Multimedia podle rozpravy

Středa 14. března 2018

08:31 - 08:31

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

08:31:04

Konec

08:31:15

08:31 - 08:31 Zahájení zasedání

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

08:31:19

Konec

08:31:28

08:32 - 08:32 Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu): viz zápis

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

08:32:01

Konec

08:32:14

08:32 - 10:07 Rozhodnutí USA uvalit cla na ocel a hliník (rozprava)

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:56

Začátek

08:32:21

Konec

08:33:18

Jyrki Katainen

Za: : komisař

Délka vystoupení

00:04:20

Začátek

08:33:04

Konec

08:37:24

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

08:36:57

Konec

08:37:09

Cecilia Malmström

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:05:04

Začátek

08:36:58

Konec

08:42:02

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

08:41:36

Konec

08:41:55

Manfred Weber

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:03:22

Začátek

08:41:52

Konec

08:45:14

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

08:45:06

Konec

08:45:26

Bernd Lange

Za: : za skupinu S&D

Délka vystoupení

00:02:15

Začátek

08:45:16

Konec

08:47:31

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

08:47:05

Konec

08:47:26

Emma McClarkin

Za: : za skupinu ECR

Délka vystoupení

00:02:29

Začátek

08:47:12

Konec

08:49:42

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

08:49:07

Konec

08:49:28

Marietje Schaake

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:02:50

Začátek

08:49:21

Konec

08:52:11

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

08:52:04

Konec

08:52:29

Yannick Jadot

Za: : za skupinu Zelení/ESA

Délka vystoupení

00:02:42

Začátek

08:52:16

Konec

08:54:58

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

08:54:31

Konec

08:54:49

Helmut Scholz

Za: : za skupinu GUE/NGL

Délka vystoupení

00:02:35

Začátek

08:54:40

Konec

08:57:16

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

08:56:49

Konec

08:58:29

William (The Earl of) Dartmouth

Za: : za skupinu EFDD

Délka vystoupení

00:02:18

Začátek

08:58:02

Konec

09:00:20

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

08:59:54

Konec

09:00:17

Nicolas Bay

Za: : au nom du groupe ENF

Délka vystoupení

00:03:12

Začátek

09:00:06

Konec

09:03:19

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

09:02:51

Konec

09:03:09

Lampros Fountoulis

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

09:03:00

Konec

09:04:38

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:39

Začátek

09:04:09

Konec

09:04:48

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

09:04:40

Konec

09:06:26

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

09:06:10

Konec

09:06:36

Alessia Maria Mosca

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:02:08

Začátek

09:06:26

Konec

09:08:34

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

09:08:07

Konec

09:08:27

Joachim Starbatty

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

09:08:17

Konec

09:10:01

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:35

Začátek

09:09:33

Konec

09:10:09

Daniel Caspary

Za: : question "carton bleu"

Délka vystoupení

00:00:49

Začátek

09:10:02

Konec

09:10:51

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

09:10:44

Konec

09:10:58

Joachim Starbatty

Za: : réponse "carton bleu"

