Мултимедия според разискването

Понеделник, 15 Април 2019 г.

17:02 - 17:02

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

17:02:12

Край

17:02:31

17:02 - 17:02 Възобновяване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

17:02:24

Край

17:03:04

17:02 - 17:03 Откриване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

17:02:53

Край

17:03:30

17:03 - 17:10 Изявление на председателството

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:06:40

Начало

17:03:24

Край

17:10:04

17:10 - 17:11 Одобряване на протоколите от предишни заседания

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

17:10:10

Край

17:10:26

Tomáš Zdechovský

Роля : PPE

Продължителност

00:00:49

Начало

17:10:19

Край

17:11:09

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

17:10:54

Край

17:11:12

Tomáš Zdechovský

Роля : PPE

Продължителност

00:00:43

Начало

17:11:09

Край

17:11:53

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

17:11:41

Край

17:12:02

17:12 - 17:12 Състав на Парламента: вж. протокола

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:43

Начало

17:11:56

Край

17:12:39

17:12 - 17:12 Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

17:12:28

Край

17:12:53

17:12 - 17:12 Съобщение на председателството: вж. протокола

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

17:12:30

Край

17:12:40

17:12 - 17:13 Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:34

Начало

17:12:45

Край

17:14:19

17:13 - 17:14 Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

17:13:54

Край

17:14:37

17:14 - 17:46 Ред на работа

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:58

Начало

17:14:26

Край

17:15:24

Thomas Waitz

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:39

Начало

17:15:10

Край

17:16:50

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

17:16:23

Край

17:16:49

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:12

Начало

17:16:43

Край

17:17:55

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:01

Начало

17:17:12

Край

17:18:14

Notis Marias

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:00

Начало

17:18:00

Край

17:20:00

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:36

Начало

17:19:33

Край

17:21:10

Estefanía Torres Martínez

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:05

Начало

17:20:44

Край

17:21:49

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

17:21:34

Край

17:22:00

Eva Joly

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:00:33

Начало

17:21:55

Край

17:22:28

Javier Nart

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:52

Начало

17:22:21

Край

17:23:14

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:34

Начало

17:22:58

Край

17:25:32

Ingeborg Gräßle

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:07

Начало

17:23:57

Край

17:25:04

Arndt Kohn

Роля : S&D

Продължителност

00:01:03

Начало

17:25:10

Край

17:26:13

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:31

Начало

17:26:07

Край

17:27:38

Marisa Matias

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:29

Начало

17:27:12

Край

17:28:41

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:33

Начало

17:28:15

Край

17:29:48

João Pimenta Lopes

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:35

Начало

17:29:21

Край

17:30:56

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

17:30:30

Край

17:30:51

Victor Boştinaru

Роля : S&D

Продължителност

00:01:06

Начало

17:30:42

Край

17:31:49

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:39

Начало

17:31:33

Край

17:34:13

Maria João Rodrigues

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:15

Начало

17:33:52

Край

17:35:07

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

17:35:00

Край

17:35:13

Sven Schulze

Роля : PPE

Продължителност

00:01:17

Начало

17:35:16

Край

17:36:33

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

17:36:26

Край

17:36:42

Guillaume Balas

Роля : S&D

Продължителност

00:01:14

Начало

17:36:33

Край

17:37:47

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

17:37:29

Край

17:37:44

Gabriele Zimmer

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:11

Начало

17:37:41

Край

17:38:52

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:49

Начало

17:38:45

Край

17:40:35

Fabio Massimo Castaldo

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:48

Начало

17:40:08

Край

17:41:57

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:55

Начало

17:41:30

Край

17:42:26

Anna Maria Corazza Bildt

Роля : PPE

Продължителност

00:00:51

Начало

17:42:20

Край

17:43:11

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

17:43:06

Край

17:43:34

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:01:12

Начало

17:43:33

Край

17:44:46

Virginie Rozière

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:37

Начало

17:44:32

Край

17:46:09

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

17:45:48

Край

17:46:04

17:46 - 18:39 Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (разискване)

