Мултимедия според разискването

Сряда, 17 Юли 2019 г.

10:02 - 10:05

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:02:28

Начало

10:02:33

Край

10:05:02

10:04 - 10:04 Откриване на заседанието

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:04:38

Край

10:04:54

10:04 - 12:03 Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета (разискване)

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:43

Начало

10:04:47

Край

10:05:31

Antti Rinne

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:17:46

Начало

10:05:20

Край

10:23:06

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:22:41

Край

10:23:01

Jyrki Katainen

Роля : Заместник-председател на Комисията

Продължителност

00:09:44

Начало

10:22:58

Край

10:32:42

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:32:37

Край

10:33:01

Siegfried Mureşan

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:04:37

Начало

10:32:49

Край

10:37:26

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:37:00

Край

10:37:14

Iratxe García Pérez

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:05:27

Начало

10:37:07

Край

10:42:34

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:42:05

Край

10:42:23

Pascal Canfin

Роля : au nom du groupe Renew

Продължителност

00:03:01

Начало

10:42:17

Край

10:45:18

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

10:44:53

Край

10:45:05

Ska Keller

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:03:15

Начало

10:44:58

Край

10:48:14

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:47:48

Край

10:48:12

Laura Huhtasaari

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:03:38

Начало

10:47:56

Край

10:51:35

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

10:51:11

Край

10:51:38

Johan Van Overtveldt

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:03:48

Начало

10:51:27

Край

10:55:16

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:54:50

Край

10:55:02

Silvia Modig

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:03:48

Начало

10:54:53

Край

10:58:41

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:58:17

Край

10:58:27

Tiziana Beghin

Роля : NI

Продължителност

00:01:30

Начало

10:58:18

Край

10:59:48

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:59:24

Край

10:59:39

Henna Virkkunen

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

10:59:32

Край

11:01:07

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:00:44

Край

11:01:01

Eero Heinäluoma

Роля : S&D

Продължителност

00:01:49

Начало

11:00:54

Край

11:02:44

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

11:02:21

Край

11:02:43

Elsi Katainen

Роля : Renew

Продължителност

00:01:40

Начало

11:02:28

Край

11:04:08

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:03:44

Край

11:03:59

Ville Niinistö

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:02:06

Начало

11:03:51

Край

11:05:57

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:05:31

Край

11:05:51

Teuvo Hakkarainen

Роля : ID

Продължителност

00:01:43

Начало

11:05:38

Край

11:07:21

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:06:53

Край

11:07:11

Anna Fotyga

Роля : ECR

Продължителност

00:01:02

Начало

11:07:00

Край

11:08:02

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:07:43

Край

11:08:00

Martina Anderson

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:36

Начало

11:07:50

Край

11:09:26

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:09:00

Край

11:09:19

John David Edward Tennant

Роля : NI

Продължителност

00:01:39

Начало

11:09:08

Край

11:10:47

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

11:10:23

Край

11:10:52

Dolors Montserrat

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

11:10:41

Край

11:12:15

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:11:49

Край

11:12:06

Birgit Sippel

Роля : S&D

Продължителност

00:01:34

Начало

11:11:57

Край

11:13:31

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:13:04

Край

11:13:22

Nils Torvalds

Роля : Renew

Продължителност

00:01:08

Начало

11:13:15

Край

11:14:23

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:14:16

Край

11:14:34

Aileen McLeod

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:29

Начало

11:14:25

Край

11:15:55

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

11:15:29

Край

11:15:48

Jérôme Rivière

Роля : ID

Продължителност

00:01:34

Начало

11:15:38

Край

11:17:12

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

11:16:46

Край

11:17:01

Charlie Weimers

Роля : ECR

Продължителност

00:01:36

Начало

11:16:52

Край

11:18:29

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:18:05

Край

11:18:19

Isabella Adinolfi

Роля : NI

Продължителност

00:01:38

Начало

11:18:10

Край

11:19:49

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:19:22

Край

11:19:40

Ioan-Rareş Bogdan

Роля : PPE

Продължителност

00:01:39

Начало

11:19:31

Край

11:21:11

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:20:45

Край

11:21:03

Miapetra Kumpula-Natri

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

11:20:54

Край

11:22:31

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

11:22:04

Край

11:22:31

