Multimedia podle rozpravy

Čtvrtek 8. února 2018

09:00 - 09:01

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

09:00:55

Konec

09:01:18

09:01 - 09:01 Zahájení zasedání

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

09:01:10

Konec

09:01:21

09:01 - 09:59 Úprava letního času (rozprava)

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

09:01:21

Konec

09:01:29

Violeta Bulc

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:03:39

Začátek

09:01:24

Konec

09:05:03

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

09:04:37

Konec

09:04:54

Pavel Svoboda

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:03:07

Začátek

09:04:44

Konec

09:07:51

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

09:07:22

Konec

09:07:41

Inés Ayala Sender

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:02:10

Začátek

09:07:30

Konec

09:09:41

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

09:09:09

Konec

09:09:33

Roberts Zīle

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

09:09:22

Konec

09:10:55

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:10:29

Konec

09:10:44

Gesine Meissner

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:02:47

Začátek

09:10:34

Konec

09:13:22

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:34

Začátek

09:12:44

Konec

09:13:18

Tania González Peñas

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

09:13:05

Konec

09:14:35

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:14:09

Konec

09:14:25

Karima Delli

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

09:14:13

Konec

09:15:55

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

09:15:24

Konec

09:15:44

Angelo Ciocca

Za: : ENF

Délka vystoupení

00:01:49

Začátek

09:15:33

Konec

09:17:22

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

09:16:56

Konec

09:17:09

Georgios Epitideios

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

09:17:00

Konec

09:18:35

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

09:18:09

Konec

09:18:22

Ivo Belet

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

09:18:13

Konec

09:19:52

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

09:19:26

Konec

09:19:39

Miapetra Kumpula-Natri

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:02:07

Začátek

09:19:30

Konec

09:21:38

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

09:21:11

Konec

09:21:34

Jacqueline Foster

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:57

Začátek

09:21:17

Konec

09:23:14

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

09:22:47

Konec

09:23:01

Nils Torvalds

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

09:22:52

Konec

09:24:29

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

09:24:03

Konec

09:24:21

Maria Lidia Senra Rodríguez

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

09:24:10

Konec

09:25:48

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:25:22

Konec

09:25:37

Heidi Hautala

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

09:25:27

Konec

09:27:01

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

09:26:36

Konec

09:26:54

Janusz Korwin-Mikke

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

09:26:44

Konec

09:28:20

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

09:27:50

Konec

09:28:14

Dieter-Lebrecht Koch

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:06

Začátek

09:28:00

Konec

09:30:07

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

09:29:37

Konec

09:29:55

Claudia Țapardel

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

09:29:46

Konec

09:31:26

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

09:30:50

Konec

09:31:15

Kosma Złotowski

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

09:31:03

Konec

09:32:32

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

09:32:07

Konec

09:32:35

Indrek Tarand

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

09:32:23

Konec

09:33:58

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

09:33:31

Konec

09:33:47

Annie Schreijer-Pierik

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:05

Začátek

09:33:38

Konec

09:35:43

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

09:35:11

Konec

09:35:36

Michael Detjen

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

09:35:20

Konec

09:37:04

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

09:36:34

Konec

09:36:55

Davor Škrlec

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

09:36:43

Konec

09:38:15

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

09:37:49

Konec

09:38:03

Henna Virkkunen

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

09:37:53

Konec

09:39:30

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:39:01

Konec

09:39:17

Bogusław Liberadzki

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

09:39:07

Konec

09:40:48

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

09:40:15

Konec

09:40:48

Heidi Hautala

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:00:45

Začátek

09:40:38

Konec

09:41:24

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

09:41:10

Konec

09:41:24

Bogusław Liberadzki

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:00:58

Začátek

09:41:14

Konec

09:42:13

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

09:41:51

Konec

09:42:12

Werner Langen

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

