Multimedia podle mluvčího


Pondělí 25. března 2019 - Čtvrtek 28. března 2019


Štrasburk

A-D

Asim ADEMOV

Vystoupení : Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

Za: : PPE

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

19:27:16

Konec

19:28:50

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : za skupinu ELS

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:03:15

Začátek

17:48:09

Konec

17:51:24

Isabella ADINOLFI

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Za: : EFDD

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

13:59:00

Konec

14:00:38

Vystoupení : Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (rozprava)

Za: : za skupinu EFDD

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:01:50

Začátek

09:22:09

Konec

09:23:59

Vystoupení : Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (rozprava)

Za: : EFDD

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:01:06

Začátek

09:24:33

Konec

09:25:39

Vystoupení : Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (rozprava)

Za: : za skupinu EFDD

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:01:53

Začátek

10:10:31

Konec

10:12:24

Laura AGEA

Vystoupení : Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (A8-0382/2018 - Laura Agea) (hlasování)

Za: : EFDD

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:03

Začátek

17:22:30

Konec

17:23:33

John Stuart AGNEW

Vystoupení : Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (rozprava)

Za: : ENF

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

15:54:36

Konec

15:56:17

Vystoupení : Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (rozprava)

Za: : ENF

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:37

Začátek

15:56:37

Konec

15:57:14

Vystoupení : Hnojivé výrobky EU (rozprava)

Za: : question "carton bleu"

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:46

Začátek

16:48:07

Konec

16:48:53

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

10:32:53

Konec

10:34:24

Vystoupení : Hnojivé výrobky EU (rozprava)

Za: : S&D

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:02:05

Začátek

16:51:07

Konec

16:53:12

Daniela AIUTO

Vystoupení : Ukončení sezónních změn času (rozprava)

Za: : za skupinu EFDD

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

20:09:24

Konec

20:11:16

Vystoupení : Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (hlasování)

Za: : EFDD

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:04

Začátek

17:23:49

Konec

17:24:54

Nedzhmi ALI

Vystoupení : Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)

Za: : ALDE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:10

Začátek

16:30:24

Konec

16:32:35

Martina ANDERSON

Vystoupení : Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Za: : GUE/NGL

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:02:11

Začátek

23:01:49

Konec

23:04:01

Vystoupení : Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)

Za: : GUE/NGL

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:02:13

Začátek

10:05:48

Konec

10:08:01

Lucy ANDERSON

Vystoupení : Smlouvy o poskytování digitálního obsahu - Smlouvy o prodeji zboží (rozprava)

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

12:15:14

Konec

12:16:53

Max ANDERSSON

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : Verts/ALE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:15

Začátek

09:58:30

Konec

09:59:45

Eric ANDRIEU

Vystoupení : Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:05

Začátek

16:39:55

Konec

16:42:00

Vystoupení : Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (rozprava)

Za: : S&D

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

16:04:38

Konec

16:06:15

Laima Liucija ANDRIKIENĖ

Vystoupení : Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (rozprava)

Za: : PPE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

20:03:46

Konec

20:05:23

Vystoupení : Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (rozprava)

Za: : PPE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

21:20:54

Konec

21:22:37

Vystoupení : Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy - Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů - Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (rozprava)

Za: : PPE

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

12:29:33

Konec

12:31:08

Gerolf ANNEMANS

Vystoupení : Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (rozprava)

Za: : ENF

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

21:12:17

Konec

21:13:47

Vystoupení : Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (rozprava)

Za: : ENF

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:42

Začátek

21:14:51

Konec

21:15:33

Andrus ANSIP

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : komisař

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:03:11

Začátek

10:35:21

Konec

10:38:32

Miguel ARIAS CAÑETE

Vystoupení : Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou - Vnitřní trh s elektřinou - Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů - Riziková připravenost v odvětví elektřiny (rozprava)

Za: : člen Komise (M) / členka Komise (F)

