Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция (член 115).
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания (член 116).
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма (член 117).
 
/
 
 
 
Дума(и)

Можете да съкратите търсения сегмент или дума отдясно и/или отляво с помощта на астериск (*): анкета*

 
 
Последни въпроси
 

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

  Discrimination against Belgian brewers

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Marc Tarabella (S&D)

Дата :14-04-2014

номер :

P-004637/2014

Документи :

  Invalidity of Directive 2006/24/EC on the retention of data

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Silvia-Adriana Ţicău (S&D)

Дата :11-04-2014

номер :

P-004581/2014

Документи :

  Tendering process for Ireland's national postcode system

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Martina Anderson (GUE/NGL)

Дата :11-04-2014

номер :

P-004580/2014

Документи :

  Export of radioactive waste and spent nuclear fuel

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claus Larsen-Jensen (S&D)

Дата :11-04-2014

номер :

P-004574/2014

Документи :

  End of the DOLCETA project

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Zuzana Roithová (PPE)

Дата :11-04-2014

номер :

P-004562/2014

Документи :

  European Network on Religion and Belief

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Daniël van der Stoep (NI)

Дата :10-04-2014

номер :

E-004509/2014

Документи :

  Energy security: measures to reduce Europe's dependence on Russia

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Claude Turmes (Verts/ALE)

Дата :10-04-2014

номер :

P-004477/2014

Документи :

  Correos: State subsidies and tax exemptions - compatibility with rules on State aid, unfair competition and transfers to state-owned companies

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Ramon Tremosa i Balcells (ALDE)

Дата :10-04-2014

номер :

P-004476/2014

Документи :

  Security of gas supply

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Konrad Szymański (ECR)

Дата :10-04-2014

номер :

P-004449/2014

Документи :

  Budget for animal diseases

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Jan Mulder (ALDE)

Дата :10-04-2014

номер :

P-004448/2014
Съобщения