09:42:02

Konec

09:43:34

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

09:43:07

Konec

09:43:34

Michaela Šojdrová

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

09:43:21

Konec

09:44:50

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

09:44:24

Konec

09:44:46

Nicola Caputo

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

09:44:36

Konec

09:46:10

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

09:45:39

Konec

09:46:00

Notis Marias

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

09:45:48

Konec

09:47:20

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

09:46:54

Konec

09:47:15

Hilde Vautmans

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:12

Začátek

09:47:04

Konec

09:48:16

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

09:47:59

Konec

09:48:20

Igor Šoltes

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

09:48:08

Konec

09:49:38

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

09:49:11

Konec

09:49:35

Zoltán Balczó

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

09:49:23

Konec

09:50:53

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

09:50:27

Konec

09:50:43

Mairead McGuinness

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

09:50:34

Konec

09:52:04

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:51:37

Konec

09:51:52

Maria Grapini

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:05

Začátek

09:51:44

Konec

09:52:49

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

09:52:33

Konec

09:52:48

Margrete Auken

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

09:52:38

Konec

09:54:13

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

09:53:42

Konec

09:54:05

José Inácio Faria

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

09:53:54

Konec

09:55:29

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

09:54:57

Konec

09:55:20

Krzysztof Hetman

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:26

Začátek

09:55:10

Konec

09:56:36

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

09:56:10

Konec

09:56:30

Andrzej Grzyb

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:26

Začátek

09:56:19

Konec

09:57:46

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

09:57:20

Konec

09:57:40

Violeta Bulc

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:02:01

Začátek

09:57:27

Konec

09:59:29

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

09:59:03

Konec

09:59:19

09:59 - 10:23 Rusko, případ Ojuba Titijeva a Centrum pro lidská práva Memorial

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

09:59:26

Konec

09:59:52

Heidi Hautala

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

09:59:43

Konec

10:01:21

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

10:00:55

Konec

10:01:09

Kosma Złotowski

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

10:00:59

Konec

10:02:39

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:02:12

Konec

10:02:24

Tunne Kelam

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:16

Začátek

10:02:20

Konec

10:03:36

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:03:30

Konec

10:03:42

Petras Auštrevičius

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

10:03:34

Konec

10:05:10

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:04:44

Konec

10:04:55

Soraya Post

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

10:04:45

Konec

10:06:28

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

10:06:02

Konec

10:06:13

Helmut Scholz

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:18

Začátek

10:06:09

Konec

10:07:27

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

10:07:16

Konec

10:07:37

Cristian Dan Preda

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

10:07:27

Konec

10:09:02

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:08:36

Konec

10:08:47

Francisco Assis

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

10:08:39

Konec

10:10:13

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

10:09:46

Konec

10:10:03

Mark Demesmaeker

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

10:09:54

Konec

10:11:30

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

10:11:01

Konec

10:11:19

Dita Charanzová

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:26

Začátek

10:11:09

Konec

10:12:36

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:12:10

Konec

10:12:25

Jaromír Štětina

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

10:12:15

Konec

10:13:52

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:13:26

Konec

10:13:38

Marietje Schaake

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:09

Začátek

10:13:34

Konec

10:14:43

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:14:36

Konec

10:14:48

Pavel Svoboda

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

10:14:40

Konec

10:16:12

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

10:15:46

Konec

10:16:05

Csaba Sógor

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

10:15:56

Konec

10:17:30

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

10:17:04

Konec

10:17:29

Jiří Pospíšil

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:28

Začátek

10:17:19

Konec

10:18:47

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

10:18:20

Konec

10:18:39

Christos Stylianides

Za: : člen Komise (M) / členka Komise (F)

