Търсене

Понеделник, 12 ноември 2018 г. - Четвъртък, 15 ноември 2018 г. Страсбург

Понеделник, 22 октомври 2018 г. - Четвъртък, 25 октомври 2018 г. Страсбург

Понеделник, 1 октомври 2018 г. - Четвъртък, 4 октомври 2018 г. Страсбург

Понеделник, 10 септември 2018 г. - Четвъртък, 13 септември 2018 г. Страсбург

Понеделник, 2 юли 2018 г. - Четвъртък, 5 юли 2018 г. Страсбург

Понеделник, 11 юни 2018 г. - Четвъртък, 14 юни 2018 г. Страсбург

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 192 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.