Сряда, 26 Април 2017 г. - Четвъртък, 27 Април 2017 г.

Брюксел

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ДОКЛАД относно прилагането на Директивата за отпадъците от миннодобивните индустрии (2006/21/EО)

23-03-2017 A8-0071/2017 2015/2117(INI)
ENVI

György HÖLVÉNYI

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

ДОКЛАД относно водеща инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла

28-03-2017 A8-0080/2017 2016/2140(INI)
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [init.]

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с измененията към докладите

Доклади

Докладите се приемат от парламентарните комисии по предложение на докладчик, избран от водещата комисия.
Предложенията за резолюции, съдържащи се в тях, се разглеждат на пленарно заседание и ако бъдат приети, ще бъдат поместени в "Приети текстове”.