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

17:46:01

Край

17:46:21

Virginie Rozière

Роля : Докладчик

Продължителност

00:05:49

Начало

17:46:14

Край

17:52:03

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

17:51:17

Край

17:51:58

Miguel Viegas

Роля : ECON

Продължителност

00:01:44

Начало

17:51:45

Край

17:53:30

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

17:53:04

Край

17:53:32

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Роля : LIBE

Продължителност

00:01:57

Начало

17:53:18

Край

17:55:16

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

17:54:49

Край

17:55:05

Věra Jourová

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:05:04

Начало

17:54:55

Край

18:00:00

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

17:59:34

Край

17:59:59

Luke Ming Flanagan

Роля : CONT

Продължителност

00:01:15

Начало

17:59:43

Край

18:00:58

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

18:00:40

Край

18:01:01

Patrick Le Hyaric

Роля : EMPL

Продължителност

00:01:46

Начало

18:00:52

Край

18:02:38

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

18:02:12

Край

18:02:33

Younous Omarjee

Роля : ENVI

Продължителност

00:01:34

Начало

18:02:22

Край

18:03:57

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

18:03:31

Край

18:03:47

Nikolaos Chountis

Роля : CULT

Продължителност

00:01:32

Начало

18:03:39

Край

18:05:11

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

18:04:45

Край

18:05:03

Ramón Jáuregui Atondo

Роля : AFCO

Продължителност

00:01:39

Начало

18:04:55

Край

18:06:35

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

18:06:09

Край

18:06:31

Axel Voss

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:02

Начало

18:06:27

Край

18:08:29

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

18:08:23

Край

18:08:37

Sylvia-Yvonne Kaufmann

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:31

Начало

18:08:31

Край

18:11:03

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

18:10:36

Край

18:10:55

Ruža Tomašić

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:33

Начало

18:10:47

Край

18:12:21

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

18:11:55

Край

18:12:10

Jean-Marie Cavada

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:24

Начало

18:12:03

Край

18:14:28

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

18:14:01

Край

18:14:17

Pascal Durand

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:50

Начало

18:14:09

Край

18:16:00

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

18:15:34

Край

18:15:51

Fabio Massimo Castaldo

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:02:13

Начало

18:15:43

Край

18:17:57

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

18:17:31

Край

18:17:45

Francis Zammit Dimech

Роля : PPE

Продължителност

00:02:26

Начало

18:17:37

Край

18:20:04

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

18:19:37

Край

18:19:56

Sergio Gaetano Cofferati

Роля : S&D

Продължителност

00:01:55

Начало

18:19:47

Край

18:21:43

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

18:21:17

Край

18:21:29

Julia Reda

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:57

Начало

18:21:22

Край

18:23:19

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

18:22:52

Край

18:23:04

Pavel Svoboda

Роля : PPE

Продължителност

00:01:44

Начало

18:22:57

Край

18:24:42

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

18:24:16

Край

18:24:28

Evelyn Regner

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

18:24:19

Край

18:25:51

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

18:25:25

Край

18:25:37

Eva Joly

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:44

Начало

18:25:30

Край

18:27:15

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

18:26:49

Край

18:26:56

Carlos Coelho

Роля : PPE

Продължителност

00:01:57

Начало

18:26:51

Край

18:28:48

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

18:28:22

Край

18:28:33

Ana Gomes

Роля : S&D

Продължителност

00:01:51

Начало

18:28:26

Край

18:30:17

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

18:29:51

Край

18:30:06

Elly Schlein

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

18:30:02

Край

18:31:42

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

18:31:16

Край

18:31:30

David Casa

Роля : PPE

Продължителност

00:02:11

Начало

18:31:21

Край

18:33:32

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

18:33:06

Край

18:33:29

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:35

Начало

18:33:20

Край

18:34:55

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

18:34:29

Край

18:34:46

Georgios Epitideios

Роля : NI

Продължителност

00:01:45

Начало

18:34:38

Край

18:36:23

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

18:35:51

Край

18:36:08

Věra Jourová

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:00:48

Начало

18:36:01

Край

18:36:50

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

18:36:36

Край

18:36:53

Virginie Rozière

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:35

Начало

18:36:46

Край

18:39:21

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

18:38:55

Край

18:39:15

18:39 - 19:40 Правовата държава в Румъния (разискване)

