Мултимедия според разискването

Сряда, 17 Април 2019 г.

08:37 - 08:37

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

08:37:14

Край

08:37:22

08:37 - 08:37 Откриване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

08:37:22

Край

08:37:39

08:37 - 08:38 Състав на политическите групи: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:45

Начало

08:37:34

Край

08:38:19

08:38 - 09:52 Координация на системите за социална сигурност (разискване)

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

08:38:13

Край

08:38:21

Guillaume Balas

Роля : Докладчик

Продължителност

00:05:00

Начало

08:38:16

Край

08:43:17

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

08:42:51

Край

08:43:08

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:08

Начало

08:42:59

Край

08:47:08

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

08:46:42

Край

08:47:06

Sven Schulze

Роля : От името на групата

Продължителност

00:02:00

Начало

08:47:01

Край

08:49:01

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

08:48:54

Край

08:49:08

Agnes Jongerius

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:49

Начало

08:48:58

Край

08:50:48

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

08:50:21

Край

08:50:34

Helga Stevens

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:17

Начало

08:50:25

Край

08:52:43

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

08:52:17

Край

08:52:31

Marian Harkin

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:02:51

Начало

08:52:20

Край

08:55:11

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:58

Начало

08:53:17

Край

08:55:16

Gabriele Zimmer

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:03:27

Начало

08:54:49

Край

08:58:16

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

08:57:50

Край

08:58:15

Jean Lambert

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:03:31

Начало

08:57:56

Край

09:01:27

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

09:01:02

Край

09:01:35

Sven Schulze

Роля : PPE

Продължителност

00:00:32

Начало

09:01:28

Край

09:02:00

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

09:01:54

Край

09:02:33

Joëlle Mélin

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:02:28

Начало

09:02:19

Край

09:04:48

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

09:04:22

Край

09:04:50

Dobromir Sośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:39

Начало

09:04:31

Край

09:06:10

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:05:44

Край

09:06:04

David Casa

Роля : PPE

Продължителност

00:02:05

Начало

09:05:56

Край

09:08:01

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:07:37

Край

09:07:50

Mercedes Bresso

Роля : S&D

Продължителност

00:02:07

Начало

09:07:42

Край

09:09:50

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:09:24

Край

09:09:36

Anders Primdahl Vistisen

Роля : ECR

Продължителност

00:01:38

Начало

09:09:27

Край

09:11:05

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:10:40

Край

09:10:50

Yana Toom

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:35

Начало

09:10:47

Край

09:12:22

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:12:15

Край

09:12:26

Rina Ronja Kari

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:30

Начало

09:12:18

Край

09:13:48

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:05

Начало

09:13:27

Край

09:13:32

Terry Reintke

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:59

Начало

09:13:32

Край

09:15:31

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

09:15:25

Край

09:15:39

Danuta Jazłowiecka

Роля : PPE

Продължителност

00:02:15

Начало

09:15:32

Край

09:17:47

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:15

Начало

09:16:27

Край

09:17:42

Emilian Pavel

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

09:17:24

Край

09:19:03

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:18:37

Край

09:18:49

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

09:18:42

Край

09:20:20

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:19:54

Край

09:20:04

Morten Løkkegaard

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:05

Начало

09:19:58

Край

09:21:03

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:20:47

Край

09:21:00

Kostadinka Kuneva

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:31

Начало

09:20:57

Край

09:22:28

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:22:02

Край

09:22:14

Verónica Lope Fontagné

Роля : PPE

Продължителност

00:02:04

Начало

09:22:08

Край

09:24:13

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

09:23:44

Край

09:24:10

Michael Detjen

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

09:24:07

Край

09:25:42

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:25:15

Край

09:25:27

Tom Vandenkendelaere

Роля : PPE

Продължителност

00:01:57

Начало

09:25:22

Край

09:27:20

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:26:53

Край

09:27:04

Ole Christensen

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

09:26:58

Край

09:28:37

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:28:10

Край

09:28:23

Jeroen Lenaers

Роля : PPE

Продължителност

00:02:05

Начало

09:28:16

Край

09:30:22

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

09:29:52

Край

09:30:08

Maria Arena

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

09:29:58

Край

09:31:38

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:31:12

Край

09:31:24

Sofia Ribeiro

Роля : PPE

Продължителност

00:02:24

Начало

09:31:17

Край

09:33:42

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

09:33:14

Край

09:33:33

Monika Smolková

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

09:33:26

Край

09:35:03

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

09:34:36

Край

09:34:45

Andrejs Mamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:05

Начало

09:34:45

Край

09:35:50

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

09:35:44

Край

09:35:55

David Coburn

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:03:01

Начало

09:35:51

Край

09:38:52

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:05

Начало

09:38:29

Край

09:38:34

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

09:38:30

Край

09:40:04

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

09:39:40

Край

09:40:09

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:48

Начало

09:40:01

Край

09:41:49

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

09:41:17

Край

09:41:33

Jeroen Lenaers

Роля : PPE

Продължителност

00:00:42

Начало

09:41:25

Край

09:42:08

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

09:42:02

Край

09:42:24

Ana Miranda

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:40

Начало

09:42:20

Край

09:44:01

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:43:37

Край

09:43:47

João Pimenta Lopes

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:34

Начало

09:43:41

Край

09:45:16

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:44:55

Край

09:45:05

Marianne Thyssen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:23

Начало

09:44:56

Край

09:48:20

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

09:48:00

Край

09:48:28

Guillaume Balas

Роля : Докладчик

Продължителност

00:03:15

Начало

09:48:23

Край

09:51:38

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

09:51:20

Край

09:52:00

10:07 - 10:07

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

10:07:23

Край

10:07:53

10:07 - 10:07 Възобновяване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:07:44

Край

10:08:05

10:08 - 12:39 Дебат с министър-председателя на Латвия Кришианис Каринш относно бъдещето на Европа (разискване)

