Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Return decisions and removal measures: to be registered in SIS or Eurodac?

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Gérard Deprez (ALDE), Louis Michel (ALDE)

23-08-2016 P-006280/2016

  EU action to support bereaved parents

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Brian Hayes (PPE)

23-08-2016 P-006279/2016

  System to support renewable energy sources

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Janusz Zemke (S&D)

23-08-2016 P-006278/2016

  EU horticultural production and competitiveness of the sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Dantin (PPE)

22-08-2016 P-006266/2016

  Intellectual property and enforcement

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

19-08-2016 P-006264/2016

  Human rights situation in Turkey and its impact on negotiations with the EU

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liisa Jaakonsaari (S&D)

18-08-2016 P-006263/2016

  VAT exemption on electric and hybrid electric vehicles

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Tibor Szanyi (S&D)

18-08-2016 P-006258/2016

  Visa-free travel for Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petr Mach (EFDD)

16-08-2016 P-006249/2016

  Revocation of permission by the Turkish Government concerning the historic Monastery of the Virgin Mary 'Soumela' [Moni Panagias Soumela]

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Nikos Androulakis (S&D)

12-08-2016 E-006243/2016

  European Structural and Investment Funds

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ian Hudghton (Verts/ALE)

11-08-2016 E-006242/2016

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)