Мултимедия според разискването

Вторник, 16 Април 2019 г.

09:04 - 09:05

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

09:04:50

Край

09:05:20

09:05 - 09:05 Откриване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

09:05:11

Край

09:05:28

09:05 - 09:08 Декларация на председателството

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:54

Начало

09:05:22

Край

09:08:16

09:07 - 10:28 Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 април 2019 г. относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:07:51

Край

09:08:13

Donald Tusk

Роля : EurCouncil

Продължителност

00:07:01

Начало

09:08:05

Край

09:15:07

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:14:41

Край

09:14:57

Jean-Claude Juncker

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:11:57

Начало

09:14:51

Край

09:26:49

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:10

Начало

09:26:20

Край

09:27:31

Esteban González Pons

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:03:03

Начало

09:27:16

Край

09:30:19

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:29:52

Край

09:30:13

Udo Bullmann

Роля : От името на групата

Продължителност

00:04:10

Начало

09:30:06

Край

09:34:16

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:34:10

Край

09:34:28

Syed Kamall

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:04:23

Начало

09:34:19

Край

09:38:43

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

09:38:16

Край

09:38:39

Guy Verhofstadt

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:05:52

Начало

09:38:29

Край

09:44:22

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

09:43:57

Край

09:44:06

Gabriele Zimmer

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:44

Начало

09:44:06

Край

09:46:50

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:46:42

Край

09:46:53

Molly Scott Cato

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:15

Начало

09:46:47

Край

09:49:03

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:48:35

Край

09:48:51

Nigel Farage

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:05:27

Начало

09:48:43

Край

09:54:11

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

09:53:47

Край

09:54:05

Gerard Batten

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:03:45

Начало

09:54:06

Край

09:57:51

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

09:57:23

Край

09:57:33

Kazimierz Michał Ujazdowski

Роля : NI

Продължителност

00:03:16

Начало

09:57:28

Край

10:00:45

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

09:58:42

Край

09:58:51

Elmar Brok

Роля : PPE

Продължителност

00:02:54

Начало

09:58:45

Край

10:01:39

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:01

Начало

10:01:18

Край

10:02:19

Richard Corbett

Роля : S&D

Продължителност

00:02:36

Начало

10:02:19

Край

10:04:55

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:42

Начало

10:03:37

Край

10:05:19

James Nicholson

Роля : ECR

Продължителност

00:02:58

Начало

10:04:54

Край

10:07:53

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

10:07:24

Край

10:08:06

Martina Anderson

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:50

Начало

10:08:00

Край

10:09:51

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:09:08

Край

10:09:32

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:00:45

Начало

10:09:23

Край

10:10:08

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

10:09:42

Край

10:09:50

Martina Anderson

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:06

Начало

10:09:50

Край

10:10:57

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:10:30

Край

10:10:48

Alyn Smith

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:46

Начало

10:10:43

Край

10:12:30

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:12:00

Край

10:12:10

Julie Girling

Роля : PPE

Продължителност

00:01:56

Начало

10:12:04

Край

10:14:01

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:13:31

Край

10:13:43

Seb Dance

Роля : S&D

Продължителност

00:01:42

Начало

10:13:38

Край

10:15:20

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:14:44

Край

10:14:54

Hans-Olaf Henkel

Роля : ECR

Продължителност

00:01:34

Начало

10:14:53

Край

10:16:27

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

10:16:22

Край

10:16:32

Danuta Maria Hübner

Роля : PPE

Продължителност

00:01:41

Начало

10:16:26

Край

10:18:07

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

10:17:37

Край

10:17:47

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:28

Начало

10:17:45

Край

10:19:13

Paulo Rangel

Роля : PPE

Продължителност

00:01:43

Начало

10:19:09

Край

10:20:52

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:04

Начало

10:19:11

Край

10:19:15

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:20:21

Край

10:20:36

Ana Gomes

Роля : S&D

Продължителност

00:01:29

Начало

10:20:29

Край

10:21:59

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

10:21:32

Край

10:21:40

Ana Miranda

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:32

Начало

10:21:36

Край

10:23:08

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:22:33

Край

10:22:47

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:25

Начало

10:22:42

Край

10:24:08

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:23:39

Край

10:23:50

Paul Brannen

Роля : S&D

Продължителност

00:01:29

Начало

10:23:46

Край

10:25:16

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

10:24:49

Край

10:24:56

Gunnar Hökmark

Роля : PPE

Продължителност

00:01:43

Начало

10:24:53

Край

10:26:36

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:26:09

Край

10:26:20

Jean-Claude Juncker

Роля : Pt Commission

Продължителност

00:00:45

Начало

10:26:19

Край

10:27:04

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:26:55

Край

10:27:07

Donald Tusk

Роля : president of EurCouncil

