Мултимедия според оратора


Понеделник, 15 юли 2019 г. - Четвъртък, 18 юли 2019 г.


Страсбург

A-D

Magdalena ADAMOWICZ

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:51

Начало

16:14:26

Край

16:15:17

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:51

Начало

17:12:16

Край

17:14:07

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:33

Начало

19:04:00

Край

19:05:34

Isabella ADINOLFI

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : NI

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

11:18:10

Край

11:19:49

Alexander ALEXANDROV YORDANOV

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PPE

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:43

Начало

20:33:32

Край

20:35:16

Christian ALLARD

Изказване : Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

Роля : Verts/ALE

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:31

Начало

17:21:19

Край

17:22:50

Christine ANDERSON

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : ID

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:46

Начало

11:46:31

Край

11:48:17

Martina ANDERSON

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:36

Начало

11:07:50

Край

11:09:26

Eric ANDRIEU

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : S&D

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:43

Начало

19:05:22

Край

19:07:05

Maria ARENA

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : S&D

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:47

Начало

10:45:05

Край

10:46:53

Pablo ARIAS ECHEVERRÍA

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:57

Начало

18:26:41

Край

18:27:39

Bartosz ARŁUKOWICZ

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:44

Начало

18:14:11

Край

18:15:55

Clotilde ARMAND

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : Renew

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:50

Начало

18:29:01

Край

18:30:51

Konstantinos ARVANITIS

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:57

Начало

16:10:48

Край

16:12:45

Manon AUBRY

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : GUE/NGL

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:02:00

Начало

11:24:11

Край

11:26:12

Petras AUŠTREVIČIUS

Изказване : Положението в Молдова

Роля : au nom du groupe Renew

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

22:37:06

Край

22:38:49

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници (RC-B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019, B9-0025/2019)

Роля : Renew

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:48

Начало

11:27:39

Край

11:28:28

Simona BALDASSARRE

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : ID

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:59

Начало

16:56:20

Край

16:58:20

Jordan BARDELLA

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : au nom du groupe ID

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:41

Начало

10:14:04

Край

10:15:46

Pietro BARTOLO

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : S&D

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:51

Начало

16:17:19

Край

16:20:10

Traian BĂSESCU

Изказване : Положението в Молдова

Роля : PPE

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:47

Начало

22:55:09

Край

22:56:57

Nicolas BAY

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : ID

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

10:52:54

Край

10:54:32

Изказване : Преглед на румънското председателство на Съвета (разискване)

Роля : au nom du groupe ID

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:04:10

Начало

15:42:20

Край

15:46:30

Gunnar BECK

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : ID

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:54

Начало

12:18:46

Край

12:20:40

Tiziana BEGHIN

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : NI

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:02:13

Начало

10:57:00

Край

10:59:14

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : NI

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:30

Начало

10:58:18

Край

10:59:48

François-Xavier BELLAMY

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : PPE

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:02:39

Начало

11:13:13

Край

11:15:52

Brando BENIFEI

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : S&D

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:40

Начало

20:23:53

Край

20:25:34

Phil BENNION

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : Renew

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

10:17:50

Край

10:19:27

Monika BEŇOVÁ

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : S&D

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:04

Начало

18:35:09

Край

18:37:13

Lars Patrick BERG

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : ID

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:51

Начало

11:20:55

Край

11:22:46

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : ID

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:59

Начало

20:20:57

Край

20:22:56

Alexander BERNHUBER

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:08

Начало

18:33:21

Край

18:35:30

Izaskun BILBAO BARANDICA

Изказване : Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

Роля : Renew

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:33

Начало

17:31:34

Край

17:33:08

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : Renew

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:13

Начало

21:35:02

Край

21:36:16

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : Renew

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:59

Начало

11:55:25

Край

11:56:25

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : Renew

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

16:55:05

Край

16:56:44

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : Renew

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:51

Начало

18:07:43

Край

18:09:34

Dominique BILDE

Изказване : Положението в Молдова

Роля : au nom du groupe ID

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

22:39:55

Край

22:41:35

Mara BIZZOTTO

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : ID

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

16:36:30

Край

16:38:05

Michael BLOSS

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : Verts/ALE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:33

