ERRATA/ADDENDA

err01

ZPRÁVA o evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu

14-11-2017 A8-0356/2017 2016/2327(INI)
TRAN

Bas EICKHOUT

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

pozměňovací návrhy

ZPRÁVA o vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků

16-11-2017 A8-0357/2017 2017/2013(INI)
PANA

Petr JEŽEK , Jeppe KOFOD

ERRATA/ADDENDA

err01

ZPRÁVA Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu

29-11-2017 A8-0384/2017 2017/2065(INI)
INTA

Marietje SCHAAKE

seznam hlasování :  FINAL VERSION [init.]

ZPRÁVA o zprávě o občanství EU pro rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny

30-11-2017 A8-0385/2017 2017/2069(INI)
PETI

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

seznam hlasování :  FINAL VERSION/2 [init.]

pozměňovací návrhy

ZPRÁVA o návrhu Komise na prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí

07-12-2017 A8-0393/2017 2017/0901(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

seznam hlasování :   [*]

ZPRÁVA o žádosti, aby byla Ingeborg Gräßle zbavena imunity

08-12-2017 A8-0397/2017 2017/2220(IMM)
JURI

Jean-Marie CAVADA

seznam hlasování :   [immunity]

ZPRÁVA o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Eleonora Forenzová

08-12-2017 A8-0398/2017 2017/2199(IMM)
JURI

Gilles LEBRETON

seznam hlasování :   [immunity]