Мултимедия според разискването

Вторник, 2 Юли 2019 г.

10:05 - 10:10

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:05:26

Начало

10:05:00

Край

10:10:26

10:10 - 10:16 Откриване на заседанието (първо заседание на новоизбрания Парламент)

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:10:26

Край

10:10:45

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:01

Начало

10:10:26

Край

10:10:27

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

10:10:45

Край

10:10:52

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:10:52

Край

10:11:06

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:04:57

Начало

10:11:06

Край

10:16:03

10:14 - 10:17 Проверка на пълномощията

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:33

Начало

10:16:03

Край

10:17:36

10:17 - 10:23 Избор на председател и на заместник-председатели (определяне на преброители)

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:01

Начало

10:17:16

Край

10:18:17

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

10:17:55

Край

10:18:20

Matt Carthy

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:01

Начало

10:18:11

Край

10:19:13

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:05:06

Начало

10:19:00

Край

10:24:06

10:23 - 10:23 Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

10:23:41

Край

10:23:51

10:23 - 10:24 Закриване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:23:45

Край

10:24:03

Правна информация

Предходни разисквания

Текстовете се публикуват само след като са били обработени от службата за пълните стенографски протоколи. По оперативни причини редът на публикуваните текстове не винаги отговаря на реда, в който изказванията са били направени по време на пленарното заседание.