Luisa Porritt

Роля : Renew

Продължителност

00:01:39

Начало

11:22:11

Край

11:23:50

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:48

Начало

11:23:26

Край

11:24:14

Robert Roos

Роля : ECR

Продължителност

00:01:55

Начало

11:23:33

Край

11:25:28

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:25:02

Край

11:25:17

Diane Dodds

Роля : NI

Продължителност

00:01:37

Начало

11:25:06

Край

11:26:44

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:26:20

Край

11:26:33

Tomas Tobé

Роля : PPE

Продължителност

00:01:28

Начало

11:26:26

Край

11:27:54

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

11:27:27

Край

11:27:56

Pedro Marques

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

11:27:39

Край

11:29:18

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:28:50

Край

11:29:11

Nicolae Ştefănuță

Роля : Renew

Продължителност

00:01:19

Начало

11:29:04

Край

11:30:23

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:30:18

Край

11:30:34

Dubravka Šuica

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

11:30:27

Край

11:32:07

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

11:31:41

Край

11:31:59

Udo Bullmann

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

11:31:50

Край

11:33:28

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:33:01

Край

11:33:15

Lefteris Christoforou

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

11:33:09

Край

11:34:46

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:38

Начало

11:34:21

Край

11:35:59

Michaela Šojdrová

Роля : PPE

Продължителност

00:01:33

Начало

11:35:11

Край

11:36:44

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

11:36:18

Край

11:36:40

Costas Mavrides

Роля : S&D

Продължителност

00:01:39

Начало

11:36:31

Край

11:38:11

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

11:37:46

Край

11:38:30

Mauri Pekkarinen

Роля : Renew

Продължителност

00:01:26

Начало

11:38:17

Край

11:39:44

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:39:18

Край

11:39:32

Heidi Hautala

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:29

Начало

11:39:25

Край

11:40:54

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:40:25

Край

11:40:42

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

11:40:34

Край

11:42:11

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

11:41:44

Край

11:42:08

Petros Kokkalis

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:06

Начало

11:41:59

Край

11:43:06

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

11:42:49

Край

11:43:04

Edina Tóth

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

11:42:56

Край

11:44:37

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:39

Начало

11:44:10

Край

11:44:50

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:01:31

Начало

11:44:38

Край

11:46:09

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

11:45:42

Край

11:46:13

Anna Julia Donáth

Роля : Renew

Продължителност

00:01:38

Начало

11:45:51

Край

11:47:29

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

11:47:03

Край

11:47:35

Ellie Chowns

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:36

Начало

11:47:24

Край

11:49:00

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

11:48:36

Край

11:49:00

Mick Wallace

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:35

Начало

11:48:51

Край

11:50:26

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:50:00

Край

11:50:17

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:32

Начало

11:50:10

Край

11:51:42

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

11:51:16

Край

11:51:44

Margarida Marques

Роля : S&D

Продължителност

00:01:42

Начало

11:51:34

Край

11:53:17

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:52:52

Край

11:53:09

Loucas Fourlas

Роля : PPE

Продължителност

00:00:58

Начало

11:53:01

Край

11:53:59

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

11:53:37

Край

11:54:08

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

11:53:57

Край

11:55:35

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

11:55:10

Край

11:55:32

Izaskun Bilbao Barandica

Роля : Renew

Продължителност

00:00:59

Начало

11:55:25

Край

11:56:25

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:01:30

Начало

11:55:26

Край

11:56:56

Jyrki Katainen

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:44

Начало

11:56:31

Край

12:00:15

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

11:59:49

Край

12:00:05

Antti Rinne

Роля : Действащ председател на Съвета

Продължителност

00:02:09

Начало

11:59:54

Край

12:02:03

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:35

Начало

12:01:58

Край

12:02:34

Alessandra Moretti

Роля : S&D

Продължителност

00:01:14

Начало

12:02:26

Край

12:03:41

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

12:03:23

Край

12:03:47

12:03 - 12:04 Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

12:03:39

Край

12:04:14

12:04 - 12:04 Време за гласуване

David Maria Sassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:06

Начало

12:04:04

Край

12:04:11

12:04 - 12:04 Числен състав на междупарламентарните делегации (B9-0005/2019) (гласуване)

