

09:42:48

Край

09:44:35

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:44:09

Край

09:44:21

Kosma Złotowski

Роля : ECR

Продължителност

00:01:25

Начало

09:44:16

Край

09:45:41

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:45:15

Край

09:45:27

Jens Rohde

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:52

Начало

09:45:21

Край

09:47:13

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:46:42

Край

09:46:57

Helga Trüpel

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:40

Начало

09:46:50

Край

09:48:31

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:48:03

Край

09:48:17

Martina Michels

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:16

Начало

09:48:16

Край

09:49:32

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:49:25

Край

09:49:36

Gerard Batten

Роля : ENF

Продължителност

00:01:11

Начало

09:49:36

Край

09:50:47

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

09:50:39

Край

09:50:47

Dobromir Sośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:34

Начало

09:50:44

Край

09:52:19

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:51:52

Край

09:52:05

Luis de Grandes Pascual

Роля : PPE

Продължителност

00:01:44

Начало

09:51:58

Край

09:53:42

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:53:14

Край

09:53:26

Tiemo Wölken

Роля : S&D

Продължителност

00:01:43

Начало

09:53:20

Край

09:55:03

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:54:35

Край

09:54:55

Dennis Radtke

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:32

Начало

09:54:54

Край

09:55:26

Tiemo Wölken

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:28

Начало

09:55:23

Край

09:55:51

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:55:41

Край

09:55:52

Bernd Lucke

Роля : ECR

Продължителност

00:01:19

Начало

09:55:53

Край

09:57:12

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:56:59

Край

09:57:14

Yana Toom

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:39

Начало

09:57:09

Край

09:58:48

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

09:58:20

Край

09:58:30

Max Andersson

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:15

Начало

09:58:30

Край

09:59:45

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

09:59:39

Край

09:59:48

Patrick Le Hyaric

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:48

Начало

09:59:43

Край

10:01:31

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:01:04

Край

10:01:16

Stanisław Żółtek

Роля : ENF

Продължителност

00:01:39

Начало

10:01:09

Край

10:02:49

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

10:02:23

Край

10:02:48

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:00:38

Начало

10:02:42

Край

10:03:21

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:03:06

Край

10:03:19

Jean-Marie Cavada

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:29

Начало

10:03:15

Край

10:03:45

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:03:39

Край

10:03:54

Stanisław Żółtek

Роля : ENF

Продължителност

00:01:30

Начало

10:03:49

Край

10:05:20

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:04:59

Край

10:05:11

Massimiliano Salini

Роля : PPE

Продължителност

00:01:51

Начало

10:05:05

Край

10:06:57

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:06:30

Край

10:06:43

Giorgos Grammatikakis

Роля : S&D

Продължителност

00:01:59

Начало

10:06:36

Край

10:08:35

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:08:08

Край

10:08:19

Richard Sulík

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

10:08:13

Край

10:09:51

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

10:09:26

Край

10:09:34

Franc Bogovič

Роля : PPE

Продължителност

00:01:43

Начало

10:09:29

Край

10:11:13

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:10:47

Край

10:11:00

José Blanco López

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

10:10:53

Край

10:12:34

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