Délka vystoupení

00:00:39

Začátek

09:10:53

Konec

09:11:32

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

09:11:25

Konec

09:11:37

Nadja Hirsch

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:22

Začátek

09:11:35

Konec

09:12:57

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

09:12:47

Konec

09:13:04

Reinhard Bütikofer

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

09:12:55

Konec

09:15:36

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

09:15:08

Konec

09:15:30

Patrick Le Hyaric

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:48

Začátek

09:15:17

Konec

09:17:06

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

09:16:37

Konec

09:16:54

Tiziana Beghin

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:02:04

Začátek

09:16:45

Konec

09:18:49

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:18:21

Konec

09:18:36

Mario Borghezio

Za: : ENF

Délka vystoupení

00:01:59

Začátek

09:18:27

Konec

09:20:27

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:32

Začátek

09:19:54

Konec

09:20:27

Diane James

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:20

Začátek

09:20:10

Konec

09:21:30

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

09:21:19

Konec

09:21:36

Daniel Caspary

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:05

Začátek

09:21:33

Konec

09:22:38

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

09:22:31

Konec

09:22:48

Victor Boştinaru

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

09:22:44

Konec

09:24:17

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

09:24:10

Konec

09:24:21

Sander Loones

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:16

Začátek

09:24:19

Konec

09:25:35

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

09:25:30

Konec

09:25:49

Fredrick Federley

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

09:25:38

Konec

09:27:17

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

09:26:50

Konec

09:27:06

Matt Carthy

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

09:27:01

Konec

09:28:15

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

09:28:08

Konec

09:28:22

Franck Proust

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:48

Začátek

09:28:14

Konec

09:30:03

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

09:29:34

Konec

09:29:50

Jeppe Kofod

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:23

Začátek

09:29:45

Konec

09:31:08

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:31:00

Konec

09:31:16

Evžen Tošenovský

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:50

Začátek

09:31:06

Konec

09:32:56

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

09:32:28

Konec

09:32:50

Salvatore Cicu

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:49

Začátek

09:32:38

Konec

09:34:28

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

09:33:58

Konec

09:34:15

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

09:34:07

Konec

09:35:46

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

09:35:18

Konec

09:35:35

Iuliu Winkler

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

09:35:27

Konec

09:37:00

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

09:36:32

Konec

09:36:50

Karoline Graswander-Hainz

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:09

Začátek

09:36:46

Konec

09:37:55

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

09:37:48

Konec

09:38:05

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

09:37:56

Konec

09:39:31

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:39:04

Konec

09:39:20

Pedro Silva Pereira

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

09:39:12

Konec

09:40:51

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

09:40:25

Konec

09:40:44

Esther de Lange

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:49

Začátek

09:40:35

Konec

09:42:24

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

09:41:58

Konec

09:42:17

Edouard Martin

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:27

Začátek

09:42:13

Konec

09:43:41

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:03

Začátek

09:43:12

Konec

09:44:15

Romana Tomc

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

09:43:59

Konec

09:45:36

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

09:45:09

Konec

09:45:23

Maria Grapini

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

09:45:15

Konec

09:46:49

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

09:46:23

Konec

09:46:40

Izaskun Bilbao Barandica

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

09:46:31

Konec

09:48:09

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

09:47:43

Konec

09:48:01

Georgios Epitideios

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:50

Začátek

09:47:50

Konec

09:49:40

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

09:49:03

Konec

09:49:21

Milan Zver

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

09:49:12

Konec

09:50:47

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

09:50:21

Konec

09:50:40

Maria Arena

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

09:50:32

Konec

09:52:08

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:51:40

Konec

09:51:56

Christian Ehler

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:12

Začátek

09:51:53

Konec

09:53:05

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

09:52:59

Konec

09:53:16

Doru-Claudian Frunzulică

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:10

Začátek

09:53:12

Konec

09:54:22

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:54:16

Konec

09:54:31

Notis Marias

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

09:54:20

Konec

09:55:52

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

09:55:26

Konec

09:55:40

Kostas Papadakis

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

09:55:33

Konec

09:57:09

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

09:56:39

Konec

09:57:00

Seán Kelly

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:08

Začátek

09:56:52

Konec

09:58:00

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

09:57:53

Konec

09:58:08

José Blanco López

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

09:58:00

Konec

09:59:31

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

09:59:05

Konec

09:59:26

Cecilia Malmström

Za: : člen Komise (M) / členka Komise (F)

Délka vystoupení

00:04:59

Začátek

09:59:22

Konec

10:04:21

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

10:04:14

Konec

10:04:33

Jyrki Katainen

Za: : místopředseda Komise

Délka vystoupení

00:02:42

Začátek

10:04:27

Konec

10:07:09

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

10:07:03

Konec

10:07:26

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:07:18

Konec

10:07:30

10:07 - 12:12 Rozprava s portugalským premiérem Antóniem Costou o budoucnosti Evropy (rozprava)

