Мултимедия според разискването

Сряда, 27 Март 2019 г.

09:04 - 09:04

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:04:14

Край

09:04:26

09:04 - 09:04 Откриване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:04:20

Край

09:04:37

09:04 - 09:12 Съобщение на председателството

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:03:33

Начало

09:04:31

Край

09:08:05

Ismail Ertug

Роля : Докладчик

Продължителност

00:00:47

Начало

09:07:45

Край

09:08:32

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

09:08:20

Край

09:08:50

Merja Kyllönen

Роля : Докладчик

Продължителност

00:00:39

Начало

09:08:44

Край

09:09:23

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:03:04

Начало

09:09:18

Край

09:12:23

09:12 - 11:09 Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 март 2019 г. (разискване)

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:46

Начало

09:11:59

Край

09:12:46

Donald Tusk

Роля : President of the European Council

Продължителност

00:07:29

Начало

09:12:39

Край

09:20:08

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:20:01

Край

09:20:14

Jean-Claude Juncker

Роля : Председател на Комисията

Продължителност

00:03:59

Начало

09:20:12

Край

09:24:11

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

09:24:07

Край

09:24:35

Manfred Weber

Роля : От името на групата

Продължителност

00:05:47

Начало

09:24:28

Край

09:30:15

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:30:08

Край

09:30:25

Udo Bullmann

Роля : От името на групата

Продължителност

00:03:49

Начало

09:30:21

Край

09:34:10

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:34:04

Край

09:34:20

Ryszard Antoni Legutko

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:04:40

Начало

09:34:13

Край

09:38:54

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:38:28

Край

09:38:43

Guy Verhofstadt

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:06:21

Начало

09:38:34

Край

09:44:56

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:44:30

Край

09:44:46

Alyn Smith

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:42

Начало

09:44:38

Край

09:47:21

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:46:55

Край

09:47:16

Gabriele Zimmer

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:03:01

Начало

09:47:07

Край

09:50:08

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:49:42

Край

09:49:58

Nigel Farage

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:03:59

Начало

09:49:50

Край

09:53:49

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:53:24

Край

09:53:37

Gerard Batten

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:02:26

Начало

09:53:29

Край

09:55:56

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:55:31

Край

09:55:44

Diane Dodds

Роля : NI

Продължителност

00:02:34

Начало

09:55:37

Край

09:58:11

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:57:44

Край

09:57:56

Janusz Lewandowski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:41

Начало

09:57:47

Край

09:59:28

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:59:08

Край

09:59:18

Roberto Gualtieri

Роля : S&D

Продължителност

00:02:44

Начало

09:59:18

Край

10:02:02

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:01:56

Край

10:02:08

James Nicholson

Роля : ECR

Продължителност

00:02:29

Начало

10:02:02

Край

10:04:32

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

10:04:10

Край

10:04:40

Molly Scott Cato

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:05

Начало

10:04:39

Край

10:05:44

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:05:38

Край

10:05:58

Martina Anderson

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:02:13

Начало

10:05:48

Край

10:08:01

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:07:55

Край

10:08:09

Rolandas Paksas

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:48

Начало

10:08:05

Край

10:09:53

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:09:28

Край

10:09:46

Nicolas Bay

Роля : ENF

Продължителност

00:01:41

Начало

10:09:31

Край

10:11:12

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:10:47

Край

10:10:57

Mike Hookem

Роля : NI

Продължителност

00:01:46

Начало

10:10:52

Край

10:12:39

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:12:05

Край

10:12:19

Françoise Grossetête

Роля : PPE

Продължителност

00:01:50

Начало

10:12:13

Край

10:14:03

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:13:37

Край

10:13:50

Maria João Rodrigues

Роля : S&D

Продължителност

00:02:56

Начало

10:13:43

Край

10:16:40

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:16:13

Край

10:16:24

Mara Bizzotto

Роля : ENF

Продължителност

00:01:35

Начало

10:16:17

Край

10:17:53

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:17:27

Край

10:17:37

