Мултимедия според разискването

Вторник, 16 Юли 2019 г.

09:07 - 09:08

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:55

Начало

09:07:36

Край

09:08:32

09:08 - 09:08 Откриване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

09:08:18

Край

09:08:45

09:08 - 13:00 Изказване на кандидата за председател на Комисията

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

09:08:37

Край

09:09:17

Ursula von der Leyen

Роля : Candidate Commission President

Продължителност

00:04:04

Начало

09:09:11

Край

09:13:15

Ursula von der Leyen

Роля : Candidate Commission President

Продължителност

00:26:05

Начало

09:13:10

Край

09:39:15

Ursula von der Leyen

Роля : Candidate Commission President

Продължителност

00:03:55

Начало

09:38:55

Край

09:42:50

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

09:42:45

Край

09:43:21

Manfred Weber

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:04:32

Начало

09:43:08

Край

09:47:40

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

09:47:05

Край

09:47:17

Iratxe García Pérez

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:07:05

Начало

09:47:14

Край

09:54:19

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

09:53:51

Край

09:54:04

Dacian Cioloș

Роля : au nom du groupe Renew

Продължителност

00:04:34

Начало

09:53:56

Край

09:58:30

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

09:58:02

Край

09:58:12

Philippe Lamberts

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:06:18

Начало

09:58:06

Край

10:04:24

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:03:58

Край

10:04:16

Jörg Meuthen

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:04:02

Начало

10:04:04

Край

10:08:07

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:07:41

Край

10:07:56

Raffaele Fitto

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:05:32

Начало

10:07:46

Край

10:13:18

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:12:53

Край

10:13:12

Martin Schirdewan

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:05:41

Начало

10:12:58

Край

10:18:40

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:18:14

Край

10:18:27

Nigel Farage

Роля : NI

Продължителност

00:02:26

Начало

10:18:23

Край

10:20:49

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

10:20:39

Край

10:21:07

Ursula von der Leyen

Роля : Candidate Commission President

Продължителност

00:06:33

Начало

10:20:55

Край

10:27:28

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

10:27:03

Край

10:27:26

Nico Semsrott

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:48

Начало

10:27:16

Край

10:28:05

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

10:27:45

Край

10:28:12

Daniel Caspary

Роля : PPE

Продължителност

00:02:34

Начало

10:27:59

Край

10:30:33

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

10:30:08

Край

10:30:17

Roberto Gualtieri

Роля : S&D

Продължителност

00:03:30

Начало

10:30:16

Край

10:33:47

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:33:21

Край

10:33:34

Stéphane Séjourné

Роля : Renew

Продължителност

00:02:30

Начало

10:33:26

Край

10:35:56

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:35:32

Край

10:35:47

Sven Giegold

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:02:23

Начало

10:35:36

Край

10:37:59

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

10:37:25

Край

10:37:57

Marco Zanni

Роля : ID

Продължителност

00:03:41

Начало

10:37:43

Край

10:41:24

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:40:57

Край

10:41:08

Roberts Zīle

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

10:41:02

Край

10:42:39

João Ferreira

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:37

Начало

10:42:15

Край

10:43:53

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:04

Начало

10:42:17

Край

10:42:21

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:43:29

Край

10:43:43

Martin Sonneborn

Роля : NI

Продължителност

00:02:11

Начало

10:43:33

Край

10:45:44

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

10:45:18

Край

10:45:27

Tamás Deutsch

Роля : PPE

Продължителност

00:03:00

Начало

10:45:21

Край

10:48:21

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

10:47:56

Край

10:48:06

Miriam Dalli

Роля : S&D

Продължителност

00:02:20

Начало

10:48:06

Край

10:50:26

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:50:20

Край

10:50:31

Caroline Voaden

Роля : Renew

Продължителност

00:01:07

Начало

10:50:30

Край

10:51:37

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:51:30

Край

10:51:43

Bas Eickhout

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:14

Начало

10:51:40

Край

10:52:54

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:52:49

Край

10:52:59

Nicolas Bay

Роля : ID

Продължителност

00:01:38

Начало

10:52:54

Край

10:54:32

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

10:54:07

Край

10:54:16

Peter Lundgren

Роля : ECR

Продължителност

00:01:36

Начало

10:54:12

Край

10:55:48

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

10:55:22

Край

10:55:31

Marisa Matias

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:54