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:06:38

Začátek

21:03:29

Konec

21:10:07

Vystoupení : Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou - Vnitřní trh s elektřinou - Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů - Riziková připravenost v odvětví elektřiny (rozprava)

Za: : člen Komise (M) / členka Komise (F)

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

21:34:17

Konec

21:35:53

Vystoupení : Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (rozprava)

Za: : komisař

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:06:29

Začátek

22:02:10

Konec

22:08:40

Vystoupení : Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (rozprava)

Za: : komisař

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:03:28

Začátek

22:24:34

Konec

22:28:02

Vystoupení : Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (rozprava)

Za: : člen Komise (M) / členka Komise (F)

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:03:14

Začátek

22:32:33

Konec

22:35:47

Vystoupení : Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (rozprava)

Za: : člen Komise (M) / členka Komise (F)

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:03

Začátek

22:39:38

Konec

22:40:41

Vystoupení : Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (rozprava)

Za: : komisař

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:05:09

Začátek

18:13:44

Konec

18:18:53

Vystoupení : Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (rozprava)

Za: : komisař

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:09

Začátek

19:06:36

Konec

19:08:45

Pascal ARIMONT

Vystoupení : Smlouvy o poskytování digitálního obsahu - Smlouvy o prodeji zboží (rozprava)

Za: : Zpravodaj

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:04:14

Začátek

11:54:56

Konec

11:59:10

Vystoupení : Smlouvy o poskytování digitálního obsahu - Smlouvy o prodeji zboží (rozprava)

Za: : Zpravodaj

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

12:26:15

Konec

12:26:46

Vystoupení : Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (hlasování)

Za: : Zpravodaj

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:59

Začátek

12:58:14

Konec

12:59:13

Marie-Christine ARNAUTU

Vystoupení : Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy - Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů - Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (rozprava)

Za: : ENF

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

12:03:39

Konec

12:05:20

Jonathan ARNOTT

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : za skupinu EFDD

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:03:00

Začátek

09:34:20

Konec

09:37:20

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : EFDD

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:59

Začátek

09:37:34

Konec

09:38:33

Vystoupení : Situace v Alžírsku (rozprava)

Za: : za skupinu EFDD

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:37

Začátek

21:50:38

Konec

21:53:16

Vystoupení : Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (rozprava)

Za: : EFDD

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:02:38

Začátek

19:03:27

Konec

19:06:05

Vystoupení : Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (rozprava)

Za: : réponse "carton bleu"

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:38

Začátek

19:06:39

Konec

19:07:17

Jean ARTHUIS

Vystoupení : Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (rozprava)

Za: : ALDE

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:03:13

Začátek

19:07:14

Konec

19:10:28

Vystoupení : Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (rozprava)

Za: : BUDG

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:02:08

Začátek

09:55:57

Konec

09:58:06

Richard ASHWORTH

Vystoupení : Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)

Za: : PPE

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:02:16

Začátek

10:33:26

Konec

10:35:42

Francisco ASSIS

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

22:33:47

Konec

22:35:27

Margrete AUKEN

Vystoupení : Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (rozprava)

Za: : za skupinu Zelení/ESA

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:02:10

Začátek

15:25:33

Konec

15:27:44

Vystoupení : Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (rozprava)

Za: : Verts/ALE

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:55

Začátek

15:55:57

Konec

15:56:53

Dimitris AVRAMOPOULOS

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : komisař

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:04:54

Začátek

17:41:52

Konec

17:46:47

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : komisař

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:02:16

Začátek

18:27:15

Konec

18:29:32

Vystoupení : Jakost vody určené k lidské spotřebě (rozprava)

Za: : člen Komise (M) / členka Komise (F)

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:04:59

Začátek

19:15:17

Konec

19:20:16

Vystoupení : Jakost vody určené k lidské spotřebě (rozprava)

Za: : člen Komise (M) / členka Komise (F)

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:13

Začátek

20:13:54

Konec

20:15:07

Vystoupení : Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce azylu a migrace - Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz (rozprava) (rozprava)

Za: : komisař

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:05:49

Začátek

20:27:08

Konec

20:32:58

Inés AYALA SENDER

Vystoupení : Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)

Za: : Zpravodaj

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:04:46

Začátek

15:02:55

Konec

15:07:41

Vystoupení : Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)

Za: : Zpravodaj

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:35

Začátek

16:52:38

Konec

16:55:14

Vystoupení : Situace v Alžírsku (rozprava)

Za: : za skupinu S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:47

Začátek

21:42:11

Konec

21:43:59

Vystoupení : Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy - Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů - Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (rozprava)

Za: : za skupinu S&D

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:45

Začátek

11:39:07

Konec

11:40:52

Vystoupení : Závažné interpelace (rozprava)

Za: : S&D

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:01:25

Začátek

15:28:38

Konec

15:30:03

Pilar AYUSO

Vystoupení : Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (rozprava)

Za: : PPE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:16

Začátek

18:50:48

Konec

18:53:04

Vystoupení : Jakost vody určené k lidské spotřebě (rozprava)

Za: : PPE

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

19:41:19

Konec

19:44:01

Georges BACH

Vystoupení : Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy - Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů - Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (rozprava)

Za: : Rap avis EMPL

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:23

Začátek

11:24:00

Konec

11:25:23

Zoltán BALCZÓ

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : NI

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

23:12:57

Konec

23:14:31

Zigmantas BALČYTIS

Vystoupení : Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy - Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů - Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (rozprava)

Za: : S&D

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

12:30:47

Konec

12:32:20

Michel BARNIER

Vystoupení : Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)

Za: : Chief Brexit negotiator

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:09:24

Začátek

10:53:32

Konec

11:02:57

Gerard BATTEN

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : ENF

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:11

Začátek

09:49:36

Konec

09:50:47

Vystoupení : Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)

Za: : au nom du groupe ENF

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:02:26

Začátek

09:53:29

Konec

09:55:56

Nicolas BAY

Vystoupení : Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)

Za: : ENF

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

10:09:31

Konec

10:11:12

Bas BELDER

Vystoupení : Situace v Alžírsku (rozprava)

Za: : za skupinu ECR

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:03

Začátek

21:43:44

Konec

21:45:48

Ivo BELET

Vystoupení : Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (rozprava)

Za: : za skupinu ELS

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:02:08

Začátek

11:00:49

Konec

11:02:58

Brando BENIFEI

Vystoupení : Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (rozprava)

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

20:05:04

Konec

20:06:47

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : Zpravodaj

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:04:55

Začátek

22:49:52

Konec

22:54:48

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : Zpravodaj

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:56

Začátek

23:27:29

Konec

23:30:25

Vystoupení : Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje (rozprava)

Za: : za skupinu S&D

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:02:12

Začátek

21:59:42

Konec

22:01:55

Vystoupení : Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (rozprava)

Za: : S&D

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

10:26:59

Konec

10:28:39

Xabier BENITO ZILUAGA

Vystoupení : Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek)

Za: : GUE/NGL

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

13:43:18

Konec

13:44:57

Monika BEŇOVÁ

Vystoupení : Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (rozprava)

Za: : S&D

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

18:46:55

Konec

18:48:27

Vystoupení : Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

Za: : S&D

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

19:33:28

Konec

19:35:07

Vystoupení : Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku

Za: : S&D

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:00:45

Začátek

19:35:29

Konec

19:36:14

Pervenche BERÈS

Vystoupení : Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (rozprava)

Za: : S&D

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

18:49:14

Konec

18:50:50

Vystoupení : Udělení absolutoria za rok 2017: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2017 (A8-0088/2019 - Inés Ayala Sender) (hlasování)

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

17:10:40

Konec

17:12:12

Vystoupení : Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (rozprava)

