Мултимедия според разискването

Четвъртък, 28 Март 2019 г.

09:00 - 09:00

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

09:00:12

Край

09:00:44

09:00 - 09:00 Откриване на заседанието

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:00:35

Край

09:00:50

09:00 - 09:44 Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) (разискване)

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:41

Начало

09:00:43

Край

09:01:24

Silvia Costa

Роля : Докладчик

Продължителност

00:05:07

Начало

09:01:13

Край

09:06:21

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:05:57

Край

09:06:08

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:37

Начало

09:06:07

Край

09:10:44

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:10:38

Край

09:10:52

John Howarth

Роля : Rap avis BUDG

Продължителност

00:01:24

Начало

09:10:50

Край

09:12:14

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:12:08

Край

09:12:29

Bogusław Sonik

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:38

Начало

09:12:21

Край

09:15:00

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:14:33

Край

09:14:46

Julie Ward

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:25

Начало

09:14:43

Край

09:16:08

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:16:01

Край

09:16:16

Ralph Packet

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:37

Начало

09:16:08

Край

09:17:45

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:17:19

Край

09:17:30

Mircea Diaconu

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:41

Начало

09:17:24

Край

09:20:05

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:19:40

Край

09:19:53

Helga Trüpel

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:12

Начало

09:19:51

Край

09:21:03

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:20:56

Край

09:21:06

João Pimenta Lopes

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:31

Начало

09:21:00

Край

09:22:31

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:22:04

Край

09:22:17

Isabella Adinolfi

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:50

Начало

09:22:09

Край

09:23:59

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:23:33

Край

09:23:49

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:02

Начало

09:23:44

Край

09:24:47

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

09:24:31

Край

09:24:40

Isabella Adinolfi

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:06

Начало

09:24:33

Край

09:25:39

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:25:23

Край

09:25:34

Dominique Bilde

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:40

Начало

09:25:26

Край

09:27:07

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:26:38

Край

09:26:50

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:02:04

Начало

09:26:45

Край

09:28:50

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:28:23

Край

09:28:35

Luigi Morgano

Роля : S&D

Продължителност

00:01:56

Начало

09:28:29

Край

09:30:26

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:52

Начало

09:29:24

Край

09:30:17

Joachim Starbatty

Роля : ECR

Продължителност

00:01:15

Начало

09:30:09

Край

09:31:24

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:31:15

Край

09:31:29

Patrick O'Flynn

Роля : EFDD

Продължителност

00:02:58

Начало

09:31:20

Край

09:34:18

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:33:54

Край

09:34:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:02:08

Начало

09:33:58

Край

09:36:06

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:35:38

Край

09:35:51

Monika Smolková

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

09:35:43

Край

09:37:21

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

09:36:54

Край

09:37:16

Francisco José Millán Mon

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

09:37:05

Край

09:38:41

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:38:14

Край

09:38:29

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

09:38:20

Край

09:40:00

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:39:33

Край

09:39:51

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:01:25

Начало

09:39:44

Край

09:41:09

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:40:43

Край

09:40:59

Silvia Costa

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:09

Начало

09:40:52

Край

09:45:01

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:44:34

Край

09:44:46

09:44 - 10:46 „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (разискване)