Начало

18:38:29

Край

18:40:03

Andrea BOCSKOR

Изказване : Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

Роля : PPE

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

17:28:12

Край

17:29:55

Ioan-Rareş BOGDAN

Изказване : Положението в Молдова

Роля : PPE

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:59

Начало

22:49:19

Край

22:51:18

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:39

Начало

11:19:31

Край

11:21:11

Franc BOGOVIČ

Изказване : Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

Роля : PPE

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:49

Начало

17:51:10

Край

17:53:00

Simona BONAFÈ

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : S&D

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:02:18

Начало

11:53:33

Край

11:55:51

Marc BOTENGA

Изказване : Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

Роля : GUE/NGL

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

17:34:34

Край

17:36:09

Daniel BUDA

Изказване : Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

Роля : PPE

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

17:48:50

Край

17:50:24

Udo BULLMANN

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : S&D

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

11:31:50

Край

11:33:28

Judith BUNTING

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : Renew

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:49

Начало

19:06:42

Край

19:08:32

Reinhard BÜTIKOFER

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:02:53

Начало

20:07:35

Край

20:10:28

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : Автор

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:41

Начало

10:03:36

Край

10:05:17

Jorge BUXADÉ VILLALBA

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : ECR

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

15:41:50

Край

15:43:33

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : от името на групата ЕКР

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:20

Начало

17:58:44

Край

18:01:05

Marco CAMPOMENOSI

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : ID

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:10

Начало

15:53:43

Край

15:55:53

Pascal CANFIN

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : au nom du groupe Renew

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:03:01

Начало

10:42:17

Край

10:45:18

Damien CARÊME

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : Verts/ALE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

16:06:47

Край

16:08:29

Daniel CASPARY

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : PPE

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:02:34

Начало

10:27:59

Край

10:30:33

Fabio Massimo CASTALDO

Изказване :