Kazimierz Michał Ujazdowski

Роля : NI

Продължителност

00:02:09

Начало

10:17:30

Край

10:19:39

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:19:13

Край

10:19:24

Esteban González Pons

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

10:19:18

Край

10:20:52

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:20:26

Край

10:20:39

Eleftherios Synadinos

Роля : NI

Продължителност

00:01:40

Начало

10:20:31

Край

10:22:12

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:21:46

Край

10:21:58

Elmar Brok

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

10:21:53

Край

10:23:27

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:23:21

Край

10:23:35

Birgit Sippel

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

10:23:27

Край

10:25:02

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:24:35

Край

10:24:46

Danuta Maria Hübner

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

10:24:39

Край

10:26:17

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

10:25:51

Край

10:26:01

Jo Leinen

Роля : S&D

Продължителност

00:01:15

Начало

10:26:00

Край

10:27:15

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:27:09

Край

10:27:19

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:17

Начало

10:27:17

Край

10:28:34

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:28:28

Край

10:28:48

Seb Dance

Роля : S&D

Продължителност

00:01:29

Начало

10:28:44

Край

10:30:13

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:30:12

Край

10:30:23

Paulo Rangel

Роля : PPE

Продължителност

00:01:56

Начало

10:30:16

Край

10:32:13

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:31:46

Край

10:31:58

Pedro Silva Pereira

Роля : S&D

Продължителност

00:01:50

Начало

10:31:51

Край

10:33:41

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

10:33:14

Край

10:33:37

Richard Ashworth

Роля : PPE

Продължителност

00:02:16

Начало

10:33:26

Край

10:35:42

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:53

Начало

10:35:41

Край

10:36:34

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

10:36:29

Край

10:38:11

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:37:37

Край

10:38:00

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

10:37:53

Край

10:39:29

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:38:59

Край

10:39:11

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:27

Начало

10:39:06

Край

10:40:34

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:40:08

Край

10:40:21

Hilde Vautmans

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:57

Начало

10:40:16

Край

10:41:14

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:40:59

Край

10:41:09

Henna Virkkunen

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

10:41:05

Край

10:42:43

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:42:16

Край

10:42:27

Nicola Caputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:30

Начало

10:42:22

Край

10:43:52

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

10:43:26

Край

10:43:35

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

10:43:33

Край

10:45:10

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:44:41

Край

10:44:53

Georgi Pirinski

Роля : S&D

Продължителност

00:02:29

Начало

10:44:51

Край

10:47:20

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:46:54

Край

10:47:06

Joachim Starbatty

Роля : ECR

Продължителност

00:02:11

Начало

10:47:07

Край

10:49:18

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:49:12

Край

10:49:30

Georgios Epitideios

Роля : NI

Продължителност

00:01:47

Начало

10:49:20

Край

10:51:07

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:50:41

Край

10:50:52

Maria Spyraki

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

10:50:44

Край

10:52:14

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

10:51:47

Край

10:52:15

Marek Jurek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:45

Начало

10:52:04

Край

10:53:50

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:53:23

Край

10:53:38

Michel Barnier

Роля : Chief Brexit negotiator

Продължителност

00:09:24

Начало

10:53:32

Край

11:02:57

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:02:32

Край

11:02:45

Jyrki Katainen

Роля : Заместник-председател на Комисията

Продължителност

00:04:44

Начало

11:02:44

Край

11:07:28

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:07:03

Край

11:07:20

Donald Tusk

Роля : EurCouncil

Продължителност

00:02:11

Начало

11:07:20

Край

11:09:31

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:09:01

Край

11:09:15

11:10 - 11:10

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:10:15

Край

11:10:26

11:10 - 12:51 Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт - Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (разискване)