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:53

Начало

10:08:03

Край

10:08:56

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:08:51

Край

10:09:10

Krišjānis Kariņš

Роля : Prime Minister of Latvia

Продължителност

00:31:05

Начало

10:09:06

Край

10:40:11

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:51

Начало

10:40:08

Край

10:40:59

Jean-Claude Juncker

Роля : Pt Commission

Продължителност

00:16:05

Начало

10:41:02

Край

10:57:07

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:02

Начало

10:56:59

Край

10:59:02

Manfred Weber

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:06:31

Начало

10:58:38

Край

11:05:09

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:04:42

Край

11:04:53

Mercedes Bresso

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:06:19

Начало

11:04:48

Край

11:11:08

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:10:42

Край

11:10:56

Roberts Zīle

Роля : От името на групата

Продължителност

00:05:19

Начало

11:10:53

Край

11:16:12

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:16:07

Край

11:16:19

Pavel Telička

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:05:48

Начало

11:16:11

Край

11:21:59

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

11:21:33

Край

11:21:58

Dimitrios Papadimoulis

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:06:21

Начало

11:21:48

Край

11:28:10

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:27:44

Край

11:27:55

Philippe Lamberts

Роля : От името на групата

Продължителност

00:05:54

Начало

11:27:51

Край

11:33:45

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:33:39

Край

11:34:00

David Coburn

Роля : От името на групата

Продължителност

00:07:11

Начало

11:33:56

Край

11:41:07

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

11:41:02

Край

11:41:39

Nicolas Bay

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:04:57

Начало

11:41:27

Край

11:46:24

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:45:58

Край

11:46:12

Bruno Gollnisch

Роля : NI

Продължителност

00:03:04

Начало

11:46:04

Край

11:49:09

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:53

Начало

11:48:42

Край

11:49:35

Krišjānis Kariņš

Роля : Prime Minister of Latvia

Продължителност

00:03:47

Начало

11:49:17

Край

11:53:04

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:52:40

Край

11:53:01

Tunne Kelam

Роля : PPE

Продължителност

00:01:56

Начало

11:52:51

Край

11:54:48

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:02

Начало

11:54:22

Край

11:55:24

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

11:55:09

Край

11:56:49

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:56:22

Край

11:56:41

Joachim Starbatty

Роля : ECR

Продължителност

00:01:48

Начало

11:56:31

Край

11:58:20

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:57:55

Край

11:58:09

Miroslavs Mitrofanovs

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:32

Начало

11:58:01

Край

11:59:33

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:59:07

Край

11:59:20

Krisztina Morvai

Роля : NI

Продължителност

00:01:34

Начало

11:59:12

Край

12:00:47

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:00:19

Край

12:00:33

Milan Zver

Роля : PPE

Продължителност

00:01:54

Начало

12:00:25

Край

12:02:19

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:01:53

Край

12:02:04

Pilar del Castillo Vera

Роля : PPE

Продължителност

00:01:53

Начало

12:01:59

Край

12:03:52

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:03:28

Край

12:03:42

Miapetra Kumpula-Natri

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

12:03:39

Край

12:05:18

Mark Demesmaeker

Роля : ECR

Продължителност

00:01:35

Начало

12:05:15

Край

12:06:51

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:06:23

Край

12:06:34

Gunnar Hökmark

Роля : PPE

Продължителност

00:02:19

Начало

12:06:28

Край

12:08:48

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

12:08:27

Край

12:08:47

Franc Bogovič

Роля : PPE

Продължителност

00:01:56

Начало

12:08:38

Край

12:10:34

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:10:05

Край

12:10:18

José Blanco López

Роля : S&D

Продължителност

00:02:01

Начало

12:10:11

Край

12:12:12

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:11:46