Za: : S&D

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

11:24:19

Konec

11:25:59

Izaskun BILBAO BARANDICA

Vystoupení : Ukončení sezónních změn času (rozprava)

Za: : au nom du groupe ALDE

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:02:37

Začátek

20:04:12

Konec

20:06:49

Vystoupení : Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy - Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů - Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (rozprava)

Za: : au nom du groupe ALDE

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

11:42:02

Konec

11:43:43

Dominique BILDE

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : ENF

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

18:16:20

Konec

18:17:54

Vystoupení : Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (rozprava)

Za: : au nom du groupe ENF

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

09:25:26

Konec

09:27:07

Vystoupení : Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (rozprava)

Za: : au nom du groupe ENF

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:02:30

Začátek

10:11:59

Konec

10:14:30

Mara BIZZOTTO

Vystoupení : Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)

Za: : ENF

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

10:16:17

Konec

10:17:53

Malin BJÖRK

Vystoupení : Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)

Za: : FEMM

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

16:09:45

Konec

16:11:25

José BLANCO LÓPEZ

Vystoupení : Ukončení sezónních změn času (rozprava)

Za: : S&D

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

20:41:42

Konec

20:43:12

Vystoupení : Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou - Vnitřní trh s elektřinou - Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů - Riziková připravenost v odvětví elektřiny (rozprava)

Za: : S&D

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:49

Začátek

21:25:30

Konec

21:27:20

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

10:10:53

Konec

10:12:34

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:48

Začátek

10:13:14

Konec

10:14:03

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

10:14:33

Konec

10:14:53

Vystoupení : Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (rozprava)

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

11:32:48

Konec

11:34:21

Vystoupení : Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)

Za: : PECH

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

16:06:06

Konec

16:07:45

Vystoupení : Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (rozprava)

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

18:59:27

Konec

19:01:05

Andrea BOCSKOR

Vystoupení : Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (rozprava)

Za: : PPE

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

10:36:41

Konec

10:38:27

Franc BOGOVIČ

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : PPE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

10:09:29

Konec

10:11:13

Vystoupení : Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (rozprava)

Za: : PPE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:10

Začátek

11:20:01

Konec

11:22:11

Vystoupení : Hnojivé výrobky EU (rozprava)

Za: : za skupinu ELS

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:02:16

Začátek

16:36:22

Konec

16:38:38

Simona BONAFÈ

Vystoupení : Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (rozprava)

Za: : S&D

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

15:58:50

Konec

16:00:33

Vystoupení : Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (rozprava)

Za: : za skupinu S&D

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:02:29

Začátek

11:02:41

Konec

11:05:11

Michał BONI

Vystoupení : Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (rozprava)

Za: : Zpravodaj

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:04:03

Začátek

22:28:44

Konec

22:32:47

Vystoupení : Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (rozprava)

Za: : Zpravodaj

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:03

Začátek

22:40:35

Konec

22:41:39

Vystoupení : Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (rozprava)

Za: : Zpravodaj

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:00:56

Začátek

22:41:29

Konec

22:42:25

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : LIBE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

09:13:31

Konec

09:15:23

Mario BORGHEZIO

Vystoupení : Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (rozprava)

Za: : au nom du groupe ENF

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

21:05:33

Konec

21:07:18

Marie-Christine BOUTONNET

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : au nom du groupe ENF

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

09:38:23

Konec

09:39:55

Vystoupení : Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů (rozprava)

Za: : au nom du groupe ENF

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:56

Začátek

21:44:52

Konec

21:46:48

Lynn BOYLAN

Vystoupení : Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (rozprava)

Za: : GUE/NGL

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:12

Začátek

18:45:08

Konec

18:46:21

Vystoupení : Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (rozprava)

Za: : GUE/NGL

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:51

Začátek

15:17:57

Konec

15:18:48

Vystoupení : Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (rozprava)

Za: : za skupinu GUE/NGL

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:59

Začátek

15:27:25

Konec

15:29:25

Vystoupení : Jakost vody určené k lidské spotřebě (rozprava)