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

18:39:19

Край

18:39:37

Věra Jourová

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:06:18

Начало

18:39:30

Край

18:45:49

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

18:45:22

Край

18:45:38

Ingeborg Gräßle

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:42

Начало

18:45:35

Край

18:48:17

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

18:48:11

Край

18:48:37

Andi Cristea

Роля : S&D

Продължителност

00:00:40

Начало

18:48:31

Край

18:49:11

Ingeborg Gräßle

Роля : PPE

Продължителност

00:01:09

Начало

18:49:05

Край

18:50:15

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

18:49:58

Край

18:50:28

Josef Weidenholzer

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:55

Начало

18:50:21

Край

18:52:16

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

18:52:10

Край

18:52:23

Monica Macovei

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:26

Начало

18:52:18

Край

18:54:44

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

18:54:18

Край

18:54:34

Sophia in 't Veld

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:04:05

Начало

18:54:25

Край

18:58:30

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

18:58:04

Край

18:58:20

Cristian Dan Preda

Роля : PPE

Продължителност

00:01:01

Начало

18:58:09

Край

18:59:11

Sophia in 't Veld

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:28

Начало

18:58:55

Край

19:00:24

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

18:59:57

Край

19:00:28

Victor Boştinaru

Роля : S&D

Продължителност

00:01:11

Начало

19:00:15

Край

19:01:26

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

19:01:08

Край

19:01:18

Sophia in 't Veld

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:15

Начало

19:01:12

Край

19:02:27

Lívia Járóka

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

19:02:10

Край

19:02:30

Judith Sargentini

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:34

Начало

19:02:19

Край

19:03:53

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

19:03:27

Край

19:03:52

Jeroen Lenaers

Роля : PPE

Продължителност

00:01:55

Начало

19:03:43

Край

19:05:38

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

19:05:12

Край

19:05:25

Dan Nica

Роля : S&D

Продължителност

00:03:05

Начало

19:05:16

Край

19:08:22

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

19:07:55

Край

19:08:12

Renate Weber

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:47

Начало

19:08:01

Край

19:09:48

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

19:09:18

Край

19:09:38

Cristian Dan Preda

Роля : PPE

Продължителност

00:02:14

Начало

19:09:28

Край

19:11:42

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

19:11:11

Край

19:11:29

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:02:35

Начало

19:11:19

Край

19:13:55

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

19:13:27

Край

19:13:42

Gunnar Hökmark

Роля : PPE

Продължителност

00:01:51

Начало

19:13:36

Край

19:15:27

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

19:15:15

Край

19:15:38

Petri Sarvamaa

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

19:15:34

Край

19:17:07

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

19:17:01

Край

19:17:24

Victor Boştinaru

Роля : S&D

Продължителност

00:00:37

Начало

19:17:14

Край

19:17:51

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

19:17:38

Край

19:17:57

Siegfried Mureşan

Роля : PPE

Продължителност

00:02:03

Начало

19:17:53

Край

19:19:56

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

19:19:30

Край

19:19:50

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:00:34

Начало

19:19:40

Край

19:20:15

Siegfried Mureşan

Роля : PPE

Продължителност

00:00:33

Начало

19:20:02

Край

19:20:35

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

19:20:27

Край

19:20:48

Lívia Járóka

Роля : PPE

Продължителност

00:01:21

Начало

19:20:42

Край

19:22:03

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

19:21:47

Край

19:22:07

Andi Cristea

Роля : S&D

Продължителност

00:01:46

Начало

19:22:00

Край

19:23:47

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

19:23:10

Край

19:23:42

Marek Jurek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:35

Начало

19:23:30

Край

19:25:05

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

19:24:38

Край

19:24:52

Norica Nicolai

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:38

Начало

19:24:45

Край

19:26:24

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

19:25:54

Край

19:26:16

Krisztina Morvai

Роля : NI

Продължителност

00:01:39

Начало

19:26:06

Край

19:27:45

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

19:27:14

Край

19:27:37

Răzvan Popa

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

19:27:28

Край

19:28:59

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

19:28:33

Край

19:28:45

Claudia Țapardel

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

19:28:37

Край

19:30:17

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

19:29:44

Край

19:30:07

Mircea Diaconu

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:36

Начало

19:29:58

Край

19:31:34

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

19:31:09

Край

19:31:24

Maria Gabriela Zoană

Роля : S&D

Продължителност

00:01:46

Начало

19:31:14

Край

19:33:00

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

19:32:24

Край

19:32:48

Ana Gomes

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

19:32:40

Край

19:34:17

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

19:33:49

Край

19:34:03

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

19:33:56

Край

19:35:36

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

19:35:08

Край

19:35:24

Věra Jourová

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:05:14

Начало

19:35:17

Край

19:40:31

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:45

Начало

19:40:05

Край

19:40:51

19:40 - 19:55 Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Директива) - Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Регламент) (разискване)