David MariaSassoli

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

12:04:05

Край

12:04:19

15:00 - 15:00

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:00:12

Край

15:00:26

15:00 - 15:00 Възобновяване на заседанието

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:04

Начало

15:00:22

Край

15:00:26

15:00 - 15:00 Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

15:00:21

Край

15:00:43

15:00 - 17:34 Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

15:00:35

Край

15:00:55

Tytti Tuppurainen

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:08:37

Начало

15:00:48

Край

15:09:26

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:09:04

Край

15:09:17

Christos Stylianides

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:07:55

Начало

15:09:15

Край

15:17:10

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

15:17:04

Край

15:17:29

Jeroen Lenaers

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:04

Начало

15:17:18

Край

15:19:23

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

15:18:57

Край

15:19:16

Miriam Dalli

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:03:14

Начало

15:19:07

Край

15:22:22

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:21:57

Край

15:22:11

Sophia in 't Veld

Роля : au nom du groupe Renew

Продължителност

00:02:37

Начало

15:22:03

Край

15:24:41

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:24:15

Край

15:24:33

Erik Marquardt

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:14

Начало

15:24:24

Край

15:26:38

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:26:10

Край

15:26:26

Harald Vilimsky

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:01:39

Начало

15:26:18

Край

15:27:57

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:27:31

Край

15:27:49

Nicola Procaccini

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:02:09

Начало

15:27:39

Край

15:29:49

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:29:24

Край

15:29:41

Miguel Urbán Crespo

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:36

Начало

15:29:33

Край

15:31:10

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:30:45

Край

15:31:03

Laura Ferrara

Роля : NI

Продължителност

00:02:09

Начало

15:30:53

Край

15:33:03

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

15:32:36

Край

15:32:51

Lefteris Christoforou

Роля : PPE

Продължителност

00:01:37

Начало

15:32:43

Край

15:34:21

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:33:56

Край

15:34:10

Claude Moraes

Роля : S&D

Продължителност

00:02:43

Начало

15:34:03

Край

15:36:46

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:36:22

Край

15:36:37

Dragoş Tudorache

Роля : Renew

Продължителност

00:01:53

Начало

15:36:29

Край

15:38:23

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:37:57

Край

15:38:14

Tineke Strik

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:02:03

Начало

15:38:05

Край

15:40:08

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:39:44

Край

15:39:57

Annalisa Tardino

Роля : ID

Продължителност

00:02:08

Начало

15:39:56

Край

15:42:05

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

15:41:40

Край

15:42:03

Jorge Buxadé Villalba

Роля : ECR

Продължителност

00:01:42

Начало

15:41:50

Край

15:43:33

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

15:43:07

Край

15:43:29

Sira Rego

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:36

Начало

15:43:16

Край

15:44:52

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

15:44:28

Край

15:44:46

Kostas Papadakis

Роля : NI

Продължителност

00:02:08

Начало

15:44:38

Край

15:46:46

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:46:20

Край

15:46:37

Karoline Edtstadler

Роля : PPE

Продължителност

00:01:34

Начало

15:46:28

Край

15:48:02

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

15:47:35

Край

15:47:51

Birgit Sippel

Роля : S&D

Продължителност

00:02:25

Начало

15:47:42

Край

15:50:08

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

15:49:42

Край

15:49:58

Fabienne Keller

Роля : Renew

Продължителност

00:02:10

Начало

15:49:49

Край

15:51:59

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

15:51:35

Край

15:51:49

Magid Magid

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:27

Начало

15:51:47

Край

15:53:14

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

15:53:10

Край

15:53:57

Marco Campomenosi

Роля : ID

Продължителност

00:02:10

Начало

15:53:43

Край

15:55:53

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:55:29

Край

15:55:46

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:40

Начало

15:55:38

Край

15:57:18

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

15:56:53

Край

15:57:12

Cornelia Ernst

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:38

Начало

15:57:04

Край

15:58:42

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:58:18

Край

15:58:35

Athanasios Konstantinou

Роля : NI

Продължителност

00:01:48

Начало

15:58:26

Край

16:00:15

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

15:59:48

Край

16:00:05

Paulo Rangel

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

15:59:56

Край

16:01:35

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

16:01:11

Край

16:01:29

