Пленарно заседание от 2019-07-15

Няма налично видео.

17:21:19

17:22:50
Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)


Оратор в момента

  • Christian ALLARD
  • \u0413\u0440\u0443\u043F\u0430 \u043D\u0430 \u0417\u0435\u043B\u0435\u043D\u0438\u0442\u0435\/\u0415\u0432\u0440\u043E\u043F\u0435\u0439\u0441\u043A\u0438 \u0441\u0432\u043E\u0431\u043E\u0434\u0435\u043D \u0430\u043B\u0438\u0430\u043D\u0441
  • Обединено кралствоScottish National Party

Продължителност

00:01:31

Начало

17:21:19

Край

17:22:50

Опровержение

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.
Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.
При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.
Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

17:21:19 - Начало на изказванията

Текущо разискване

17:22:50 - Край на изказванията