10:12:07

Край

10:12:35

Paul Rübig

Роля : PPE

Продължителност

00:00:24

Начало

10:12:26

Край

10:12:50

Marisa Matias

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:39

Начало

10:12:43

Край

10:13:23

José Blanco López

Роля : S&D

Продължителност

00:00:48

Начало

10:13:14

Край

10:14:03

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

10:13:48

Край

10:14:19

Paul Rübig

Роля : PPE

Продължителност

00:00:44

Начало

10:14:10

Край

10:14:54

José Blanco López

Роля : S&D

Продължителност

00:00:20

Начало

10:14:33

Край

10:14:53

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:14:41

Край

10:14:53

Santiago Fisas Ayxelà

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

10:14:49

Край

10:16:20

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:15:54

Край

10:16:04

Evelyn Regner

Роля : S&D

Продължителност

00:01:32

Начало

10:16:02

Край

10:17:34

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:06

Начало

10:17:29

Край

10:17:35

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

10:17:32

Край

10:19:07

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:18:41

Край

10:19:01

Kateřina Konečná

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:49

Начало

10:18:54

Край

10:19:43

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:00:53

Начало

10:19:27

Край

10:20:20

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

10:20:03

Край

10:20:13

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

10:20:09

Край

10:21:44

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:21:12

Край

10:21:29

António Marinho e Pinto

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:33

Начало

10:21:25

Край

10:22:58

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:22:32

Край

10:22:44

João Pimenta Lopes

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:32

Начало

10:22:38

Край

10:24:10

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:23:43

Край

10:23:56

Henna Virkkunen

Роля : PPE

Продължителност

00:02:12

Начало

10:23:54

Край

10:26:07

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:25:40

Край

10:25:50

Evelyne Gebhardt

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

10:25:46

Край

10:27:18

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:26:51

Край

10:27:02

Silvia Costa

Роля : S&D

Продължителност

00:01:53

Начало

10:27:08

Край

10:29:01

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

10:27:48

Край

10:28:29

Silvia Costa

Роля : S&D

Продължителност

00:00:58

Начало

10:28:11

Край

10:29:10

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

10:28:53

Край

10:29:38

José Inácio Faria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:26

Начало

10:29:25

Край

10:30:51

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:30:26

Край

10:30:37

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

10:30:31

Край

10:32:08

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

10:31:15

Край

10:31:46

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:31:36

Край

10:31:52

Nicola Caputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:27

Начало

10:31:44

Край

10:33:12

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

10:32:46

Край

10:32:54

Clara Aguilera

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

10:32:53

Край

10:34:24

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:33:56

Край

10:34:09

Julie Ward

Роля : S&D

Продължителност

00:01:29

Начало

10:34:05

Край

10:35:35

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:35:15

Край

10:35:26

Andrus Ansip

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:11

Начало

10:35:21

Край

10:38:32

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

10:38:04

Край

10:38:29

Axel Voss

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:51

Начало

10:38:23

Край

10:40:14

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:40:08

Край

10:40:29

10:40 - 11:45 Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд (разискване)