Продължителност

00:01:23

Начало

10:27:05

Край

10:28:28

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

10:28:23

Край

10:28:30

10:28 - 10:30 Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:14

Начало

10:28:35

Край

10:29:50

10:28 - 10:31

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

10:28:39

Край

10:29:07

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:49

Начало

10:30:21

Край

10:31:11

10:30 - 11:24 Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (разискване)

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

10:30:27

Край

10:31:02

Enrique Calvet Chambon

Роля : Докладчик

Продължителност

00:05:31

Начало

10:30:57

Край

10:36:29

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:36:01

Край

10:36:16

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:08

Начало

10:36:07

Край

10:40:15

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:39:48

Край

10:40:00

Maria Arena

Роля : FEMM

Продължителност

00:02:15

Начало

10:39:52

Край

10:42:07

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:41:39

Край

10:41:58

Dennis Radtke

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:49

Начало

10:41:46

Край

10:44:35

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:43:59

Край

10:44:20

Javi López

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:42

Начало

10:44:10

Край

10:46:53

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:46:22

Край

10:46:35

Anthea McIntyre

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:43

Начало

10:46:27

Край

10:48:10

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:47:36

Край

10:47:52

Paloma López Bermejo

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:03

Начало

10:47:44

Край

10:49:48

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:49:19

Край

10:49:31

Jean Lambert

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:08

Начало

10:49:26

Край

10:51:34

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:51:04

Край

10:51:17

Joëlle Mélin

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:02:19

Начало

10:51:08

Край

10:53:28

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:53:01

Край

10:53:21

Zoltán Balczó

Роля : NI

Продължителност

00:01:40

Начало

10:53:04

Край

10:54:45

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:54:15

Край

10:54:26

David Casa

Роля : PPE

Продължителност

00:02:07

Начало

10:54:19

Край

10:56:26

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:55:57

Край

10:56:17

Czesław Hoc

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

10:56:05

Край

10:57:44

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:57:17

Край

10:57:36

Ernest Urtasun

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:40

Начало

10:57:20

Край

10:59:01

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:58:30

Край

10:58:42

Sotirios Zarianopoulos

Роля : NI

Продължителност

00:01:35

Начало

10:58:35

Край

11:00:11

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:59:47

Край

11:00:01

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Роля : PPE

Продължителност

00:02:07

Начало

10:59:52

Край

11:01:59

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:01:32

Край

11:01:47

Brando Benifei

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

11:01:37

Край

11:03:16

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:02:47

Край

11:02:59

Arne Gericke

Роля : ECR

Продължителност

00:01:03

Начало

11:02:57

Край

11:04:00

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:03:53

Край

11:04:05

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:02:02

Начало

11:03:56

Край

11:05:58

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:05:34

Край

11:05:46

Michael Detjen

Роля : S&D

Продължителност

00:01:21

Начало

11:05:42

Край

11:07:03

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:06:48

Край

11:07:02

Christofer Fjellner

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

11:06:56

Край

11:08:34

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

11:08:04

Край

11:08:29

Danuta Jazłowiecka

Роля : PPE

Продължителност

00:01:57

Начало

11:08:19

Край

11:10:16

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

11:09:40

Край

11:10:00

Jude Kirton-Darling

Роля : S&D

Продължителност

00:01:55

Начало

11:09:50

Край

11:11:45

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

11:10:58

Край

11:11:33

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:27

Начало

11:11:19

Край

11:12:46

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:12:20

Край

11:12:31

Kostadinka Kuneva

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:39

Начало

11:12:22

Край

11:14:02

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

11:13:36

Край

11:14:01

Francis Zammit Dimech

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

11:13:51

Край

11:15:25

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:14:57

Край

11:15:09

Julie Ward

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

11:15:09

Край

11:16:47

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:16:21

Край

11:16:30

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:39

Начало

11:16:24

Край

11:18:04

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:17:35

Край

11:17:53

Tania González Peñas

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:49

Начало

11:17:44

Край

11:19:34

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:19:05

Край

11:19:21

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:02:30

Начало

11:19:17

Край

11:21:47

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:21:19

Край

11:21:31

Enrique Calvet Chambon

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:48

Начало

11:21:26

Край

11:24:15

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:23:52

Край

11:24:04

11:24 - 12:11 Европейски орган по труда (разискване)