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:02:23

Začátek

10:09:25

Konec

10:11:48

António Costa

Za: : Portugal PM

Délka vystoupení

00:26:58

Začátek

10:11:23

Konec

10:38:21

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

10:37:41

Konec

10:38:56

Jean-Claude Juncker

Za: : komisař

Délka vystoupení

00:15:21

Začátek

10:38:40

Konec

10:54:01

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:06:41

Začátek

10:48:12

Konec

10:54:53

Manfred Weber

Za: : za skupinu ELS

Délka vystoupení

00:05:17

Začátek

10:54:16

Konec

10:59:34

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:36

Začátek

10:59:06

Konec

10:59:43

Maria João Rodrigues

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:04:42

Začátek

10:59:35

Konec

11:04:17

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:04:10

Konec

11:04:28

Ulrike Trebesius

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:02:59

Začátek

11:04:24

Konec

11:07:23

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:07:16

Konec

11:07:32

Guy Verhofstadt

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:05:12

Začátek

11:07:28

Konec

11:12:40

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

11:12:36

Konec

11:12:46

Philippe Lamberts

Za: : za skupinu Zelení/ESA

Délka vystoupení

00:03:00

Začátek

11:12:39

Konec

11:15:39

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

11:15:12

Konec

11:15:37

Tania González Peñas

Za: : za skupinu GUE/NGL

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

11:15:27

Konec

11:18:08

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

11:17:42

Konec

11:17:55

Jiří Payne

Za: : za skupinu EFDD

Délka vystoupení

00:04:13

Začátek

11:17:49

Konec

11:22:02

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:21:35

Konec

11:21:51

Marcel de Graaff

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:02:26

Začátek

11:21:46

Konec

11:24:12

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:46

Začátek

11:24:01

Konec

11:24:48

Reinhard Bütikofer

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:24:32

Konec

11:24:47

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

11:24:40

Konec

11:25:07

Georgios Epitideios

Za: : NI

Délka vystoupení

00:02:35

Začátek

11:24:50

Konec

11:27:25

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:48

Začátek

11:27:00

Konec

11:27:49

António Costa

Za: : Portugal PM

Délka vystoupení

00:06:44

Začátek

11:27:32

Konec

11:34:17

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:42

Začátek

11:33:50

Konec

11:34:32

Nuno Melo

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:49

Začátek

11:34:19

Konec

11:36:08

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:35:36

Konec

11:35:52

Iratxe García Pérez

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

11:35:49

Konec

11:37:21

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:36:54

Konec

11:37:12

Mark Demesmaeker

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:04

Začátek

11:37:06

Konec

11:38:10

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:38:03

Konec

11:38:21

Charles Goerens

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:47

Začátek

11:38:11

Konec

11:39:58

Ana Miranda

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:02:05

Začátek

11:39:34

Konec

11:41:40

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:41:13

Konec

11:41:29

João Ferreira

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

11:41:16

Konec

11:43:01

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

11:42:33

Konec

11:42:55

Gilles Lebreton

Za: : ENF

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

11:42:44

Konec

11:44:14

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:02

Začátek

11:43:45

Konec

11:44:48

Paulo Rangel

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:15

Začátek

11:44:33

Konec

11:46:48

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:32

Začátek

11:46:10

Konec

11:46:42

Henna Virkkunen

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:45

Začátek

11:46:26

Konec

11:48:12

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:47:44

Konec

11:48:02

José Blanco López

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

11:47:52

Konec

11:49:32

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

11:49:04

Konec

11:49:27

Lukas Mandl

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:22

Začátek

11:49:20

Konec

11:50:42

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:50:33

