Следващо пленарно заседание на 7 септември 2015 г. в Страсбург.
Bannière

Опознайте пленарната зала

Как е организирана пленарната зала? Photo

Имате въпроси за организацията на пленарната зала по време на заседанията?

Тази интерактивна анимация е специално за вас!

Поставете курсора върху всяка зона на пленарната зала, за да видите каква е нейната функция: от председателя до устните преводачи, през политическите групи и трибуните за гражданите – всичко ще Ви стане ясно!

Планове на местата в пленарната зала

Photo

По време на пленарните заседания всички 751 членове на Европейския парламент се събират в пленарните зали в Страсбург и Брюксел.

Местата на членовете на ЕП зависят от тяхната политическа група. Онези от тях, които не членуват в политическа група, заседават като независими членове.

Има два плана на местата в пленарната зала – един за Страсбург и един за Брюксел. Те се актуализират за всяка месечна сесия.

Приоритетни информация и документи

 • Draft agenda for the sittings of 7-10 September 2015 (Strasbourg)

  28-08-2015 11:15
  Виж
 • Action taken by the Commission on Parliament's non-legislative resolutions (February I+II, March I+II. April I/2015)

  30-07-2015 13:22
  Виж
 • Action taken by the Commission on Parliament's positions (March I+II, April I+II, May I+II/2015)

  30-07-2015 11:10
  Виж
 • 2016 calendar

  05-06-2015 12:05
  Виж документа