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

10:40:26

Край

10:40:51

Andrea Cozzolino

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:49

Начало

10:40:43

Край

10:45:32

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:45:03

Край

10:45:21

Věra Jourová

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:05:09

Начало

10:45:12

Край

10:50:21

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

10:49:54

Край

10:50:35

Jan Olbrycht

Роля : BUDG

Продължителност

00:01:35

Начало

10:50:21

Край

10:51:56

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:51:30

Край

10:51:47

Derek Vaughan

Роля : CONT

Продължителност

00:01:45

Начало

10:51:37

Край

10:53:22

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:52:55

Край

10:53:11

Kateřina Konečná

Роля : ENVI

Продължителност

00:01:41

Начало

10:53:02

Край

10:54:44

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:54:18

Край

10:54:40

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Роля : TRAN

Продължителност

00:01:47

Начало

10:54:28

Край

10:56:15

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

10:55:47

Край

10:56:26

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:41

Начало

10:56:14

Край

10:57:55

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:57:29

Край

10:57:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:33

Начало

10:57:40

Край

11:00:13

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

10:59:47

Край

11:00:12

Victor Boştinaru

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:19

Начало

11:00:07

Край

11:01:26

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:01:20

Край

11:01:38

Raffaele Fitto

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:44

Начало

11:01:28

Край

11:03:13

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:02:47

Край

11:03:02

Iskra Mihaylova

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:41

Начало

11:02:52

Край

11:05:34

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:05:08

Край

11:05:28

Davor Škrlec

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:49

Начало

11:05:19

Край

11:07:08

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:59

Начало

11:06:40

Край

11:07:40

Martina Michels

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:38

Начало

11:07:00

Край

11:08:38

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

11:08:32

Край

11:09:06

Rosa D'Amato

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:33

Начало

11:08:43

Край

11:10:17

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

11:09:50

Край

11:10:14

Olaf Stuger

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:15

Начало

11:09:56

Край

11:11:12

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

11:10:54

Край

11:11:27

Lambert van Nistelrooij

Роля : PPE

Продължителност

00:00:49

Начало

11:11:19

Край

11:12:09

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:11:57

Край

11:12:07

Olaf Stuger

Роля : ENF

Продължителност

00:00:58

Начало

11:11:59

Край

11:12:57

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:12:42

Край

11:13:00

Kostas Papadakis

Роля : NI

Продължителност

00:01:38

Начало

11:12:51

Край

11:14:30

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:14:03

Край

11:14:20

Lambert van Nistelrooij

Роля : PPE

Продължителност

00:02:13

Начало

11:14:11

Край

11:16:24

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

11:15:58

Край

11:16:25

Liliana Rodrigues

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

11:16:14

Край

11:17:52

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:17:25

Край

11:17:43

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:34

Начало

11:17:34

Край

11:19:08

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:18:42

Край

11:18:57

Younous Omarjee

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:32

Начало

11:18:48

Край

11:20:21

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:19:55

Край

11:20:12

Franc Bogovič

Роля : PPE

Продължителност

00:02:10

Начало

11:20:01

Край

11:22:11

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

11:21:44

Край

11:22:07

Michela Giuffrida

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

11:21:51

Край

11:23:31

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:23:06

Край

11:23:23

Daniel Buda

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

11:23:10

Край

11:24:40

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:24:15

Край

11:24:35

Louis-Joseph Manscour

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

11:24:23

Край

11:26:02

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:25:35

Край

11:25:54

Cláudia Monteiro de Aguiar

Роля : PPE

Продължителност

00:01:45

Начало

11:25:44

Край

11:27:30

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:27:03

Край

11:27:18

Tonino Picula

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

11:27:09

Край

11:28:49

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:28:20

Край

11:28:40

Kerstin Westphal

Роля : S&D

Продължителност

00:01:50

Начало

11:28:28

Край

11:30:18

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:29:52

Край

11:30:06

Iratxe García Pérez

Роля : LIBE

Продължителност

00:01:32

Начало

11:29:58

Край

11:31:31

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

11:31:05

Край

11:31:41

Francisco José Millán Mon

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

11:31:28

Край

11:33:05

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:32:39

Край

11:32:56

José Blanco López

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

11:32:48

Край

11:34:21

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:33:55

Край

11:34:07

Krzysztof Hetman

Роля : PPE

Продължителност

00:01:14

Начало

11:34:00

Край

11:35:15

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

11:34:57

Край

11:35:17

Jude Kirton-Darling

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

11:35:08

Край

11:36:49

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:36:20

Край

11:36:36

Ivana Maletić

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

11:36:28

Край

11:37:58

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:37:32

Край

11:37:47

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

11:37:39

Край

11:39:12

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

11:38:44

Край

11:39:15

Věra Jourová

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:13

Начало

11:39:04

Край

11:43:18

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

11:42:50

Край

11:43:12

Andrea Cozzolino

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:34

Начало

11:42:59

Край

11:45:34

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

11:45:07

Край

11:45:41

11:45 - 12:26 Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги - Договори за продажба на стоки (разискване)