Konec

11:50:49

José Manuel Fernandes

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

11:50:40

Konec

11:52:27

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:51:58

Konec

11:52:16

José Inácio Faria

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

11:52:07

Konec

11:53:48

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

11:53:17

Konec

11:53:35

Maria Grapini

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

11:53:29

Konec

11:55:02

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:15

Začátek

11:54:36

Konec

11:55:51

Maria João Rodrigues

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:00:44

Začátek

11:55:17

Konec

11:56:01

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

11:55:47

Konec

11:57:22

Carlos Zorrinho

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

11:56:53

Konec

11:58:23

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:46

Začátek

11:57:44

Konec

11:58:31

António Costa

Za: : Portugal PM

Délka vystoupení

00:10:16

Začátek

11:58:16

Konec

12:08:33

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:04:38

Začátek

12:08:07

Konec

12:12:46

12:12 - 12:14 Žádost o zbavení imunity

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

12:12:22

Konec

12:12:38

João Ferreira

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:09

Začátek

12:12:31

Konec

12:13:41

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:25

Začátek

12:13:21

Konec

12:14:46

12:14 - 13:25 Hlasování

12:14 - 12:29 Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (B8-0134/2018, B8-0135/2018) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

12:14:23

Konec

12:14:44

XabierBenito Ziluaga

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:00

Začátek

12:14:36

Konec

12:15:37

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:14:22

Začátek

12:15:21

Konec

12:29:43

12:29 - 12:35 Statistika železniční dopravy (A8-0038/2018 - Karima Delli) (hlasování)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:30

Začátek

12:29:47

Konec

12:30:17

SvenGiegold

Za: : za skupinu Zelení/ESA

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

12:30:12

Konec

12:31:44

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

12:31:22

Konec

12:31:41

BrianHayes

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

12:31:39

Konec

12:33:20

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

12:33:18

Konec

12:33:51

PervencheBerès

Za: : za skupinu S&D

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

12:33:43

Konec

12:35:26

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:48

Začátek

12:35:05

Konec

12:35:53

12:35 - 12:36 Jmenování viceprezidenta Evropské centrální banky (A8-0056/2018 - Roberto Gualtieri)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:37

Začátek

12:35:48

Konec

12:36:26

12:36 - 12:36 Opatření pro tlumení newcastleské choroby (A8-0026/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hlasování)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:34

Začátek

12:36:15

Konec

12:36:49

12:36 - 12:37 Makrofinanční pomoc pro Gruzii (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) (hlasování)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

12:36:39

Konec

12:37:13

12:37 - 12:37 Námitka vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného zájmu (B8-0136/2018) (hlasování)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:38

Začátek

12:37:03

Konec

12:37:41

12:37 - 12:37 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/008 DE/Goodyear (A8-0061/2018 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

12:37:31

Konec

12:37:56

12:37 - 12:38 Jmenovité složení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (hlasování)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

12:37:48

Konec

12:38:08

12:38 - 13:03 Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas) (hlasování)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:26:08

Začátek

12:38:01

Konec

13:04:09

13:03 - 13:15 Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski) (hlasování)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:12:10

Začátek

13:03:44

Konec

13:15:54

13:15 - 13:19 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet) (hlasování)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:04:30

Začátek

13:15:29

Konec

13:20:00

13:19 - 13:24 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) (hlasování)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:06:46

