Следващо пленарно заседание на 20 октомври 2014 г. в Страсбург.
Bannière

Опознайте пленарната зала

Как е организирана пленарната зала? Photo

Имате въпроси за организацията на пленарната зала по време на заседанията?

Тази интерактивна анимация е специално за вас!

Поставете курсора върху всяка зона на пленарната зала, за да видите каква е нейната функция: от председателя до устните преводачи, през политическите групи и трибуните за гражданите – всичко ще Ви стане ясно!

Планове на местата в пленарната зала

Photo

По време на пленарните заседания всички 751 членове на Европейския парламент се събират в пленарните зали в Страсбург и Брюксел.

Местата на членовете на ЕП зависят от тяхната политическа група. Онези от тях, които не членуват в политическа група, заседават като независими членове.

Има два плана на местата в пленарната зала – един за Страсбург и един за Брюксел. Те се актуализират за всяка месечна сесия.

Приоритетни информация и документи

 • Draft agenda for the sittings of 20-23 October 2014 (Strasbourg)

  18-09-2014 14:50
  Виж
 • Cancelled: October I part-session (Brussels)

  11-09-2014 15:46
  Виж
 • Action taken on Parliament's non-legislative resolutions - March 2014

  10-09-2014 10:34
  Виж
 • Action taken on Parliament´s positions - February I+II/2014

  02-09-2014 11:08
  Виж

понеделник, 15 септември 2014 г.

17:00 - 17:03

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:03:38

Начало

17:00:04

Край

17:03:42

17:01 - 17:01 Resumption of the session

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

17:01:44

Край

17:01:58

17:01 - 17:04 Announcements by the President

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:02:52

Начало

17:01:55

Край

17:04:48

17:04 - 17:04 Approval of the minutes of the previous sitting : see Minutes

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:07

Начало

17:04:25

Край

17:04:33

17:04 - 17:06 Composition of Parliament : see Minutes

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:01:16

Начало

17:04:48

Край

17:06:05

17:05 - 17:06 Request for the waiver of parliamentary immunity : see Minutes

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

17:05:52

Край

17:06:07

17:06 - 17:07 Composition of committees and delegations : see Minutes

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:01:10

Начало

17:06:05

Край

17:07:15

17:06 - 17:09 Announcement by the President – Election of the European Ombudsman

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:02:24

Начало

17:07:05

Край

17:09:30

17:09 - 17:09 Corrigenda (Rule 231): see Minutes

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:01:42

Начало

17:09:12

Край

17:10:55

17:09 - 17:09 Signature of acts adopted under the ordinary legislative procedure (Rule 78): see Minutes

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

17:09:34

Край

17:09:52

17:09 - 17:10 Calendar of part-sessions : see Minutes

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:59

Начало

17:09:45

Край

17:10:44

17:10 - 17:17 Order of business

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:59

Начало

17:10:36

Край

17:11:36

Sophia in 't Veld

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:00:49

Начало

17:11:01

Край

17:11:50

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

17:11:37

Край

17:12:04

Philippe Lamberts

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:00:49

Начало

17:11:57

Край

17:12:47

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

17:12:32

Край

17:12:45

Esteban González Pons

Роля : PPE

Продължителност

00:01:03

Начало

17:12:46

Край

17:13:50

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

17:13:34

Край

17:13:48

Enrique Guerrero Salom

Роля : S&D

Продължителност

00:01:15

Начало

17:13:40

Край

17:14:56

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:02:45

Начало

17:14:20

Край

17:17:06

17:16 - 19:38 Impact on European agriculture of the trade ban on agricultural products and foodstuffs from the EU, imposed by the Russian Federation (debate)

