Мултимедия според разискването

Сряда, 3 Април 2019 г.

13:59 - 14:01

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:36

Начало

13:59:44

Край

14:01:20

14:01 - 14:01 Възобновяване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:04

Начало

14:01:20

Край

14:01:24

14:01 - 14:01 Откриване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:06

Начало

14:01:24

Край

14:01:30

14:01 - 14:07 Изявление на председателството

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:29

Начало

14:01:30

Край

14:03:59

Josef Weidenholzer

Роля : S&D

Продължителност

00:00:55

Начало

14:03:52

Край

14:04:47

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

14:04:33

Край

14:04:51

Daniele Viotti

Роля : S&D

Продължителност

00:00:56

Начало

14:04:46

Край

14:05:42

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:25

Начало

14:05:35

Край

14:07:01

Lívia Járóka

Роля : PPE

Продължителност

00:01:02

Начало

14:06:39

Край

14:07:41

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

14:07:34

Край

14:07:57

14:07 - 14:07 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

14:07:51

Край

14:07:59

14:07 - 14:08 Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:54

Начало

14:07:54

Край

14:08:48

14:08 - 14:08 Съобщение на председателството: вж. протокола

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

14:08:35

Край

14:09:05

14:08 - 14:23 Ред на работа

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:14

Начало

14:08:56

Край

14:11:10

Cristian Dan Preda

Роля : От името на групата

Продължителност

00:00:28

Начало

14:10:50

Край

14:11:18

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:44

Начало

14:11:12

Край

14:12:57

Andrey Novakov

Роля : PPE

Продължителност

00:01:05

Начало

14:12:34

Край

14:13:39

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

14:13:31

Край

14:13:51

Ismail Ertug

Роля : Докладчик

Продължителност

00:00:54

Начало

14:13:48

Край

14:14:42

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:03:37

Начало

14:14:34

Край

14:18:12

Julia Reid

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:45

Начало

14:17:46

Край

14:19:31

Esteban González Pons

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:00:55

Начало

14:19:15

Край

14:20:11

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:39

Начало

14:19:55

Край

14:21:35

Eric Andrieu

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:01

Начало

14:21:08

Край

14:22:09

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:05

Начало

14:21:53

Край

14:22:59

14:22 - 15:22 Оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

14:22:45

Край

14:23:02

Melania Gabriela Ciot

Роля : Présidente en exercice du Conseil

Продължителност

00:04:32

Начало

14:22:59

Край

14:27:31

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

14:27:26

Край

14:27:45

Jean-Claude Juncker

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:09:47

Начало

14:27:34

Край

14:37:21

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

14:36:52

Край

14:37:18

Elmar Brok

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:59

Начало

14:37:12

Край

14:40:11

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

14:40:06

Край

14:40:16

Roberto Gualtieri

Роля : От името на групата

Продължителност

00:03:49

Начало

14:40:13

Край

14:44:02

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

14:43:54

Край

14:44:13

Jacqueline Foster

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:20

Начало

14:44:11

Край

14:46:31

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

14:46:24

Край

14:46:37

Guy Verhofstadt

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:03:33

Начало

14:46:29

Край

14:50:03

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

14:49:36

Край

14:49:48

Gabriele Zimmer

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:03:24

Начало

14:49:40

Край

14:53:05

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

14:52:36

Край

14:52:46

Philippe Lamberts

Роля : От името на групата

Продължителност

00:03:12

Начало

14:52:45

Край

14:55:57

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

14:55:50

Край

14:56:03

Patrick O'Flynn

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:03:08

Начало

14:55:56

Край

14:59:04

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

14:58:38

Край

14:58:48

Gerard Batten

Роля : От името на групата

Продължителност

00:03:37

Начало

14:58:46

Край

15:02:23

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

15:02:09

Край

15:02:19

Alyn Smith

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:35

Начало

15:02:20

Край

15:02:55

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

15:02:50

Край

15:03:19

Gerard Batten

Роля : ENF

Продължителност

00:00:17

Начало

15:03:22

Край

15:03:39

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

15:03:25

Край

15:03:44

Mike Hookem

Роля : NI

Продължителност

00:01:13

Начало

15:03:47

Край

15:05:00

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

15:04:55

Край

15:05:15

Danuta Maria Hübner

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

15:05:13

Край

15:06:45

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

15:06:38

Край

15:06:49

Richard Corbett

Роля : S&D

Продължителност

00:01:17

Начало

15:06:48

Край

15:08:05

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:07:54

Край

15:08:07

Hans-Olaf Henkel

Роля : ECR

Продължителност

00:02:11

Начало

15:08:06

Край

15:10:17

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:10:09

Край

15:10:22

Catherine Bearder

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:45

Начало

15:10:21

Край

15:12:06

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:01

Начало

15:11:26

Край

15:12:27

Martina Anderson

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:25

Начало

15:12:26

Край

15:13:51

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:13:46

Край

15:13:58

Ian Hudghton

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:14

Начало

15:13:58

Край

15:15:12

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

15:15:05

Край

15:15:14

Paulo Rangel

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

15:15:10

Край

15:16:48

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

15:16:20

Край

15:16:31

Seb Dance

Роля : S&D

Продължителност

00:01:13

Начало

15:16:31

Край

15:17:44

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:17:37

Край

15:17:50

Julie Girling

Роля : PPE

Продължителност

00:01:51

Начало

15:17:44

Край

15:19:35

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

15:18:59

Край

15:19:29

Jean-Claude Juncker

Роля : Pt Commission

Продължителност

00:01:51

Начало

15:19:24

Край

15:21:15

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:21:06

Край

15:21:19

Melania Gabriela Ciot

Роля : Présidente en exercice du Conseil

Продължителност

00:00:58

Начало

15:21:20

Край

15:22:18

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:05

Начало

15:22:17

Край

15:22:22

15:24 - 17:35 Дебат с министър-председателя на Швеция Стефан Льовен относно бъдещето на Европа (разискване)