Начало

10:55:26

Край

10:57:20

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:56:55

Край

10:57:07

Tiziana Beghin

Роля : NI

Продължителност

00:02:13

Начало

10:57:00

Край

10:59:14

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:58:50

Край

10:59:01

Esteban González Pons

Роля : PPE

Продължителност

00:02:19

Начало

10:58:54

Край

11:01:14

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:00:50

Край

11:00:59

Claude Moraes

Роля : S&D

Продължителност

00:02:38

Начало

11:00:54

Край

11:03:32

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:03:08

Край

11:03:18

Luis Garicano

Роля : Renew

Продължителност

00:01:37

Начало

11:03:18

Край

11:04:55

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:04:48

Край

11:05:00

Yannick Jadot

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:50

Начало

11:04:55

Край

11:06:45

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:06:19

Край

11:06:29

Jaak Madison

Роля : ID

Продължителност

00:01:37

Начало

11:06:27

Край

11:08:04

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:07:59

Край

11:08:08

Derk Jan Eppink

Роля : ECR

Продължителност

00:01:49

Начало

11:08:02

Край

11:09:52

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:09:25

Край

11:09:34

Nikolaj Villumsen

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:53

Начало

11:09:29

Край

11:11:23

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:10:56

Край

11:11:06

Ivan Vilibor Sinčić

Роля : NI

Продължителност

00:02:32

Начало

11:11:01

Край

11:13:34

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:13:07

Край

11:13:18

François-Xavier Bellamy

Роля : PPE

Продължителност

00:02:39

Начало

11:13:13

Край

11:15:52

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:15:29

Край

11:15:38

Kati Piri

Роля : S&D

Продължителност

00:02:33

Начало

11:15:32

Край

11:18:06

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:17:40

Край

11:17:53

Frédérique Ries

Роля : Renew

Продължителност

00:02:17

Начало

11:17:44

Край

11:20:02

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:19:37

Край

11:19:47

Heidi Hautala

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:11

Начало

11:19:46

Край

11:20:57

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:20:52

Край

11:21:01

Lars Patrick Berg

Роля : ID

Продължителност

00:01:51

Начало

11:20:55

Край

11:22:46

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:22:21

Край

11:22:35

Assita Kanko

Роля : ECR

Продължителност

00:01:41

Начало

11:22:31

Край

11:24:12

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:24:07

Край

11:24:17

Manon Aubry

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:02:00

Начало

11:24:11

Край

11:26:12

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:25:47

Край

11:25:59

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Роля : NI

Продължителност

00:02:13

Начало

11:25:59

Край

11:28:13

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:27:46

Край

11:27:58

Antonio Tajani

Роля : PPE

Продължителност

00:03:12

Начало

11:27:51

Край

11:31:04

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:30:36

Край

11:30:47

Jens Geier

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

11:30:49

Край

11:32:25

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:32:19

Край

11:32:32

Katalin Cseh

Роля : Renew

Продължителност

00:01:16

Начало

11:32:33

Край

11:33:49

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:33:43

Край

11:33:56

Monika Vana

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:53

Начало

11:33:47

Край

11:35:41

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:35:14

Край

11:35:22

Nicolaus Fest

Роля : ID

Продължителност

00:01:48

Начало

11:35:18

Край

11:37:06

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:36:41

Край

11:36:50

Hermann Tertsch

Роля : ECR

Продължителност

00:02:14

Начало

11:36:44

Край

11:38:58

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:38:31

Край

11:38:41

Márton Gyöngyösi

Роля : NI

Продължителност

00:01:52

Начало

11:38:34

Край

11:40:27

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:40:00

Край

11:40:09

Paulo Rangel

Роля : PPE

Продължителност

00:02:46

Начало

11:40:04

Край

11:42:51

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:42:23

Край

11:42:33

Sylvie Guillaume

Роля : S&D

Продължителност

00:01:42

Начало

11:42:27

Край

11:44:09

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:43:43

Край

11:43:55

Fredrick Federley

Роля : Renew

Продължителност

00:01:26

Начало

11:43:53

Край

11:45:19

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

11:45:09

Край

11:45:34

Molly Scott Cato

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:31

Начало

11:45:13

Край

11:46:44

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

11:46:18

Край

11:46:41

Christine Anderson

Роля : ID

Продължителност

00:01:46

Начало

11:46:31

Край

11:48:17

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:47:53

Край

11:48:09

Geoffrey Van Orden

Роля : ECR

Продължителност

00:01:52

Начало

11:47:59

Край

11:49:51

