Multimedia podle rozpravy

Úterý 26. března 2019

09:00 - 09:00

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

09:00:00

Konec

09:00:31

09:00 - 09:00 Zahájení zasedání

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

09:00:24

Konec

09:00:31

09:00 - 10:40 Autorské právo na jednotném digitálním trhu

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

09:00:36

Konec

09:01:02

Axel Voss

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:04:30

Začátek

09:01:02

Konec

09:05:32

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

09:05:24

Konec

09:05:44

Nicola Danti

Za: : IMCO

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

09:05:36

Konec

09:07:19

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

09:06:51

Konec

09:07:09

Mariya Gabriel

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:03:39

Začátek

09:06:59

Konec

09:10:38

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

09:10:12

Konec

09:10:36

Zdzisław Krasnodębski

Za: : ITRE

Délka vystoupení

00:01:54

Začátek

09:10:25

Konec

09:12:19

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

09:11:52

Konec

09:12:05

Marc Joulaud

Za: : CULT

Délka vystoupení

00:01:47

Začátek

09:12:00

Konec

09:13:47

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

09:13:21

Konec

09:13:39

Michał Boni

Za: : LIBE

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

09:13:31

Konec

09:15:23

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

09:14:55

Konec

09:15:19

Pavel Svoboda

Za: : za skupinu ELS

Délka vystoupení

00:02:06

Začátek

09:15:10

Konec

09:17:16

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:16:48

Konec

09:17:03

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Za: : za skupinu S&D

Délka vystoupení

00:02:00

Začátek

09:16:56

Konec

09:18:56

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

09:18:21

Konec

09:18:42

Sajjad Karim

Za: : za skupinu ECR

Délka vystoupení

00:02:18

Začátek

09:18:38

Konec

09:20:57

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

09:20:35

Konec

09:20:42

Jens Rohde

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:00:44

Začátek

09:20:39

Konec

09:21:24

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:34

Začátek

09:21:14

Konec

09:21:48

Jean-Marie Cavada

Za: : au nom du groupe ALDE

Délka vystoupení

00:02:53

Začátek

09:21:43

Konec

09:24:37

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

09:24:08

Konec

09:24:36

Julia Reda

Za: : za skupinu Zelení/ESA

Délka vystoupení

00:04:47

Začátek

09:24:27

Konec

09:29:14

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:06

Začátek

09:28:47

Konec

09:28:53

Daniel Caspary

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:00

Začátek

09:28:50

Konec

09:29:50

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:39

Začátek

09:29:25

Konec

09:30:04

Julia Reda

Za: : réponse "carton bleu"

Délka vystoupení

00:00:47

Začátek

09:29:57

Konec

09:30:44

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:04

Začátek

09:30:37

Konec

09:31:41

Jens Rohde

Za: : question "carton bleu"

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

09:31:40

Konec

09:31:56

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

09:31:49

Konec

09:31:56

Julia Reda

Za: : réponse "carton bleu"

