На живо

от 11 до 14 декември 2017 г. / / Страсбург

Понеделник, 11 Декември 2017 г. - Четвъртък, 14 Декември 2017 г.

Страсбург

Понеделник, 11 Декември 2017 г.


Вторник, 12 Декември 2017 г.


Сряда, 13 Декември 2017 г.


Четвъртък, 14 Декември 2017 г.

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Приети текстове

Предложенията за резолюции и докладите, внесени от членовете на ЕП и от парламентарните комисии, след или без обсъждане, се поставят на гласуване от Парламента на пленарно заседание. След като бъдат гласувани, окончателните текстове във вида, в който са приети, се публикуват и се изпращат до съответните инстанции.