Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  EU-Turkey relations: the refugee agreement and negotiations on exemption from visa requirements

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

26-07-2016 P-006081/2016

  Pre-accession aid for Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Hermann Winkler (PPE)

26-07-2016 P-006080/2016

  Strategy for gender equality and women's rights 2016-2020

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Arena (S&D)

26-07-2016 P-006072/2016

  VP/HR - Situation in Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Pavel Telička (ALDE)

26-07-2016 P-006071/2016

  Inclusion of a youth impact clause

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Sylvie Guillaume (S&D), Edouard Martin (S&D), Nathalie Griesbeck (ALDE)

25-07-2016 P-006057/2016

  Counterfeit electrical goods

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Lucy Anderson (S&D)

25-07-2016 P-006051/2016

  Implementing Regulation (EU) No 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Albert Deß (PPE)

25-07-2016 P-006042/2016

  Established practices

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Marian Harkin (ALDE)

21-07-2016 P-006016/2016

  Environmental impact assessments for transport projects in the Czech Republic

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Michael Cramer (Verts/ALE)

20-07-2016 P-006000/2016

  Accession negotiations with Turkey

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Harald Vilimsky (ENF)

20-07-2016 P-005999/2016

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)