Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Cancellation of social dialogue

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

26-09-2014 P-007208/2014

  UCP/CRB architecture course - recognition under Directive 2005/36/EC

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fernando Ruas (PPE)

26-09-2014 P-007193/2014

  Pollution in the Gállego river (Aragon)

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL)

25-09-2014 P-007157/2014

  Supermarkets

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)

25-09-2014 P-007142/2014

  Plethora of property taxes in Greece, including the special property tax, and protection of vulnerable sections of society and families

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eva Kaili (S&D)

25-09-2014 P-007141/2014

  New 2014-2020 Italy-Switzerland Interreg programme

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alessia Maria Mosca (S&D), Luigi Morgano (S&D)

24-09-2014 P-007137/2014

  Indiscretions regarding the possible suspension of Schengen by Austria and Germany

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Isabella De Monte (S&D), Nicola Danti (S&D)

24-09-2014 P-007115/2014

  The eurozone and larger economies

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Petr Ježek (ALDE)

23-09-2014 P-007109/2014

  Refusal to register the European Citizens' Initiative 'Stop TTIP'/Decision C(2014)06501 final

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michel Reimon (Verts/ALE)

23-09-2014 P-007092/2014

  Continuing evictions in Spain

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

23-09-2014 P-007068/2014

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)