Понеделник, 15 Юли 2019 г. - Четвъртък, 18 Юли 2019 г.

Страсбург

Понеделник, 15 Юли 2019 г.


Вторник, 16 Юли 2019 г.


Сряда, 17 Юли 2019 г.


Четвъртък, 18 Юли 2019 г.

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Търсене по дата

The contents of this div will be replaced by the inline datePicker.
 

Приети текстове

Предложенията за резолюции и докладите, внесени от членовете на ЕП и от парламентарните комисии, след или без обсъждане, се поставят на гласуване от Парламента на пленарно заседание. След като бъдат гласувани, окончателните текстове във вида, в който са приети, се публикуват и се изпращат до съответните инстанции.