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

09:31:54

Konec

09:32:22

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

09:32:13

Konec

09:32:35

Jiří Maštálka

Za: : za skupinu GUE/NGL

Délka vystoupení

00:02:15

Začátek

09:32:26

Konec

09:34:42

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

09:34:14

Konec

09:34:26

Jonathan Arnott

Za: : za skupinu EFDD

Délka vystoupení

00:03:00

Začátek

09:34:20

Konec

09:37:20

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:36:51

Konec

09:37:07

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:00:51

Začátek

09:37:02

Konec

09:37:53

Jonathan Arnott

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:00:59

Začátek

09:37:34

Konec

09:38:33

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

09:38:14

Konec

09:38:27

Marie-Christine Boutonnet

Za: : au nom du groupe ENF

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

09:38:23

Konec

09:39:55

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

09:39:28

Konec

09:39:39

Lampros Fountoulis

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

09:39:33

Konec

09:41:14

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

09:40:44

Konec

09:40:56

Sabine Verheyen

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

09:40:57

Konec

09:42:48

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

09:42:41

Konec

09:42:55

Virginie Rozière

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:47

Začátek

09:42:48

Konec

09:44:35

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

09:44:09

Konec

09:44:21

Kosma Złotowski

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:25

Začátek

09:44:16

Konec

09:45:41

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

09:45:15

Konec

09:45:27

Jens Rohde

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:52

Začátek

09:45:21

Konec

09:47:13

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

09:46:42

Konec

09:46:57

Helga Trüpel

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

09:46:50

Konec

09:48:31

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

09:48:03

Konec

09:48:17

Martina Michels

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:16

Začátek

09:48:16

Konec

09:49:32

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

09:49:25

Konec

09:49:36

Gerard Batten

Za: : ENF

Délka vystoupení

00:01:11

Začátek

09:49:36

Konec

09:50:47

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

09:50:39

Konec

09:50:47

Dobromir Sośnierz

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

09:50:44

Konec

09:52:19

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

09:51:52

Konec

09:52:05

Luis de Grandes Pascual

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

09:51:58

Konec

09:53:42

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

09:53:14

Konec

09:53:26

Tiemo Wölken

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

09:53:20

Konec

09:55:03

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

09:54:35

Konec

09:54:55

Dennis Radtke

Za: : question "carton bleu"

Délka vystoupení

00:00:32

Začátek

09:54:54

Konec

09:55:26

Tiemo Wölken

Za: : réponse "carton bleu"

