Търсене в пълни стенографски протоколи

Сряда, 1 март 2017 г. - Четвъртък, 2 март 2017 г.

Брюксел

Сряда, 1 февруари 2017 г. - Четвъртък, 2 февруари 2017 г.

Брюксел

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Разисквания и видеа

За всяко пленарно заседание се публикува пълен стенографски протокол на обсъжданията (CRE) (член 194 от правилника ), който съдържа направените в рамките на пленарното заседание устни изказвания на оригинален език.

Правна информация

Предходни разисквания

Текстовете се публикуват само след като са били обработени от службата за пълните стенографски протоколи. По оперативни причини редът на публикуваните текстове не винаги отговаря на реда, в който изказванията са били направени по време на пленарното заседание.