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:44:45

Край

09:44:59

Milan Zver

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:56

Начало

09:44:53

Край

09:49:49

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:49:23

Край

09:49:41

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:05:30

Начало

09:49:32

Край

09:55:03

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:54:37

Край

09:54:53

Ignazio Corrao

Роля : DEVE

Продължителност

00:01:33

Начало

09:54:45

Край

09:56:19

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:55:52

Край

09:56:05

Jean Arthuis

Роля : BUDG

Продължителност

00:02:08

Начало

09:55:57

Край

09:58:06

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

09:57:31

Край

09:57:59

Emilian Pavel

Роля : EMPL

Продължителност

00:01:51

Начало

09:57:42

Край

09:59:34

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:59:07

Край

09:59:22

Michaela Šojdrová

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:17

Начало

09:59:16

Край

10:01:34

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:01:04

Край

10:01:14

Petra Kammerevert

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:58

Начало

10:01:08

Край

10:04:06

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:03:32

Край

10:03:51

Ruža Tomašić

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:39

Начало

10:03:41

Край

10:05:20

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:04:54

Край

10:05:15

María Teresa Giménez Barbat

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:42

Начало

10:05:02

Край

10:07:45

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:07:19

Край

10:07:32

Jill Evans

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:59

Начало

10:07:28

Край

10:09:28

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:09:02

Край

10:09:14

Nikolaos Chountis

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:39

Начало

10:09:09

Край

10:10:49

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:10:23

Край

10:10:43

Isabella Adinolfi

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:53

Начало

10:10:31

Край

10:12:24

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:11:53

Край

10:12:06

Dominique Bilde

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:02:30

Начало

10:11:59

Край

10:14:30

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:14:03

Край

10:14:14

Santiago Fisas Ayxelà

Роля : PPE

Продължителност

00:01:53

Начало

10:14:07

Край

10:16:00

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:15:34

Край

10:15:51

Silvia Costa

Роля : S&D

Продължителност

00:02:12

Начало

10:15:42

Край

10:17:54

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:17:27

Край

10:17:43

Ana Miranda

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:48

Начало

10:17:32

Край

10:19:21

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

10:18:40

Край

10:19:09

Bogusław Sonik

Роля : PPE

Продължителност

00:02:15

Начало

10:18:53

Край

10:21:08

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:20:43

Край

10:20:54

Momchil Nekov

Роля : S&D

Продължителност

00:01:29

Начало

10:20:46

Край

10:22:15

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:21:49

Край

10:22:06

Helga Trüpel

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:11

Начало

10:22:00

Край

10:23:11

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:23:03

Край

10:23:18

Ivana Maletić

Роля : PPE

Продължителност

00:01:28

Начало

10:23:10

Край

10:24:39

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:24:12

Край

10:24:25

Marlene Mizzi

Роля : S&D

Продължителност

00:01:45

Начало

10:24:16

Край

10:26:01

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:25:33

Край

10:25:48

Mercedes Bresso

Роля : S&D

Продължителност

00:01:42

Начало

10:25:40

Край

10:27:22

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:26:53

Край

10:27:14

Brando Benifei

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

10:26:59

Край

10:28:39

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

10:28:12

Край

10:28:42

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

10:28:33

Край

10:30:03

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:29:35

Край

10:29:59

Caterina Chinnici

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

10:29:48

Край

10:31:26

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:30:58

Край

10:31:13

Remo Sernagiotto

Роля : ECR

Продължителност

00:01:44

Начало

10:31:05

Край

10:32:49

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:32:17

Край

10:32:33

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:46

Начало

10:32:24

Край

10:34:10

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

10:33:42

Край

10:34:13

Lieve Wierinck

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:27

Начало

10:34:02

Край

10:35:29

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:01:51

Начало

10:35:03

Край

10:36:54

Julie Ward

Роля : S&D

Продължителност

00:01:44

Начало

10:35:17

Край

10:37:01

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:36:32

Край

10:36:50

Andrea Bocskor

Роля : PPE

Продължителност

00:01:46

Начало

10:36:41

Край

10:38:27

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:38:00

Край

10:38:12

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

10:38:04

Край

10:39:41

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:39:14

Край

10:39:26

Dubravka Šuica

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

10:39:19

Край

10:40:57

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:40:31

Край

10:40:45

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

10:40:37

Край

10:42:13

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:41:47

Край

10:42:07

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:02:39

Начало

10:41:59

Край

10:44:38

Milan Zver

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:28

Начало

10:44:02

Край

10:46:31

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:46:04

Край

10:46:24

10:46 - 11:41 Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (разискване)