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:49:24

Край

11:49:32

Mislav Kolakušić

Роля : NI

Продължителност

00:01:48

Начало

11:49:29

Край

11:51:18

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:50:46

Край

11:50:55

Esther de Lange

Роля : PPE

Продължителност

00:03:05

Начало

11:50:51

Край

11:53:56

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:53:28

Край

11:53:38

Simona Bonafè

Роля : S&D

Продължителност

00:02:18

Начало

11:53:33

Край

11:55:51

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

11:55:17

Край

11:55:53

Dita Charanzová

Роля : Renew

Продължителност

00:01:21

Начало

11:55:29

Край

11:56:50

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

11:56:40

Край

11:56:49

Ernest Urtasun

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:41

Начало

11:56:44

Край

11:58:25

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

11:57:58

Край

11:58:08

Maximilian Krah

Роля : ID

Продължителност

00:01:40

Начало

11:58:02

Край

11:59:43

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

11:59:15

Край

11:59:28

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:40

Начало

11:59:20

Край

12:01:00

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:00:34

Край

12:00:43

Dino Giarrusso

Роля : NI

Продължителност

00:01:57

Начало

12:00:37

Край

12:02:35

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:02:03

Край

12:02:12

Tomas Tobé

Роля : PPE

Продължителност

00:02:33

Начало

12:02:08

Край

12:04:41

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:04:10

Край

12:04:24

Marina Kaljurand

Роля : S&D

Продължителност

00:01:23

Начало

12:04:20

Край

12:05:43

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

12:05:38

Край

12:05:56

Cristian Ghinea

Роля : Renew

Продължителност

00:01:35

Начало

12:05:43

Край

12:07:18

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:06:53

Край

12:07:06

Alyn Smith

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:56

Начало

12:06:58

Край

12:08:54

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

12:08:12

Край

12:08:37

Joachim Kuhs

Роля : ID

Продължителност

00:01:44

Начало

12:08:26

Край

12:10:11

Patryk Jaki

Роля : ECR

Продължителност

00:01:18

Начало

12:09:52

Край

12:11:10

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:11:03

Край

12:11:13

Dubravka Šuica

Роля : PPE

Продължителност

00:03:17

Начало

12:11:08

Край

12:14:25

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:13:46

Край

12:14:06

Javier Moreno Sánchez

Роля : S&D

Продължителност

00:02:31

Начало

12:13:56

Край

12:16:27

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:15:46

Край

12:16:00

Elsi Katainen

Роля : Renew

Продължителност

00:01:49

Начало

12:15:54

Край

12:17:43

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:17:15

Край

12:17:27

Marcel Kolaja

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:23

Начало

12:17:27

Край

12:18:50

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:18:42

Край

12:18:57

Gunnar Beck

Роля : ID

Продължителност

00:01:54

Начало

12:18:46

Край

12:20:40

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

12:20:14

Край

12:20:33

Alexandr Vondra

Роля : ECR

Продължителност

00:02:07

Начало

12:20:23

Край

12:22:30

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:21:59

Край

12:22:10

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:02:47

Начало

12:22:10

Край

12:24:58

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:24:24

Край

12:24:37

Bogusław Liberadzki

Роля : S&D

Продължителност

00:01:57

Начало

12:24:32

Край

12:26:29

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

12:26:03

Край

12:26:36

Ilhan Kyuchyuk

Роля : Renew

Продължителност

00:02:00

Начало

12:26:07

Край

12:28:08

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:27:39

Край

12:27:50

Andrius Kubilius

Роля : PPE

Продължителност

00:02:15

Начало

12:27:51

Край

12:30:06

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:29:57

Край

12:30:06

Dan Nica

Роля : S&D

Продължителност

00:02:07

Начало

12:30:01

Край

12:32:08

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:31:41

Край

12:31:52

Urmas Paet

Роля : Renew

Продължителност

00:01:39

Начало

12:31:45

Край

12:33:25

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

12:32:59

Край

12:33:11

Roberta Metsola

Роля : PPE

Продължителност

00:02:19

Начало

12:33:02

Край

12:35:21

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

12:34:55

Край

12:35:09

Pierre Larrouturou

Роля : S&D

Продължителност

00:02:01

Начало

12:34:59

Край

12:37:01

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:36:34

Край

12:36:45

Hilde Vautmans

Роля : Renew

Продължителност

00:01:39

Начало

12:36:38

Край

12:38:17

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:37:51

Край

12:38:02

Siegfried Mureşan

Роля : PPE

Продължителност

00:02:11

Начало

12:38:00

Край

12:40:11

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

12:40:04

Край

12:40:16

Carlos Zorrinho

Роля : S&D

Продължителност

00:01:54

Начало

12:40:09

Край

12:42:03

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

12:41:37

Край

12:41:54

