Тече обработка Моля, почакайте...
Продължителност:
 00:00:00
Избор на силата на звука :
Прослушване на:
or - Език на оригинала
Избор на друг език :

Устният превод на разискванията служи за улесняване на общуването и не представлява меродавен протокол на процедурите. Единствено меродавни са самото изказване на оригиналния език или неговият редактиран писмен превод.

Вж. също

Приоритетна информация

Приоритетни документи

Правна информация

Срокове