Тече обработка Моля, почакайте...
Продължителност:
 00:00:00
Избор на силата на звука :
Прослушване на:
or - Език на оригинала
Избор на друг език :

Устният превод на разискванията служи за улесняване на общуването и не представлява меродавен протокол на процедурите. Единствено меродавни са самото изказване на оригиналния език или неговият редактиран писмен превод.

Вж. също

Приоритетна информация

Приоритетни документи

Правна информация

Срокове

Предходни разисквания

Текстовете се публикуват само след като са били обработени от службата за пълните стенографски протоколи. По оперативни причини редът на публикуваните текстове не винаги отговаря на реда, в който изказванията са били направени по време на пленарното заседание.