Пленарно заседание от 2019-07-17

Няма налично видео.

17:12:16

17:14:07
Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море (разискване)


Оратор в момента

  • Magdalena ADAMOWICZ
  • \u0413\u0440\u0443\u043F\u0430 \u043D\u0430 \u0415\u0432\u0440\u043E\u043F\u0435\u0439\u0441\u043A\u0430\u0442\u0430 \u043D\u0430\u0440\u043E\u0434\u043D\u0430 \u043F\u0430\u0440\u0442\u0438\u044F (\u0425\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u044F\u043D\u0434\u0435\u043C\u043E\u043A\u0440\u0430\u0442\u0438)
  • ПолшаIndependent

Продължителност

00:01:51

Начало

17:12:16

Край

17:14:07

Опровержение

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.
Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.
При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.
Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

17:12:16 - Начало на изказванията

Текущо разискване

17:14:07 - Край на изказванията