Обратна връзка

Време за въпроси към Европейската комисия

Времето за въпроси към Европейската комисия е организирано по нова формула през пробния период, започнал от септември 2011 г. След оценка, която ще бъде извършена през 2012 година, тази нова формула би могла да замени предишната формула на времето за въпроси.

Новата формула е следната:

  • Всяко определено време за въпроси е посветено на специфична хоризонтална тема и се основава на процедура с вдигане на ръка („catch the eye“), като въпросите на членовете на ЕП се редуват с отговорите на членовете на Комисията. Вече няма да има предварително поставени въпроси.
  • Най-малко трима членове на Комисията, компетентни по избраната тема, присъстват в продължение на 90 минути през цялото време за въпроси.

Председателският съвет приема специфична хоризонтална тема за всяко определено време за въпроси. След това тази тема се публикува в окончателния проект на дневен ред заедно с имената на участващите членове на Комисията.

Време за въпроси към Съвета, към председателя на Комисията, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител и към председателя на Еврогрупата

  • В съответствие с насоките, установени от Председателския съвет, може да се отдели специално време за въпроси към Съвета, към председателя на Комисията, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и към председателя на Еврогрупата.