Za: : za politickou skupinu

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

19:34:42

Konec

19:36:17

Vystoupení : Jakost vody určené k lidské spotřebě (rozprava)

Za: : réponse "carton bleu"

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:02

Začátek

19:37:06

Konec

19:37:08

Victor BOŞTINARU

Vystoupení : Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (rozprava)

Za: : za politickou skupinu

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:19

Začátek

11:00:07

Konec

11:01:26

Mercedes BRESSO

Vystoupení : Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy - Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů - Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (rozprava)

Za: : S&D

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

12:16:15

Konec

12:17:57

Vystoupení : Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (rozprava)

Za: : S&D

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

10:25:40

Konec

10:27:22

Renata BRIANO

Vystoupení : Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (rozprava)

Za: : PECH

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

15:14:26

Konec

15:16:01

Elmar BROK

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : za skupinu ELS

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:55

Začátek

22:16:39

Konec

22:19:34

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : za skupinu ELS

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:19

Začátek

23:00:29

Konec

23:02:49

Vystoupení : Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)

Za: : PPE

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

10:21:53

Konec

10:23:27

Daniel BUDA

Vystoupení : Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (rozprava)

Za: : PPE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

11:23:10

Konec

11:24:40

Vystoupení : Závažné interpelace (rozprava)

Za: : Autor

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

15:01:45

Konec

15:04:27

Vystoupení : Závažné interpelace (rozprava)

Za: : Autor

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:00:46

Začátek

15:19:51

Konec

15:20:38

Violeta BULC

Vystoupení : Ukončení sezónních změn času (rozprava)

Za: : člen Komise (M) / členka Komise (F)

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:04:56

Začátek

19:47:05

Konec

19:52:01

Vystoupení : Ukončení sezónních změn času (rozprava)

Za: : komisařka

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:04:38

Začátek

20:42:51

Konec

20:47:29

Udo BULLMANN

Vystoupení : Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)

Za: : za politickou skupinu

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:03:49

Začátek

09:30:21

Konec

09:34:10

Jonathan BULLOCK

Vystoupení : Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou - Vnitřní trh s elektřinou - Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů - Riziková připravenost v odvětví elektřiny (rozprava)

Za: : za skupinu EFDD

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:02:07

Začátek

21:21:13

Konec

21:23:21

Vystoupení : Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)

Za: : za skupinu EFDD

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:33

Začátek

16:21:41

Konec

16:24:15

Cristian-Silviu BUŞOI

Vystoupení : Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (rozprava)

Za: : PPE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

19:04:03

Konec

19:05:45

Vystoupení : Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy - Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů - Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (rozprava)

Za: : PPE

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:11

Začátek

12:38:49

Konec

12:40:01

Reinhard BÜTIKOFER

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

Za: : Verts/ALE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:58

Začátek

14:00:21

Konec

14:01:19

Alain CADEC

Vystoupení : Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)

Za: : PECH

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:02

Začátek

16:05:14

Konec

16:06:16

Enrique CALVET CHAMBON

Vystoupení : Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (rozprava)

Za: : ECON

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

21:16:47

Konec

21:19:29

Nicola CAPUTO

Vystoupení : Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (rozprava)

Za: : S&D

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

18:41:06

Konec

18:42:39

Vystoupení : Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou - Vnitřní trh s elektřinou - Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů - Riziková připravenost v odvětví elektřiny (rozprava)

Za: : S&D

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

21:32:48

Konec

21:34:28

Vystoupení : Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Za: : S&D

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

23:00:28

Konec

23:02:05

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:27

Začátek

10:31:44

Konec

10:33:12

Vystoupení : Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)

Za: : S&D

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

10:42:22

Konec

10:43:52

Vystoupení : Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy - Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů - Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (rozprava)

Za: : S&D

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

12:36:12

Konec

12:37:47

Matt CARTHY

Vystoupení : Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (rozprava)

