Мултимедия според разискването

Четвъртък, 18 Юли 2019 г.

10:03 - 10:03

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:03:06

Край

10:03:16

10:03 - 10:03 Откриване на заседанието

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:03:12

Край

10:03:26

10:03 - 10:23 Положението в Хонконг

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:03:29

Край

10:03:41

Reinhard Bütikofer

Роля : Автор

Продължителност

00:01:41

Начало

10:03:36

Край

10:05:17

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:04:58

Край

10:05:12

Anna Fotyga

Роля : Автор

Продължителност

00:02:25

Начало

10:05:05

Край

10:07:30

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:05:56

Край

10:06:08

Tonino Picula

Роля : Автор

Продължителност

00:01:08

Начало

10:06:06

Край

10:07:14

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

10:07:02

Край

10:07:23

Miguel Urbán Crespo

Роля : Автор

Продължителност

00:01:31

Начало

10:07:08

Край

10:08:40

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

10:08:12

Край

10:08:24

Krzysztof Hetman

Роля : Автор

Продължителност

00:01:14

Начало

10:08:16

Край

10:09:31

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:09:13

Край

10:09:31

Antony Hook

Роля : Автор

Продължителност

00:02:11

Начало

10:09:23

Край

10:11:35

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:11:08

Край

10:11:29

Seán Kelly

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:12

Начало

10:11:24

Край

10:12:36

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:12:30

Край

10:12:48

Neena Gill

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:44

Начало

10:12:40

Край

10:14:24

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

10:13:58

Край

10:14:22

Jordan Bardella

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:01:41

Начало

10:14:04

Край

10:15:46

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

10:15:23

Край

10:15:51

Jiří Pospíšil

Роля : PPE

Продължителност

00:01:01

Начало

10:15:50

Край

10:16:51

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

10:16:44

Край

10:17:00

Maria Grapini

Роля : S&D

Продължителност

00:01:06

Начало

10:16:52

Край

10:17:59

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:17:42

Край

10:17:58

Phil Bennion

Роля : Renew

Продължителност

00:01:37

Начало

10:17:50

Край

10:19:27

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

10:19:06

Край

10:19:28

Christos Stylianides

Роля : for VPC/HR

Продължителност

00:03:42

Начало

10:19:22

Край

10:23:05

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

10:22:43

Край

10:23:04

10:23 - 10:55 Положението по границата между САЩ и Мексико

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

10:23:10

Край

10:23:20

Tineke Strik

Роля : Автор

Продължителност

00:02:19

Начало

10:23:15

Край

10:25:35

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:25:08

Край

10:25:23

Hermann Tertsch

Роля : Автор

Продължителност

00:02:01

Начало

10:25:15

Край

10:27:17

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:26:51

Край

10:27:05

Nacho Sánchez Amor

Роля : Автор

Продължителност

00:01:46

Начало

10:26:57

Край

10:28:44

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

10:28:17

Край

10:28:44

Miguel Urbán Crespo

Роля : Автор

Продължителност

00:02:12

Начало

10:28:34

Край

10:30:46

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:30:20

Край

10:30:38

Isabel Wiseler-Lima

Роля : Автор

Продължителност

00:01:36

Начало

10:30:27

Край

10:32:04

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

10:31:36

Край

10:31:53

Sheila Ritchie

Роля : Автор

Продължителност

00:02:05

Начало

10:31:44

Край

10:33:49

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

10:33:19

Край

10:33:39

Michael Gahler

Роля : от името на групата ЕНП

Продължителност

00:01:35

Начало

10:33:30

Край

10:35:06

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:34:40

Край

10:34:55

Kati Piri

Роля : от името на групата S&D

Продължителност

00:01:41

Начало

10:34:47

Край

10:36:28

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

10:36:02

Край

10:36:27

Karen Melchior

Роля : au nom du groupe Renew

Продължителност

00:01:41

Начало

10:36:18

Край

10:37:59

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

10:37:31

Край

10:37:55

Susanna Ceccardi

Роля : au nom du groupe ID

Продължителност

00:02:11

Начало

10:37:45

Край

10:39:57

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:39:30

Край

10:39:45

Derk Jan Eppink

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:42

Начало

10:39:37

Край

10:41:19

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

10:40:53

Край

10:41:11

Manu Pineda

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:03:02

Начало

10:41:03

Край

10:44:05

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:02:14

Начало

10:41:59

Край

10:44:14

Ioannis Lagos

Роля : NI

Продължителност

00:01:42

Начало

10:43:44

Край

10:45:27

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:45:00

Край

10:45:14

Maria Arena

Роля : S&D

Продължителност

00:01:47

Начало

10:45:05

Край

10:46:53

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

10:46:32

Край

10:46:45

Seán Kelly

Роля : PPE

Продължителност

00:01:27

Начало

10:46:39

Край

10:48:06

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:47:39

Край

10:47:54

Jackie Jones

Роля : S&D

Продължителност

00:01:40

Начало

10:47:46

Край

10:49:27

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:48:59

Край

10:49:15

Irina Von Wiese

Роля : Renew

Продължителност

00:01:36

Начало

10:49:06

Край

10:50:43

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

10:50:22

Край

10:50:36

Christos Stylianides

Роля : for VPC/HR

Продължителност

00:05:17

Начало

10:50:30

Край

10:55:48

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

10:55:27

Край

10:55:42