Začátek

13:19:40

Konec

13:26:26

13:26 - 14:09 Vysvětlení hlasování

13:26 - 13:41 Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

13:26:18

Konec

13:26:50

MomchilNekov

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

13:26:40

Konec

13:28:09

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:35

Začátek

13:27:43

Konec

13:28:18

JasenkoSelimovic

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:28

Začátek

13:28:06

Konec

13:29:35

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

13:29:08

Konec

13:29:24

MonicaMacovei

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

13:29:17

Konec

13:30:56

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

13:30:28

Konec

13:30:54

PetrasAuštrevičius

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:03

Začátek

13:30:50

Konec

13:31:53

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

13:31:42

Konec

13:31:56

Bogdan AndrzejZdrojewski

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:01

Začátek

13:31:49

Konec

13:32:50

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

13:32:33

Konec

13:32:49

TiborSzanyi

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:16

Začátek

13:32:41

Konec

13:33:58

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

13:33:39

Konec

13:33:54

JanZahradil

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

13:33:45

Konec

13:35:17

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

13:34:51

Konec

13:35:06

DeirdreClune

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:10

Začátek

13:35:04

Konec

13:36:14

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

13:36:08

Konec

13:36:19

AshleyFox

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

13:36:17

Konec

13:37:31

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

13:37:25

Konec

13:37:38

JiříPayne

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:01:00

Začátek

13:37:29

Konec

13:38:30

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

13:38:13

Konec

13:38:29

ZoltánBalczó

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

13:38:21

Konec

13:39:54

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

13:39:27

Konec

13:39:42

DanielHannan

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:08

Začátek

13:39:38

Konec

13:40:46

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:32

Začátek

13:40:39

Konec

13:41:12

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:02

Začátek

13:26:21

Konec

13:26:23

13:40 - 13:53 Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 (A8-0048/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

13:40:47

Konec

13:41:04

PetrasAuštrevičius

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

13:40:55

Konec

13:42:29

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

13:42:02

Konec

13:42:21

Bogdan AndrzejZdrojewski

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

13:42:13

Konec

13:43:44

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

13:43:18

Konec

13:43:38

JasenkoSelimovic

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:00:54

Začátek

13:43:33

Konec

13:44:27

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

13:44:20

Konec

13:44:33

TiborSzanyi

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:12

Začátek

13:44:26

Konec

13:45:38

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

13:45:21

Konec

13:45:37

MichaelaŠojdrová

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

13:45:27

Konec

13:47:04

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

13:46:34

Konec

13:46:49

DeirdreClune

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:11

Začátek

13:46:42

Konec

13:47:53

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

13:47:45

Konec

13:48:00

RicardoSerrão Santos

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

13:47:50

Konec

13:49:29

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

13:49:03

Konec

13:49:23

PalomaLópez Bermejo

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

13:49:14

Konec

13:50:54

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

13:50:27

Konec

13:50:44

CsabaSógor

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

13:50:35

Konec

13:52:05

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

13:51:38

Konec

13:51:53

StanislavPolčák

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:12

Začátek

13:51:45

Konec

13:52:58

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:34

Začátek

13:52:39

Konec

13:53:14

13:52 - 14:01 Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (A8-0041/2018 - Gérard Deprez, Janusz Lewandowski)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

13:52:45

Konec

13:53:02

Bogdan AndrzejZdrojewski

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

13:53:00

Konec

13:54:36

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

13:54:10

Konec

13:54:28

JasenkoSelimovic

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:00:52

Začátek

13:54:23

Konec

13:55:15

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

13:55:09

Konec

13:55:24

MichaelaŠojdrová

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

13:55:16

Konec

13:56:47

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

13:56:20

Konec

13:56:34

PetrasAuštrevičius

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

13:56:30

Konec

13:57:44

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

13:56:31

Konec

13:58:10

AndrejsMamikins

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:11

Začátek

13:57:46

Konec

13:58:57

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

13:58:51

Konec

13:59:09

MonicaMacovei

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

13:58:56

Konec

14:00:35

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

14:00:07

Konec

14:00:24

NotisMarias

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

14:00:14

Konec

14:01:48

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

14:01:22

Konec

14:01:41

14:01 - 14:05 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 (A8-0047/2018 - Hugues Bayet)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

14:01:25

Konec

14:01:42

TiborSzanyi

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

14:01:32

Konec

14:03:07

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

14:02:40

Konec

14:02:58

RosaD'Amato

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

14:02:44

Konec

14:04:21

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

14:03:55

Konec

14:04:11

MonicaMacovei

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

14:04:02

Konec

14:05:31

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

14:05:05

Konec

14:05:25

14:05 - 14:09 Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman)