Martin Schulz

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

17:16:48

Край

17:17:05

Czesław Adam Siekierski

Роля : Auteur

Продължителност

00:03:58

Начало

17:16:50

Край

17:20:48

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

17:20:21

Край

17:20:41

Dacian Cioloş

Роля : Membre de la Commission

Продължителност

00:13:52

Начало

17:20:32

Край

17:34:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

17:33:58

Край

17:34:31

Albert Deß

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:02:51

Начало

17:34:16

Край

17:37:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

17:36:41

Край

17:37:12

Peter Jahr

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:43

Начало

17:37:00

Край

17:37:44

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:11

Начало

17:37:31

Край

17:37:42

Albert Deß

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:01:09

Начало

17:37:34

Край

17:38:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

17:38:26

Край

17:38:47

Paolo De Castro

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:02:38

Начало

17:38:36

Край

17:41:14

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

17:40:47

Край

17:41:11

Janusz Wojciechowski

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:03:05

Начало

17:40:58

Край

17:44:03

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

17:43:30

Край

17:44:10

Zoltán Balczó

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:01:03

Начало

17:44:03

Край

17:45:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

17:44:43

Край

17:45:06

Janusz Wojciechowski

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:51

Начало

17:44:53

Край

17:45:44

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

17:45:28

Край

17:45:52

Ivan Jakovčić

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:01:56

Начало

17:45:41

Край

17:47:38

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

17:47:13

Край

17:47:41

Dubravka Šuica

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:01:08

Начало

17:47:29

Край

17:48:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

17:48:16

Край

17:48:30

Ivan Jakovčić

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:48

Начало

17:48:19

Край

17:49:08

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

17:48:53

Край

17:49:19

Lidia Senra Rodríguez

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:01:58

Начало

17:49:03

Край

17:51:02

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:01:09

Начало

17:50:20

Край

17:51:29

Maria Grapini

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:30

Начало

17:51:09

Край

17:51:40

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

17:51:28

Край

17:51:49

Lidia Senra Rodríguez

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:01:05

Начало

17:51:31

Край

17:52:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

17:52:21

Край

17:52:40

Martin Häusling

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:03:06

Начало

17:52:29

Край

17:55:36

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:41

Начало

17:54:42

Край

17:55:23

António Marinho e Pinto

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:01:16

Начало

17:55:08

Край

17:56:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

17:56:00

Край

17:56:19

Martin Häusling

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:01:13

Начало

17:56:08

Край

17:57:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

17:57:00

Край

17:57:21

Marco Zullo

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:02:35

Начало

17:57:08

Край

17:59:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

17:58:53

Край

17:59:33

Jean-Luc Schaffhauser

Роля : NI

Продължителност

00:01:33

Начало

17:59:19

Край

18:00:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:47

Начало

18:00:26

Край

18:01:13

Eleytherios Synadinos

Роля : NI

Продължителност

00:02:23

Начало

18:00:57

Край

18:03:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:01:00

Начало

18:02:37

Край

18:03:38

Marian-Jean Marinescu

Роля : PPE

Продължителност

00:01:58

Начало

18:03:22

Край

18:05:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:43

Начало

18:04:54

Край

18:05:38

Isabelle Thomas

Роля : S&D

Продължителност

00:01:45

Начало

18:05:25

Край

18:07:11

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

18:06:44

Край

18:07:02

Beata Barbara Gosiewska

Роля : ECR

Продължителност

00:02:01

Начало

18:06:54

Край

18:08:55

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

18:08:11

Край

18:08:56

Dita Charanzová

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:43

Начало

18:08:42

Край

18:10:26

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

18:10:00

Край

18:10:19

Pablo Iglesias

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:39

Начало

18:10:10

Край

18:11:49

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

18:11:23

Край

18:11:53

Giulia Moi

Роля : EFDD

Продължителност

00:02:16

Начало

18:11:43

Край

18:13:59

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

18:13:33

Край

18:13:47

Mario Borghezio

Роля : NI

Продължителност

00:02:01

Начало

18:13:38

Край

18:15:39

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

18:14:55

Край

18:15:32

Herbert Dorfmann

Роля : PPE

Продължителност

00:02:05

Начало

18:15:21

Край

18:17:27

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

18:16:57

Край

18:17:14

Clara Eugenia Aguilera García

Роля : S&D

Продължителност

00:02:48

Начало

18:17:06

Край

18:19:54

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

18:19:22

Край

18:19:50

Julie Girling

Роля : ECR

Продължителност

00:01:56

Начало

18:19:40

Край

18:21:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

18:20:57

Край

18:21:31

Antanas Guoga

Роля : ALDE

Продължителност

00:02:12

Начало

18:21:17

Край

18:23:30

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

18:23:03

Край

18:23:22

Matt Carthy

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:28

Начало

18:23:13

Край

18:24:42

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

18:24:16

Край

18:24:36

Davor Škrlec

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:43

Начало

18:24:27

Край

18:26:11

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

18:25:44

Край

18:25:58

Tiziana Beghin

Роля : EFDD

Продължителност

00:02:04

Начало

18:25:50

Край

18:27:55

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:01:04

Начало

18:27:10

Край

18:28:15

Krisztina Morvai

Роля : NI

Продължителност

00:02:32

Начало

18:27:38

Край

18:30:11

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:32

Начало

18:29:28

Край

18:30:01

Esther Herranz García

Роля : PPE

Продължителност

00:02:03

Начало

18:29:51

Край

18:31:55

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

18:31:26

Край

18:31:43

Miltiadis Kyrkos

Роля : S&D

Продължителност

00:01:46

Начало

18:31:34

Край

18:33:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

18:32:54

Край

18:33:12

Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk

Роля : ECR

Продължителност

00:01:49

Начало

18:33:00

Край

18:34:50

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

18:34:19

Край

18:34:41

Miguel Viegas

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:45

Начало

18:34:29

Край

18:36:15

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

18:35:49

Край

18:36:04

Elisabeth Köstinger

Роля : PPE

Продължителност

00:02:09

Начало

18:35:56

Край

18:38:06

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

18:37:39

Край

18:37:58

Ricardo Serrão Santos

Роля : S&D

Продължителност

00:01:48

Начало

18:37:49

Край

18:39:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:01:01

Начало

18:38:57

Край

18:39:59

Bas Belder

Роля : ECR

Продължителност

00:01:53

Начало

18:39:15

Край

18:41:09

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

18:40:43

Край

18:41:03

Emmanouil Glezos

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:02:04

Начало

18:40:54

Край

18:42:58

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:39

Начало

18:42:18

Край

18:42:58

Marijana Petir

Роля : PPE

Продължителност

00:02:19

Начало

18:42:43

Край

18:45:03

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

18:44:38

Край

18:44:53

Tonino Picula

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

18:44:43

Край

18:46:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

18:45:43

Край

18:46:18

Bernd Lucke

Роля : ECR

Продължителност

00:01:46

Начало

18:46:05

Край

18:47:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

18:47:27

Край

18:47:42

Gabriel Mato

Роля : PPE

Продължителност

00:01:57

Начало

18:47:32

Край

18:49:30

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

18:49:04

Край

18:49:19

Marc Tarabella

Роля : S&D

Продължителност

00:02:40

Начало

18:49:11

Край

18:51:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

18:51:03

Край

18:51:44

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:02:00

Начало

18:51:31

Край

18:53:32

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

18:53:05

Край

18:53:32

Nuno Melo

Роля : PPE

Продължителност

00:02:15

Начало

18:53:17

Край

18:55:32

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

18:55:05

Край

18:55:24

Tibor Szanyi

Роля : S&D

Продължителност

00:02:54

Начало

18:55:12

Край

18:58:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

18:57:41

Край

18:57:58

Angélique Delahaye

Роля : PPE

Продължителност

00:02:25

Начало

18:57:49

Край

19:00:15

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

18:59:51

Край

19:00:04

Nicola Caputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:57

Начало

18:59:56

Край

19:01:53

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

19:01:21

Край

19:01:43

Jarosław Kalinowski

Роля : PPE

Продължителност

00:02:03

Начало

19:01:31

Край

19:03:35

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

19:03:09

Край

19:03:26

Jean-Paul Denanot

Роля : S&D

Продължителност

00:01:55

Начало

19:03:16

Край

19:05:11

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

19:04:45

Край

19:05:04

Annie Schreijer-Pierik

Роля : PPE

Продължителност

00:02:08

Начало

19:04:53

Край

19:07:02

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

19:06:24

Край

19:06:46

Daniel Buda

Роля : PPE

Продължителност

00:02:01

Начало

19:06:33

Край

19:08:35

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

19:08:08

Край

19:08:27

Edouard Ferrand

Роля : NI

Продължителност

00:01:58

Начало

19:08:18

Край

19:10:16

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

19:09:50

Край

19:10:10

Iliana Iotova

Роля : S&D

Продължителност

00:01:37

Начало

19:10:00

Край

19:11:37

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

19:11:11

Край

19:11:48

Manolis Kefalogiannis

Роля : PPE

Продължителност

00:02:16

Начало

19:11:36

Край

19:13:53

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:01:03

Начало

19:13:07

Край

19:14:11

Biljana Borzan

Роля : S&D

Продължителност

00:01:38

Начало

19:13:55

Край

19:15:34

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

19:15:08

Край

19:15:25

Ruža Tomašić

Роля : ECR

Продължителност

00:01:28

Начало

19:15:15

Край

19:16:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

19:16:17

Край

19:16:35

Izaskun Bilbao Barandica

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:30

Начало

19:16:25

Край

19:17:56

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

19:17:29

Край

19:17:49

John Stuart Agnew

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:16

Начало

19:17:40

Край

19:18:56

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

19:18:36

Край

19:18:55

Diane Dodds

Роля : NI

Продължителност

00:01:27

Начало

19:18:46

Край

19:20:14

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

19:19:47

Край

19:20:05

Franc Bogovič

Роля : PPE

Продължителност

00:01:39

Начало

19:19:56

Край

19:21:36

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

19:21:09

Край

19:21:30

José Blanco López

Роля : S&D

Продължителност

00:01:41

Начало

19:21:21

Край

19:23:03

Ildikó Gáll-Pelcz

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

19:22:36

Край

19:23:05

Dacian Cioloş

Роля : Membre de la Commission

Продължителност

00:14:54

Начало

19:22:52

Край

19:37:46

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

19:37:20

Край

19:37:45

Janusz Wojciechowski

Роля : ECR

Продължителност

00:00:16

Начало

19:37:35

Край

19:37:51

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

19:37:40

Край

19:38:04

19:38 - 20:17 Trade with Euromed countries (debate)

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:37

Начало

19:38:06

Край

19:38:43

Karel De Gucht

Роля : Membre de la Commission

Продължителност

00:04:21

Начало

19:38:33

Край

19:42:54

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

19:42:27

Край

19:42:49

Mariya Gabriel

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:02:41

Начало

19:42:39

Край

19:45:20

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:12

Начало

19:44:56

Край

19:45:09

Maria Arena

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:02:04

Начало

19:45:02

Край

19:47:06

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

19:46:39

Край

19:47:09

Krisztina Morvai

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:54

Начало

19:46:57

Край

19:47:51

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

19:47:37

Край

19:48:02

Maria Arena

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:36

Начало

19:47:52

Край

19:48:29

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

19:48:17

Край

19:48:31

Notis Marias

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:01:36

Начало

19:48:24

Край

19:50:00

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

19:49:35

Край

19:49:52

Marietje Schaake

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:02:39

Начало

19:49:43

Край

19:52:22

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

19:51:54

Край

19:52:10

Patrick Le Hyaric

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:01:47

Начало

19:52:02

Край

19:53:49

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

19:53:18

Край

19:53:35

Klaus Buchner

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:01:38

Начало

19:53:26

Край

19:55:04

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:13

Начало

19:54:38

Край

19:54:52

Tiziana Beghin

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:03:09

Начало

19:54:44

Край

19:57:53

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

19:57:26

Край

19:57:48

Louis Aliot

Роля : NI

Продължителност

00:01:30

Начало

19:57:39

Край

19:59:09

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

19:58:43

Край

19:59:02

Santiago Fisas Ayxelà

Роля : PPE

Продължителност

00:02:09

Начало

19:58:53

Край

20:01:02

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

20:00:36

Край

20:00:50

Marc Tarabella

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:02:06

Начало

20:00:43

Край

20:02:50

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

20:02:21

Край

20:02:41

Edouard Ferrand

Роля : question "carton bleu"

