Понеделник, 12 Ноември 2018 г. - Четвъртък, 15 Ноември 2018 г.

Страсбург

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ДОКЛАД относно помощта за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието

15-10-2018 A8-0327/2018 2018/2081(INI)
DEVE

Vincent PEILLON

Списък на гласуванията :   [init.]

ДОКЛАД с препоръки към Комисията относно хуманитарните визи

16-10-2018 A8-0328/2018 2017/2270(INL)
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

ДОКЛАД относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС

16-10-2018 A8-0335/2018 2018/2157(INI)
AFET

Sabine LÖSING

Списък на гласуванията :   [init.]

ДОКЛАД относно цифровизацията с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите

16-10-2018 A8-0338/2018 2018/2083(INI)
DEVE

Bogdan Brunon WENTA

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с измененията към докладите

Доклади

Докладите се приемат от парламентарните комисии по предложение на докладчик, избран от водещата комисия.
Предложенията за резолюции, съдържащи се в тях, се разглеждат на пленарно заседание и ако бъдат приети, ще бъдат поместени в "Приети текстове”.