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

11:10:26

Край

11:11:01

Merja Kyllönen

Роля : Докладчик

Продължителност

00:05:11

Начало

11:10:51

Край

11:16:03

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:15:37

Край

11:15:48

Wim van de Camp

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:15

Начало

11:15:41

Край

11:19:57

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:19:31

Край

11:19:41

Ismail Ertug

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:39

Начало

11:19:34

Край

11:24:14

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

11:23:47

Край

11:24:15

Georges Bach

Роля : Rap avis EMPL

Продължителност

00:01:23

Начало

11:24:00

Край

11:25:23

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:25:16

Край

11:25:30

Martina Dlabajová

Роля : EMPL

Продължителност

00:01:39

Начало

11:25:21

Край

11:27:00

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

11:26:33

Край

11:27:03

Michael Cramer

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:49

Начало

11:26:56

Край

11:27:45

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:27:26

Край

11:27:42

Martina Dlabajová

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:42

Начало

11:27:33

Край

11:28:16

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:28:00

Край

11:28:10

Karmenu Vella

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:08:06

Начало

11:28:04

Край

11:36:10

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:35:44

Край

11:35:56

Verónica Lope Fontagné

Роля : EMPL

Продължителност

00:01:49

Начало

11:35:47

Край

11:37:37

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:37:05

Край

11:37:20

Andor Deli

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:17

Начало

11:37:12

Край

11:39:30

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

11:38:58

Край

11:39:21

Inés Ayala Sender

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:45

Начало

11:39:07

Край

11:40:52

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:40:25

Край

11:40:42

Roberts Zīle

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:29

Начало

11:40:34

Край

11:42:03

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:41:57

Край

11:42:10

Izaskun Bilbao Barandica

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:01:41

Начало

11:42:02

Край

11:43:43

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:43:15

Край

11:43:36

Karima Delli

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:57

Начало

11:43:20

Край

11:46:17

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:45:51

Край

11:46:02

Tania González Peñas

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:32

Начало

11:45:55

Край

11:47:27

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:47:07

Край

11:47:22

Rosa D'Amato

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:34

Начало

11:47:11

Край

11:48:45

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

11:48:19

Край

11:48:40

Georg Mayer

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:55

Начало

11:48:30

Край

11:50:26

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:49:50

Край

11:50:05

Karima Delli

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:54

Начало

11:49:59

Край

11:50:53

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:50:39

Край

11:50:50

Georg Mayer

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:24

Начало

11:50:47

Край

11:51:11

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:51:01

Край

11:51:18

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Роля : PPE

Продължителност

00:02:19

Начало

11:51:08

Край

11:53:28

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

11:52:53

Край

11:53:23

Dennis Radtke

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:45

Начало

11:53:22

Край

11:54:07

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:53:55

Край

11:54:08

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Роля : PPE

Продължителност

00:01:06

Начало

11:54:01

Край

11:55:07

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

11:54:40

Край

11:55:06

Isabella De Monte

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

11:54:53

Край

11:56:27

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:56:00

Край

11:56:13

Kosma Złotowski

Роля : ECR

Продължителност

00:02:18

Начало

11:56:03

Край

11:58:22

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:57:44

Край

11:57:58

Ismail Ertug

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:37

Начало

11:57:58

Край

11:58:35

Kosma Złotowski

Роля : ECR

Продължителност

00:00:55

Начало

11:58:27

Край

11:59:22

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:59:06

Край

11:59:17

Pavel Telička

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:19

Начало

11:59:14

Край

12:00:33

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:00:17

Край

12:00:33

Keith Taylor

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:02:20

Начало

12:00:24

Край

12:02:45

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

12:02:09

Край

12:02:39

Rina Ronja Kari

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:37

Начало

12:02:27

Край

12:04:05

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:03:36

Край

12:03:48

Marie-Christine Arnautu

Роля : ENF

Продължителност

00:01:41

Начало

12:03:39

Край

12:05:20

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:04:47

Край

12:05:04

Dieter-Lebrecht Koch

Роля : PPE

Продължителност

00:01:13

Начало

12:04:59

Край

12:06:12

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:06:06

Край

12:06:26

Evelyn Regner

Роля : S&D

Продължителност

00:01:10

Начало

12:06:13

Край

12:07:23

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:07:15

Край

12:07:29

Peter van Dalen

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

12:07:20

Край

12:08:58

