Мултимедия според разискването

Четвъртък, 4 Април 2019 г.

08:29 - 08:30

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

08:29:56

Край

08:30:16

08:30 - 08:30 Откриване на заседанието

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

08:30:16

Край

08:30:40

08:30 - 09:27 Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (разискване)

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

08:30:40

Край

08:30:49

Sophia in 't Veld

Роля : Докладчик

Продължителност

00:03:54

Начало

08:30:49

Край

08:34:43

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

08:34:42

Край

08:34:50

Jyrki Katainen

Роля : Заместник-председател на Комисията

Продължителност

00:04:32

Начало

08:34:47

Край

08:39:19

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

08:39:14

Край

08:39:35

Heinz K. Becker

Роля : Rap avis EMPL

Продължителност

00:02:15

Начало

08:39:28

Край

08:41:43

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

08:41:36

Край

08:41:51

Birgit Collin-Langen

Роля : Rap avis IMCO

Продължителност

00:02:24

Начало

08:41:48

Край

08:44:12

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

08:44:06

Край

08:44:27

Brian Hayes

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:19

Начало

08:44:22

Край

08:46:41

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

08:46:34

Край

08:46:54

Sven Giegold

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:46

Начало

08:46:49

Край

08:47:35

Brian Hayes

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:17

Начало

08:47:25

Край

08:47:42

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

08:47:35

Край

08:47:53

Liisa Jaakonsaari

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:20

Начало

08:47:43

Край

08:50:04

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

08:49:36

Край

08:49:50

Bernd Lucke

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:46

Начало

08:49:47

Край

08:51:33

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

08:51:25

Край

08:51:38

Enrique Calvet Chambon

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:09

Начало

08:51:30

Край

08:53:39

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

08:53:13

Край

08:53:31

Martin Schirdewan

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:09

Начало

08:53:26

Край

08:54:35

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

08:54:29

Край

08:54:44

Bas Eickhout

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:45

Начало

08:54:35

Край

08:56:20

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

08:55:54

Край

08:56:13

Auke Zijlstra

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:02:18

Начало

08:56:03

Край

08:58:22

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

08:57:55

Край

08:58:21

Sotirios Zarianopoulos

Роля : NI

Продължителност

00:01:39

Начало

08:58:04

Край

08:59:43

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

08:59:18

Край

08:59:36

Jiří Pospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:02:31

Начало

08:59:25

Край

09:01:57

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:01:30

Край

09:01:44

Maria Arena

Роля : S&D

Продължителност

00:02:31

Начало

09:01:35

Край

09:04:07

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:03:40

Край

09:03:59

Jasenko Selimovic

Роля : ALDE

Продължителност

00:02:11

Начало

09:03:50

Край

09:06:01

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:05:34

Край

09:05:50

Paloma López Bermejo

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:38

Начало

09:05:41

Край

09:07:19

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:06:53

Край

09:07:05

Sven Giegold

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:15

Начало

09:07:02

Край

09:08:17

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:08:09

Край

09:08:23

Maria Arena

Роля : S&D

Продължителност

00:00:55

Начало

09:08:16

Край

09:09:12

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

09:08:57

Край

09:09:06

Sven Giegold

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:50

Начало

09:09:03

Край

09:09:53

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:09:49

Край

09:10:03

Eleftherios Synadinos

Роля : NI

Продължителност

00:01:35

Начало

09:09:51

Край

09:11:26

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:11:00

Край

09:11:16

Brando Benifei

Роля : S&D

Продължителност

00:02:02

Начало

09:11:05

Край

09:13:08

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:12:42

Край

09:12:56

Caroline Nagtegaal

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:30

Начало

09:12:47

Край

09:14:17

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:13:50

Край

09:14:04

Miguel Urbán Crespo

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:38

Начало

09:13:55

Край

09:15:33

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:15:07

Край

09:15:21

Ana Miranda

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:42

Начало

09:15:12

Край

09:16:55

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:16:28

Край

09:16:40

Paul Tang

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

09:16:31

Край

09:18:04

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:17:37

Край

09:18:01

António Marinho e Pinto

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:34

Начало

09:17:51

Край

09:19:26

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:18:59

Край

09:19:10

Kostadinka Kuneva

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:37

Начало

09:19:03

Край

09:20:40

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:19:56

Край

09:20:17

Maria Lidia Senra Rodríguez

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:42

Начало

09:20:13

Край

09:21:56

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:21:30

Край

09:21:42

Jyrki Katainen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:43

Начало

09:21:35

Край

09:25:18

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:24:51

Край

09:25:02

Sophia in 't Veld

Роля : Докладчик

Продължителност

00:03:06

Начало

09:24:55

Край

09:28:02

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

09:27:36

Край

09:28:00

09:28 - 10:33 Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи (разискване) (разискване)