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:10

Начало

19:46:29

Край

19:46:40

Изказване : Възобновяване на заседанието

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:02:19

Начало

19:46:34

Край

19:48:53

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:37

Начало

19:48:35

Край

19:49:13

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:26

Начало

20:00:09

Край

20:00:36

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

20:01:37

Край

20:01:59

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

20:03:28

Край

20:03:46

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:28

Начало

20:05:33

Край

20:06:01

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

20:06:42

Край

20:07:03

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:33

Начало

20:07:13

Край

20:07:47

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:23

Начало

20:10:01

Край

20:10:24

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

20:12:03

Край

20:12:21

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

20:13:31

Край

20:13:52

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:27

Начало

20:15:16

Край

20:15:43

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

20:16:38

Край

20:16:55

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

20:18:02

Край

20:18:18

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

20:19:33

Край

20:19:49

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

20:20:49

Край

20:21:05

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

20:22:24

Край

20:22:42

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:14

Начало

20:23:47

Край

20:24:02

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

20:25:07

Край

20:25:23

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

20:26:21

Край

20:26:37

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

20:27:39

Край

20:27:54

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

20:29:02

Край

20:29:20

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

20:30:17

Край

20:30:33

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

20:31:42

Край

20:31:57

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

20:33:23

Край

20:33:42

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:36

Начало

20:34:50

Край

20:35:26

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:25

Начало

20:36:41

Край

20:37:06

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:30

Начало

20:38:10

Край

20:38:40

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

20:39:16

Край

20:39:33

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

20:40:39

Край

20:40:59

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

20:42:08

Край

20:42:24

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

20:43:19

Край

20:43:39

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:12

Начало

20:52:26

Край

20:52:38

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

20:52:38

Край

20:52:59

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:25

Начало

21:02:50

Край

21:03:16

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:30

Начало

21:05:00

Край

21:05:30

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:22

Начало

21:06:36

Край

21:06:59

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

21:08:10

Край

21:08:26

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

21:09:28

Край

21:09:46

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:30

Начало

21:11:00

Край

21:11:31

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

21:12:30

Край

21:12:52

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:25

Начало

21:14:03

Край

21:14:29

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:28

Начало

21:15:36

Край

21:16:04

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:27

Начало

21:16:09

Край

21:16:37

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:26

Начало

21:18:00

Край

21:18:27

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

21:19:32

Край

21:19:49

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

21:20:56

Край

21:21:13

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

21:22:39

Край

21:22:59

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

21:24:08

Край

21:24:28

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:33

Начало

21:25:40

Край

21:26:13

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : PT

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

21:27:03

Край

21:27:22

Изказване : Положението в Персийския залив (разискване)

Роля : NI

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:41

Начало

22:09:32

Край

22:11:13

Susanna CECCARDI

Изказване : Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

Роля : ID

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:52

Начало

17:32:49

Край

17:34:42

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : au nom du groupe ID

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:02:11

Начало

10:37:45

Край

10:39:57

Dita CHARANZOVÁ

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : Renew

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:21

Начало

11:55:29

Край

11:56:50

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : au nom du groupe Renew

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:50

Начало

21:06:45

Край

21:08:36

Изказване :

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:10

Начало

10:03:06

Край

10:03:16

Изказване : Откриване на заседанието

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:14

Начало

10:03:12

Край

10:03:26

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:12

Начало

10:03:29

Край

10:03:41

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:14

Начало

10:04:58

Край

10:05:12

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:12

Начало

10:05:56

Край

10:06:08

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

10:07:02

Край

10:07:23

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:12

Начало

10:08:12

Край

10:08:24

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

10:09:13

Край

10:09:31

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

10:11:08

Край

10:11:29

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

10:12:30

Край

10:12:48

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:24

Начало

10:13:58

Край

10:14:22

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:28

Начало

10:15:23

Край

10:15:51

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:16

Начало

10:16:44

Край

10:17:00

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

10:17:42

Край

10:17:58

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:22

Начало

10:19:06

Край

10:19:28

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

10:22:43

Край

10:23:04

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:10

Начало

10:23:10

Край

10:23:20

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

10:25:08

Край

10:25:23

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:14

Начало

10:26:51

Край

10:27:05

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:26

Начало

10:28:17

Край

10:28:44

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

10:30:20

Край

10:30:38

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

10:31:36

Край

10:31:53

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

10:33:19

Край

10:33:39

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

10:34:40

Край

10:34:55

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:24

Начало

10:36:02

Край

10:36:27

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:23

Начало

10:37:31

Край

10:37:55

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

10:39:30

Край

10:39:45

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

10:40:53

Край

10:41:11

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:02:14

Начало

10:41:59

Край

10:44:14

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:13

Начало

10:45:00

Край

10:45:14

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:13

Начало

10:46:32

Край

10:46:45

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

10:47:39

Край

10:47:54

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

10:48:59

Край

10:49:15

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:14

Начало

10:50:22

Край

10:50:36

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

10:55:27

Край

10:55:42

Изказване : Приветствие с добре дошли

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:05

Начало

10:55:43

Край

10:55:48

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:44

Начало

10:55:49

Край

10:56:33

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:27

Начало

10:57:50

Край

10:58:18

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:53

Начало

10:58:07

Край

11:00:00

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:13

Начало

11:01:08

Край

11:01:22

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:38

Начало

11:02:31

Край

11:03:10

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

11:04:39

Край

11:05:00

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

11:06:07

Край

11:06:24

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:17

Начало

11:07:47

Край

11:08:04

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:27

Начало

11:09:11

Край

11:09:38

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:23

Начало

11:10:35

Край

11:10:59

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:20

Начало

11:12:04

Край

11:12:24

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : PT

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:00:31

Начало

11:16:33

Край

11:17:04

Caterina CHINNICI

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : S&D

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:20

Начало

16:53:03

Край

16:55:24

Ellie CHOWNS

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : Verts/ALE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:36