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

19:40:51

Край

19:41:29

Valdis Dombrovskis

Роля : Заместник-председател на Комисията

Продължителност

00:03:10

Начало

19:41:24

Край

19:44:34

Valdis Dombrovskis

Роля : Комисията

Продължителност

00:00:29

Начало

19:44:02

Край

19:44:32

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

19:44:22

Край

19:44:37

Alain Lamassoure

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:27

Начало

19:44:29

Край

19:46:56

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

19:46:31

Край

19:46:44

Mady Delvaux

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:48

Начало

19:46:36

Край

19:49:25

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

19:48:59

Край

19:49:11

Notis Marias

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:32

Начало

19:49:03

Край

19:50:35

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

19:50:10

Край

19:50:25

Stefan Gehrold

Роля : PPE

Продължителност

00:01:41

Начало

19:50:21

Край

19:52:02

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

19:51:56

Край

19:52:09

Neena Gill

Роля : S&D

Продължителност

00:01:53

Начало

19:51:59

Край

19:53:53

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

19:53:12

Край

19:53:45

Sirpa Pietikäinen

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

19:53:36

Край

19:55:09

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

19:54:44

Край

19:55:08

Valdis Dombrovskis

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:00:57

Начало

19:54:56

Край

19:55:53

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:01:32

Начало

19:55:37

Край

19:57:10

19:56 - 20:46 Регламент за капиталовите изисквания - Директива за капиталовите изисквания - Капацитет за поглъщане на загуби и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници -Капацитет за поглъщане на загуби и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и изменение на Директива 98/26/ЕО (разискване)

