Мултимедия според разискването

Четвъртък, 4 Юли 2019 г.

09:08 - 09:09 Откриване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

09:08:31

Край

09:09:14

09:09 - 09:09 Поименен състав на комисиите: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

09:09:04

Край

09:09:46

09:09 - 09:18 Избор на квестори на Парламента

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:09:20

Начало

09:09:35

Край

09:18:56

10:37 - 10:38

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:43

Начало

10:37:51

Край

10:38:35

10:38 - 10:38 Възобновяване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

10:38:23

Край

10:39:03

10:38 - 12:04 Заключения от заседанието на Европейския съвет от 20 и 21 юни 2019 г. (разискване)

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

10:38:53

Край

10:39:19

Donald Tusk

Роля : EurCouncil

Продължителност

00:05:35

Начало

10:39:11

Край

10:44:46

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:44:20

Край

10:44:38

Maroš Šefčovič

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:10:39

Начало

10:44:29

Край

10:55:08

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:54:41

Край

10:55:05

Esteban González Pons

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:06:26

Начало

10:54:55

Край

11:01:21

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

11:00:53

Край

11:01:16

Iratxe García Pérez

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:06:44

Начало

11:01:01

Край

11:07:46

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

11:07:10

Край

11:07:32

Dacian Cioloș

Роля : au nom du groupe Renew

Продължителност

00:07:32

Начало

11:07:18

Край

11:14:51

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:14:20

Край

11:14:34

Philippe Lamberts

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:05:49

Начало

11:14:25

Край

11:20:14

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

11:19:50

Край

11:20:12

Marco Zanni

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:05:43

Начало

11:19:57

Край

11:25:40

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:25:13

Край

11:25:31

Ryszard Antoni Legutko

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:05:09

Начало

11:25:26

Край

11:30:36

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:30:10

Край

11:30:30

Martin Schirdewan

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:03:59

Начало

11:30:22

Край

11:34:22

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:33:56

Край

11:34:12

Tiziana Beghin

Роля : NI

Продължителност

00:02:31

Начало

11:34:02

Край

11:36:34

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:36:05

Край

11:36:22

Ann Widdecombe

Роля : NI

Продължителност

00:02:23

Начало

11:36:12

Край

11:38:36

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:05

Начало

11:37:40

Край

11:38:46

Costas Mavrides

Роля : S&D

Продължителност

00:01:57

Начало

11:38:29

Край

11:40:27

Martin Horwood

Роля : Renew

Продължителност

00:01:40

Начало

11:40:05

Край

11:41:45

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

11:41:19

Край

11:41:45

Maria Spyraki

Роля : PPE

Продължителност

00:01:55

Начало

11:41:28

Край

11:43:24

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:42:58

Край

11:43:13

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:02:08

Начало

11:43:05

Край

11:45:14

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:44:48

Край

11:45:02

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:02:06

Начало

11:44:54

Край

11:47:00

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:46:33

Край

11:46:48

Neena Gill

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

11:46:40

Край

11:48:18

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:47:51

Край

11:48:05

Angel Dzhambazki

Роля : ECR

Продължителност

00:02:07

Начало

11:47:56

Край

11:50:03

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

11:49:35

Край

11:49:58

Enikő Győri

Роля : PPE

Продължителност

00:02:00

Начало

11:49:43

Край

11:51:43

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:51:16

Край

11:51:29

Andrey Kovatchev

Роля : PPE

Продължителност

00:01:55

Начало

11:51:22

Край

11:53:17

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:52:51

Край

11:53:07

Valter Flego

Роля : Renew

Продължителност

00:01:34

Начало

11:52:57

Край

11:54:32

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:54:05

Край

11:54:22

Robert Hajšel

Роля : S&D

Продължителност

00:01:17

Начало

11:54:18

Край

11:55:35

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:51

Начало

11:55:29

Край

11:56:20

Thierry Mariani

Роля : ID

Продължителност

00:01:27

Начало

11:55:53

Край

11:57:20

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:57:03

Край

11:57:15

Juozas Olekas

Роля : S&D

Продължителност

00:01:49

Начало

11:57:12

Край

11:59:01

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:58:35

Край

11:58:52

Maroš Šefčovič

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:05:10

Начало

11:58:44

Край

12:03:54

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:03:26

Край

12:03:37

Donald Tusk

Роля : EurCouncil

Продължителност

00:00:47

Начало

12:03:31

Край

12:04:19

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

12:04:01

Край

12:04:30

12:04 - 12:04 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:04:31

Край

12:04:51

12:04 - 12:05 Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:45

Начало

12:04:43

Край

12:05:29

12:05 - 12:05 Състав на политическите групи: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:05:17

Край

12:05:28

12:05 - 12:05 Закриване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

12:05:25

Край

12:05:43

12:05 - 12:05 График на следващите заседания: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:05:22

Край

12:05:31

12:05 - 12:05 Прекъсване на сесията

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

12:05:36

Край

12:05:43

Правна информация

Предходни разисквания

Текстовете се публикуват само след като са били обработени от службата за пълните стенографски протоколи. По оперативни причини редът на публикуваните текстове не винаги отговаря на реда, в който изказванията са били направени по време на пленарното заседание.