Начало

11:47:24

Край

11:49:00

Lefteris CHRISTOFOROU

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

11:33:09

Край

11:34:46

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

15:32:43

Край

15:34:21

Angelo CIOCCA

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : ID

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:32

Начало

16:44:35

Край

16:46:08

Dacian CIOLOȘ

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : au nom du groupe Renew

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:04:34

Начало

09:53:56

Край

09:58:30

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:10

Начало

18:22:40

Край

18:24:51

Richard CORBETT

Изказване : Състав на комисиите и делегациите

Роля : S&D

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:00:18

Начало

17:05:52

Край

17:06:10

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : S&D

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:58

Начало

12:53:29

Край

12:55:28

Corina CREȚU

Изказване : Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

Роля : S&D

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:58

Начало

17:29:38

Край

17:31:36

Katalin CSEH

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : Renew

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:16

Начало

11:32:33

Край

11:33:49

Miriam DALLI

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : S&D

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:02:20

Начало

10:48:06

Край

10:50:26

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:03:14

Начало

15:19:07

Край

15:22:22

Clare DALY

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:40

Начало

21:37:35

Край

21:39:16

Изказване : Положението в Персийския залив (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

22:14:45

Край

22:16:23

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:12

Начало

16:28:09

Край

16:29:21

Chris DAVIES

Изказване : Ред на работа

Роля : Chair PECH

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:22

Начало

17:12:27

Край

17:13:49

Karima DELLI

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:39

Начало

17:53:12

Край

17:55:51

Özlem DEMIREL

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : от името на групата GUE/NGL

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:02:00

Начало

20:13:44

Край

20:15:44

Tamás DEUTSCH

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : PPE

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:03:00

Начало

10:45:21

Край

10:48:21

Diane DODDS

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : NI

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

11:25:06

Край

11:26:44

Anna Julia DONÁTH

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : Renew

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

11:45:51

Край

11:47:29

Gina DOWDING

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : Verts/ALE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:17

Начало

18:30:35

Край

18:31:52

Angel DZHAMBAZKI

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : ECR

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:44

Начало

16:45:53

Край

16:47:38

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : ECR

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:19

Начало

19:08:09

Край

19:10:29

Изказване : Положението във Венесуела (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)

Роля : ECR

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

11:34:19

Край

11:35:54

Viorica DĂNCILĂ

Изказване : Преглед на румънското председателство на Съвета (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:14:18

Начало

15:04:15

Край

15:18:34

Изказване : Преглед на румънското председателство на Съвета (разискване)