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

09:55:23

Konec

09:55:51

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

09:55:41

Konec

09:55:52

Bernd Lucke

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:19

Začátek

09:55:53

Konec

09:57:12

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

09:56:59

Konec

09:57:14

Yana Toom

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

09:57:09

Konec

09:58:48

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

09:58:20

Konec

09:58:30

Max Andersson

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:15

Začátek

09:58:30

Konec

09:59:45

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

09:59:39

Konec

09:59:48

Patrick Le Hyaric

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:48

Začátek

09:59:43

Konec

10:01:31

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:01:04

Konec

10:01:16

Stanisław Żółtek

Za: : ENF

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

10:01:09

Konec

10:02:49

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

10:02:23

Konec

10:02:48

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:00:38

Začátek

10:02:42

Konec

10:03:21

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

10:03:06

Konec

10:03:19

Jean-Marie Cavada

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:00:29

Začátek

10:03:15

Konec

10:03:45

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:03:39

Konec

10:03:54

Stanisław Żółtek

Za: : ENF

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

10:03:49

Konec

10:05:20

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:04:59

Konec

10:05:11

Massimiliano Salini

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

10:05:05

Konec

10:06:57

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:06:30

Konec

10:06:43

Giorgos Grammatikakis

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:59

Začátek

10:06:36

Konec

10:08:35

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:08:08

Konec

10:08:19

Richard Sulík

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

10:08:13

Konec

10:09:51

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

10:09:26

Konec

10:09:34

Franc Bogovič

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

10:09:29

Konec

10:11:13

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

10:10:47

Konec

10:11:00

José Blanco López

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

10:10:53

Konec

10:12:34

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

10:12:07

Konec

10:12:35

Paul Rübig

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

10:12:26

Konec

10:12:50

Marisa Matias

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:00:39

Začátek

10:12:43

Konec

10:13:23

José Blanco López

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:00:48

Začátek

10:13:14

Konec

10:14:03

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:30

Začátek

10:13:48

Konec

10:14:19

Paul Rübig

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:00:44

Začátek

10:14:10

Konec

10:14:54

José Blanco López

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

10:14:33

Konec

10:14:53

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:14:41

Konec

10:14:53

Santiago Fisas Ayxelà

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

10:14:49

Konec

10:16:20

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

10:15:54

Konec

10:16:04

Evelyn Regner

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

10:16:02

Konec

10:17:34

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:06

Začátek

10:17:29

Konec

10:17:35

Michaela Šojdrová

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

10:17:32

Konec

10:19:07

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

10:18:41

Konec

10:19:01

Kateřina Konečná

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:00:49

Začátek

10:18:54

Konec

10:19:43

Michaela Šojdrová

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:00:53

Začátek

10:19:27

Konec

10:20:20

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

10:20:03

Konec

10:20:13

Juan Fernando López Aguilar

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

10:20:09

Konec

10:21:44

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

10:21:12

Konec

10:21:29

António Marinho e Pinto

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

10:21:25

Konec

10:22:58

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:22:32

Konec

10:22:44

João Pimenta Lopes

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

10:22:38

Konec

10:24:10

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:23:43

Konec

10:23:56

Henna Virkkunen

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:12

Začátek

10:23:54

Konec

10:26:07

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

10:25:40

Konec

10:25:50

Evelyne Gebhardt

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

10:25:46

Konec

10:27:18

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

10:26:51

Konec

10:27:02

Silvia Costa

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:53

Začátek

10:27:08

Konec

10:29:01

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:40

Začátek

10:27:48

Konec

10:28:29

Silvia Costa

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:00:58

Začátek

10:28:11

Konec

10:29:10

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:44

Začátek

10:28:53

Konec

10:29:38

José Inácio Faria

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:26

Začátek

10:29:25

Konec

10:30:51

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:30:26

Konec

10:30:37

Maria Grapini

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

10:30:31

Konec

10:32:08

Pavel Telička

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

10:31:15

Konec

10:31:46

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

10:31:36

Konec

10:31:52

Nicola Caputo

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:27

Začátek

10:31:44

Konec

10:33:12

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

10:32:46

Konec

10:32:54

Clara Aguilera

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

10:32:53

Konec

10:34:24

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:33:56

Konec

10:34:09

Julie Ward

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

10:34:05

Konec

10:35:35

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:35:15

Konec

10:35:26

Andrus Ansip

Za: : komisař

Délka vystoupení

00:03:11

Začátek

10:35:21

Konec

10:38:32

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

10:38:04

Konec

10:38:29

Axel Voss

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

10:38:23

Konec

10:40:14

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

10:40:08

Konec

10:40:29

10:40 - 11:45 Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (rozprava)