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:27:56

Край

09:28:14

David Casa

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:25

Начало

09:28:07

Край

09:32:32

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

09:32:07

Край

09:32:32

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Роля : FEMM

Продължителност

00:02:40

Начало

09:32:21

Край

09:35:01

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:34:31

Край

09:34:46

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:38

Начало

09:34:42

Край

09:38:20

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

09:38:12

Край

09:38:38

Elisabeth Morin-Chartier

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:40

Начало

09:38:26

Край

09:41:06

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:40:40

Край

09:40:52

Maria Arena

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:03:07

Начало

09:40:44

Край

09:43:51

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:43:25

Край

09:43:39

Jana Žitňanská

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:11

Начало

09:43:31

Край

09:45:42

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:45:15

Край

09:45:35

Renate Weber

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:11

Начало

09:45:29

Край

09:47:40

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:47:33

Край

09:47:47

Tania González Peñas

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:43

Начало

09:47:38

Край

09:49:22

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

09:48:56

Край

09:49:18

Ernest Urtasun

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:36

Начало

09:49:06

Край

09:50:42

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:50:15

Край

09:50:29

Tiziana Beghin

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:02:40

Начало

09:50:20

Край

09:53:01

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:52:35

Край

09:52:52

Joëlle Mélin

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:02:02

Начало

09:52:42

Край

09:54:45

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:54:19

Край

09:54:34

Lampros Fountoulis

Роля : NI

Продължителност

00:01:26

Начало

09:54:26

Край

09:55:52

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:55:26

Край

09:55:45

Sofia Ribeiro

Роля : PPE

Продължителност

00:02:25

Начало

09:55:36

Край

09:58:01

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:57:34

Край

09:57:47

Vilija Blinkevičiūtė

Роля : S&D

Продължителност

00:02:13

Начало

09:57:39

Край

09:59:53

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:59:27

Край

09:59:38

Czesław Hoc

Роля : ECR

Продължителност

00:01:49

Начало

09:59:30

Край

10:01:20

Evelyne Gebhardt

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:00:52

Край

10:01:08

Enrique Calvet Chambon

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:51

Начало

10:00:56

Край

10:02:47

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

10:02:13

Край

10:02:46

Kostadinka Kuneva

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:37

Начало

10:02:25

Край

10:04:02

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:03:35

Край

10:03:48

Miroslavs Mitrofanovs

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:10

Начало

10:03:45

Край

10:04:55

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:04:48

Край

10:05:03

Angelo Ciocca

Роля : ENF

Продължителност

00:02:04

Начало

10:04:51

Край

10:06:56

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

10:06:24

Край

10:06:52

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:02:41

Начало

10:06:26

Край

10:09:08

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:08:39

Край

10:08:55

Agnes Jongerius

Роля : S&D

Продължителност

00:01:43

Начало

10:08:42

Край

10:10:25

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:09:57

Край

10:10:10

Anders Primdahl Vistisen

Роля : ECR

Продължителност

00:01:28

Начало

10:09:59

Край

10:11:27

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:11:00

Край

10:11:11

João Pimenta Lopes

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:37

Начало

10:11:03

Край

10:12:41

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:49

Начало

10:12:14

Край

10:13:03

Terry Reintke

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:34

Начало

10:12:16

Край

10:13:51

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:13:24

Край

10:13:47

Anne Sander

