Търсене

Понеделник, 15 юли 2019 г. - Четвъртък, 18 юли 2019 г. Страсбург

Вторник, 2 юли 2019 г. - Четвъртък, 4 юли 2019 г. Страсбург

Понеделник, 15 април 2019 г. - Четвъртък, 18 април 2019 г. Страсбург

Сряда, 3 април 2019 г. - Четвъртък, 4 април 2019 г. Брюксел

Понеделник, 25 март 2019 г. - Четвъртък, 28 март 2019 г. Страсбург

Понеделник, 11 март 2019 г. - Четвъртък, 14 март 2019 г. Страсбург

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Протоколи

За всяко пленарно заседание се публикува протокол (PV), който съдържа решенията на Парламента и имената на изказалите се (член 202 от правилника). Протоколът от дадено заседание се приема от Парламента по време на следващото заседание.