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:45

Начало

15:24:41

Край

15:27:26

Stefan Löfven

Роля : Prime Minister of Sweden

Продължителност

00:24:13

Начало

15:27:26

Край

15:51:39

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

15:51:32

Край

15:52:12

Valdis Dombrovskis

Роля : Заместник-председател на Комисията

Продължителност

00:09:05

Начало

15:52:11

Край

16:01:16

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

16:01:10

Край

16:01:31

Manfred Weber

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:05:11

Начало

16:01:22

Край

16:06:34

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

16:06:07

Край

16:06:36

Udo Bullmann

Роля : От името на групата

Продължителност

00:05:39

Начало

16:06:29

Край

16:12:08

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

16:12:02

Край

16:12:18

Peter Lundgren

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:03:16

Начало

16:12:08

Край

16:15:25

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

16:14:59

Край

16:15:12

Guy Verhofstadt

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:05:49

Начало

16:15:04

Край

16:20:53

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

16:20:27

Край

16:20:46

Dennis de Jong

Роля : От името на групата

Продължителност

00:04:37

Начало

16:20:44

Край

16:25:21

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

16:25:15

Край

16:25:31

Ska Keller

Роля : От името на групата

Продължителност

00:04:19

Начало

16:25:29

Край

16:29:48

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

16:29:41

Край

16:30:00

Rolandas Paksas

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:05:01

Начало

16:29:49

Край

16:34:50

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

16:34:23

Край

16:34:41

Harald Vilimsky

Роля : От името на групата

Продължителност

00:03:48

Начало

16:34:37

Край

16:38:25

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

16:38:19

Край

16:38:47

Stefan Löfven

Роля : Prime Minister of Sweden

Продължителност

00:18:44

Начало

16:38:31

Край

16:57:15

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

16:57:07

Край

16:57:24

Gunnar Hökmark

Роля : PPE

Продължителност

00:02:03

Начало

16:57:15

Край

16:59:19

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

16:58:52

Край

16:59:05

Paul Brannen

Роля : S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

16:59:03

Край

17:00:38

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

17:00:31

Край

17:00:52

Marek Jurek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:51

Начало

17:00:43

Край

17:02:35

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

17:02:05

Край

17:02:16

Fredrick Federley

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:36

Начало

17:02:11

Край

17:03:48

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

17:03:21

Край

17:03:37

Dimitrios Papadimoulis

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:52

Начало

17:03:27

Край

17:05:20

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

17:04:56

Край

17:05:05

Max Andersson

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:31

Начало

17:05:02

Край

17:06:33

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

17:06:06

Край

17:06:20

Jeppe Kofod

Роля : S&D

Продължителност

00:01:43

Начало

17:06:11

Край

17:07:55

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

17:07:29

Край

17:07:41

Paulo Rangel

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

17:07:34

Край

17:09:11

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

17:08:45

Край

17:09:04

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:41

Начало

17:08:55

Край

17:10:36

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

17:10:10

Край

17:10:27

Joachim Starbatty

Роля : ECR

Продължителност

00:01:43

Начало

17:10:18

Край

17:12:01

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

17:11:35

Край

17:11:49

Jasenko Selimovic

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:38

Начало

17:11:41

Край

17:13:19

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

17:12:52

Край

17:13:06

Ramón Jáuregui Atondo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

17:12:58

Край

17:14:35

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

17:14:08

Край

17:14:24

Anders Sellström

Роля : PPE

Продължителност

00:01:51

Начало

17:14:15

Край

17:16:06

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

17:15:39

Край

17:15:57

Babette Winter

Роля : S&D

Продължителност

00:01:18

Начало

17:15:54

Край

17:17:12

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

17:17:06

Край

17:17:18

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

17:17:11

Край

17:18:49

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

17:18:22

Край

17:18:35

Ana Gomes

Роля : S&D

Продължителност

00:00:52

Начало

17:18:32

Край

17:19:24

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

17:19:17

Край

17:19:29

Doru-Claudian Frunzulică

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

17:19:22

Край

17:20:58

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

17:20:29

Край

17:20:49

Jude Kirton-Darling

Роля : S&D

Продължителност

00:01:50

Начало

17:20:40

Край

17:22:31

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

17:22:04

Край

17:22:18

Christofer Fjellner

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

17:22:09

Край

17:23:43

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

17:23:16

Край

17:23:41

Stefan Löfven

Роля : Prime Minister of Sweden

Продължителност

00:12:11

Начало

17:23:27

Край

17:35:38

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:05

Начало

17:35:16

Край

17:35:21

17:36 - 17:36

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

17:36:42

Край

17:36:50

17:36 - 18:28 Общи правила за вътрешния пазар на природен газ (разискване)