Роля : CouncilMember

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:08:13

Начало

15:58:26

Край

16:06:39

E-H

Karoline EDTSTADLER

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : PPE

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:02:41

Начало

12:43:32

Край

12:46:14

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:34

Начало

15:46:28

Край

15:48:02

Bas EICKHOUT

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : Verts/ALE

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:14

Начало

10:51:40

Край

10:52:54

Derk Jan EPPINK

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : ECR

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:49

Начало

11:08:02

Край

11:09:52

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : от името на групата ЕКР

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

10:39:37

Край

10:41:19

Cornelia ERNST

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

15:57:04

Край

15:58:42

Eleonora EVI

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : NI

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:10

Начало

18:02:14

Край

18:04:25

Gheorghe FALCĂ

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:30

Начало

18:55:32

Край

18:58:02

Nigel FARAGE

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : NI

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:02:26

Начало

10:18:23

Край

10:20:49

Fredrick FEDERLEY

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : Renew

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:26

Начало

11:43:53

Край

11:45:19

Laura FERRARA

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : NI

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:09

Начало

15:30:53

Край

15:33:03

João FERREIRA

Изказване : Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

Роля : GUE/NGL

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:44

Начало

17:43:38

Край

17:45:23

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : GUE/NGL

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

10:42:15

Край

10:43:53

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : GUE/NGL

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

18:21:25

Край

18:23:00

Nicolaus FEST

Изказване : Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

Роля : ID

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:46

Начало

17:40:56

Край

17:42:42

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : ID

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:48

Начало

11:35:18

Край

11:37:06

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : ID

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

17:07:40

Край

17:09:19

Carlo FIDANZA

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : ECR

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:56

Начало

21:28:44

Край

21:30:40

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : ECR

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

16:09:22

Край

16:11:04

Raffaele FITTO

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : от името на групата ЕКР

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:05:32

Начало

10:07:46

Край

10:13:18

Valter FLEGO

Изказване : Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

Роля : Renew

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

17:39:36

Край

17:41:13

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : Renew

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:50

Начало

16:59:56

Край

17:01:46

Anna FOTYGA

Изказване : Положението във Венесуела (разискване)

Роля : от името на групата ЕКР

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:52

Начало

21:11:07

Край

21:12:59

Изказване : Положението в Персийския залив (разискване)

Роля : от името на групата ЕКР

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:45

Начало

22:06:50

Край

22:08:36

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : ECR

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:02

Начало

11:07:00

Край

11:08:02

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : Автор

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:02:25

Начало

10:05:05

Край

10:07:30

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : Автор

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:26

Начало

10:58:04

Край

10:59:30

Loucas FOURLAS

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:58

Начало

11:53:01

Край

11:53:59

Claire FOX

Изказване : Ред на работа

Роля : NI

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:27

Начало

17:15:47

Край

17:17:14

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : NI

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:10

Начало

20:05:47

Край

20:06:57

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : question "carton bleu"

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:01

Начало

16:22:06

Край

16:23:07

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : NI

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:07

Начало

11:19:31

Край

11:20:39

Romeo FRANZ

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : Verts/ALE

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:31

Начало

11:21:16

Край

11:22:48

Michael GAHLER

Изказване : Ред на работа

Роля : PPE

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:00:45

Начало

17:08:15

Край

17:09:00

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : от името на групата ЕНП

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

20:00:27

Край

20:02:04

Изказване : Положението в Молдова

Роля : PPE

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:27

Начало

22:58:02

Край

22:59:29

Изказване : Положението по границата между САЩ и Мексико

Роля : от името на групата ЕНП

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

10:33:30

Край

10:35:06

Изказване : Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Роля : Автор

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:44

Начало

11:01:13

Край

11:02:58

Claudia GAMON

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : Renew

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:56

Начало

12:51:56

Край

12:53:52

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : Renew

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:47

Начало

18:17:15

Край

18:19:03

Gianna GANCIA

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : ID

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:25

Начало

16:50:30

Край

16:52:55

Ibán GARCÍA DEL BLANCO

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : S&D

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:49

Начало

17:19:25

Край

17:21:14

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : от името на групата S&D

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:07:05

Начало

09:47:14

Край

09:54:19

Изказване : Преглед на румънското председателство на Съвета (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:03:59

