Търсене

Сряда, 2 май 2018 г. - Четвъртък, 3 май 2018 г. Брюксел

Понеделник, 16 април 2018 г. - Четвъртък, 19 април 2018 г. Страсбург

Понеделник, 12 март 2018 г. - Четвъртък, 15 март 2018 г. Страсбург

Сряда, 28 февруари 2018 г. - Четвъртък, 1 март 2018 г. Брюксел

Понеделник, 5 февруари 2018 г. - Четвъртък, 8 февруари 2018 г. Страсбург

Понеделник, 15 януари 2018 г. - Четвъртък, 18 януари 2018 г. Страсбург

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 192 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.