Juan Fernando López Aguilar

Роля : S&D

Продължителност

00:03:27

Начало

16:01:18

Край

16:04:46

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

16:04:20

Край

16:04:51

Jan-Christoph Oetjen

Роля : Renew

Продължителност

00:01:41

Начало

16:04:36

Край

16:06:18

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

16:05:51

Край

16:06:11

Magid Magid

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:23

Начало

16:06:04

Край

16:06:27

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

16:06:20

Край

16:07:00

Damien Carême

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:42

Начало

16:06:47

Край

16:08:29

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

16:08:02

Край

16:08:18

Laura Huhtasaari

Роля : ID

Продължителност

00:01:01

Начало

16:08:14

Край

16:09:15

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

16:09:09

Край

16:09:33

Carlo Fidanza

Роля : ECR

Продължителност

00:01:42

Начало

16:09:22

Край

16:11:04

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

16:10:38

Край

16:11:00

Konstantinos Arvanitis

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:57

Начало

16:10:48

Край

16:12:45

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

16:12:19

Край

16:12:45

Milan Uhrík

Роля : NI

Продължителност

00:01:57

Начало

16:12:34

Край

16:14:31

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:33

Начало

16:14:05

Край

16:14:38

Magdalena Adamowicz

Роля : PPE

Продължителност

00:00:51

Начало

16:14:26

Край

16:15:17

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

16:15:03

Край

16:15:18

Milan Uhrík

Роля : NI

Продължителност

00:00:50

Начало

16:15:06

Край

16:15:57

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

16:15:44

Край

16:16:07

Tomas Tobé

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

16:15:56

Край

16:17:36

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

16:17:10

Край

16:17:32

Pietro Bartolo

Роля : S&D

Продължителност

00:02:51

Начало

16:17:19

Край

16:20:10

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

16:19:44

Край

16:20:05

Charles Goerens

Роля : Renew

Продължителност

00:02:02

Начало

16:19:55

Край

16:21:58

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:49

Начало

16:21:31

Край

16:22:20

Claire Fox

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:01:01

Начало

16:22:06

Край

16:23:07

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

16:22:56

Край

16:23:16

Charles Goerens

Роля : Renew

Продължителност

00:01:05

Начало

16:23:01

Край

16:24:07

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

16:23:48

Край

16:24:10

Alice Kuhnke

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:36

Начало

16:23:59

Край

16:25:36

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

16:25:10

Край

16:25:28

Gilles Lebreton

Роля : ID

Продължителност

00:01:31

Начало

16:25:18

Край

16:26:49

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

16:26:23

Край

16:26:40

Beata Kempa

Роля : ECR

Продължителност

00:01:50

Начало

16:26:31

Край

16:28:21

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

16:27:55

Край

16:28:13

Clare Daly

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:12

Начало

16:28:09

Край

16:29:21

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

16:29:15

Край

16:29:43

Louis Stedman-Bryce

Роля : NI

Продължителност

00:01:41

Начало

16:29:25

Край

16:31:07

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

16:30:45

Край

16:31:00

Balázs Hidvéghi

Роля : PPE

Продължителност

00:02:02

Начало

16:31:22

Край

16:33:24

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

16:32:54

Край

16:33:22

Javier Moreno Sánchez

Роля : S&D

Продължителност

00:02:18

Начало

16:33:11

Край

16:35:29

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

16:35:02

Край

16:35:19

Hilde Vautmans

Роля : Renew

Продължителност

00:01:38

Начало

16:35:10

Край

16:36:48

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

16:36:23

Край

16:36:39

Mara Bizzotto

Роля : ID

Продължителност

00:01:34

Начало

16:36:30

Край

16:38:05

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

16:37:39

Край

16:38:00

Raffaele Stancanelli

Роля : ECR

Продължителност

00:01:54

Начало

16:37:50

Край

16:39:44

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

16:39:17

Край

16:39:44

Sylvie Guillaume

Роля : S&D

Продължителност

00:03:07

Начало

16:39:34

Край

16:42:42

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

16:42:15

Край

16:42:37

María Soraya Rodríguez Ramos

Роля : Renew

Продължителност

00:02:18

Начало

16:42:26

Край

16:44:45

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

16:43:59

Край

16:44:30

Angelo Ciocca

Роля : ID

Продължителност

00:01:32

Начало

16:44:35

Край

16:46:08

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

16:45:42

Край

16:46:03

Angel Dzhambazki

Роля : ECR

Продължителност

00:01:44

Начало

16:45:53

Край

16:47:38

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

16:47:12

Край

16:47:38

Dietmar Köster

Роля : S&D

Продължителност

00:02:17

Начало

16:47:26

Край

16:49:44

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

16:49:17

Край

16:49:37

Antony Hook

Роля : Renew

Продължителност

00:01:13

Начало

16:49:28

Край

16:50:42