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

11:45:41

Край

11:46:06

Evelyne Gebhardt

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:28

Начало

11:46:03

Край

11:50:31

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:50:19

Край

11:50:33

Axel Voss

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:17

Начало

11:50:36

Край

11:54:53

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:54:45

Край

11:55:00

Pascal Arimont

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:14

Начало

11:54:56

Край

11:59:10

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

11:59:04

Край

11:59:25

Věra Jourová

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:13

Начало

11:59:14

Край

12:03:27

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:03:01

Край

12:03:21

Heidi Hautala

Роля : Rap avis JURI

Продължителност

00:01:13

Начало

12:03:17

Край

12:04:30

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:04:24

Край

12:04:41

Eva Maydell

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:01:59

Начало

12:04:32

Край

12:06:32

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

12:06:02

Край

12:06:22

Virginie Rozière

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:14

Начало

12:06:11

Край

12:08:25

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:07:58

Край

12:08:18

Daniel Dalton

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:07

Начало

12:08:13

Край

12:09:20

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:09:12

Край

12:09:27

Dita Charanzová

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:19

Начало

12:09:23

Край

12:10:42

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:10:35

Край

12:10:51

Marco Zullo

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:02:06

Начало

12:10:42

Край

12:12:48

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:12:19

Край

12:12:38

Mylène Troszczynski

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:45

Начало

12:12:27

Край

12:14:12

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:13:44

Край

12:14:00

Carlos Coelho

Роля : PPE

Продължителност

00:01:46

Начало

12:13:51

Край

12:15:37

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:15:07

Край

12:15:23

Lucy Anderson

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

12:15:14

Край

12:16:53

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:16:24

Край

12:16:40

Antanas Guoga

Роля : PPE

Продължителност

00:00:52

Начало

12:16:35

Край

12:17:27

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:17:19

Край

12:17:36

Christel Schaldemose

Роля : S&D

Продължителност

00:01:30

Начало

12:17:25

Край

12:18:55

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:18:28

Край

12:18:43

Dariusz Rosati

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

12:18:35

Край

12:20:15

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

12:19:49

Край

12:20:13

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

12:19:59

Край

12:21:36

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:21:10

Край

12:21:22

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

12:21:15

Край

12:22:48

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:22:21

Край

12:22:36

Věra Jourová

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:01:30

Начало

12:22:27

Край

12:23:58

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:23:31

Край

12:23:47

Evelyne Gebhardt

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:37

Начало

12:23:39

Край

12:25:16

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:24:50

Край

12:25:06

Axel Voss

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:35

Начало

12:24:57

Край

12:26:32

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:26:05

Край

12:26:19

Pascal Arimont

Роля : Докладчик

Продължителност

00:00:31

Начало

12:26:15

Край

12:26:46

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:26:38

Край

12:26:57

12:29 - 12:32

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:38

Начало

12:29:48

Край

12:31:27

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:32:02

Край

12:32:21

12:32 - 12:32 Възобновяване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:32:14

Край

12:32:30

12:32 - 12:34 Искания за обявяване на недопустимост (член 187 от Правилника за дейността)

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:17

Начало

12:32:23

Край

12:34:40

12:34 - 13:28 Време за гласуване

12:34 - 12:34 Искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

12:34:16

Край

12:34:43

12:34 - 12:35 Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

12:34:34

Край

12:35:19

12:35 - 12:35 Протокол към Евро-Средиземноморското споразумение между ЕС и Израел (присъединяване на Хърватия) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

12:35:07

Край

12:35:46

12:35 - 12:35 Всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан (A8-0149/2019 - David McAllister) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

12:35:35

Край

12:36:03

12:35 - 12:37 Преустановяване на сезонните промени на часовото време (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:34

Начало

12:35:54

Край

12:37:29

12:37 - 12:37 Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

12:37:04

Край

12:37:48

12:37 - 12:38 Вътрешния пазар на електроенергия (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

12:37:36

Край

12:38:13

12:38 - 12:38 Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

12:38:03

Край

12:38:41

12:38 - 12:39 Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

12:38:30

Край

12:39:05

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:07:26

Начало

12:38:55

Край

12:46:21

12:46 - 12:52 Авторското право в цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss) (гласуване)

MichelReimon

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:28

Начало

12:45:56

Край

12:47:25

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:26

Начало

12:46:57

Край

12:48:24

EvelynRegner

Роля : S&D

Продължителност

00:01:10

Начало

12:48:04

Край

12:49:14

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:03:15

Начало

12:49:06

Край

12:52:21

12:52 - 12:52 Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:52

Начало

12:51:56

Край

12:52:48

12:52 - 12:53 Договори за продажба на стоки (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

12:52:36

Край

12:53:12

12:53 - 12:53 Риболовът в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:58

Начало

12:53:02

Край

12:54:00

12:53 - 12:54 Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:53:46

Край

12:54:19

12:54 - 12:54 Специални правила относно максималната дължина на кабини (A8-0042/2019 - Karima Delli) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:41

Начало

12:54:10

Край

12:54:51

12:54 - 12:58 Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за положително въздействие в областта на въглеродните емисии (A8-0483/2018 - Neena Gill) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:54:40

Край

12:54:57

NeenaGill

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:19

Начало

12:54:55

Край

12:57:14

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:33

Начало

12:56:50

Край

12:58:24

12:58 - 12:59 Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

12:57:59

Край

12:58:23

PascalArimont

Роля : Докладчик

Продължителност

00:00:59

Начало

12:58:14

Край

12:59:13

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

12:58:58

Край

12:59:28

12:59 - 13:00 Основни права на хората от африкански произход (B8-0212/2019) (гласуване)

AntonioTajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:57

Начало

12:59:19

Край

13:00:16

13:00 - 13:26 Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (гласуване)