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:24:06

Край

11:24:16

Jeroen Lenaers

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:42

Начало

11:24:10

Край

11:28:53

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:28:26

Край

11:28:36

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:29

Начало

11:28:41

Край

11:33:10

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:33:04

Край

11:33:18

Jens Geier

Роля : Rap avis BUDG

Продължителност

00:01:20

Начало

11:33:20

Край

11:34:40

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:34:29

Край

11:34:47

Karima Delli

Роля : TRAN

Продължителност

00:01:37

Начало

11:34:42

Край

11:36:19

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:35:48

Край

11:36:04

Angel Dzhambazki

Роля : JURI

Продължителност

00:01:32

Начало

11:35:59

Край

11:37:32

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:37:06

Край

11:37:19

Emilian Pavel

Роля : LIBE

Продължителност

00:01:37

Начало

11:37:09

Край

11:38:47

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:38:19

Край

11:38:34

Jordi Solé

Роля : FEMM

Продължителност

00:01:38

Начало

11:38:29

Край

11:40:08

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:39:40

Край

11:39:52

David Casa

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:06

Начало

11:39:45

Край

11:41:51

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:41:24

Край

11:41:38

Georgi Pirinski

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:21

Начало

11:41:34

Край

11:43:55

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

11:43:34

Край

11:43:56

Marian Harkin

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:22

Начало

11:43:54

Край

11:46:16

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:45:57

Край

11:46:14

Rina Ronja Kari

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:58

Начало

11:46:10

Край

11:48:09

Margrete Auken

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:47

Начало

11:47:43

Край

11:49:30

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:01:50

Начало

11:47:43

Край

11:49:34

Kostas Papadakis

Роля : NI

Продължителност

00:01:39

Начало

11:49:09

Край

11:50:48

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:50:20

Край

11:50:36

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Роля : PPE

Продължителност

00:02:07

Начало

11:50:30

Край

11:52:37

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

11:52:08

Край

11:52:28

Mercedes Bresso

Роля : S&D

Продължителност

00:01:48

Начало

11:52:16

Край

11:54:05

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:53:27

Край

11:53:40

Enrique Calvet Chambon

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:35

Начало

11:53:38

Край

11:55:13

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:54:46

Край

11:54:58

Tom Vandenkendelaere

Роля : PPE

Продължителност

00:02:12

Начало

11:54:53

Край

11:57:06

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:56:32

Край

11:56:50

Guillaume Balas

Роля : S&D

Продължителност

00:01:54

Начало

11:56:40

Край

11:58:35

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:57:51

Край

11:58:06

Marita Ulvskog

Роля : S&D

Продължителност

00:01:48

Начало

11:58:09

Край

11:59:57

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

11:59:20

Край

11:59:59

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:46

Начало

11:59:51

Край

12:01:38

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:50

Начало

12:00:56

Край

12:01:47

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:47

Начало

12:01:31

Край

12:03:18

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:02:40

Край

12:02:54

Kostadinka Kuneva

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:28

Начало

12:02:49

Край

12:04:17

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:03:52

Край

12:04:03

Danuta Jazłowiecka

Роля : PPE

Продължителност

00:01:49

Начало

12:04:02

Край

12:05:51

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:01:44

Начало

12:04:11

Край

12:05:56

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:36

Начало

12:05:31

Край

12:07:08

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:06:41

Край

12:06:59

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:05

Начало

12:06:49

Край

12:09:55

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:09:21

Край

12:09:32

Jeroen Lenaers

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:45

Начало

12:09:32

Край

12:11:17

Sylvie Guillaume

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:11:08

Край

12:11:25

12:12 - 12:12

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

12:12:04

Край

12:12:31

12:12 - 12:19 Приветствие с добре дошли

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:05:00

Начало

12:12:23

Край

12:17:23

Franck Proust

Роля : PPE

Продължителност

00:01:52

Начало

12:15:31

Край

12:17:24

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

12:17:00

Край

12:17:24

Jean-Marie Cavada

Роля : ALDE

Продължителност

00:02:07

Начало

12:17:16

Край

12:19:23

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:18:57

Край

12:19:12

12:19 - 12:52 Време за гласуване

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

12:19:05

Край

12:19:12

12:19 - 12:19 Статистика на Общността за миграцията и международната закрила (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