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:46:23

Край

10:46:43

Bas Eickhout

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:55

Начало

10:46:36

Край

10:51:31

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:50:56

Край

10:51:14

Sirpa Pietikäinen

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:40

Начало

10:51:10

Край

10:55:50

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

10:55:40

Край

10:56:08

Valdis Dombrovskis

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:05:04

Начало

10:55:56

Край

11:01:01

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

11:00:34

Край

11:00:58

Ivo Belet

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:08

Начало

11:00:49

Край

11:02:58

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:02:32

Край

11:02:50

Simona Bonafè

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:29

Начало

11:02:41

Край

11:05:11

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:04:44

Край

11:05:01

Jadwiga Wiśniewska

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:25

Начало

11:04:52

Край

11:07:18

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

11:06:49

Край

11:07:25

Lieve Wierinck

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:12

Начало

11:07:05

Край

11:09:18

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:41

Начало

11:08:51

Край

11:09:33

Ernest Urtasun

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:01

Начало

11:09:06

Край

11:11:07

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:10:41

Край

11:10:59

Stefan Eck

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:40

Начало

11:10:51

Край

11:12:31

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

11:12:05

Край

11:12:29

Auke Zijlstra

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:57

Начало

11:12:19

Край

11:14:16

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:13:49

Край

11:14:06

Peter Liese

Роля : PPE

Продължителност

00:01:54

Начало

11:13:58

Край

11:15:52

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:15:26

Край

11:15:44

Elena Gentile

Роля : S&D

Продължителност

00:02:47

Начало

11:15:35

Край

11:18:23

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

11:17:51

Край

11:18:16

Ralph Packet

Роля : ECR

Продължителност

00:01:34

Начало

11:18:07

Край

11:19:41

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:19:14

Край

11:19:30

Gerben-Jan Gerbrandy

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:54

Начало

11:19:21

Край

11:21:16

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:20:49

Край

11:21:06

Matt Carthy

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:02:02

Начало

11:20:57

Край

11:23:00

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

11:22:33

Край

11:23:00

Françoise Grossetête

Роля : PPE

Продължителност

00:02:00

Начало

11:22:38

Край

11:24:39

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:24:12

Край

11:24:28

Pervenche Berès

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

11:24:19

Край

11:25:59

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:25:33

Край

11:25:49

Paloma López Bermejo

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:33

Начало

11:25:40

Край

11:27:13

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

11:26:47

Край

11:27:24

Dariusz Rosati

Роля : PPE

Продължителност

00:02:12

Начало

11:26:53

Край

11:29:05

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:28:35

Край

11:28:48

Paul Tang

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

11:28:39

Край

11:30:11

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:29:45

Край

11:30:04

Markus Ferber

Роля : PPE

Продължителност

00:01:39

Начало

11:29:58

Край

11:31:37

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:31:31

Край

11:31:51

José Inácio Faria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

11:31:42

Край

11:33:19

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

11:32:51

Край

11:33:17

Julie Ward

Роля : S&D

Продължителност

00:01:42

Начало

11:32:57

Край

11:34:40

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:34:14

Край

11:34:28

Paul Rübig

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

11:34:20

Край

11:35:49

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:35:22

Край

11:35:35

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

11:35:28

Край

11:37:04

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

11:36:38

Край

11:37:05

Valdis Dombrovskis

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:00:43

Начало

11:36:54

Край

11:37:38

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:37:26

Край

11:37:42

Bas Eickhout

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:36

Начало

11:37:34

Край

11:40:10

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:39:44

Край

11:40:00

Sirpa Pietikäinen

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:43

Начало

11:39:57

Край

11:41:40

Bogusław Liberadzki

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:41:34

Край

11:41:53

11:59 - 11:59

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

11:59:09

Край

11:59:32

11:59 - 12:00 Възобновяване на заседанието

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

11:59:32

Край

12:00:16

12:00 - 12:41 Време за гласуване

12:00 - 12:01 Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:01

Начало

12:00:15

Край

12:01:17

12:01 - 12:01 Качество на водите, предназначени за консумация от човека (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:01:02