Délka vystoupení

00:04:56

Začátek

10:18:35

Konec

10:23:31

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

10:23:24

Konec

10:23:45

10:23 - 10:53 Popravy v Egyptě

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

10:23:43

Konec

10:24:00

Laima Liucija Andrikienė

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

10:23:58

Konec

10:25:12

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

10:25:06

Konec

10:25:17

Charles Tannock

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:27

Začátek

10:25:11

Konec

10:26:38

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

10:26:12

Konec

10:26:26

Judith Sargentini

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

10:26:18

Konec

10:27:50

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

10:27:24

Konec

10:27:42

Ignazio Corrao

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:02:01

Začátek

10:27:33

Konec

10:29:35

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:29:09

Konec

10:29:20

Marietje Schaake

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

10:29:12

Konec

10:30:48

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

10:30:23

Konec

10:30:37

Soraya Post

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:49

Začátek

10:30:27

Konec

10:32:16

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:31:50

Konec

10:32:03

Marie-Christine Vergiat

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

10:31:55

Konec

10:33:27

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

10:33:01

Konec

10:33:14

Seán Kelly

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

10:33:06

Konec

10:34:41

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

10:34:14

Konec

10:34:29

Pier Antonio Panzeri

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:56

Začátek

10:34:21

Konec

10:36:17

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

10:35:51

Konec

10:36:05

Anders Primdahl Vistisen

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

10:35:56

Konec

10:37:33

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

10:37:08

Konec

10:37:24

Miguel Urbán Crespo

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

10:37:16

Konec

10:39:00

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

10:38:34

Konec

10:38:48

Barbara Lochbihler

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

10:38:40

Konec

10:40:21

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

10:39:55

Konec

10:40:12

Fabio Massimo Castaldo

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:01:50

Začátek

10:40:02

Konec

10:41:52

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:41:26

Konec

10:41:38

Josef Weidenholzer

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:27

Začátek

10:41:31

Konec

10:42:58

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:42:32

Konec

10:42:44

Lynn Boylan

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

10:42:37

Konec

10:44:09

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:43:43

Konec

10:43:58

Neena Gill

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

10:43:50

Konec

10:45:27

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

10:45:00

Konec

10:45:27

José Inácio Faria

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

10:45:17

Konec

10:47:00

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

10:46:33

Konec

10:46:57

Isabella De Monte

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

10:46:49

Konec

10:48:21

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

10:47:55

Konec

10:48:09

Stanislav Polčák

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

10:48:02

Konec

10:49:35

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

10:49:08

Konec

10:49:25

Christos Stylianides

Za: : člen Komise (M) / členka Komise (F)