Продължителност

00:00:25

Начало

20:02:31

Край

20:02:57

Marc Tarabella

Роля : réponse "carton bleu"

Продължителност

00:00:51

Начало

20:02:46

Край

20:03:37

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:02

Начало

20:02:48

Край

20:03:50

Dubravka Šuica

Роля : PPE

Продължителност

00:01:52

Начало

20:03:33

Край

20:05:25

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

20:04:50

Край

20:05:12

Victor Negrescu

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

20:05:02

Край

20:06:38

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:50

Начало

20:05:51

Край

20:06:41

Ivan Jakovčić

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:37

Начало

20:06:28

Край

20:08:05

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:38

Начало

20:07:39

Край

20:08:18

Miguel Viegas

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:37

Начало

20:08:06

Край

20:09:43

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:34

Начало

20:09:11

Край

20:09:45

Udo Voigt

Роля : NI

Продължителност

00:01:16

Начало

20:09:34

Край

20:10:50

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:27

Начало

20:10:31

Край

20:10:58

Karel De Gucht

Роля : Membre de la Commission

Продължителност

00:06:38

Начало

20:10:47

Край

20:17:25

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

20:16:51

Край

20:17:07

20:17 - 20:36 GSP+ (Generalised Scheme of Preferences) and compliance with the Minimum Age Convention: case of Bolivia (debate)

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

20:17:46

Край

20:18:17

Davor Ivo Stier

Роля : Auteur

Продължителност

00:02:54

Начало

20:18:08

Край

20:21:03

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

20:20:36

Край

20:20:56

Karel De Gucht

Роля : Membre de la Commission

Продължителност

00:03:15

Начало

20:20:41

Край

20:23:57

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

20:23:26

Край

20:23:46

Franck Proust

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:02:09

Начало

20:23:35

Край

20:25:44

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

20:25:22

Край

20:25:39

Ramón Jáuregui Atondo

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:02:34

Начало

20:25:24

Край

20:27:59

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

20:27:31

Край

20:27:49

Izaskun Bilbao Barandica

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:02:10

Начало

20:27:40

Край

20:29:51

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

20:29:24

Край

20:29:42

Helmut Scholz

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:01:38

Начало

20:29:33

Край

20:31:12

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:16

Начало

20:30:47

Край

20:31:03

Bodil Ceballos

Роля : au nom du groupe

Продължителност

00:01:34

Начало

20:30:52

Край

20:32:26

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:28

Начало

20:31:57

Край

20:32:25

Karel De Gucht

Роля : Membre de la Commission

Продължителност

00:03:55

Начало

20:32:15

Край

20:36:11

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:10

Начало

20:35:45

Край

20:35:56

20:35 - 21:15 One-minute speeches (Rule 163)

