На живо

от 23 до 26 октомври 2017 г. / / Страсбург

Устният превод на разискванията служи за улесняване на общуването и не представлява меродавен протокол на процедурите. Единствено меродавни са самото изказване на оригиналния език или неговият редактиран писмен превод.

Обратна връзка

Вж. също

Приоритетни информация и документи

Правна информация

Срокове