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

14:05:11

Konec

14:05:28

MichaelaŠojdrová

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

14:05:16

Konec

14:06:48

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

14:06:22

Konec

14:06:38

RosaD'Amato

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

14:06:30

Konec

14:08:00

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

14:07:34

Konec

14:07:50

NotisMarias

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

14:07:40

Konec

14:09:12

RainerWieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

14:08:51

Konec

14:08:58

14:09 - 14:09 Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:03

Začátek

14:09:06

Konec

14:09:09

15:04 - 15:04

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

15:04:27

Konec

15:04:36

15:04 - 15:04 Pokračování denního zasedání

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:02

Začátek

15:04:33

Konec

15:04:35

15:05 - 15:05 Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

15:04:55

Konec

15:05:05

15:05 - 16:05 Mezinárodní spolupráce v boji proti kybernetické trestné činnosti – hrozba pro veřejné služby

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

15:05:17

Konec

15:05:35

Helga Stevens

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:05:03

Začátek

15:05:30

Konec

15:10:33

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

15:10:03

Konec

15:10:21

Monika Panayotova

Za: : CouncilMember

Délka vystoupení

00:06:31

Začátek

15:10:15

Konec

15:16:46

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

15:16:20

Konec

15:16:31

Julian King

Za: : člen Komise (M) / členka Komise (F)

Délka vystoupení

00:08:10

Začátek

15:16:31

Konec

15:24:41

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

15:24:35

Konec

15:24:52

Roberta Metsola

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:02:20

Začátek

15:24:51

Konec

15:27:11

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

15:27:02

Konec

15:27:13

Peter Kouroumbashev

Za: : za skupinu S&D

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

15:27:09

Konec

15:29:50

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

15:29:19

Konec

15:29:29

Monica Macovei

Za: : za skupinu ECR

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

15:29:29

Konec

15:31:12

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

15:30:46

Konec

15:30:56

Nathalie Griesbeck

Za: : au nom du groupe ALDE

Délka vystoupení

00:02:53

Začátek

15:30:50

Konec

15:33:43

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

15:33:07

Konec

15:33:22

Jan Philipp Albrecht

Za: : za skupinu Zelení/ESA

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

15:33:16

Konec

15:35:57

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

15:35:30

Konec

15:35:41

Jiří Maštálka

Za: : za skupinu GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

15:35:35

Konec

15:37:11

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

15:36:44

Konec

15:36:54

Auke Zijlstra

Za: : au nom du groupe ENF

Délka vystoupení

00:01:28

Začátek

15:36:52

Konec

15:38:21

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

15:37:56

Konec

15:38:06

Georgios Epitideios

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

15:38:00

Konec

15:39:42

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

15:39:15

Konec

15:39:31

Emil Radev

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:07

Začátek

15:39:24

Konec

15:41:31

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

15:41:03

Konec

15:41:11

Nicola Danti

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:02:35

Začátek

15:41:06

Konec

15:43:42

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

15:43:16

Konec

15:43:24

Evžen Tošenovský

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:48

Začátek

15:43:19

Konec

15:45:08

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

15:44:43

Konec

15:44:51

Urmas Paet

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

15:44:50

Konec

15:46:04

Indrek Tarand

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:00:56

Začátek

15:46:05

Konec

15:47:01

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

15:46:55

Konec

15:47:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:01

Začátek

15:46:57

Konec

15:48:59

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

15:48:33

Konec

15:48:42

Miriam Dalli

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:12

Začátek

15:48:40

Konec

15:49:52

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

15:49:46

Konec

15:49:55

James Nicholson

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

15:49:54

Konec

15:51:08

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

15:51:03

Konec

15:51:12

Heinz K. Becker

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:12

Začátek

15:51:09

Konec

15:53:22

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

15:52:57

Konec

15:53:05

Notis Marias

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

15:53:00

Konec

15:54:40

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

15:54:13

Konec

15:54:22

Axel Voss

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:19

Začátek

15:54:17

Konec

15:56:37

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

15:56:03

Konec

15:56:15

Jeroen Lenaers

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:05

Začátek

15:56:11

Konec

15:58:17

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

15:57:51

Konec

15:58:01

Carlos Coelho

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

15:57:55

Konec

15:59:39

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:32

Začátek

15:59:11

Konec

15:59:44

Michał Boni

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

15:59:38

Konec

16:01:24