Край

12:12:02

Aleksejs Loskutovs

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

12:11:53

Край

12:13:25

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:12:59

Край

12:13:14

Inese Vaidere

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

12:13:10

Край

12:14:52

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:14:46

Край

12:14:59

Victor Boştinaru

Роля : S&D

Продължителност

00:00:59

Начало

12:14:51

Край

12:15:50

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:15:35

Край

12:15:50

Bendt Bendtsen

Роля : PPE

Продължителност

00:01:47

Начало

12:15:42

Край

12:17:30

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:17:04

Край

12:17:19

Paulo Rangel

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

12:17:10

Край

12:18:48

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

12:18:22

Край

12:18:30

Andrejs Mamikins

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

12:18:28

Край

12:20:05

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:19:39

Край

12:19:50

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:39

Начало

12:19:45

Край

12:21:25

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:20:54

Край

12:21:02

Ana Gomes

Роля : S&D

Продължителност

00:01:43

Начало

12:20:59

Край

12:22:42

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:22:16

Край

12:22:26

Brian Hayes

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

12:22:22

Край

12:24:01

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

12:23:35

Край

12:24:00

Henna Virkkunen

Роля : PPE

Продължителност

00:01:11

Начало

12:23:50

Край

12:25:01

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:24:44

Край

12:24:58

Zigmantas Balčytis

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

12:24:50

Край

12:26:30

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:26:03

Край

12:26:17

Paul Rübig

Роля : PPE

Продължителност

00:00:50

Начало

12:26:14

Край

12:27:04

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:26:59

Край

12:27:09

Hannes Hanso

Роля : S&D

Продължителност

00:01:30

Начало

12:27:06

Край

12:28:36

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

12:28:09

Край

12:28:38

Krišjānis Kariņš

Роля : Prime Minister of Latvia

Продължителност

00:06:42

Начало

12:28:27

Край

12:35:10

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:04:53

Начало

12:34:42

Край

12:39:35

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

12:39:16

Край

12:39:40

12:39 - 12:47 Състав на политическите групи

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

12:39:40

Край

12:40:08

Reinhard Bütikofer

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:02:04

Начало

12:40:08

Край

12:42:12

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:01:08

Начало

12:41:28

Край

12:42:37

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Роля : PPE

Продължителност

00:01:00

Начало

12:42:28

Край

12:43:28

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:39

Начало

12:43:11

Край

12:43:51

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Роля : PPE

Продължителност

00:01:16

Начало

12:43:48

Край

12:45:04

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

12:45:02

Край

12:45:22

Fabio Massimo Castaldo

Роля : EFDD

Продължителност

00:02:09

Начало

12:45:16

Край

12:47:26

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:47:04

Край

12:47:15

12:47 - 13:13 Време за гласуване

12:47 - 12:47 Тълкуване на член 32, параграф 5, алинея първа, второ тире от Правилника за дейността на ЕП (гласуване)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

12:47:10

Край

12:47:54

12:47 - 12:48 Протокол към Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) (гласуване)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

12:47:42

Край

12:48:23

12:48 - 12:51 Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica) (гласуване)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:03:37

Начало

12:48:12

Край

12:51:49

12:51 - 12:52 Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler) (гласуване)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:01:03

Начало

12:51:24

Край

12:52:28

12:52 - 12:55 Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите (A8-0277/2018 - Nicola Danti) (гласуване)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