Za: : GUE/NGL

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:13

Začátek

18:21:03

Konec

18:22:16

Vystoupení : Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (rozprava)

Za: : GUE/NGL

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:02:02

Začátek

11:20:57

Konec

11:23:00

James CARVER

Vystoupení : Ukončení sezónních změn času (rozprava)

Za: : EFDD

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:28

Začátek

20:17:47

Konec

20:19:15

Vystoupení : Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (rozprava)

Za: : za skupinu EFDD

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

21:04:26

Konec

21:05:40

David CASA

Vystoupení : Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (rozprava)

Za: : PPE

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

18:34:39

Konec

18:36:13

Daniel CASPARY

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : PPE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:00

Začátek

09:28:50

Konec

09:29:50

Fabio Massimo CASTALDO

Vystoupení : Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (rozprava)

Za: : EFDD

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:47

Začátek

21:09:48

Konec

21:12:35

Vystoupení : Situace v Alžírsku (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

22:03:58

Konec

22:04:31

Vystoupení : Situace v Alžírsku (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

22:05:21

Konec

22:05:37

Vystoupení : Situace v Alžírsku (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

22:06:44

Konec

22:07:06

Vystoupení : Situace v Alžírsku (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:32

Začátek

22:08:12

Konec

22:08:45

Vystoupení : Situace v Alžírsku (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

22:09:36

Konec

22:09:48

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

22:09:48

Konec

22:10:21

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

22:16:18

Konec

22:16:50

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

22:19:07

Konec

22:19:28

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:38

Začátek

22:20:41

Konec

22:21:20

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

22:22:20

Konec

22:22:48

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

22:24:34

Konec

22:25:01

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

22:26:07

Konec

22:26:29

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

22:27:30

Konec

22:27:49

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

22:29:00

Konec

22:29:22

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

22:29:49

Konec

22:30:10

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

22:30:38

Konec

22:30:59

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

22:31:21

Konec

22:31:30

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

22:32:12

Konec

22:32:28

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

22:33:39

Konec

22:33:56

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

22:35:01

Konec

22:35:16

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

22:36:30

Konec

22:36:48

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

22:37:54

Konec

22:38:12

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

22:39:50

Konec

22:40:16

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:37

Začátek

22:41:24

Konec

22:42:01

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

22:42:59

Konec

22:43:19

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

22:44:19

Konec

22:44:38

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

22:45:41

Konec

22:46:03

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

22:47:02

Konec

22:47:27

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

22:48:17

Konec

22:48:43

Vystoupení : Páté výročí protiprávní okupace Krymu Ruskou federací (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

22:49:27

Konec

22:49:43

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

22:49:41

Konec

22:49:59

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

22:54:21

Konec

22:54:41

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:51

Začátek

22:59:46

Konec

23:00:38

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

23:02:23

Konec

23:02:42

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

23:04:17

Konec

23:04:39

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:34

Začátek

23:05:52

Konec

23:06:27

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:58

Začátek

23:07:11

Konec

23:09:10

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

23:10:05

Konec

23:10:26

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

23:11:33

Konec

23:11:55

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

23:12:49

Konec

23:13:07

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

23:14:04

Konec

23:14:30

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

23:16:15

Konec

23:16:34

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

23:18:00

Konec

23:18:34

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

23:19:16

Konec

23:19:38

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:36

Začátek

23:20:42

Konec

23:21:18

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

23:22:53

Konec

23:23:10

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:35

Začátek

23:24:13

Konec

23:24:49

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

23:25:52

Konec

23:26:15

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

23:27:12

Konec

23:27:39

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:29

Začátek

23:29:59

Konec

23:30:29

Vystoupení : Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

23:30:20

Konec

23:30:33

Vystoupení : Ukončení zasedání

Za: : PT

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

23:30:26

Konec

23:30:35

Vystoupení :