Délka vystoupení

00:04:13

Začátek

10:49:23

Konec

10:53:36

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

10:53:29

Konec

10:53:50

10:53 - 11:27 Dětské otroctví na Haiti

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

10:53:55

Konec

10:54:05

Jadwiga Wiśniewska

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:24

Začátek

10:54:02

Konec

10:55:26

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

10:55:20

Konec

10:55:36

Michèle Rivasi

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:59

Začátek

10:55:27

Konec

10:57:26

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:56:59

Konec

10:57:11

Bogdan Brunon Wenta

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

10:57:03

Konec

10:58:45

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:58:18

Konec

10:58:31

Catherine Bearder

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:20

Začátek

10:58:28

Konec

10:59:48

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

10:59:42

Konec

10:59:58

Elena Valenciano

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

10:59:49

Konec

11:01:31

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

11:01:05

Konec

11:01:19

Maria Lidia Senra Rodríguez

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:01:06

Začátek

11:01:15

Konec

11:02:21

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

11:02:15

Konec

11:02:33

Tomáš Zdechovský

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

11:02:24

Konec

11:04:04

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:03:37

Konec

11:03:54

Norbert Neuser

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

11:03:45

Konec

11:05:22

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:04:54

Konec

11:05:12

Urmas Paet

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:01:17

Začátek

11:05:08

Konec

11:06:25

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:06:18

Konec

11:06:34

Lola Sánchez Caldentey

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:45

Začátek

11:06:25

Konec

11:08:10

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:07:43

Konec

11:07:59

Mireille D'Ornano

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

11:07:48

Konec

11:09:21

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:08:55

Konec

11:09:12

Jean-Luc Schaffhauser

Za: : ENF

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

11:09:01

Konec

11:10:45

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

11:10:17

Konec

11:10:31

Marlene Mizzi

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:49

Začátek

11:10:22

Konec

11:12:11

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:11:44

Konec

11:11:59

Ignazio Corrao

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:01:17

Začátek

11:11:53

Konec

11:13:10

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:13:03

Konec

11:13:19

Fabio Massimo Castaldo

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:01:48

Začátek

11:13:08

Konec

11:14:57

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:35

Začátek

11:14:29

Konec

11:15:04

Jiří Pospíšil

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

11:14:53

Konec

11:16:24

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

11:15:56

Konec

11:16:10

Juan Fernando López Aguilar

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

11:16:02

Konec

11:17:36

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

11:17:09

Konec

11:17:23

Notis Marias

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

11:17:15

Konec

11:18:47

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:18:20

Konec

11:18:36

José Inácio Faria

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

11:18:27

Konec

11:20:10

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

11:19:41

Konec

11:20:00

Bernd Lucke

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

11:19:47

Konec

11:21:25

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:20:58

Konec

11:21:15

Stanislav Polčák

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

11:21:05

Konec

11:22:44

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:22:16

Konec

11:22:31

Seán Kelly

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

11:22:24

Konec

11:24:00

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

11:23:32

Konec

11:23:56

Christos Stylianides

Za: : člen Komise (M) / členka Komise (F)

Délka vystoupení

00:03:56

Začátek

11:23:49

Konec

11:27:45

Lívia Járóka

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

11:27:38

Konec

11:28:01

12:01 - 12:02

Ioan Mircea Paşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:48

Začátek

12:01:31

Konec

12:02:19

12:02 - 12:02 Pokračování denního zasedání

Ioan Mircea Paşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:04

Začátek

12:02:08

Konec

12:02:12

12:02 - 12:03 Sdělení předsednictví

Ioan Mircea Paşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:37

Začátek

12:02:14

Konec

12:02:51

12:02 - 12:04 Složení Parlamentu: viz zápis

Ioan Mircea Paşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:37

Začátek

12:02:52

Konec

12:03:29

David Coburn

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:00:32

Začátek

12:03:31

Konec

12:04:03

Ioan Mircea Paşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

12:03:54

Konec

12:04:12

12:04 - 12:22 Hlasování

Ioan Mircea Paşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:03

Začátek

12:04:10

Konec

12:04:13

12:04 - 12:04 Rusko, případ Ojuba Titijeva a Centrum pro lidská práva Memorial (RC-B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018, B8-0105/2018, B8-0106/2018) (hlasování)

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:38

Začátek

12:04:08

Konec

12:04:47

12:04 - 12:05 Popravy v Egyptě (RC-B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018, B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018) (hlasování)

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

12:04:36

Konec

12:06:19

12:05 - 12:07 Dětské otroctví na Haiti (RC-B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018, B8-0108/2018, B8-0110/2018) (hlasování)

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

12:05:54

Konec

12:07:24

12:07 - 12:07 Jmenovité složení zvláštního výboru pro postup Unie pro povolování pesticidů (hlasování)

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:47

Začátek

12:06:59

Konec

12:07:46

12:07 - 12:10 Sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (hlasování)

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

12:07:39

Konec

12:08:05

ChristoferFjellner

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

12:08:00

Konec

12:09:51

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:26

Začátek

12:09:20

Konec

12:10:47

12:10 - 12:13 Zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzení státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS–TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) (hlasování)

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

12:10:22

Konec

12:10:46

HelgaStevens

Za: : Poslanec zastupující zpravodaje Poslanec

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

12:10:43

Konec

12:12:26

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

12:12:21

Konec

12:12:38

JoãoPimenta Lopes

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:00:48

Začátek

12:12:29

Konec

12:13:17

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:36

Začátek

12:13:09

Konec

12:13:45

12:13 - 12:14 Záruční fond pro vnější vztahy (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasování)

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:35

Začátek

12:13:40

Konec

12:14:16

12:14 - 12:14 Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasování)

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

12:14:05

Konec

12:14:37

12:14 - 12:16 Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasování)

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:02:19

Začátek

12:14:28

Konec

12:16:47

12:16 - 12:19 Aktuální situace v oblasti lidských práv v Turecku (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018) (hlasování)

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:27

Začátek

12:16:22

Konec

12:17:50

MiapetraKumpula-Natri

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:00:29

Začátek

12:17:25

Konec

12:17:55

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:02:23

Začátek

12:17:45

Konec

12:20:09

12:19 - 12:20 Situace ve Venezuele (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018) (hlasování)

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:47

Začátek

12:19:44

Konec

12:20:31

12:20 - 12:20 Situace agentury UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018) (hlasování)

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

12:20:19

Konec

12:20:47

12:20 - 12:22 Úprava letního času (B8-0070/2018, B8-0071/2018) (hlasování)