12:52:18

Край

12:52:42

MarcoZullo

Роля : от името на групата ЕСПД

Продължителност

00:01:25

Начало

12:52:37

Край

12:54:02

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:53:30

Край

12:53:43

NicolaDanti

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

12:53:38

Край

12:55:13

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:54:50

Край

12:55:23

12:55 - 12:55 Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) (гласуване)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

12:55:18

Край

12:56:05

12:55 - 12:58 По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) (гласуване)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:03

Начало

12:55:58

Край

12:56:01

Róża Gräfin vonThun und Hohenstein

Роля : on behalf of more than 38 Members

Продължителност

00:00:40

Начало

12:56:01

Край

12:56:41

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

12:56:34

Край

12:57:12

DanielDalton

Роля : ECR

Продължителност

00:00:50

Начало

12:57:03

Край

12:57:54

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:45

Начало

12:57:46

Край

12:58:31

12:58 - 12:59 Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:58:26

Край

12:58:59

12:58 - 13:01 Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) (гласуване)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:41

Начало

12:58:55

Край

12:59:36

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

13:00:41

Край

13:01:04

Luis de Grandes Pascual

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

12:59:31

Край

13:01:03

13:00 - 13:02 Космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini)

ElżbietaBieńkowska

Роля : Commission européenne

Продължителност

00:00:37

Начало

13:00:59

Край

13:01:36

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:04

Начало

13:01:00

Край

13:01:04

13:02 - 13:03 Програма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:45

Начало

13:01:46

Край

13:02:31

ElżbietaBieńkowska

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:00:52

Начало

13:02:30

Край

13:03:22

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:03:21

Край

13:03:32

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:02:15

Начало

13:05:42

Край

13:07:57

13:03 - 13:03 Програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане (A8-0421/2018 - Sven Giegold) (гласуване)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

13:03:27

Край

13:04:04

13:03 - 13:07 Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) (гласуване)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

13:03:59

Край

13:04:41

ElżbietaBieńkowska

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:01:11

Начало

13:04:41

Край

13:05:52

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:02:40

Начало

13:05:37

Край

13:08:17

13:07 - 13:08 Програма „Правосъдие“ (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) (гласуване)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:01:13

Начало

13:07:57

Край

13:09:10

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:01:07

Начало

13:08:56

Край

13:10:03

13:10 - 13:12 Брой на междупарламентарните делегации, на делегациите в съвместните парламентарни комитети и на делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и в многостранните парламентарни асамблеи (B8-0240/2019) (гласуване)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:02:38

Начало

13:10:03

Край

13:12:41

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:01:10

Начало

13:11:41

Край

13:12:52

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:12:27

Край

13:12:43

13:12 - 13:32 Обяснение на вот

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

13:12:36

Край

13:12:45

13:12 - 13:24 Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:12:39

Край

13:12:57

AlexMayer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:29

Начало

13:12:55

Край

13:14:24

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

13:14:17

Край

13:14:27

RoryPalmer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:14

Начало

13:14:21

Край

13:15:35

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:15:17

Край

13:15:29

NirjDeva

Роля : ECR

Продължителност

00:01:03

Начало

13:15:22

Край

13:16:26

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:16:10

Край

13:16:22

AdamSzejnfeld

Роля : PPE

Продължителност

00:01:45

Начало

13:16:17

Край

13:18:02

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

13:17:30

Край

13:17:46

JanZahradil

Роля : ECR

Продължителност

00:01:35

Начало

13:17:39

Край

13:19:15

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

13:18:44

Край

13:18:52

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:14

Начало

13:18:51

Край

13:20:06

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

13:19:47

Край

13:19:55

NicolaCaputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

13:19:51

Край

13:21:29

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

13:20:55

Край

13:21:20

SilviaCosta

Роля : S&D

Продължителност

00:01:42

Начало

13:21:12

Край

13:22:55

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

13:22:22

Край

13:22:31

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:01:09

Начало

13:22:33

Край

13:23:42

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

13:23:36

Край

13:23:43

13:23 - 13:24 Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ (A8-0410/2018 - Christian Ehler)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

13:23:39

Край

13:23:59

DanielHannan

Роля : ECR

Продължителност

00:00:38

Начало

13:23:52

Край

13:24:30

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

13:24:19

Край

13:24:30

13:24 - 13:26 Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите (A8-0277/2018 - Nicola Danti)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:24:25