10:55 - 10:55 Приветствие с добре дошли

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:05

Начало

10:55:43

Край

10:55:48

10:55 - 11:23 Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

10:55:49

Край

10:56:33

Catherine Rowett

Роля : Автор

Продължителност

00:01:48

Начало

10:56:28

Край

10:58:16

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

10:57:50

Край

10:58:18

Anna Fotyga

Роля : Автор

Продължителност

00:01:26

Начало

10:58:04

Край

10:59:30

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:01:53

Начало

10:58:07

Край

11:00:00

Isabel Santos

Роля : Автор

Продължителност

00:01:58

Начало

10:59:35

Край

11:01:34

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

11:01:08

Край

11:01:22

Michael Gahler

Роля : Автор

Продължителност

00:01:44

Начало

11:01:13

Край

11:02:58

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

11:02:31

Край

11:03:10

Ramona Strugariu

Роля : Автор

Продължителност

00:02:09

Начало

11:02:57

Край

11:05:06

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

11:04:39

Край

11:05:00

Andrius Kubilius

Роля : От името на групата

Продължителност

00:01:22

Начало

11:04:52

Край

11:06:14

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:06:07

Край

11:06:24

Sergey Lagodinsky

Роля : от името на групата Зелените/ECA

Продължителност

00:01:58

Начало

11:06:14

Край

11:08:13

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

11:07:47

Край

11:08:04

Zdzisław Krasnodębski

Роля : от името на групата ЕКР

Продължителност

00:01:43

Начало

11:07:54

Край

11:09:37

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

11:09:11

Край

11:09:38

Sandra Pereira

Роля : от името на групата GUE/NGL

Продължителност

00:01:42

Начало

11:09:18

Край

11:11:00

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

11:10:35

Край

11:10:59

Bronis Ropė

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:20

Начало

11:10:52

Край

11:12:12

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:12:04

Край

11:12:24

Christos Stylianides

Роля : for VPC/HR

Продължителност

00:04:41

Начало

11:12:13

Край

11:16:55

Dita Charanzová

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

11:16:33

Край

11:17:04

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

11:17:06

Край

11:17:17

Sophia in 't Veld

Роля : Renew

Продължителност

00:01:10

Начало

11:17:20

Край

11:18:30

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

11:18:21

Край

11:18:50

Sophia in 't Veld

Роля : Renew

Продължителност

00:00:40

Начало

11:18:35

Край

11:19:15

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

11:19:10

Край

11:19:35

Claire Fox

Роля : NI

Продължителност

00:01:07

Начало

11:19:31

Край

11:20:39

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:50

Начало

11:20:27

Край

11:21:17

Romeo Franz

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:31

Начало

11:21:16

Край

11:22:48

Marco Zanni

Роля : ID

Продължителност

00:00:24

Начало

11:22:34

Край

11:22:59

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:04

Начало

11:22:35

Край

11:22:39

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

11:22:51

Край

11:23:13

11:23 - 11:23 Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

11:23:05

Край

11:23:33

11:23 - 11:33 Време за гласуване

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

11:23:24

Край

11:23:32

11:23 - 11:24 Положението в Хонконг (RC-B9-0013/2019, B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019, B9-0021/2019, B9-0023/2019)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

11:23:26

Край

11:24:03

11:23 - 11:27 Положението по границата между САЩ и Мексико (RC-B9-0014/2019, B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019, B9-0028/2019, B9-0029/2019, B9-0030/2019)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:42

Начало

11:23:53

Край

11:25:36

MartinHorwood

Роля : Renew

Продължителност

00:00:29

Начало

11:25:11

Край

11:25:40

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:56

Начало

11:25:35

Край

11:27:31

11:27 - 11:30 Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници (RC-B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019, B9-0025/2019)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

11:27:26

Край

11:27:47

PetrasAuštrevičius

Роля : Renew

Продължителност

00:00:48

Начало

11:27:39

Край

11:28:28

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:01:46

Начало

11:28:17

Край

11:30:04

11:29 - 11:33 Положението във Венесуела (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:03:36

Начало

11:29:44

Край

11:33:20

11:33 - 11:34 Одобряване на протокола от предишното заседание

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:45

Начало

11:33:20

Край

11:34:05

11:34 - 11:36 Обяснение на вот

11:34 - 11:36 Положението във Венесуела (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)

AngelDzhambazki

Роля : ECR

Продължителност

00:01:35

Начало

11:34:19

Край

11:35:54

MaireadMcGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

11:35:32

Край

11:35:51

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:03

Начало

11:34:05

Край

11:34:08

11:35 - 11:35 Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:35:52

Край

11:36:01

11:35 - 11:36 Закриване на заседанието

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

11:36:04

Край

11:36:36

11:36 - 11:36 График на следващите заседания: вж. протокола

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

11:35:56

Край

11:36:04

11:36 - 11:36 Прекъсване на сесията

Mairead McGuinness

Роля : PT

Продължителност

00:00:02

Начало

11:36:36

Край

11:36:38

Правна информация

Предходни разисквания

Текстовете се публикуват само след като са били обработени от службата за пълните стенографски протоколи. По оперативни причини редът на публикуваните текстове не винаги отговаря на реда, в който изказванията са били направени по време на пленарното заседание.