Мултимедия според разискването

Сряда, 3 Юли 2019 г.

09:12 - 09:12

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

09:12:33

Край

09:13:03

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:12:38

Край

09:12:59

09:12 - 09:13 Откриване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:49

Начало

09:12:59

Край

09:13:48

09:13 - 09:16 Обявяване на кандидатите за длъжността председател

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:13

Начало

09:13:48

Край

09:16:01

09:16 - 09:37 Кратки представяния на кандидатите за длъжността председател

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

09:16:01

Край

09:16:22

Ska Keller

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:05:12

Начало

09:16:22

Край

09:21:34

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

09:21:33

Край

09:21:57

Sira Rego

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:05:38

Начало

09:21:50

Край

09:27:29

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:49

Начало

09:27:08

Край

09:27:57

David Maria Sassoli

Роля : S&D

Продължителност

00:05:14

Начало

09:27:50

Край

09:33:04

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

09:32:44

Край

09:33:12

Jan Zahradil

Роля : ECR

Продължителност

00:04:34

Начало

09:33:05

Край

09:37:39

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:51

Начало

09:37:19

Край

09:39:10

09:39 - 10:17 Избор на председател на Парламента

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:37:43

Начало

09:39:10

Край

10:16:53

11:14 - 11:14 Възобновяване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:14:21

Край

11:14:33

11:14 - 11:14

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:03

Начало

11:14:18

Край

11:14:21

11:14 - 11:18 Избор на председател на Парламента

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:03:30

Начало

11:14:33

Край

11:18:03

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:02:44

Начало

11:14:35

Край

11:17:20

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:28

Начало

11:16:55

Край

11:18:23

11:44 - 11:49 Възобновяване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:05:10

Начало

11:44:06

Край

11:49:16

11:49 - 12:14 Избор на председател на Парламента

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:26:11

Начало

11:48:55

Край

12:15:06

13:01 - 13:01

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

13:01:01

Край

13:01:44

13:01 - 13:03 Възобновяване на заседанието

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:01:56

Начало

13:01:33

Край

13:03:30

13:03 - 13:36 Избор на председател на Парламента

Antonio Tajani

Роля : PT

Продължителност

00:03:03

Начало

13:03:10

Край

13:06:13

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:19:15

Начало

13:05:53

Край

13:25:08

Manfred Weber

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:01:08

Начало

13:25:02

Край

13:26:10

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:07

Начало

13:25:07

Край

13:26:15

Iratxe García Pérez

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

13:26:02

Край

13:27:38

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:27:12

Край

13:27:28

Dacian Cioloș

Роля : au nom du groupe Renew

Продължителност

00:02:22

Начало

13:27:21

Край

13:29:44

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:29:17

Край

13:29:29

Ska Keller

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:54

Начало

13:29:29

Край

13:31:23

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

13:31:15

Край

13:31:27

Marco Zanni

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:02:38

Начало

13:31:22

Край

13:34:00

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

13:33:34

Край

13:33:50

Raffaele Fitto

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:56

Начало

13:33:42

Край

13:35:38

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

13:35:09

Край

13:35:33

Martin Schirdewan

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:14

Начало

13:35:16

Край

13:36:31

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:36:11

Край

13:36:29

13:36 - 13:37 Образуване на политически групи: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:30

Начало

13:36:28

Край

13:37:59

13:37 - 13:38 Ред на работа: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

13:37:34

Край

13:38:10

13:38 - 13:38 Време за гласуване

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

13:38:00

Край

13:38:18

13:38 - 13:38 Числен състав на комисиите (B9-0001/2019) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

13:38:11

Край

13:38:38

13:38 - 13:39 Избор на заместник-председатели на Европейския парламент (срок за внасяне на кандидатури)

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

13:38:29

Край

13:39:14

15:57 - 15:57

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:57:12

Край

15:57:25

15:57 - 15:57 Възобновяване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

15:57:19

Край

15:57:33

15:57 - 15:57 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

15:57:27

Край

15:57:50

15:57 - 15:58 Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:51

Начало

15:57:42

Край

15:58:34

15:58 - 16:03 Избор на заместник-председатели на Парламента (първи тур) (обявяване на резултатите)

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:03:52

Начало

15:58:21

Край

16:02:13

Neena Gill

Роля : S&D

Продължителност

00:00:23

Начало

16:01:53

Край

16:02:16

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:37

Начало

16:02:12

Край

16:03:50

16:03 - 16:26 Избор на заместник-председатели на Парламента

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:23:17

Начало

16:03:25

Край

16:26:43

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

18:04:02

Край

18:04:25

18:04 - 18:04 Възобновяване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

18:04:17

Край

18:04:48

18:04 - 18:09 Избор на заместник-председатели На Парламента (първи тур)

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:05:07

Начало

18:04:39

Край

18:09:47

18:39 - 18:39

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

18:39:09

Край

18:39:44

18:39 - 18:39 Възобновяване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

18:39:34

Край

18:39:57

18:39 - 18:41 Избор на заместник-председатели на Парламента (първи тур) (обявяване на резултатите)

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

18:39:49

Край

18:40:04

Marco Zanni

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:00:24

Начало

18:39:57

Край

18:40:22

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:41

Начало

18:40:12

Край

18:40:53

19:06 - 19:06

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

19:06:33

Край

19:06:53

19:06 - 19:07 Възобновяване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

19:06:46

Край

19:07:13

19:07 - 19:32 Избор на заместник-председатели du Parlement (deuxième tour de scrutin) (продължение)

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:25:10

Начало

19:07:04

Край

19:32:15

20:44 - 20:45 Възобновяване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

20:44:42

Край

20:45:15

20:45 - 20:51 Избор на заместник-председатели на Парламента

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:04:18

Начало

20:45:05

Край

20:49:24

Jan Olbrycht

Роля : PPE

Продължителност

00:00:15

Начало

20:49:04

Край

20:49:19

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

20:49:12

Край

20:49:32

Marco Zanni

Роля : От името на групата

Продължителност

00:00:24

Начало

20:49:23

Край

20:49:48

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:51

Начало

20:49:35

Край

20:50:27

Richard Corbett

Роля : S&D

Продължителност

00:00:19

Начало

20:50:19

Край

20:50:38

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:03

Начало

20:50:33

Край

20:51:37

20:55 - 20:55 Възобновяване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

20:55:34

Край

20:55:55

20:55 - 21:04 Избор на заместник-председатели на Парламента

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:09:07

Начало

20:55:48

Край

21:04:56

21:04 - 21:05 Избор на квестори (срок за внасяне на кандидатури)

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:56

Начало

21:04:32

Край

21:05:29

21:05 - 21:05 Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

21:05:16

Край

21:05:34

21:05 - 21:05 Закриване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

21:05:27

Край

21:05:38

Правна информация

Предходни разисквания

Текстовете се публикуват само след като са били обработени от службата за пълните стенографски протоколи. По оперативни причини редът на публикуваните текстове не винаги отговаря на реда, в който изказванията са били направени по време на пленарното заседание.