Край

12:01:18

12:01 - 12:01 Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

12:01:12

Край

12:01:43

12:01 - 12:02 Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:01:33

Край

12:02:07

12:02 - 12:05 Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:03:37

Начало

12:01:57

Край

12:05:35

12:05 - 12:07 „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (A8-0111/2019 - Milan Zver) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:02:26

Начало

12:05:10

Край

12:07:37

12:07 - 12:22 Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:15:26

Начало

12:07:12

Край

12:22:39

12:22 - 12:27 Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:05:52

Начало

12:22:14

Край

12:28:07

12:27 - 12:30 Извънредна ситуация във Венесуела (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:02:41

Начало

12:27:42

Край

12:30:23

12:30 - 12:34 Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (B8-0230/2019) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:04:55

Начало

12:29:58

Край

12:34:54

12:34 - 12:37 Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:54

Начало

12:34:29

Край

12:36:23

EleonoraEvi

Роля : EFDD

Продължителност

00:00:13

Начало

12:36:03

Край

12:36:16

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:08

Начало

12:36:23

Край

12:37:31

12:37 - 12:41 Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (гласуване)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:02:19

Начало

12:37:31

Край

12:39:50

Anna MariaCorazza Bildt

Роля : PPE

Продължителност

00:01:04

Начало

12:39:45

Край

12:40:50

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:52

Начало

12:40:38

Край

12:41:30

12:41 - 13:13 Обяснение на вот

12:41 - 12:46 Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:41:29

Край

12:41:41

RosaD'Amato

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:43

Начало

12:41:35

Край

12:43:18

MomchilNekov

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

12:42:59

Край

12:44:32

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:44:04

Край

12:44:15

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:35

Начало

12:44:12

Край

12:45:47

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:45:21

Край

12:45:31

AndrejsMamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

12:45:26

Край

12:46:57

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:46:30

Край

12:46:44

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:04

Начало

12:41:30

Край

12:41:34

12:46 - 12:48 Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:46:34

Край

12:46:47

AnaMiranda

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:32

Начало

12:46:41

Край

12:48:14

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:47:46

Край

12:48:01

12:47 - 12:51 След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (A8-0077/2019 - Brando Benifei)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:47:50

Край

12:48:08

BranislavŠkripek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:07

Начало

12:48:01

Край

12:49:08

MarekJurek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:33

Начало

12:48:52

Край

12:50:25

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:49:57

Край

12:50:08

AnnaZáborská

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

12:50:01

Край

12:51:35

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:51:08

Край

12:51:21

12:51 - 12:52 Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:51:14

Край

12:51:31

AngelDzhambazki

Роля : ECR

Продължителност

00:00:48

Начало

12:51:21

Край

12:52:10

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:51:56

Край

12:52:07

12:51 - 12:58 Качество на водите, предназначени за консумация от човека (A8-0288/2018 - Michel Dantin)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:51:59

Край

12:52:16

RoryPalmer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

12:52:03

Край

12:53:35

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

12:53:04

Край

12:53:12

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

12:53:08

Край

12:54:44

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:54:12

Край

12:54:20

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

12:54:18

Край

12:55:52

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:55:23

Край

12:55:32

MonikaSmolková

Роля : S&D

Продължителност

00:01:16

Начало

12:55:26

Край

12:56:42

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:56:21

Край

12:56:30

MarianHarkin

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:42

Начало

12:56:24

Край

12:58:06

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:57:37

Край

12:57:50

12:57 - 13:00 Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:57:42

Край

12:57:51

MomchilNekov

Роля : S&D

Продължителност

00:01:32

Начало

12:57:45

Край

12:59:18

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:58:48

Край

12:58:58

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

12:58:52

Край

13:00:26

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:59:56

Край

13:00:12

13:00 - 13:08 „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (A8-0111/2019 - Milan Zver)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:00:00