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

17:00:48

Konec

17:01:14

Vystoupení : Pokračování denního zasedání

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

17:01:06

Konec

17:01:17

Vystoupení : Pokračování denního zasedání

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:54

Začátek

17:02:24

Konec

17:03:18

Vystoupení : Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

17:03:14

Konec

17:03:43

Vystoupení : Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:36

Začátek

17:04:55

Konec

17:05:32

Vystoupení : Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky (A8-0364/2018 - Ashley Fox) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:32

Začátek

17:05:22

Konec

17:05:54

Vystoupení : Trhy finančních nástrojů (A8-0362/2018 - Caroline Nagtegaal) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

17:05:44

Konec

17:06:12

Vystoupení : Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:15:25

Začátek

17:06:03

Konec

17:21:28

Vystoupení : Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:38

Začátek

17:21:03

Konec

17:21:42

Vystoupení : Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:34

Začátek

17:21:31

Konec

17:22:06

Vystoupení : Hnojivé výrobky EU (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

17:21:56

Konec

17:22:23

Vystoupení : Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (A8-0382/2018 - Laura Agea) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

17:22:14

Konec

17:22:38

Vystoupení : Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (A8-0382/2018 - Laura Agea) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:29

Začátek

17:23:17

Konec

17:23:47

Vystoupení : Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

17:23:38

Konec

17:23:56

Vystoupení : Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:02:01

Začátek

17:24:37

Konec

17:26:39

Vystoupení : Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

17:26:14

Konec

17:26:38

Vystoupení : Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

17:26:30

Konec

17:27:02

Vystoupení : Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: Azylový, migrační a integrační fond (B8-0214/2019) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:47

Začátek

17:26:53

Konec

17:27:40

Vystoupení : Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz (B8-0215/2019) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

17:27:28

Konec

17:27:50

Vystoupení : Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

17:27:42

Konec

17:28:08

Vystoupení : Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná kukuřice 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

17:27:59

Konec

17:28:25

Vystoupení : Námitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (B8-0218/2019) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

17:28:17

Konec

17:28:45

Vystoupení : Námitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (B8-0219/2019) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

17:28:36

Konec

17:29:00

Vystoupení : Námitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití oxidu chromového (B8-0221/2019) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:03:06

Začátek

17:28:52

Konec

17:31:58

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (A8-0077/2019 - Brando Benifei) (hlasování)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:17

Začátek

17:31:56

Konec

17:33:13

Vystoupení : Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:02:23

Začátek

17:33:08

Konec

17:35:31

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:58

Začátek

17:35:06

Konec

17:37:05

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

17:41:38

Konec

17:42:04

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

17:46:21

Konec

17:46:41

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

17:47:59

Konec

17:48:19

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

17:50:58

Konec

17:51:20

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

17:53:21

Konec

17:53:44

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

17:55:09

Konec

17:55:28

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

17:57:28

Konec

17:57:46

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

17:58:51

Konec

17:59:16

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

18:01:12

Konec

18:01:39

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

18:02:51

Konec

18:03:11

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

18:04:24

Konec

18:04:45

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:39

Začátek

18:07:04

Konec

18:07:44

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

18:08:11

Konec

18:08:24

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

18:08:40

Konec

18:08:57

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

18:10:48

Konec

18:11:05

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

18:12:32

Konec

18:12:50

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:30

Začátek

18:13:41

Konec

18:14:12

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

18:14:26

Konec

18:14:36

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

18:14:50

Konec

18:15:13

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

18:16:09

Konec

18:16:30

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

18:17:27

Konec

18:17:46

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

18:19:03

Konec

18:19:19

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

18:20:37

Konec

18:21:00

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:29

Začátek

18:22:15

Konec

18:22:44

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:57

Začátek

18:24:23

Konec

18:25:21

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:42

Začátek

18:25:22

Konec

18:26:04

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

18:27:04

Konec

18:27:27

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

18:29:04

Konec

18:29:24

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

18:31:12

Konec

18:31:40

Vystoupení : Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (rozprava)

