Търсене

Понеделник, 11 февруари 2019 г. - Четвъртък, 14 февруари 2019 г. Страсбург

Сряда, 30 януари 2019 г. - Четвъртък, 31 януари 2019 г. Брюксел

Понеделник, 14 януари 2019 г. - Четвъртък, 17 януари 2019 г. Страсбург

Понеделник, 10 декември 2018 г. - Четвъртък, 13 декември 2018 г. Страсбург

Сряда, 28 ноември 2018 г. - Четвъртък, 29 ноември 2018 г. Брюксел

Понеделник, 12 ноември 2018 г. - Четвъртък, 15 ноември 2018 г. Страсбург

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 192 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.