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:08:30

Край

12:08:46

Gesine Meissner

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:40

Начало

12:08:39

Край

12:10:19

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:09:51

Край

12:10:01

Marie-Pierre Vieu

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:40

Начало

12:09:55

Край

12:11:35

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:11:06

Край

12:11:25

Marian-Jean Marinescu

Роля : PPE

Продължителност

00:01:45

Начало

12:11:12

Край

12:12:58

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

12:12:21

Край

12:12:49

Ole Christensen

Роля : S&D

Продължителност

00:01:30

Начало

12:12:37

Край

12:14:07

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:13:40

Край

12:13:54

Ilhan Kyuchyuk

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:42

Начало

12:13:46

Край

12:15:28

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:14:55

Край

12:15:13

Claudia Schmidt

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

12:15:02

Край

12:16:39

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:16:12

Край

12:16:26

Mercedes Bresso

Роля : S&D

Продължителност

00:01:42

Начало

12:16:15

Край

12:17:57

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:17:31

Край

12:17:44

Luis de Grandes Pascual

Роля : PPE

Продължителност

00:01:50

Начало

12:17:38

Край

12:19:28

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

12:18:55

Край

12:19:16

Bogusław Liberadzki

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

12:19:06

Край

12:20:43

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:20:16

Край

12:20:36

Danuta Jazłowiecka

Роля : PPE

Продължителност

00:01:44

Начало

12:20:21

Край

12:22:06

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:21:40

Край

12:21:54

Agnes Jongerius

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

12:21:47

Край

12:23:22

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:22:55

Край

12:23:05

Elisabeth Morin-Chartier

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

12:22:59

Край

12:24:35

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:24:08

Край

12:24:18

Peter Kouroumbashev

Роля : S&D

Продължителност

00:01:18

Начало

12:24:15

Край

12:25:33

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:25:26

Край

12:25:44

Cláudia Monteiro de Aguiar

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

12:25:31

Край

12:27:13

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

12:26:48

Край

12:27:09

Claudia Țapardel

Роля : S&D

Продължителност

00:01:43

Начало

12:26:59

Край

12:28:42

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

12:28:05

Край

12:28:32

Andrey Novakov

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

12:28:21

Край

12:29:54

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:29:28

Край

12:29:44

Laima Liucija Andrikienė

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

12:29:33

Край

12:31:08

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:30:39

Край

12:30:58

Zigmantas Balčytis

Роля : S&D

Продължителност

00:01:32

Начало

12:30:47

Край

12:32:20

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:31:57

Край

12:32:19

Peter Lundgren

Роля : ECR

Продължителност

00:01:30

Начало

12:32:14

Край

12:33:44

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

12:33:17

Край

12:33:42

João Pimenta Lopes

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:16

Начало

12:33:28

Край

12:34:45

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:34:27

Край

12:34:36

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:02:03

Начало

12:34:31

Край

12:36:34

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:36:04

Край

12:36:21

Nicola Caputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

12:36:12

Край

12:37:47

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

12:37:20

Край

12:37:42

Csaba Sógor

Роля : PPE

Продължителност

00:01:39

Начало

12:37:36

Край

12:39:15

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:38:43

Край

12:38:58

Cristian-Silviu Buşoi

Роля : PPE

Продължителност

00:01:11

Начало

12:38:49

Край

12:40:01

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:39:44

Край

12:40:03

Michael Cramer

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:57

Начало

12:39:52

Край

12:40:49

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:40:43

Край

12:40:59

Antanas Guoga

Роля : PPE

Продължителност

00:00:49

Начало

12:40:51

Край

12:41:40

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:41:27

Край

12:41:43

Karmenu Vella

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:44

Начало

12:41:40

Край

12:45:24

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

12:45:16

Край

12:45:39

Merja Kyllönen

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:27

Начало

12:45:24

Край

12:47:51

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:47:30

Край

12:47:45

Wim van de Camp

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:52

Начало

12:47:37

Край

12:49:29

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:49:04

Край

12:49:17

Ismail Ertug

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:40

Начало

12:49:09

Край

12:50:49

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:50:22

Край

12:50:44

12:51 - 12:51

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

12:51:12

Край

12:51:19

12:51 - 12:51 Състав на политическите групи: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

12:51:14

Край

12:51:51

12:51 - 13:03 Време за гласуване

12:51 - 12:52 Специално разпределени средства за инициативата за младежка заетост (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

12:51:41

Край

12:52:18

12:52 - 12:52 Общ режим на облагане с акциз (A8-0117/2019 - Miguel Viegas) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