Роля : PPE

Продължителност

00:02:35

Начало

10:13:26

Край

10:16:02

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:15:32

Край

10:15:44

Marita Ulvskog

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

10:15:33

Край

10:17:13

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:16:45

Край

10:17:02

Helga Stevens

Роля : ECR

Продължителност

00:01:30

Начало

10:16:47

Край

10:18:18

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

10:17:49

Край

10:18:26

Barbara Matera

Роля : PPE

Продължителност

00:02:01

Начало

10:17:51

Край

10:19:52

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:19:26

Край

10:19:42

Elena Gentile

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

10:19:28

Край

10:21:00

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:20:33

Край

10:20:48

Jadwiga Wiśniewska

Роля : ECR

Продължителност

00:01:48

Начало

10:20:36

Край

10:22:24

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

10:21:46

Край

10:22:11

Michael Detjen

Роля : S&D

Продължителност

00:01:26

Начало

10:22:01

Край

10:23:27

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:23:20

Край

10:23:33

Siôn Simon

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

10:23:23

Край

10:24:54

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:24:26

Край

10:24:44

Caterina Chinnici

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

10:24:35

Край

10:26:13

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:25:46

Край

10:25:59

Jordi Solé

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:29

Начало

10:25:50

Край

10:27:20

Ana Miranda

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:30

Начало

10:26:59

Край

10:28:29

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

10:28:05

Край

10:28:14

Nicola Caputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:29

Начало

10:28:09

Край

10:29:38

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:29:11

Край

10:29:26

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:02:27

Начало

10:29:16

Край

10:31:43

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:31:16

Край

10:31:36

David Casa

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:41

Начало

10:31:23

Край

10:34:04

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

10:33:36

Край

10:34:02

10:57 - 11:00

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:02:22

Начало

10:57:54

Край

11:00:16

11:00 - 11:00 Възобновяване на заседанието

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

11:00:16

Край

11:00:23

11:00 - 11:00 Делегирани актове (член 105 параграф 6 от Правилника за дейността) (последващи действия): вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

11:00:18

Край

11:00:49

11:00 - 12:16 Време за гласуване

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:00:45

Край

11:00:53

11:00 - 11:01 Искане за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:00:48

Край

11:01:08

11:01 - 11:01 Искане за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) (гласуване)

LamprosFountoulis

Роля : NI

Продължителност

00:00:37

Начало

11:01:04

Край

11:01:41

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:04

Начало

11:01:05

Край

11:01:09

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

11:01:32

Край

11:02:11

11:02 - 11:02 Искане за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:02:00

Край

11:02:11

11:02 - 11:09 Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:02:06

Край

11:02:20

AshleyFox

Роля : ECR

Продължителност

00:01:41

Начало

11:02:13

Край

11:03:54

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:03:33

Край

11:03:51

IratxeGarcía Pérez

Роля : S&D

Продължителност

00:01:48

Начало

11:03:45

Край

11:05:34

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:46

Начало

11:05:14

Край

11:06:00

JulieGirling

Роля : PPE

Продължителност

00:01:14

Начало

11:05:58

Край

11:07:12

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

11:07:01

Край

11:07:48

EstebanGonzález Pons

Роля : PPE

Продължителност

00:01:27

Начало

11:07:35

Край

11:09:03

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:06

Начало

11:08:36

Край

11:09:43

11:09 - 11:09 Насоки за политиките на заетост на държавите членки (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:09:28

Край

11:09:45

11:09 - 11:09 Управление на отпадъците (B8-0231/2019) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:09:38