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:01:02

Начало

17:36:43

Край

17:37:46

Jerzy Buzek

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:39

Начало

17:37:31

Край

17:42:10

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

17:41:43

Край

17:42:03

Miguel Arias Cañete

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:00

Начало

17:41:59

Край

17:45:59

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

17:45:52

Край

17:46:09

Werner Langen

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:38

Начало

17:45:59

Край

17:48:38

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

17:48:11

Край

17:48:23

Dan Nica

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:35

Начало

17:48:15

Край

17:50:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

17:50:25

Край

17:50:40

Zdzisław Krasnodębski

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:32

Начало

17:50:30

Край

17:53:02

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

17:52:36

Край

17:52:52

Morten Helveg Petersen

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:03:16

Начало

17:52:41

Край

17:55:58

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

17:55:31

Край

17:55:45

Neoklis Sylikiotis

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:20

Начало

17:55:36

Край

17:57:56

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

17:57:30

Край

17:57:48

Rebecca Harms

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:12

Начало

17:57:42

Край

17:59:54

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

17:59:48

Край

18:00:16

Werner Langen

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:28

Начало

18:00:08

Край

18:00:36

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

18:00:30

Край

18:00:39

Rebecca Harms

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:00

Начало

18:00:32

Край

18:01:33

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

18:01:18

Край

18:01:33

Jonathan Bullock

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:02:18

Начало

18:01:23

Край

18:03:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

18:03:15

Край

18:03:50

Christelle Lechevalier

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:01:46

Начало

18:03:35

Край

18:05:22

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

18:04:55

Край

18:05:08

Gunnar Hökmark

Роля : PPE

Продължителност

00:02:37

Начало

18:05:00

Край

18:07:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

18:07:10

Край

18:07:41

Zdzisław Krasnodębski

Роля : ECR

Продължителност

00:00:19

Начало

18:07:27

Край

18:07:46

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

18:07:35

Край

18:07:47

Gunnar Hökmark

Роля : PPE

Продължителност

00:00:43

Начало

18:07:38

Край

18:08:21

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

18:08:07

Край

18:08:20

Carlos Zorrinho

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

18:08:11

Край

18:09:48

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

18:09:23

Край

18:09:35

Jadwiga Wiśniewska

Роля : ECR

Продължителност

00:01:33

Начало

18:09:26

Край

18:11:00

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

18:10:34

Край

18:10:50

Florent Marcellesi

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:36

Начало

18:10:41

Край

18:12:17

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

18:11:50

Край

18:12:03

Dariusz Rosati

Роля : PPE

Продължителност

00:02:42

Начало

18:11:55

Край

18:14:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

18:14:10

Край

18:14:21

Patrizia Toia

Роля : S&D

Продължителност

00:01:43

Начало

18:14:14

Край

18:15:58

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

18:15:31

Край

18:15:48

Bronis Ropė

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:29

Начало

18:15:34

Край

18:17:04

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

18:16:37

Край

18:16:50

Maria Spyraki

Роля : PPE

Продължителност

00:02:50

Начало

18:16:40

Край

18:19:30

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

18:19:02

Край

18:19:21

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

18:19:12

Край

18:20:48

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

18:20:22

Край

18:20:37

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

18:20:30

Край

18:22:08

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

18:21:42

Край

18:21:56

Miguel Arias Cañete

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:55

Начало

18:21:50

Край

18:25:45

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

18:25:38

Край

18:25:50

Jerzy Buzek

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:52

Начало

18:25:42

Край

18:28:34

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

18:28:08

Край

18:28:22

18:28 - 19:30 Европейски фонд за морско дело и рибарство (разискване)

