Търсене

Понеделник, 13 март 2017 г. - Четвъртък, 16 март 2017 г. Страсбург

Сряда, 1 март 2017 г. - Четвъртък, 2 март 2017 г. Брюксел

Понеделник, 13 февруари 2017 г. - Четвъртък, 16 февруари 2017 г. Страсбург

Сряда, 1 февруари 2017 г. - Четвъртък, 2 февруари 2017 г. Брюксел

Понеделник, 16 януари 2017 г. - Четвъртък, 19 януари 2017 г. Страсбург

Понеделник, 12 декември 2016 г. - Четвъртък, 15 декември 2016 г. Страсбург

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 192 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.