Край

11:09:54

11:09 - 11:34 Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:45

Начало

11:09:47

Край

11:11:33

Elżbieta KatarzynaŁukacijewska

Роля : PPE

Продължителност

00:00:59

Начало

11:11:13

Край

11:12:12

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:12:06

Край

11:12:22

KosmaZłotowski

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:41

Начало

11:12:14

Край

11:13:55

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:03:57

Начало

11:13:31

Край

11:17:28

MariaGrapini

Роля : S&D

Продължителност

00:00:26

Начало

11:17:21

Край

11:17:48

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:07:35

Начало

11:17:40

Край

11:25:15

Marian-JeanMarinescu

Роля : PPE

Продължителност

00:01:14

Начало

11:25:13

Край

11:26:27

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

11:26:24

Край

11:26:45

PhilippeLamberts

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:45

Начало

11:26:38

Край

11:27:24

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:05

Начало

11:27:18

Край

11:28:23

RichardCorbett

Роля : S&D

Продължителност

00:00:47

Начало

11:28:22

Край

11:29:09

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:02:02

Начало

11:29:08

Край

11:31:10

DobromirSośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:00:25

Начало

11:31:02

Край

11:31:28

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:31:21

Край

11:31:38

MarekJurek

Роля : ECR

Продължителност

00:00:34

Начало

11:31:29

Край

11:32:03

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:02:37

Начало

11:31:57

Край

11:34:34

11:34 - 11:37 Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:50

Начало

11:34:29

Край

11:35:20

RichardSulík

Роля : ECR

Продължителност

00:00:18

Начало

11:35:12

Край

11:35:30

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:02:22

Начало

11:35:28

Край

11:37:50

11:37 - 11:41 Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

11:37:45

Край

11:38:27

TomášZdechovský

Роля : PPE

Продължителност

00:00:48

Начало

11:38:16

Край

11:39:05

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:02:17

Начало

11:38:56

Край

11:41:13

11:41 - 11:41 Общи правила за вътрешния пазар на природен газ (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

11:41:08

Край

11:41:36

11:41 - 12:01 Европейски фонд за морско дело и рибарство (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:20:09

Начало

11:41:27

Край

12:01:37

12:01 - 12:02 Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

12:01:17

Край

12:01:37

SandraKalniete

Роля : PPE

Продължителност

00:00:19

Начало

12:01:32

Край

12:01:51

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:01:48

Край

12:02:06

12:02 - 12:04 Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:02:01

Край

12:02:15

CorneliaErnst

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:17

Начало

12:02:09

Край

12:02:26

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:02:19

Край

12:02:38

GérardDeprez

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:41

Начало

12:02:28

Край

12:03:09

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:33

Начало

12:02:57

Край

12:04:30

12:04 - 12:04 Управление на безопасността на пътните инфраструктури (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:04:05

Край

12:04:28

12:04 - 12:04 Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:45

Начало

12:04:20

Край

12:05:06

12:04 - 12:07 Равновесие между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи (A8-0270/2018 - David Casa) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:04:54

Край

12:05:10

TaniaGonzález Peñas

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:00:53

Начало

12:05:03

Край

12:05:57

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

12:05:43

Край

12:06:11

DavidCasa

Роля : PPE

Продължителност

00:00:27

Начало

12:05:57

Край

12:06:24

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:06

Начало

12:06:14

Край

12:07:20

12:07 - 12:07 Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (A8-0469/2018 - Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:07:05

Край

12:07:27

12:07 - 12:07 Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:07:19

Край

12:07:34

12:07 - 12:07 Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

12:07:27

Край

12:07:56

12:07 - 12:08 Повторна употреба на информацията в обществения сектор (A8-0438/2018 - Neoklis Sylikiotis) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

12:07:47

Край

12:08:16

12:08 - 12:08 Многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море (A8-0389/2018 - Marco Affronte) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

12:08:07

Край

12:08:34

12:08 - 12:08 Минимално ниво на обучение на морските лица (A8-0007/2019 - Dominique Riquet) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

12:08:25

Край

12:08:54

12:08 - 12:09 Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г. (A8-0181/2019 - Mirosław Piotrowski) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:58

Начало

12:08:45

Край

12:09:44

12:09 - 12:12 Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:09:30

Край

12:09:43

TanjaFajon

Роля : S&D

Продължителност

00:02:25

Начало

12:09:37

Край

12:12:02

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

12:11:36

Край

12:12:23

12:12 - 12:12 Предложението за резолюция съгласно член 108, параграф 6 с искане за становище на Съда на ЕС във връзка с присъединяването на ЕС към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (B8-0232/2019) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

12:12:16

Край

12:12:37

12:12 - 12:15 Данъчно третиране на пенсионни продукти, включително на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) (гласуване)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:03:10

Начало

12:12:37

Край

12:15:47

12:15 - 12:52 Обяснение на вот

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:02

Начало

12:15:43

Край

12:16:45

12:15 - 12:20 Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

AngelDzhambazki

Роля : ECR

Продължителност

00:00:33

Начало

12:15:56

Край

12:16:29

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

12:16:27

Край

12:18:05

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:48

Начало

12:17:38

Край

12:18:26

AndrejsMamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:29

Начало

12:18:00

Край

12:19:29

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:19:04

Край

12:19:20

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:01

Начало

12:19:16

Край

12:20:17

12:20 - 12:25 Дневно и седмично време на управление, минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и установяване на местоположението чрез тахографи (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:02