Heidi Hautala

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

16:50:23

Край

16:50:41

Gianna Gancia

Роля : ID

Продължителност

00:02:25

Начало

16:50:30

Край

16:52:55

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

16:52:31

Край

16:53:11

Caterina Chinnici

Роля : S&D

Продължителност

00:02:20

Начало

16:53:03

Край

16:55:24

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

16:54:57

Край

16:55:15

Izaskun Bilbao Barandica

Роля : Renew

Продължителност

00:01:39

Начало

16:55:05

Край

16:56:44

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

16:56:15

Край

16:56:52

Simona Baldassarre

Роля : ID

Продължителност

00:01:59

Начало

16:56:20

Край

16:58:20

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

16:57:52

Край

16:58:15

Bettina Vollath

Роля : S&D

Продължителност

00:02:13

Начало

16:58:04

Край

17:00:18

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

16:59:51

Край

17:00:07

Valter Flego

Роля : Renew

Продължителност

00:01:50

Начало

16:59:56

Край

17:01:46

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

17:01:20

Край

17:01:36

Isabel Santos

Роля : S&D

Продължителност

00:01:42

Начало

17:01:27

Край

17:03:10

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

17:02:44

Край

17:03:06

Billy Kelleher

Роля : Renew

Продължителност

00:01:42

Начало

17:02:54

Край

17:04:37

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:43

Начало

17:04:10

Край

17:04:53

Javier Zarzalejos

Роля : PPE

Продължителност

00:01:40

Начало

17:04:40

Край

17:06:21

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

17:05:55

Край

17:06:31

Julie Ward

Роля : S&D

Продължителност

00:01:49

Начало

17:06:04

Край

17:07:53

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

17:07:25

Край

17:07:53

Nicolaus Fest

Роля : ID

Продължителност

00:01:38

Начало

17:07:40

Край

17:09:19

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

17:08:53

Край

17:09:21

Hermann Tertsch

Роля : ECR

Продължителност

00:01:48

Начало

17:09:11

Край

17:11:00

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

17:10:34

Край

17:10:56

Matthew Patten

Роля : NI

Продължителност

00:01:23

Начало

17:10:50

Край

17:12:13

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

17:12:06

Край

17:12:29

Magdalena Adamowicz

Роля : PPE

Продължителност

00:01:51

Начало

17:12:16

Край

17:14:07

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

17:13:41

Край

17:14:07

Costas Mavrides

Роля : S&D

Продължителност

00:01:35

Начало

17:13:50

Край

17:15:26

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

17:14:58

Край

17:15:18

Thierry Mariani

Роля : ID

Продължителност

00:01:36

Начало

17:15:10

Край

17:16:46

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

17:16:18

Край

17:16:39

Domènec Ruiz Devesa

Роля : S&D

Продължителност

00:01:44

Начало

17:16:29

Край

17:18:13

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

17:17:45

Край

17:18:29

Alessandro Panza

Роля : ID

Продължителност

00:01:39

Начало

17:17:57

Край

17:19:37

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

17:19:09

Край

17:19:33

Ibán García Del Blanco

Роля : S&D

Продължителност

00:01:49

Начало

17:19:25

Край

17:21:14

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

17:20:49

Край

17:21:14

Christos Stylianides

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:03:37

Начало

17:21:10

Край

17:24:47

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

17:24:39

Край

17:25:06

Tytti Tuppurainen

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:03:32

Начало

17:24:54

Край

17:28:27

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

17:28:00

Край

17:28:28

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

17:34:23

Край

17:34:41

17:34 - 17:34 Възобновяване на заседанието

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

17:34:29

Край

17:34:47

17:34 - 19:16 Зони с чист въздух в градовете на ЕС (разискване)

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

17:34:42

Край

17:35:13

Tytti Tuppurainen

Роля : CouncilMember

Продължителност

00:06:44

Начало

17:35:04

Край

17:41:48

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

17:41:22

Край

17:41:54

Christos Stylianides

Роля : Член на Комисията

Продължителност

00:04:53

Начало

17:41:46

Край

17:46:39

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

17:46:13

Край

17:46:41

Peter Liese

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:02:54

Начало

17:46:30

Край

17:49:24

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

17:48:55

Край

17:49:16

Christel Schaldemose

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:02:43

Начало

17:49:07

Край

17:51:50

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

17:51:24

Край

17:51:42

Caroline Voaden

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:33

Начало

17:51:39

Край

17:53:12

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

17:52:56

Край

17:53:24

Karima Delli

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:02:39

Начало

17:53:12

Край

17:55:51

Pedro Silva Pereira

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

17:55:30

Край

17:55:54

Sylvia Limmer

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:03:12

Начало

17:55:44

Край

17:58:57