Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция (член 115).
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания (член 116).
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма (член 117).
 
/
 
 
 
Дума(и)

Можете да съкратите търсения сегмент или дума отдясно и/или отляво с помощта на астериск (*): анкета*

 
 
Последни въпроси
 

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

Документи :

  • 1k

  Promoting research into the experimental off-label use of medicines

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Linda McAvan (S&D)

Дата :17-04-2014

номер :

P-005136/2014

Документи :

  Data retention, BEREC and the Swedish Post and Telecom Authority

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Amelia Andersdotter (Verts/ALE)

Дата :17-04-2014

номер :

P-005101/2014

Документи :

  Travel concessions for old-age pensioners in the internal market

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Malcolm Harbour (ECR)

Дата :17-04-2014

номер :

P-005100/2014

Документи :

  National legislation on the Data Retention Directive

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Christian Engström (Verts/ALE)

Дата :16-04-2014

номер :

P-005022/2014

Документи :

  European funding to help tackle canine rabies in Romania

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Janusz Wojciechowski (ECR)

Дата :16-04-2014

номер :

P-004946/2014

Документи :

  Structural Fund monies for Roma in Hungary

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Cornelia Ernst (GUE/NGL)

Дата :16-04-2014

номер :

P-004945/2014

Документи :

  Consultation by the Commission on ISDS

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Bart Staes (Verts/ALE)

Дата :16-04-2014

номер :

P-004943/2014

Документи :

  Study grants for medical specialisations

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Franco Frigo (S&D)

Дата :16-04-2014

номер :

P-004942/2014

Документи :

  Publication of EU development aid performance assessments

Question for written answer
to the Commission
Rule 117
Eva Joly (Verts/ALE)

Дата :16-04-2014

номер :

P-004898/2014
Съобщения