Начало

12:20:13

Край

12:21:16

AngelDzhambazki

Роля : ECR

Продължителност

00:01:14

Начало

12:20:56

Край

12:22:11

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:21:55

Край

12:22:12

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

12:22:03

Край

12:23:44

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:23:17

Край

12:23:33

AndrejsMamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:28

Начало

12:23:25

Край

12:24:53

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:24:28

Край

12:24:44

StanislavPolčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:25

Начало

12:24:35

Край

12:26:01

12:25 - 12:31 Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:25:34

Край

12:26:08

AngelDzhambazki

Роля : ECR

Продължителност

00:01:29

Начало

12:25:57

Край

12:27:26

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:27:01

Край

12:27:20

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

12:27:10

Край

12:28:50

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:28:23

Край

12:28:41

RupertMatthews

Роля : ECR

Продължителност

00:01:13

Начало

12:28:32

Край

12:29:46

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:29:28

Край

12:29:43

StanislavPolčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:08

Начало

12:29:35

Край

12:30:43

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:04

Начало

12:30:26

Край

12:31:30

12:31 - 12:38 Общи правила за вътрешния пазар на природен газ (A8-0143/2018 - Jerzy Buzek)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:31:00

Край

12:31:19

AndrejsMamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:52

Начало

12:31:11

Край

12:33:04

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

12:32:38

Край

12:33:13

Bogdan AndrzejZdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:53

Начало

12:32:57

Край

12:34:51

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:34:25

Край

12:34:41

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:28

Начало

12:34:33

Край

12:36:01

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

12:35:35

Край

12:35:57

StanislavPolčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:16

Начало

12:35:44

Край

12:37:00

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:36:42

Край

12:36:58

SeánKelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

12:36:51

Край

12:38:20

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

12:37:53

Край

12:38:14

12:38 - 12:40 Европейски фонд за морско дело и рибарство (A8-0176/2019 - Gabriel Mato)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:38:06

Край

12:38:19

DobromirSośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:15

Начало

12:38:13

Край

12:39:29

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

12:39:11

Край

12:39:37

SeánKelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

12:39:21

Край

12:40:51

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

12:40:25

Край

12:40:55

12:40 - 12:44 Повишаване на сигурността на личните карти и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза (A8-0436/2018 - Gérard Deprez)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:40:33

Край

12:40:49

Bogdan AndrzejZdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

12:40:42

Край

12:42:20

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:41:54

Край

12:42:11

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

12:42:02

Край

12:43:33

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:43:06

Край

12:43:25

SeánKelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

12:43:16

Край

12:44:51

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

12:44:25

Край

12:45:04

12:44 - 12:47 Управление на безопасността на пътните инфраструктури (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:44:34

Край

12:44:50

RupertMatthews

Роля : ECR

Продължителност

00:01:32

Начало

12:44:43

Край

12:46:15

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:45:49

Край

12:46:09

AlexMayer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:13

Начало

12:45:57

Край

12:47:10

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

12:46:52

Край

12:47:27

12:47 - 12:52 Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (A8-0278/2018 - Sophia in 't Veld)

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:47:05

Край

12:47:20

XabierBenito Ziluaga

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:30

Начало

12:47:14

Край

12:48:44

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:48:17

Край

12:48:33

Bogdan AndrzejZdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:15

Начало

12:48:25

Край

12:49:41

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:49:22

Край

12:49:44

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:28

Начало

12:49:33

Край

12:51:02

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:50:35

Край

12:51:09

DanutaJazłowiecka

Роля : PPE

Продължителност

00:01:48

Начало

12:50:57

Край

12:52:45

RainerWieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:52:19

Край

12:52:38

12:52 - 12:52 Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:52:35

Край

12:52:47

12:52 - 12:52 Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:52:41

Край

12:52:55

12:52 - 12:53 Закриване на заседанието

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:52:52

Край

12:53:01

12:52 - 12:52 График на следващите заседания: вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:52:48

Край

12:52:58

12:52 - 12:53 Прекъсване на сесията

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

12:52:56

Край

12:53:03

Правна информация

Предходни разисквания

Текстовете се публикуват само след като са били обработени от службата за пълните стенографски протоколи. По оперативни причини редът на публикуваните текстове не винаги отговаря на реда, в който изказванията са били направени по време на пленарното заседание.