Начало

15:31:14

Край

15:35:13

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : от името на групата S&D

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:05:27

Начало

10:37:07

Край

10:42:34

Luis GARICANO

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : Renew

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:37

Начало

11:03:18

Край

11:04:55

Jens GEIER

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : S&D

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:36

Начало

11:30:49

Край

11:32:25

Giorgos GEORGIOU

Изказване : Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

Роля : GUE/NGL

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:55

Начало

17:24:40

Край

17:26:35

Cristian GHINEA

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : Renew

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

12:05:43

Край

12:07:18

Dino GIARRUSSO

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : NI

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:57

Начало

12:00:37

Край

12:02:35

Sven GIEGOLD

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : Verts/ALE

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:02:23

Начало

10:35:36

Край

10:37:59

Neena GILL

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : S&D

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:56

Начало

20:35:10

Край

20:37:07

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : от името на групата S&D

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:44

Начало

10:12:40

Край

10:14:24

Nathan GILL

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : NI

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:31

Начало

20:15:34

Край

20:17:05

Charles GOERENS

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : Renew

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:47

Начало

12:47:31

Край

12:49:18

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : Renew

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:02

Начало

16:19:55

Край

16:21:58

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : Renew

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:05

Начало

16:23:01

Край

16:24:07

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Изказване : Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

Роля : S&D

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:01:29

Начало

17:38:23

Край

17:39:53

Esteban GONZÁLEZ PONS

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : PPE

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:02:19

Начало

10:58:54

Край

11:01:14

Maria GRAPINI

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : S&D

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:38

Начало

11:53:57

Край

11:55:35

Изказване : Положението в Хонконг

Роля : S&D

Дата

18/07/2019

Продължителност

00:01:06

Начало

10:16:52

Край

10:17:59

Klemen GROŠELJ

Изказване : Положението в Персийския залив (разискване)

Роля : Renew

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:33

Начало

22:12:07

Край

22:13:41

Roberto GUALTIERI

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : S&D

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:03:30

Начало

10:30:16

Край

10:33:47

Francisco GUERREIRO

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : Verts/ALE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

18:41:36

Край

18:43:12

Bernard GUETTA

Изказване : Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Роля : Renew

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:35

Начало

20:25:13

Край

20:26:49

Sylvie GUILLAUME

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : S&D

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:42

Начало

11:42:27

Край

11:44:09

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : S&D

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:03:07

Начало

16:39:34

Край

16:42:42

Márton GYÖNGYÖSI

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : NI

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:52

Начало

11:38:34

Край

11:40:27

Teuvo HAKKARAINEN

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : ID

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:43

Начало

11:05:38

Край

11:07:21

Andrzej HALICKI

Изказване : Положението в Молдова

Роля : PPE

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:14

Начало

22:52:31

Край

22:53:46

Christophe HANSEN

Изказване : Ред на работа

Роля : PPE

Дата

15/07/2019

Продължителност

00:00:34

Начало

17:11:03

Край

17:11:37

Изказване : Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Роля : PPE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:02:07

Начало

18:53:44

Край

18:55:52

Heidi HAUTALA

Изказване : Изказване на кандидата за председател на Комисията

Роля : Verts/ALE

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:11

Начало

11:19:46

Край

11:20:57

Изказване : Положението в Молдова

Роля : От името на групата

Дата

16/07/2019

Продължителност

00:01:27

Начало

22:38:30

Край

22:39:57

Изказване : Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

Роля : Verts/ALE

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:01:29

Начало

11:39:25

Край

11:40:54

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PT

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:31

Начало

16:04:20

Край

16:04:51

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PT

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:19

Начало

16:05:51

Край

16:06:11

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PT

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:40

Начало

16:06:20

Край

16:07:00

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PT

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

16:08:02

Край

16:08:18

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PT

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:24

Начало

16:09:09

Край

16:09:33

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PT

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:22

Начало

16:10:38

Край

16:11:00

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PT

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:25

Начало

16:12:19

Край

16:12:45

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PT

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:33

Начало

16:14:05

Край

16:14:38

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PT

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:15

Начало

16:15:03

Край

16:15:18

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PT

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:22

Начало

16:15:44

Край

16:16:07

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PT

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:22

Начало

16:17:10

Край

16:17:32

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PT

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:21

Начало

16:19:44

Край

16:20:05

Изказване : Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Роля : PT

Дата

17/07/2019

Продължителност

00:00:49

Начало

16:21:31

Край

16:22:20