Пленарно заседание от 2019-03-14

Няма налично видео.

12:25:01

12:25:46
Време за гласуване - Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции (A8-0440/2018 - Esther de Lange, Roberto Gualtieri) (гласуване)


Оратор в момента

  • Roberto GUALTIERI
  • \u0413\u0440\u0443\u043F\u0430 \u043D\u0430 \u041F\u0440\u043E\u0433\u0440\u0435\u0441\u0438\u0432\u043D\u0438\u044F \u0430\u043B\u0438\u0430\u043D\u0441 \u043D\u0430 \u0441\u043E\u0446\u0438\u0430\u043B\u0438\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u0434\u0435\u043C\u043E\u043A\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u0415\u0432\u0440\u043E\u043F\u0435\u0439\u0441\u043A\u0438\u044F \u043F\u0430\u0440\u043B\u0430\u043C\u0435\u043D\u0442
  • ИталияPartito Democratico

Продължителност

00:00:44

Начало

12:25:01

Край

12:25:46

Опровержение

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.
Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.
При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.
Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

12:25:01 - Начало на изказванията

Текущо разискване

12:25:46 - Край на изказванията