Край

13:24:40

MarleneMizzi

Роля : S&D

Продължителност

00:01:48

Начало

13:24:33

Край

13:26:22

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

13:25:55

Край

13:26:04

13:25 - 13:28 По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:25:59

Край

13:26:13

RoryPalmer

Роля : S&D

Продължителност

00:01:27

Начало

13:26:07

Край

13:27:34

JiříPospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

13:27:10

Край

13:28:43

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

13:28:17

Край

13:28:25

13:28 - 13:29 Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:28:20

Край

13:28:37

DobromirSośnierz

Роля : NI

Продължителност

00:01:14

Начало

13:28:30

Край

13:29:45

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

13:29:28

Край

13:29:36

13:29 - 13:32 Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual)

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

13:29:31

Край

13:29:56

José InácioFaria

Роля : PPE

Продължителност

00:01:44

Начало

13:29:47

Край

13:31:31

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

13:30:59

Край

13:31:13

NicolaCaputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

13:31:07

Край

13:32:43

PavelTelička

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

13:32:12

Край

13:32:24

13:32 - 13:32 Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

Pavel Telička

Роля : PT

Продължителност

00:00:02

Начало

13:32:26

Край

13:32:28

15:00 - 15:00

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

15:00:03

Край

15:00:33

15:00 - 15:00 Възобновяване на заседанието

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

15:00:24

Край

15:00:34

15:00 - 15:00 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

15:00:28

Край

15:01:05

15:01 - 16:14 Европейска гранична и брегова охрана (разискване)

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

15:00:55

Край

15:01:05

Roberta Metsola

Роля : Докладчик

Продължителност

00:04:13

Начало

15:00:59

Край

15:05:13

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:04:48

Край

15:05:06

Dimitris Avramopoulos

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:08:42

Начало

15:04:59

Край

15:13:41

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

15:13:31

Край

15:13:49

Jens Geier

Роля : BUDG

Продължителност

00:01:44

Начало

15:13:38

Край

15:15:23

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:14:55

Край

15:15:12

Carlos Coelho

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:17

Начало

15:14:58

Край

15:17:15

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

15:16:48

Край

15:17:13

Péter Niedermüller

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:03:08

Начало

15:16:52

Край

15:20:00

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

15:19:35

Край

15:19:49

Anders Primdahl Vistisen

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:35

Начало

15:19:38

Край

15:21:14

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:20:47

Край

15:20:59

Nathalie Griesbeck

Роля : au nom du groupe ALDE

Продължителност

00:03:13

Начало

15:20:49

Край

15:24:03

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:23:36

Край

15:23:52

Marina Albiol Guzmán

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:04

Начало

15:23:40

Край

15:25:45

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:25:18

Край

15:25:30

Ska Keller

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:45

Начало

15:25:19

Край

15:28:05

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:51

Начало

15:27:33

Край

15:28:25

Diane James

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:06

Начало

15:27:59

Край

15:29:05

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

15:29:02

Край

15:29:31

Giancarlo Scottà

Роля : au nom du groupe ENF

Продължителност

00:02:57

Начало

15:29:08

Край

15:32:05

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

15:31:40

Край

15:31:52

Eleftherios Synadinos

Роля : NI

Продължителност

00:01:33

Начало

15:31:43

Край

15:33:16

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:32:50

Край

15:33:03

Jeroen Lenaers

Роля : PPE

Продължителност

00:02:12

Начало

15:32:52

Край

15:35:05

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:34:38

Край

15:34:51

Birgit Sippel

Роля : S&D

Продължителност

00:02:14

Начало

15:34:41

Край

15:36:56

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

15:36:17

Край

15:36:45

Bernd Kölmel

Роля : ECR

Продължителност

00:01:43

Начало

15:36:32

Край

15:38:16

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

15:37:49

Край

15:38:00

Cecilia Wikström

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:54

Начало

15:37:56

Край

15:39:50

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

15:39:29

Край

15:40:06

Eleonora Forenza

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:48

Начало

15:39:53

Край

15:41:42

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:41:13

Край

15:41:30

Bodil Valero

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:41

Начало

15:41:15

Край

15:42:57

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:42:30

Край

15:42:43

Ignazio Corrao

Роля : EFDD

Продължителност

00:02:07

Начало

15:42:33

Край

15:44:41

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

15:44:14

Край

15:44:28

Georgios Epitideios

Роля : NI

Продължителност

00:01:58

Начало

15:44:16

Край

15:46:15

Ioan Mircea Paşcu

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

15:45:39

Край

15:46:00

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Роля : PPE

Продължителност