Sophia in 't Veld

Роля : Renew

Продължителност

00:01:49

Начало

12:41:46

Край

12:43:35

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

12:43:29

Край

12:43:40

Karoline Edtstadler

Роля : PPE

Продължителност

00:02:41

Начало

12:43:32

Край

12:46:14

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

12:45:48

Край

12:46:08

Andreas Schieder

Роля : S&D

Продължителност

00:01:58

Начало

12:45:54

Край

12:47:53

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:47:27

Край

12:47:37

Charles Goerens

Роля : Renew

Продължителност

00:01:47

Начало

12:47:31

Край

12:49:18

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

12:48:53

Край

12:49:02

Eva Maydell

Роля : PPE

Продължителност

00:02:12

Начало

12:48:56

Край

12:51:09

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:50:43

Край

12:50:52

Christel Schaldemose

Роля : S&D

Продължителност

00:01:32

Начало

12:50:46

Край

12:52:18

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:09

Начало

12:51:52

Край

12:52:02

Claudia Gamon

Роля : Renew

Продължителност

00:01:56

Начало

12:51:56

Край

12:53:52

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:53:26

Край

12:53:40

Richard Corbett

Роля : S&D

Продължителност

00:01:58

Начало

12:53:29

Край

12:55:28

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:55:01

Край

12:55:16

Pedro Marques

Роля : S&D

Продължителност

00:01:57

Начало

12:55:09

Край

12:57:07

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

12:56:39

Край

12:56:54

Ursula von der Leyen

Роля : Candidate Commission President

Продължителност

00:03:58

Начало

12:56:48

Край

13:00:46

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

13:00:19

Край

13:00:39

15:02 - 15:03 Възобновяване на заседанието

15:02 - 15:03

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:02

Начало

15:02:58

Край

15:03:00

15:03 - 15:03 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

15:03:12

Край

15:03:24

15:03 - 15:03 Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:45

Начало

15:03:18

Край

15:04:03

15:03 - 16:06 Преглед на румънското председателство на Съвета (разискване)

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

15:03:52

Край

15:04:25

Viorica Dăncilă

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:14:18

Начало

15:04:15

Край

15:18:34

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

15:18:08

Край

15:18:34

Maroš Šefčovič

Роля : Заместник-председател на Комисията

Продължителност

00:06:10

Начало

15:18:28

Край

15:24:38

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

15:24:32

Край

15:24:51

Andrey Kovatchev

Роля : От името на групата

Продължителност

00:06:23

Начало

15:24:49

Край

15:31:12

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:31:06

Край

15:31:21

Iratxe García Pérez

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:03:59

Начало

15:31:14

Край

15:35:13

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:34:47

Край

15:35:04

Dragoş Tudorache

Роля : au nom du groupe Renew

Продължителност

00:03:19

Начало

15:34:56

Край

15:38:15

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:37:49

Край

15:38:02

Philippe Lamberts

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:04:46

Начало

15:37:56

Край

15:42:43

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:42:13

Край

15:42:29

Nicolas Bay

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:04:10

Начало

15:42:20

Край

15:46:30

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:46:04

Край

15:46:17

Ruža Tomašić

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:03:16

Начало

15:46:10

Край

15:49:26

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

15:49:01

Край

15:49:13

Dimitrios Papadimoulis

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:04:00

Начало

15:49:07

Край

15:53:07

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:52:40

Край

15:52:55

Jake Pugh

Роля : NI

Продължителност

00:03:08

Начало

15:52:52

Край

15:56:00

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:55:54

Край

15:56:11

Maroš Šefčovič

Роля : Заместник-председател на Комисията

Продължителност

00:02:16

Начало

15:56:09

Край

15:58:25

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

15:58:19

Край

15:58:39

Viorica Dăncilă

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:08:13

Начало

15:58:26

Край

16:06:39

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

16:06:11

Край

16:06:48

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

18:04:01

Край

18:04:15

18:06 - 18:06 Възобновяване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

18:06:30

Край

18:06:51

18:06 - 18:42 Избор на председател на Комисията

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:35:39

Начало

18:06:48

Край

18:42:28

19:32 - 19:32

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

19:32:20

Край

19:32:47

19:32 - 19:32 Възобновяване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

19:32:38

Край

19:33:00

19:32 - 19:38 Избор на председател на Комисията

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:04:28

Начало

19:32:52

Край

19:37:21

Ursula von der Leyen

Роля :