Край

13:00:17

RoryPalmer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

13:00:07

Край

13:01:39

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

13:01:12

Край

13:01:26

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

13:01:15

Край

13:02:50

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:02:19

Край

13:02:29

AndrejsMamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:29

Начало

13:02:24

Край

13:03:53

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

13:03:27

Край

13:03:35

MonikaSmolková

Роля : S&D

Продължителност

00:01:15

Начало

13:03:30

Край

13:04:45

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

13:04:26

Край

13:04:36

MonicaMacovei

Роля : ECR

Продължителност

00:01:42

Начало

13:04:30

Край

13:06:13

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:05:35

Край

13:05:52

DobromirSośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:34

Начало

13:05:45

Край

13:07:19

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:06:51

Край

13:07:04

AlbertDeß

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

13:06:53

Край

13:08:26

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

13:07:59

Край

13:08:21

13:08 - 13:08 Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

13:08:08

Край

13:08:16

13:08 - 13:12 Извънредна ситуация във Венесуела (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

13:08:10

Край

13:08:21

MirosławPiotrowski

Роля : ECR

Продължителност

00:01:28

Начало

13:08:15

Край

13:09:43

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:09:15

Край

13:09:24

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

13:09:18

Край

13:10:52

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:10:23

Край

13:10:32

José InácioFaria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

13:10:29

Край

13:12:02

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

13:11:34

Край

13:11:55

13:11 - 13:11 Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (B8-0230/2019)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:11:39

Край

13:11:56

13:11 - 13:13 Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“ (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:11:46

Край

13:12:03

MirosławPiotrowski

Роля : ECR

Продължителност

00:01:31

Начало

13:11:51

Край

13:13:23

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:12:56

Край

13:13:06

13:13 - 13:13 Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

13:13:07

Край

13:13:14

15:01 - 15:01

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

15:01:10

Край

15:01:18

15:01 - 15:01 Възобновяване на заседанието

15:01 - 15:01 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

15:01:18

Край

15:01:40

15:01 - 15:34 Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:01:37

Край

15:01:50

Daniel Buda

Роля : Автор

Продължителност

00:02:41

Начало

15:01:45

Край

15:04:27

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

15:04:01

Край

15:04:20

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:58

Начало

15:04:11

Край

15:09:09

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:55

Начало

15:08:42

Край

15:10:38

Jiří Pospíšil

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:37

Начало

15:08:46

Край

15:11:24

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

15:10:58

Край

15:11:17

Michael Detjen

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:28

Начало

15:11:07

Край

15:13:35

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

15:13:09

Край

15:13:45

Marek Jurek

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:09

Начало

15:13:17

Край

15:15:27

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

15:15:02

Край

15:15:21

Ivan Jakovčić

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:00

Начало

15:15:12

Край

15:17:13

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

15:16:45

Край

15:17:03

Franz Obermayr

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:03:10

Начало

15:16:55

Край

15:20:05

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

15:19:39

Край

15:20:06

Daniel Buda

Роля : Автор

Продължителност

00:00:46

Начало

15:19:51

Край

15:20:38

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

15:20:19

Край

15:20:33

Franz Obermayr

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:33

Начало

15:20:26

Край

15:20:59

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

15:20:53

Край

15:21:17

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:02:33

Начало

15:20:58

Край

15:23:31

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:23:05

Край

15:23:20

Andrejs Mamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:02:09

Начало

15:23:11

Край

15:25:20

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:24:54

Край

15:25:10

Jozo Radoš

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:56

Начало

15:25:00

Край

15:26:57

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

15:26:31

Край

15:26:54

Monika Smolková

Роля : S&D

Продължителност

00:02:02

Начало

15:26:41

Край

15:28:44