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:17

Начало

20:35:56

Край

20:36:14

József Nagy

Роля : PPE

Продължителност

00:01:38

Начало

20:36:07

Край

20:37:45

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:39

Начало

20:37:20

Край

20:37:59

Siôn Simon

Роля : S&D

Продължителност

00:01:25

Начало

20:37:44

Край

20:39:09

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:55

Начало

20:38:42

Край

20:39:38

Marek Jurek

Роля : ECR

Продължителност

00:01:36

Начало

20:39:23

Край

20:40:59

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

20:40:33

Край

20:40:54

Ivan Jakovčić

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:36

Начало

20:40:46

Край

20:42:23

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

20:41:58

Край

20:42:20

Iosu Juaristi Abaunz

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:31

Начало

20:42:10

Край

20:43:41

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:25

Начало

20:43:12

Край

20:43:37

Ernest Maragall

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:02:11

Начало

20:43:28

Край

20:45:39

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:02:13

Начало

20:43:41

Край

20:45:55

Tim Aker

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:27

Начало

20:45:29

Край

20:46:57

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:20

Начало

20:46:31

Край

20:46:51

Janusz Korwin-Mikke

Роля : NI

Продължителност

00:01:30

Начало

20:46:43

Край

20:48:13

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

20:47:44

Край

20:48:20

Brian Hayes

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

20:48:09

Край

20:49:46

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:14

Начало

20:49:23

Край

20:49:38

Lucy Anderson

Роля : S&D

Продължителност

00:01:26

Начало

20:49:30

Край

20:50:57

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

20:50:30

Край

20:50:53

Izaskun Bilbao Barandica

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:26

Начало

20:50:45

Край

20:52:12

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:24

Начало

20:51:42

Край

20:52:06

Matt Carthy

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:41

Начало

20:51:56

Край

20:53:37

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:40

Начало

20:53:11

Край

20:53:52

Jean Lambert

Роля : Verts/ALE

Продължителност

00:01:34

Начало

20:53:40

Край

20:55:15

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:19

Начало

20:54:47

Край

20:55:07

Laura Ferrara

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:37

Начало

20:54:57

Край

20:56:35

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

20:56:04

Край

20:56:31

Konstantinos Papadakis

Роля : NI

Продължителност

00:01:38

Начало

20:56:18

Край

20:57:56

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:01:42

Начало

20:57:22

Край

20:59:04

László Tőkés

Роля : PPE

Продължителност

00:01:31

Начало

20:58:37

Край

21:00:09

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:18

Начало

20:59:41

Край

21:00:00

Péter Niedermüller

Роля : S&D

Продължителност

00:01:30

Начало

20:59:51

Край

21:01:22

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:36

Начало

21:00:49

Край

21:01:26

Notis Marias

Роля : ECR

Продължителност

00:01:37

Начало

21:01:13

Край

21:02:50

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

21:02:15

Край

21:02:47

Marian Harkin

Роля : ALDE

Продължителност

00:01:35

Начало

21:02:36

Край

21:04:12

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:44

Начало

21:03:36

Край

21:04:20

Lynn Boylan

Роля : GUE/NGL

Продължителност

00:01:41

Начало

21:04:08

Край

21:05:49

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

21:05:14

Край

21:05:45

Petr Mach

Роля : EFDD

Продължителност

00:01:58

Начало

21:05:26

Край

21:07:25

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:42

Начало

21:06:53

Край

21:07:35

Deirdre Clune

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

21:07:12

Край

21:08:47

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:26

Начало

21:08:15

Край

21:08:42

Iliana Iotova

Роля : S&D

Продължителност

00:01:33

Начало

21:08:32

Край

21:10:06

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:31

Начало

21:09:34

Край

21:10:06

Andrej Plenković

Роля : PPE

Продължителност

00:01:35

Начало

21:09:54

Край

21:11:30

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:21

Начало

21:11:02

Край

21:11:24

Nicola Caputo

Роля : S&D

Продължителност

00:01:36

Начало

21:11:15

Край

21:12:52

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:29

Начало

21:12:20

Край

21:12:49

Franc Bogovič

Роля : PPE

Продължителност

00:01:27

Начало

21:12:38

Край

21:14:06

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:23

Начало

21:13:38

Край

21:14:02

Cristian Dan Preda

Роля : PPE

Продължителност

00:01:36

Начало

21:13:51

Край

21:15:28

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:30

Начало

21:14:52

Край

21:15:22

21:15 - 21:15 Agenda of the next sitting : see Minutes

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:15

Начало

21:15:18

Край

21:15:33

21:15 - 21:15 Closure of the sitting

Rainer Wieland

Роля : PT

Продължителност

00:00:08

Начало

21:15:29

Край

21:15:38

вторник, 16 септември 2014 г.

09:00 - 09:01

Olli Rehn

Роля : PT

Продължителност

00:00:57

Начало

09:00:17

Край

09:01:14

09:00 - 09:01 Opening of the sitting

Olli Rehn

Роля : PT

Продължителност

00:00:22

Начало

09:00:47

Край

09:01:09

09:01 - 11:10 Situation in Ukraine and state of play of EU-Russia relations (debate)