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

18:28:19

Край

18:28:30

Gabriel Mato

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:46

Начало

18:28:24

Край

18:33:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

18:32:43

Край

18:32:59

Violeta Bulc

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:52

Начало

18:32:51

Край

18:37:43

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

18:37:16

Край

18:37:30

Eider Gardiazabal Rubial

Роля : Rap avis BUDG

Продължителност

00:01:10

Начало

18:37:27

Край

18:38:37

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

18:38:30

Край

18:38:43

Francesc Gambús

Роля : ENVI

Продължителност

00:01:38

Начало

18:38:33

Край

18:40:12

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

18:39:46

Край

18:40:07

Iskra Mihaylova

Роля : REGI

Продължителност

00:01:47

Начало

18:39:57

Край

18:41:45

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

18:41:18

Край

18:41:30

Francisco José Millán Mon

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:55

Начало

18:41:23

Край

18:44:19

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

18:43:52

Край

18:44:27

João Ferreira

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:25

Начало

18:44:17

Край

18:45:42

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

18:45:05

Край

18:45:28

Francisco José Millán Mon

Роля : PPE

Продължителност

00:00:57

Начало

18:45:13

Край

18:46:11

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

18:45:57

Край

18:46:21

Ulrike Rodust

Роля : От името на групата

Продължителност

00:03:20

Начало

18:46:15

Край

18:49:35

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

18:49:29

Край

18:49:53

Czesław Hoc

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:18

Начало

18:49:42

Край

18:52:01

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

18:51:34

Край

18:51:52

Nils Torvalds

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:37

Начало

18:51:42

Край

18:54:20

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

18:53:53

Край

18:54:19

Liadh Ní Riada

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:57

Начало

18:54:07

Край

18:55:05

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

18:54:50

Край

18:55:00

Nils Torvalds

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:00

Начало

18:54:52

Край

18:55:52

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

18:55:37

Край

18:55:51

Liadh Ní Riada

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:06

Начало

18:55:43

Край

18:57:49

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

18:57:22

Край

18:57:39

Marco Affronte

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:17

Начало

18:57:28

Край

18:59:45

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

18:59:17

Край

18:59:29

Rosa D'Amato

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:50

Начало

18:59:22

Край

19:01:13

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

19:00:47

Край

19:01:00

John Stuart Agnew

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:02:10

Начало

19:00:50

Край

19:03:01

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

19:02:21

Край

19:02:40

Mike Hookem

Роля : NI

Продължителност

00:01:49

Начало

19:02:30

Край

19:04:20

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

19:03:42

Край

19:04:11

Norbert Erdős

Роля : PPE

Продължителност

00:02:18

Начало

19:04:00

Край

19:06:19

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

19:05:51

Край

19:06:09

Ricardo Serrão Santos

Роля : S&D

Продължителност

00:02:43

Начало

19:05:58

Край

19:08:41

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

19:08:14

Край

19:08:48

João Ferreira

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:57

Начало

19:08:37

Край

19:09:34

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

19:09:19

Край

19:09:28

Ricardo Serrão Santos

Роля : S&D

Продължителност

00:00:52

Начало

19:09:21

Край

19:10:14

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

19:10:00

Край

19:10:16

João Ferreira

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:02:14

Начало

19:10:08

Край

19:12:22

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

19:11:53

Край

19:12:14

Ian Hudghton

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:16

Начало

19:12:08

Край

19:13:24

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

19:13:17

Край

19:13:30

Jacques Colombier

Роля : ENF

Продължителност

00:01:46

Начало

19:13:20

Край

19:15:07

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

19:14:39

Край

19:14:57