Za: : PT

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:02

Začátek

18:31:31

Konec

18:32:34

Vystoupení : Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (rozprava)

Za: : EFDD

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

19:10:13

Konec

19:11:52

Jean-Marie CAVADA

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : au nom du groupe ALDE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:53

Začátek

09:21:43

Konec

09:24:37

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : ALDE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:29

Začátek

10:03:15

Konec

10:03:45

Vystoupení : Námitka podle článku 106 jednacího řádu: určitá použití oxidu chromového (B8-0221/2019) (hlasování)

Za: : ALDE

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

17:31:33

Konec

17:31:58

Dita CHARANZOVÁ

Vystoupení : Smlouvy o poskytování digitálního obsahu - Smlouvy o prodeji zboží (rozprava)

Za: : za politickou skupinu

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:19

Začátek

12:09:23

Konec

12:10:42

Caterina CHINNICI

Vystoupení : Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

16:36:17

Konec

16:37:48

Vystoupení : Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (rozprava)

Za: : S&D

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

10:29:48

Konec

10:31:26

Nikolaos CHOUNTIS

Vystoupení : Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (rozprava)

Za: : za skupinu GUE/NGL

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

10:09:09

Konec

10:10:49

Ole CHRISTENSEN

Vystoupení : Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy - Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů - Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (rozprava)

Za: : S&D

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

12:12:37

Konec

12:14:07

George CIAMBA

Vystoupení : Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)

Za: : CouncilMember

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:06:12

Začátek

15:27:41

Konec

15:33:54

Vystoupení : Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)

Za: : úřadující předseda Rady

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:00

Začátek

16:51:40

Konec

16:52:40

Angelo CIOCCA

Vystoupení : Udělení absolutoria za rok 2017 (rozprava)

Za: : au nom du groupe ENF

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:02:32

Začátek

16:23:56

Konec

16:26:29

Vystoupení : Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) (rozprava)

Za: : ENF

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

21:18:21

Konec

21:20:00

David COBURN

Vystoupení : Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (rozprava)

Za: : za skupinu EFDD

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:02:05

Začátek

18:09:56

Konec

18:12:02

Vystoupení : Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (rozprava)

Za: : question "carton bleu"

Datum

25/03/2019

Délka vystoupení

00:00:51

Začátek

18:16:44

Konec

18:17:35

Carlos COELHO

Vystoupení : Smlouvy o poskytování digitálního obsahu - Smlouvy o prodeji zboží (rozprava)

Za: : PPE

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

12:13:51

Konec

12:15:37

Sergio Gaetano COFFERATI

Vystoupení : Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (rozprava)

Za: : za skupinu S&D

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:05:37

Začátek

21:21:31

Konec

21:27:08

Jacques COLOMBIER

Vystoupení : Situace v Alžírsku (rozprava)

Za: : au nom du groupe ENF

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

21:53:00

Konec

21:54:47

Vystoupení : Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (rozprava)

Za: : ENF

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

23:19:27

Konec

23:21:09

Vystoupení : Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (rozprava)

Za: : ENF

Datum

27/03/2019

Délka vystoupení

00:01:54

Začátek

18:20:47

Konec

18:22:42

Anna Maria CORAZZA BILDT

Vystoupení : Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (hlasování)

Za: : PPE

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:01:04

Začátek

12:39:45

Konec

12:40:50

Ignazio CORRAO

Vystoupení : Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (rozprava)

Za: : DEVE

Datum

28/03/2019

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

09:54:45

Konec

09:56:19

Silvia COSTA

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:53

Začátek

10:27:08

Konec

10:29:01

Vystoupení : Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:00:58

Začátek

10:28:11

Konec

10:29:10

Vystoupení : Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (rozprava)

Za: : S&D

Datum

26/03/2019

Délka vystoupení

00:01:55

Začátek

20:02:11

Konec

20:04:06