Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  H5N8 HPAI confirmed in a dead wild mute swan in Norfolk

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Alex Mayer (S&D)

11-08-2017 P-005197/2017

  Advisory Council recommendations

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
José Blanco López (S&D)

11-08-2017 E-005196/2017

  Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism

Question for written answer
to the Council
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

09-08-2017 E-005195/2017

  Ratification of the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism: criminalisation of travel for the purpose of terrorism

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Esther de Lange (PPE)

09-08-2017 P-005194/2017

  Review of the Privacy Shield

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005193/2017

  Promotion of tourism in EU Member States

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005191/2017

  Progress made with the implementation of the second 'Single European Sky' legislative package

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005190/2017

  European Globalisation Adjustment Fund

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Claudia Țapardel (S&D)

09-08-2017 E-005189/2017

  Using the European Fund for Strategic Investments to support cultural production

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Liisa Jaakonsaari (S&D)

09-08-2017 E-005188/2017

  Galicia National Park Atlantic Islands

Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

09-08-2017 E-005187/2017

Обратна връзка

Парламентарни въпроси

Парламентарните въпроси са питания, отправени от членовете на ЕП до други институции и органи на Европейския съюз. Те представляват пряк механизъм за парламентарен контрол по отношение на други институции и органи на ЕС.
Различават се три категории парламентарни въпроси:

  • Въпроси с искане за устен отговор, разглеждани по време на заседанията на Парламента и включени в „Дневния ред на разискванията”, които могат да бъдат или да не бъдат последвани от резолюция ( член 128)
  • Въпроси в рамките на отделеното „Време за въпроси“, задавани във времето, запазено за тази цел на пленарните заседания ( член 129)
  • Въпроси с искане за писмен отговор, формулирани с искане за отговор в писмена форма ( член 130)