Cláudia Monteiro de Aguiar

Роля : PPE

Продължителност

00:02:49

Начало

19:14:45

Край

19:17:35

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

19:17:08

Край

19:17:38

Clara Eugenia Aguilera García

Роля : S&D

Продължителност

00:02:10

Начало

19:17:22

Край

19:19:33

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

19:19:04

Край

19:19:19

Sofia Ribeiro

Роля : PPE

Продължителност

00:02:38

Начало

19:19:11

Край

19:21:49

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

19:21:22

Край

19:21:40

Michela Giuffrida

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

19:21:31

Край

19:23:08

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

19:22:41

Край

19:23:04

Izaskun Bilbao Barandica

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:46

Начало

19:22:55

Край

19:24:42

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

19:24:16

Край

19:24:33

Gesine Meissner

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:32

Начало

19:24:24

Край

19:25:57

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

19:25:31

Край

19:25:52

Violeta Bulc

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:01:48

Начало

19:25:45

Край

19:27:33

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

19:27:28

Край

19:27:46

Gabriel Mato

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:55

Начало

19:27:36

Край

19:30:31

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

19:30:04

Край

19:30:24

19:30 - 19:57 Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (разискване)

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

19:30:19

Край

19:30:54

Clara Eugenia Aguilera García

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:48

Начало

19:30:44

Край

19:35:32

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

19:35:06

Край

19:35:27

Violeta Bulc

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:37

Начало

19:35:15

Край

19:39:53

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

19:39:27

Край

19:39:47

Carlos Iturgaiz

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:58

Начало

19:39:37

Край

19:42:35

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

19:42:09

Край

19:42:30

Ricardo Serrão Santos

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:05

Начало

19:42:16

Край

19:44:22

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

19:43:55

Край

19:44:12

Izaskun Bilbao Barandica

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:40

Начало

19:44:03

Край

19:46:43

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

19:46:17

Край

19:46:34

Marco Affronte

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:13

Начало

19:46:23

Край

19:48:37

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

19:48:10

Край

19:48:31

Rosa D'Amato

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:42

Начало

19:48:21

Край

19:50:03

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

19:49:37

Край

19:49:51

Nicola Caputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:49

Начало

19:49:43

Край

19:51:33

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

19:51:05

Край

19:51:28

Jordi Solé

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:40

Начало

19:51:18

Край

19:52:58

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

19:52:32

Край

19:52:50

Violeta Bulc

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:02:22

Начало

19:52:40

Край

19:55:02

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

19:54:37

Край

19:54:53

Clara Eugenia Aguilera García

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:42

Начало

19:54:43

Край

19:57:26

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

19:56:58

Край

19:57:16

19:57 - 20:27 Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза (разискване)

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:45

Начало

19:57:14

Край

19:57:59

Gérard Deprez

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:54

Начало

19:57:48

Край

20:02:42

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

20:02:16

Край

20:02:39

Angelika Mlinar

Роля : FEMM

Продължителност

00:01:31

Начало

20:02:29

Край

20:04:00

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

20:03:33

Край

20:03:48

Věra Jourová

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:24

Начало

20:03:42

Край

20:08:07

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

20:07:39

Край

20:08:03

Carlos Coelho

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:41

Начало

20:07:54

Край

20:10:35

Zdzisław Krasnodębski

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

20:10:09

Край

20:10:32