Пленарно заседание от 2019-07-02

Няма налично видео.

10:23:44

10:23:53
Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола


Оратор в момента

Продължителност

Начало

10:23:44

Край

10:23:53

Опровержение

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.
Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.
При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.
Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

10:23:44 - Начало на изказванията

Текущо разискване

10:23:53 - Край на изказванията