Ioan MirceaPaşcu

Za: : PT

Délka vystoupení

00:03:42

Začátek

12:20:38

Konec

12:24:21

12:24 - 12:25

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:15

Začátek

12:24:01

Konec

12:25:16

12:24 - 12:58 Vysvětlení hlasování

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

12:24:56

Konec

12:25:14

12:25 - 12:27 Záruční fond pro vnější vztahy (A8-0132/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

12:25:07

Konec

12:25:19

MonikaSmolková

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:02:09

Začátek

12:25:13

Konec

12:27:23

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:02:04

Začátek

12:25:34

Konec

12:27:38

12:27 - 12:28 Záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (A8-0135/2017 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

12:27:04

Konec

12:27:22

MonikaSmolková

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

12:27:14

Konec

12:28:50

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

12:28:19

Konec

12:28:43

12:28 - 12:33 Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (A8-0013/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

12:28:28

Konec

12:28:42

RosaD'Amato

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:02:20

Začátek

12:28:35

Konec

12:30:56

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

12:30:30

Konec

12:30:41

AlexMayer

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:09

Začátek

12:30:40

Konec

12:31:50

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

12:31:33

Konec

12:31:46

MonikaSmolková

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

12:31:40

Konec

12:33:12

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

12:32:45

Konec

12:33:04

12:32 - 12:41 Aktuální situace v oblasti lidských práv v Turecku (B8-0079/2018, RC-B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018, B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018)

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

12:32:53

Konec

12:33:10

JanZahradil

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:27

Začátek

12:32:58

Konec

12:34:26

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

12:33:56

Konec

12:34:08

MonicaMacovei

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

12:34:01

Konec

12:35:48

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

12:35:15

Konec

12:35:31

NeenaGill

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

12:35:28

Konec

12:37:05

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

12:36:37

Konec

12:36:46

SeánKelly

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:26

Začátek

12:36:41

Konec

12:38:07

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

12:37:42

Konec

12:37:52

EleonoraForenza

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

12:37:48

Konec

12:39:18

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

12:38:52

Konec

12:39:02

AndrejsMamikins

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:07

Začátek

12:39:01

Konec

12:40:08

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

12:40:02

Konec

12:40:16

Laima LiucijaAndrikienė

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:07

Začátek

12:40:15

Konec

12:41:22

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

12:41:15

Konec

12:41:31

12:41 - 12:48 Situace ve Venezuele (RC-B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018, B8-0094/2018)

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

12:41:21

Konec

12:41:33

JanZahradil

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

12:41:27

Konec

12:43:00

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

12:42:33

Konec

12:42:44

LolaSánchez Caldentey

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

12:42:42

Konec

12:44:19

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:05

Začátek

12:43:57

Konec

12:44:02

MonicaMacovei

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

12:43:58

Konec

12:45:40

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

12:45:12

Konec

12:45:22

Laima LiucijaAndrikienė

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:28

Začátek

12:45:16

Konec

12:46:45

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

12:46:20

Konec

12:46:29

DanielHannan

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

12:46:23

Konec

12:47:59

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

12:47:35

Konec

12:47:52

12:47 - 12:52 Situace agentury UNRWA (RC-B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018, B8-0093/2018)

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

12:47:42

Konec

12:47:53

MonicaMacovei

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

12:47:47

Konec

12:49:28

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

12:49:02

Konec

12:49:17

EleonoraForenza

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

12:49:10

Konec

12:50:46

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

12:50:21

Konec

12:50:31

TomášZdechovský

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

12:50:25

Konec

12:51:56

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

12:51:28

Konec

12:51:45

12:51 - 12:58 Úprava letního času (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

12:51:36

Konec

12:51:53

JiříPospíšil

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

12:51:41

Konec

12:53:11

SeánKelly

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

12:52:48

Konec

12:54:18

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

12:53:50

Konec

12:53:58

JiříPayne

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:01:04

Začátek

12:53:55

Konec

12:55:00

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

12:54:39

Konec

12:54:47

AndrejsMamikins

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

12:54:43

Konec

12:56:13

PavelTelička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

12:55:47

Konec

12:55:55

TomášZdechovský

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek