Търсене

Понеделник, 2 октомври 2017 г. - Четвъртък, 5 октомври 2017 г. Страсбург

Понеделник, 11 септември 2017 г. - Четвъртък, 14 септември 2017 г. Страсбург

Понеделник, 3 юли 2017 г. - Четвъртък, 6 юли 2017 г. Страсбург

Понеделник, 12 юни 2017 г. - Четвъртък, 15 юни 2017 г. Страсбург

Сряда, 31 май 2017 г. - Четвъртък, 1 юни 2017 г. Брюксел

Понеделник, 15 май 2017 г. - Четвъртък, 18 май 2017 г. Страсбург

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 192 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.