12:19:07

Край

12:19:54

12:19 - 12:21 Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт за наименованията за произход и географските указани

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:19:42

Край

12:19:57

MarianneThyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:01:03

Начало

12:19:55

Край

12:20:58

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

12:20:50

Край

12:21:20

12:21 - 12:21 Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:50

Начало

12:21:11

Край

12:22:01

12:21 - 12:22 Споразумение ЕС-Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A8-0191/2019 - Jozo Radoš) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

12:21:48

Край

12:22:17

12:22 - 12:23 Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини (A8-0186/2019 - Eleonora Forenza) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:22:08

Край

12:22:22

EleonoraForenza

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:38

Начало

12:22:16

Край

12:23:54

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

12:23:28

Край

12:23:53

12:23 - 12:26 Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан (A8-0194/2019 - Indrek Tarand) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:23:45

Край

12:24:00

IndrekTarand

Роля : Докладчик

Продължителност

00:02:06

Начало

12:23:58

Край

12:26:04

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

12:25:57

Край

12:26:37

12:26 - 12:27 Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич (A8-0195/2019 - Indrek Tarand) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:26:26

Край

12:26:44

ŽeljanaZovko

Роля : PPE

Продължителност

00:00:32

Начало

12:26:37

Край

12:27:10

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

12:26:57

Край

12:27:39

12:27 - 12:28 Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

12:27:28

Край

12:28:10

12:28 - 12:29 Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Директива) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:01:33

Начало

12:27:59

Край

12:29:32

WolfKlinz

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:19

Начало

12:29:07

Край

12:29:27

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:29:15

Край

12:29:34

12:29 - 12:29 Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Регламент) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:29:27

Край

12:29:50

12:29 - 12:30 Капиталови изисквания (регламент) (A8-0242/2018 - Peter Simon) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

12:29:42

Край

12:30:07

12:30 - 12:30 Капиталови изисквания (директива) (A8-0243/2018 - Peter Simon) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:29:59

Край

12:30:21

12:30 - 12:31 Capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (vote)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:30:13

Край

12:30:30

GunnarHökmark

Роля : Докладчик

Продължителност

00:01:02

Начало

12:30:28

Край

12:31:30

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

12:31:15

Край

12:31:46

12:31 - 12:31 Капацитет за поглъщане на загуби и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (директива) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

12:31:37

Край

12:32:01

12:31 - 12:32

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:39

Начало

12:31:53

Край

12:32:32

12:32 - 12:34 Европейските надзорни органи и финансовите пазари (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

12:32:22

Край

12:32:59

PervencheBerès

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

12:32:48

Край

12:34:22

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

12:33:55

Край

12:34:17

12:34 - 12:34 Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск (A8-0011/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:34:09

Край

12:34:32

12:34 - 12:34 Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (A8-0012/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

12:34:24

Край

12:34:50

12:34 - 12:35 Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (директива) (A8-0295/2018 - Markus Ferber) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

12:34:41

Край

12:35:05

12:35 - 12:35 Пруденциални изисквания към инвестиционните посредници (регламент) (A8-0296/2018 - Markus Ferber) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

12:34:57

Край

12:35:19

12:35 - 12:38 Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:35:11

Край

12:35:31

PalomaLópez Bermejo

Роля : От името на групата

Продължителност

00:00:41

Начало

12:35:28

Край

12:36:09

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:36:03

Край

12:36:15

EnriqueCalvet Chambon

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:01

Начало

12:36:06

Край

12:37:08

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:01:34

Начало

12:36:47

Край

12:38:22

EnriqueCalvet Chambon

Роля : ALDE

Продължителност

00:00:57

Начало

12:37:51

Край

12:38:48

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:38:31

Край

12:38:41

12:38 - 12:39 Европейски орган по труда (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

12:38:35

Край

12:39:13

12:39 - 12:43 Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:39:02

Край

12:39:11

GabrielMato

Роля : PPE

Продължителност

00:00:47

Начало

12:39:05

Край

12:39:52

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:39:33

Край

12:39:45

Petervan Dalen

Роля : ECR

Продължителност

00:01:05

Начало

12:39:37

Край

12:40:42

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:01:46

Начало

12:40:27

Край

12:42:14

YannickJadot

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:06

Начало

12:41:42

Край

12:42:49

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

12:42:19

Край

12:42:40

GabrielMato

Роля : PPE

Продължителност

00:00:53

Начало

12:42:30

Край

12:43:23

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

12:43:01

Край

12:43:49

12:43 - 12:44 Регламент относно европейската бизнес статистика (A8-0094/2018 - Janusz Lewandowski) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