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

10:40:26

Konec

10:40:51

Andrea Cozzolino

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:04:49

Začátek

10:40:43

Konec

10:45:32

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

10:45:03

Konec

10:45:21

Věra Jourová

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:05:09

Začátek

10:45:12

Konec

10:50:21

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:40

Začátek

10:49:54

Konec

10:50:35

Jan Olbrycht

Za: : BUDG

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

10:50:21

Konec

10:51:56

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

10:51:30

Konec

10:51:47

Derek Vaughan

Za: : CONT

Délka vystoupení

00:01:45

Začátek

10:51:37

Konec

10:53:22

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:52:55

Konec

10:53:11

Kateřina Konečná

Za: : ENVI

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

10:53:02

Konec

10:54:44

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

10:54:18

Konec

10:54:40

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Za: : TRAN

Délka vystoupení

00:01:47

Začátek

10:54:28

Konec

10:56:15

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:38

Začátek

10:55:47

Konec

10:56:26

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

10:56:14

Konec

10:57:55

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

10:57:29

Konec

10:57:51

Ramón Luis Valcárcel Siso

Za: : za skupinu ELS

Délka vystoupení

00:02:33

Začátek

10:57:40

Konec

11:00:13

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

10:59:47

Konec

11:00:12

Victor Boştinaru

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:01:19

Začátek

11:00:07

Konec

11:01:26

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:01:20

Konec

11:01:38

Raffaele Fitto

Za: : za skupinu ECR

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

11:01:28

Konec

11:03:13

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

11:02:47

Konec

11:03:02

Iskra Mihaylova

Za: : au nom du groupe ALDE

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

11:02:52

Konec

11:05:34

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

11:05:08

Konec

11:05:28

Davor Škrlec

Za: : za skupinu Zelení/ESA

Délka vystoupení

00:01:49

Začátek

11:05:19

Konec

11:07:08

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:59

Začátek

11:06:40

Konec

11:07:40

Martina Michels

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

11:07:00

Konec

11:08:38

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

11:08:32

Konec

11:09:06

Rosa D'Amato

Za: : za skupinu EFDD

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

11:08:43

Konec

11:10:17

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

11:09:50

Konec

11:10:14

Olaf Stuger

Za: : au nom du groupe ENF

Délka vystoupení

00:01:15

Začátek

11:09:56

Konec

11:11:12

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:32

Začátek

11:10:54

Konec

11:11:27

Lambert van Nistelrooij

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:00:49

Začátek

11:11:19

Konec

11:12:09

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

11:11:57

Konec

11:12:07

Olaf Stuger

Za: : ENF

Délka vystoupení

00:00:58

Začátek

11:11:59

Konec

11:12:57

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

11:12:42

Konec

11:13:00

Kostas Papadakis

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

11:12:51

Konec

11:14:30

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:14:03

Konec

11:14:20

Lambert van Nistelrooij

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:13

Začátek

11:14:11

Konec

11:16:24

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

11:15:58

Konec

11:16:25

Liliana Rodrigues

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

11:16:14

Konec

11:17:52

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

11:17:25

Konec

11:17:43

Ruža Tomašić

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

11:17:34

Konec

11:19:08

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

11:18:42

Konec

11:18:57

Younous Omarjee

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

11:18:48

Konec

11:20:21

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:19:55

Konec

11:20:12

Franc Bogovič

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:10

Začátek

11:20:01

Konec

11:22:11

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

11:21:44

Konec

11:22:07

Michela Giuffrida

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

11:21:51

Konec

11:23:31

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:23:06

Konec

11:23:23

Daniel Buda

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

11:23:10

Konec

11:24:40

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

11:24:15

Konec

11:24:35

Louis-Joseph Manscour

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

11:24:23

Konec

11:26:02

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

11:25:35

Konec

11:25:54

Cláudia Monteiro de Aguiar

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:45

Začátek

11:25:44

Konec

11:27:30

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:27:03

Konec

11:27:18

Tonino Picula

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

11:27:09

Konec

11:28:49

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

11:28:20

Konec

11:28:40

Kerstin Westphal

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:50

Začátek

11:28:28

Konec

11:30:18

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

11:29:52

Konec

11:30:06

Iratxe García Pérez

Za: : LIBE

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

11:29:58

Konec

11:31:31

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:36

Začátek

11:31:05

Konec

11:31:41

Francisco José Millán Mon

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

11:31:28

Konec

11:33:05

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:32:39

Konec

11:32:56

José Blanco López

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

11:32:48

Konec

11:34:21

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

11:33:55

Konec

11:34:07

Krzysztof Hetman

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

11:34:00

Konec

11:35:15

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

11:34:57

Konec

11:35:17

Jude Kirton-Darling

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

11:35:08

Konec

11:36:49

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:36:20

Konec

11:36:36

Ivana Maletić

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

11:36:28

Konec

11:37:58

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

11:37:32

Konec

11:37:47

Juan Fernando López Aguilar

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

11:37:39

Konec

11:39:12

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:30

Začátek

11:38:44

Konec

11:39:15

Věra Jourová

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:04:13

Začátek

11:39:04

Konec

11:43:18

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

11:42:50

Konec

11:43:12

Andrea Cozzolino

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:02:34

Začátek

11:42:59

Konec

11:45:34

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

11:45:07

Konec

11:45:41

11:45 - 12:26 Smlouvy o poskytování digitálního obsahu - Smlouvy o prodeji zboží (rozprava)