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:54

Начало

19:56:46

Край

19:57:41

Peter Simon

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:34

Начало

19:57:33

Край

20:02:07

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

20:02:01

Край

20:02:13

Gunnar Hökmark

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:35

Начало

20:02:07

Край

20:06:43

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

20:06:15

Край

20:06:24

Valdis Dombrovskis

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:05:05

Начало

20:06:23

Край

20:11:28

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

20:11:02

Край

20:11:26

Othmar Karas

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:44

Начало

20:11:12

Край

20:13:56

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

20:13:28

Край

20:13:55

Pervenche Berès

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:44

Начало

20:13:47

Край

20:15:32

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

20:15:04

Край

20:15:39

Ralph Packet

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:28

Начало

20:15:24

Край

20:16:52

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

20:16:26

Край

20:16:56

Martin Schirdewan

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:05

Начало

20:16:45

Край

20:18:51

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

20:18:24

Край

20:18:36

Sven Giegold

Роля : От името на групата

Продължителност

00:00:59

Начало

20:18:32

Край

20:19:31

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

20:19:21

Край

20:19:42

Caroline Nagtegaal

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:26

Начало

20:19:30

Край

20:21:56

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

20:21:29

Край

20:21:46

Marco Valli

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:02:38

Начало

20:21:32

Край

20:24:11

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

20:23:45

Край

20:23:58

Pervenche Berès

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:45

Начало

20:23:52

Край

20:26:38

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

20:26:09

Край

20:26:32

Markus Ferber

Роля : PPE

Продължителност

00:01:30

Начало

20:26:26

Край

20:27:56

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

20:27:53

Край

20:28:08

Pedro Silva Pereira

Роля : S&D

Продължителност

00:01:43

Начало

20:28:07

Край

20:29:51

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

20:29:24

Край

20:29:41

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:40

Начало

20:29:31

Край

20:31:12

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

20:30:43

Край

20:31:01

Matt Carthy

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:37

Начало

20:30:56

Край

20:32:33

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

20:32:27

Край

20:32:42

Ernest Urtasun

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:25

Начало

20:32:32

Край

20:33:58

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

20:33:37

Край

20:34:01

Sirpa Pietikäinen

Роля : PPE

Продължителност

00:01:24

Начало

20:33:44

Край

20:35:08

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

20:35:05

Край

20:35:19

Paul Tang

Роля : S&D

Продължителност

00:01:32

Начало

20:35:10

Край

20:36:43

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

20:36:16

Край

20:36:33

Joachim Starbatty

Роля : ECR

Продължителност

00:01:42

Начало

20:36:22

Край

20:38:04

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

20:37:38

Край

20:37:48

Miguel Viegas

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:36

Начало

20:37:41

Край

20:39:18

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

20:38:52

Край

20:39:13

Nicola Caputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

20:39:06

Край

20:40:39

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

20:40:15

Край

20:40:29

Valdis Dombrovskis

Роля : Заместник-председател на Комисията

Продължителност

00:01:31

Начало

20:40:26

Край

20:41:57

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

20:41:51

Край

20:42:06

Gunnar Hökmark

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:16

Начало

20:42:03

Край

20:44:19

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

20:44:13

Край

20:44:28

Peter Simon

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:59

Начало

20:44:27

Край

20:46:26

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

20:46:20

Край

20:46:33

20:46 - 21:06 Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации (разискване)

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

20:46:32

Край

20:46:49

Jonás Fernández

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:20

Начало

20:46:42

Край

20:51:02

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

20:50:35

Край

20:50:49

Valdis Dombrovskis

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:02:42

Начало

20:50:40

Край

20:53:23

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

20:52:57

Край

20:53:16

Stefan Gehrold

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:41

Начало

20:53:11

Край

20:54:52

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

20:54:46

Край

20:55:00

Ralph Packet

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:42

Начало

20:54:49

Край

20:56:32

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

20:56:06

Край

20:56:21

Enrique Calvet Chambon

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:03:05

Начало

20:56:11

Край

20:59:16

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

20:58:51

Край

20:59:08

Martin Schirdewan

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:02

Начало

20:58:56

Край

21:00:59

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

21:00:37

Край

21:00:46

Ernest Urtasun

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:33

Начало

21:00:40

Край

21:02:13

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

21:01:46

Край

21:01:57

Lampros Fountoulis

Роля : NI

Продължителност

00:01:31

Начало

21:01:50

Край

21:03:22

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

21:02:56

Край

21:03:09

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

21:03:03

Край

21:04:40

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

21:04:12

Край

21:04:27

Valdis Dombrovskis

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:01:02

Начало

21:04:20

Край

21:05:22

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

21:05:07

Край

21:05:19

Jonás Fernández

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:02

Начало

21:05:10

Край

21:07:12

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:03

Начало

21:06:49

Край

21:06:52

21:07 - 21:40 Европейските надзорни органи и финансовите пазари - Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск - Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (разискване)

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

21:07:01

Край

21:07:34

Othmar Karas

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:59

Начало

21:07:29

Край

21:12:28

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

21:12:01

Край

21:12:10

Pervenche Berès

Роля : Докладчик

Продължителност

00:05:09

Начало

21:12:04

Край

21:17:14

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

21:16:48

Край

21:17:03

Valdis Dombrovskis

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:05:07

Начало

21:16:58

Край

21:22:05

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

21:21:40

Край

21:21:51

Věra Jourová

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:02:59

Начало

21:21:45

Край

21:24:44

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

21:23:55

Край

21:24:07

Danuta Maria Hübner

Роля : AFCO

Продължителност

00:01:37

Начало

21:24:05

Край

21:25:42

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

21:25:09

Край

21:25:19

Sirpa Pietikäinen

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:11

Начало

21:25:17

Край

21:27:28

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

21:27:03

Край

21:27:12

Neena Gill

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:33

Начало

21:27:05

Край

21:29:39

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

21:29:13

Край

21:29:22

Notis Marias

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:35

Начало

21:29:16

Край

21:30:52

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

21:30:25

Край

21:30:38

Matt Carthy

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:01

Начало

21:30:30

Край

21:32:31

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

21:32:05

Край

21:32:14

Sven Giegold

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:13

Начало

21:32:14

Край

21:33:27

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

21:33:21

Край

21:33:33

Paul Tang

Роля : S&D

Продължителност

00:02:29

Начало

21:33:27

Край

21:35:56