Понеделник, 3 Април 2017 г. - Четвъртък, 6 Април 2017 г.

Страсбург

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  REPORT on the inquiry into emission measurements in the automotive sector

02-03-2017 A8-0049/2017 2016/2215(INI)
EMIS

Jens GIESEKE , Gerben-Jan GERBRANDY

  REPORT on palm oil and deforestation of rainforests

20-03-2017 A8-0066/2017 2016/2222(INI)
ENVI

Kateřina KONEČNÁ

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с измененията към докладите

Доклади

Докладите се приемат от парламентарните комисии по предложение на докладчик, избран от водещата комисия.
Предложенията за резолюции, съдържащи се в тях, се разглеждат на пленарно заседание и ако бъдат приети, ще бъдат поместени в "Приети текстове”.