12:43:37

Край

12:44:09

12:44 - 12:45 Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:02:10

Начало

12:44:00

Край

12:46:11

12:45 - 12:46 Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите (A8-0460/2018 - Jiří Pospíšil) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:45:46

Край

12:46:03

12:46 - 12:46 Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците (A8-0464/2018 - Maria Grapini) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

12:45:56

Край

12:46:31

12:46 - 12:47 Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества (A8-0473/2018 - Andrejs Mamikins) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:46:21

Край

12:46:54

AndrejsMamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:11

Начало

12:46:44

Край

12:47:56

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:47:36

Край

12:47:48

12:47 - 12:48 Обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата (A8-0247/2017 - Tamás Meszerics) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

12:47:42

Край

12:48:15

12:48 - 12:48 Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

12:48:05

Край

12:48:32

12:48 - 12:48 Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията (A8-0348/2018 - Nuno Melo) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

12:48:23

Край

12:48:55

12:48 - 12:50 Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (A8-0040/2019 - Cécile Kashetu Kyenge) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:39

Начало

12:48:46

Край

12:49:25

Cécile KashetuKyenge

Роля : S&D

Продължителност

00:00:53

Начало

12:49:14

Край

12:50:07

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:49:51

Край

12:50:01

12:50 - 12:52 Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) (гласуване)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:49:55

Край

12:50:07

Róża Gräfin vonThun und Hohenstein

Роля : PPE

Продължителност

00:01:58

Начало

12:50:01

Край

12:52:00

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:43

Начало

12:51:30

Край

12:52:13

12:54 - 12:56

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:01:35

Начало

12:54:28

Край

12:56:03

12:55 - 13:32 Обяснение на вот

Ramón Luis Valcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

12:55:38

Край

12:56:03

12:55 - 13:06 Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (A8-0398/2018 - Virginie Rozière)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

12:55:40

Край

12:56:03

MortenMesserschmidt

Роля : ECR

Продължителност

00:01:27

Начало

12:55:55

Край

12:57:23

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

12:56:56

Край

12:57:19

MichaelaŠojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

12:57:09

Край

12:58:49

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:58:20

Край

12:58:36

Bogdan AndrzejZdrojewski

Роля : PPE

Продължителност

00:01:29

Начало

12:58:27

Край

12:59:56

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:59:28

Край

12:59:47

EmmanuelMaurel

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:47

Начало

12:59:36

Край

13:01:23

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:00:49

Край

13:01:06

AndrejsMamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:09

Начало

13:01:01

Край

13:02:10

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:49

Начало

13:01:58

Край

13:02:48

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:13

Начало

13:02:10

Край

13:03:23

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

13:03:14

Край

13:03:42

PirkkoRuohonen-Lerner

Роля : ECR

Продължителност

00:01:45

Начало

13:03:23

Край

13:05:08

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

13:04:32

Край

13:04:58

StanislavPolčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:45

Начало

13:04:47

Край

13:06:33

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:01:25

Начало

13:06:00

Край

13:07:25

13:06 - 13:08 Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Директива) (A8-0430/2018 - Wolf Klinz)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:06:12

Край

13:06:26

StanislavPolčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

13:06:20

Край

13:07:57

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

13:07:28

Край

13:07:50

13:07 - 13:08 Трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове (Регламент) (A8-0431/2018 - Wolf Klinz)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:06

Начало

13:07:38

Край

13:07:45

MortenMesserschmidt

Роля : ECR

Продължителност

00:01:26

Начало

13:07:39

Край

13:09:06

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

13:08:39

Край

13:09:02

13:08 - 13:12 Капиталови изисквания (регламент) (A8-0242/2018 - Peter Simon)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:08:47

Край

13:08:57

MortenMesserschmidt

Роля : ECR

Продължителност

00:01:32

Начало

13:08:51

Край

13:10:23

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:09:57

Край

13:10:09

StanislavPolčák

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

13:10:02

Край

13:11:35

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:11:07

Край

13:11:24

SeánKelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:27

Начало

13:11:11

Край

13:12:39

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

13:12:10

Край

13:12:35

13:12 - 13:14 Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации (A8-0180/2019 - Jonás Fernández)

Ramón LuisValcárcel Siso

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:12:20

Край

13:12:37