12:52:08

Край

12:52:34

12:52 - 12:52 Продукти, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi de mer“ (A8-0112/2019 - Iskra Mihaylova) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:52:26

Край

12:52:59

12:52 - 13:00 Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:07:49

Начало

12:52:49

Край

13:00:39

13:00 - 13:03 Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:15

Начало

13:00:14

Край

13:01:29

IgorŠoltes

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:30

Начало

13:01:12

Край

13:01:43

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:30

Начало

13:01:37

Край

13:03:07

13:05 - 13:05

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:05:26

Край

13:05:35

13:05 - 13:14 Обяснение на вот

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

13:05:30

Край

13:05:51

13:05 - 13:08 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции (A8-0110/2019 - Inés Ayala Sender)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:05:43

Край

13:05:55

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:25

Начало

13:05:49

Край

13:07:14

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:06:47

Край

13:07:05

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:26

Начало

13:06:56

Край

13:08:22

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

13:07:57

Край

13:08:44

13:08 - 13:08 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС (A8-0098/2019 - Arndt Kohn)

13:08 - 13:10 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (A8-0135/2019 - Petri Sarvamaa)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:08:23

Край

13:08:37

AlexMayer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

13:08:31

Край

13:10:03

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

13:09:36

Край

13:10:13

13:09 - 13:10 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (A8-0154/2019 - Petri Sarvamaa)

13:09 - 13:12 Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

13:09:58

Край

13:10:07

CharlesTannock

Роля : ECR

Продължителност

00:02:13

Начало

13:10:06

Край

13:12:19

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

13:12:13

Край

13:12:32

13:12 - 13:14 Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein)

ArnaudDanjean

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

13:12:24

Край

13:13:53

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:13:29

Край

13:13:44

13:13 - 13:13 Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

13:13:39

Край

13:13:47

15:00 - 15:01

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:03

Начало

15:00:58

Край

15:01:01

15:00 - 15:01 Възобновяване на заседанието

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:00:58

Край

15:01:12

15:01 - 15:01 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

15:01 - 16:23 Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (разискване)

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:01:34

Край

15:01:46

Frédérique Ries

Роля : Докладчик

Продължителност

00:06:25

Начало

15:01:40

Край

15:08:05

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

15:07:38

Край

15:07:56

Frans Timmermans

Роля : (Premier vice-Président de la Commission)

Продължителност

00:02:17

Начало

15:07:51

Край

15:10:08

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

15:10:00

Край

15:10:21

Karmenu Vella

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:17

Начало

15:10:09

Край

15:13:27

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

15:12:59

Край

15:13:22

Bronis Ropė

Роля : AGRI

Продължителност

00:01:37

Начало

15:13:11

Край

15:14:49

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:14:21

Край

15:14:35

Renata Briano

Роля : PECH

Продължителност

00:01:35

Начало

15:14:26

Край

15:16:01

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

15:15:35

Край

15:15:49

Peter Liese

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:30

Начало

15:15:40

Край

15:18:10

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

15:17:43

Край

15:18:05

Lynn Boylan

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:51

Начало

15:17:57

Край

15:18:48

Peter Liese

Роля : PPE

Продължителност

00:00:47

Начало

15:18:30

Край

15:19:18

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:19:04

Край

15:19:16

Massimo Paolucci

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:38

Начало

15:19:08

Край

15:21:46

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:21:16

Край

15:21:29

Mark Demesmaeker

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:10

Начало

15:21:21

Край

15:23:31

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

15:23:06

Край

15:23:20

Nils Torvalds

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:41

Начало

15:23:13

Край

15:25:54

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:25:27

Край

15:25:43

Margrete Auken

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:10

Начало

15:25:33

Край

15:27:44

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:27:17

Край

15:27:33

Lynn Boylan

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:59

Начало

15:27:25

Край

15:29:25

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:28:58

Край

15:29:14

Piernicola Pedicini

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:02:19

Начало

15:29:05

Край

15:31:24

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:30:58

Край

15:31:15

Joëlle Mélin

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:04

Начало

15:31:11

Край

15:32:15

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:32:08

Край

15:32:21