Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  Declaration of interests by Professor Walter Ricciardi, President of the Italian National Institute of Health

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Piernicola Pedicini (EFDD)

12-12-2017 P-007634/2017

  Problem at the Albița crossing point on the border between Romania and the Republic of Moldova

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Mihai Ţurcanu (PPE)

11-12-2017 P-007603/2017

  Commission non-paper proposal (14 November 2017) to ban recreational sea bass fishing

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
John Howarth (S&D)

07-12-2017 P-007565/2017

  Heavy flooding in Albania

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE)

07-12-2017 P-007558/2017

  Visit by Commissioner Crețu

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Fernando Ruas (PPE)

07-12-2017 P-007557/2017

  Anti-competitive practices in the MACs (mobile air-conditioning systems) sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Françoise Grossetête (PPE)

07-12-2017 P-007556/2017

  Lack of competition in the aviation sector

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Schmidt (PPE), Paul Rübig (PPE)

07-12-2017 P-007549/2017

  Criminalisation of humanitarian assistance for migrants

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

07-12-2017 P-007539/2017

  Possible EU legislation to protect consumers from the growing trend of addictive 'pay-to-win' features in video games

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Emmanuel Maurel (S&D)

06-12-2017 P-007527/2017

  VP/HR - US announcement recognising Jerusalem as the capital of the State of Israel and its diplomatic consequences

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Ángela Vallina (GUE/NGL)

06-12-2017 P-007526/2017

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)