Продължителност

00:01:53

Начало

19:36:56

Край

19:38:49

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:43

Начало

19:38:12

Край

19:38:56

19:46 - 19:46

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

19:46:29

Край

19:46:40

19:46 - 19:48 Възобновяване на заседанието

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:02:19

Начало

19:46:34

Край

19:48:53

19:48 - 20:52 Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС (разискване)

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

19:48:35

Край

19:49:13

Federica Mogherini

Роля : VPC/HR

Продължителност

00:11:09

Начало

19:49:08

Край

20:00:17

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

20:00:09

Край

20:00:36

Michael Gahler

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:01:37

Начало

20:00:27

Край

20:02:04

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

20:01:37

Край

20:01:59

Kati Piri

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:40

Начало

20:01:54

Край

20:03:34

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

20:03:28

Край

20:03:46

Hilde Vautmans

Роля : au nom du groupe Renew

Продължителност

00:02:18

Начало

20:03:37

Край

20:05:56

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

20:05:33

Край

20:06:01

Claire Fox

Роля : NI

Продължителност

00:01:10

Начало

20:05:47

Край

20:06:57

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

20:06:42

Край

20:07:03

Hilde Vautmans

Роля : Renew

Продължителност

00:00:34

Начало

20:06:51

Край

20:07:26

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

20:07:13

Край

20:07:47

Reinhard Bütikofer

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:53

Начало

20:07:35

Край

20:10:28

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

20:10:01

Край

20:10:24

Thierry Mariani

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:02:14

Начало

20:10:15

Край

20:12:30

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

20:12:03

Край

20:12:21

Charlie Weimers

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:45

Начало

20:12:12

Край

20:13:58

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

20:13:31

Край

20:13:52

Özlem Demirel

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:02:00

Начало

20:13:44

Край

20:15:44

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

20:15:16

Край

20:15:43

Nathan Gill

Роля : NI

Продължителност

00:01:31

Начало

20:15:34

Край

20:17:05

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

20:16:38

Край

20:16:55

Dubravka Šuica

Роля : PPE

Продължителност

00:01:42

Начало

20:16:46

Край

20:18:29

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

20:18:02

Край

20:18:18

Isabel Santos

Роля : S&D

Продължителност

00:01:49

Начало

20:18:11

Край

20:20:00

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

20:19:33

Край

20:19:49

Ilhan Kyuchyuk

Роля : Renew

Продължителност

00:01:40

Начало

20:19:39

Край

20:21:20

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

20:20:49

Край

20:21:05

Lars Patrick Berg

Роля : ID

Продължителност

00:01:59

Начало

20:20:57

Край

20:22:56

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

20:22:24

Край

20:22:42

David McAllister

Роля : PPE

Продължителност

00:01:19

Начало

20:22:35

Край

20:23:54

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

20:23:47

Край

20:24:02

Brando Benifei

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

20:23:53

Край

20:25:34

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

20:25:07

Край

20:25:23

Bernard Guetta

Роля : Renew

Продължителност

00:01:35

Начало

20:25:13

Край

20:26:49

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

20:26:21

Край

20:26:37

Francisco José Millán Mon

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

20:26:28

Край

20:28:05

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

20:27:39

Край

20:27:54

Marina Kaljurand

Роля : S&D

Продължителност

00:01:44

Начало

20:27:45

Край

20:29:30

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

20:29:02

Край

20:29:20

Urmas Paet

Роля : Renew

Продължителност

00:01:11

Начало

20:29:15

Край

20:30:26

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

20:30:17

Край

20:30:33

Željana Zovko

Роля : PPE

Продължителност

00:01:46

Начало

20:30:23

Край

20:32:10

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

20:31:42

Край

20:31:57

Tonino Picula

Роля : S&D

Продължителност

00:02:02

Начало

20:31:48

Край

20:33:50

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

20:33:23

Край

20:33:42

Alexander Alexandrov Yordanov

Роля : PPE

Продължителност

00:01:43

Начало

20:33:32

Край

20:35:16

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

20:34:50

Край

20:35:26

Neena Gill

Роля : S&D

Продължителност

00:01:56

Начало

20:35:10

Край

20:37:07

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

20:36:41

Край

20:37:06

Martin Horwood

Роля : Renew

Продължителност

00:01:42

Начало

20:36:54

Край

20:38:37

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

20:38:10

Край

20:38:40

Robert Rowland

Роля : NI

Продължителност

00:00:32

Начало

20:38:20

Край

20:38:53

Martin Horwood

Роля : Renew

Продължителност

00:00:48

Начало

20:38:43

Край

20:39:31

Fabio Massimo Castaldo

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

20:39:16

Край

20:39:33

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:41

Начало

20:39:24

Край

20:41:06