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

11:45:41

Konec

11:46:06

Evelyne Gebhardt

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:04:28

Začátek

11:46:03

Konec

11:50:31

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

11:50:19

Konec

11:50:33

Axel Voss

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:04:17

Začátek

11:50:36

Konec

11:54:53

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:54:45

Konec

11:55:00

Pascal Arimont

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:04:14

Začátek

11:54:56

Konec

11:59:10

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

11:59:04

Konec

11:59:25

Věra Jourová

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:04:13

Začátek

11:59:14

Konec

12:03:27

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

12:03:01

Konec

12:03:21

Heidi Hautala

Za: : Rap avis JURI

Délka vystoupení

00:01:13

Začátek

12:03:17

Konec

12:04:30

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

12:04:24

Konec

12:04:41

Eva Maydell

Za: : za skupinu ELS

Délka vystoupení

00:01:59

Začátek

12:04:32

Konec

12:06:32

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

12:06:02

Konec

12:06:22

Virginie Rozière

Za: : za skupinu S&D

Délka vystoupení

00:02:14

Začátek

12:06:11

Konec

12:08:25

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

12:07:58

Konec

12:08:18

Daniel Dalton

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:01:07

Začátek

12:08:13

Konec

12:09:20

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

12:09:12

Konec

12:09:27

Dita Charanzová

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:01:19

Začátek

12:09:23

Konec

12:10:42

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

12:10:35

Konec

12:10:51

Marco Zullo

Za: : za skupinu EFDD

Délka vystoupení

00:02:06

Začátek

12:10:42

Konec

12:12:48

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

12:12:19

Konec

12:12:38

Mylène Troszczynski

Za: : au nom du groupe ENF

Délka vystoupení

00:01:45

Začátek

12:12:27

Konec

12:14:12

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

12:13:44

Konec

12:14:00

Carlos Coelho

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

12:13:51

Konec

12:15:37

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

12:15:07

Konec

12:15:23

Lucy Anderson

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

12:15:14

Konec

12:16:53

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

12:16:24

Konec

12:16:40

Antanas Guoga

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:00:52

Začátek

12:16:35

Konec

12:17:27

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

12:17:19

Konec

12:17:36

Christel Schaldemose

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

12:17:25

Konec

12:18:55

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

12:18:28

Konec

12:18:43

Dariusz Rosati

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

12:18:35

Konec

12:20:15

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

12:19:49

Konec

12:20:13

Michaela Šojdrová

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

12:19:59

Konec

12:21:36

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

12:21:10

Konec

12:21:22

Maria Grapini

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

12:21:15

Konec

12:22:48

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

12:22:21

Konec

12:22:36

Věra Jourová

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

12:22:27

Konec

12:23:58

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

12:23:31

Konec

12:23:47

Evelyne Gebhardt

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

12:23:39

Konec

12:25:16

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

12:24:50

Konec

12:25:06

Axel Voss

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

12:24:57

Konec

12:26:32

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

12:26:05

Konec

12:26:19

Pascal Arimont

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

12:26:15

Konec

12:26:46

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

12:26:38

Konec

12:26:57

12:29 - 12:32

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

12:29:48

Konec

12:31:27

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

12:32:02

Konec

12:32:21

12:32 - 12:32 Pokračování denního zasedání

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

12:32:14

Konec

12:32:30

12:32 - 12:34 Námitka nepřípustnosti věci (článek 187 jednacího řádu)

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:02:17

Začátek

12:32:23

Konec

12:34:40

12:34 - 13:28 Hlasování

12:34 - 12:34 Žádost, aby byl Jørn Dohrmann zbaven imunity (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

12:34:16

Konec

12:34:43

12:34 - 12:35 Zástupné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:44

Začátek

12:34:34

Konec

12:35:19

12:35 - 12:35 Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi EU a Izraelem (přistoupení Chorvatska) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:38

Začátek

12:35:07

Konec

12:35:46

12:35 - 12:35 Komplexní dohoda mezi EU a Uzbekistánem (A8-0149/2019 - David McAllister) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

12:35:35

Konec

12:36:03

12:35 - 12:37 Ukončení sezónních změn času (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

12:35:54

Konec

12:37:29

12:37 - 12:37 Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:44

Začátek

12:37:04

Konec

12:37:48

12:37 - 12:38 Vnitřní trh s elektřinou (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:36

Začátek

12:37:36

Konec

12:38:13

12:38 - 12:38 Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (A8-0040/2018 - Morten Helveg Petersen) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:37

Začátek

12:38:03

Konec

12:38:41

12:38 - 12:39 Riziková připravenost v odvětví elektřiny (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:34

Začátek

12:38:30

Konec

12:39:05

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:07:26

Začátek

12:38:55

Konec

12:46:21

12:46 - 12:52 Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) (hlasování)

MichelReimon

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:28

Začátek

12:45:56

Konec

12:47:25

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:26

Začátek

12:46:57

Konec

12:48:24

EvelynRegner

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:10

Začátek

12:48:04

Konec

12:49:14

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:03:15

Začátek

12:49:06

Konec

12:52:21

12:52 - 12:52 Smlouvy o poskytování digitálního obsahu (A8-0375/2017 - Evelyne Gebhardt, Axel Voss) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:52

Začátek

12:51:56

Konec

12:52:48

12:52 - 12:53 Smlouvy o prodeji zboží (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:36

Začátek

12:52:36

Konec

12:53:12

12:53 - 12:53 Rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (A8-0381/2018 - Linnéa Engström) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:58

Začátek

12:53:02

Konec

12:54:00

12:53 - 12:54 Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí (A8-0324/2018 - Adina-Ioana Vălean) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

12:53:46

Konec

12:54:19

12:54 - 12:54 Zvláštní pravidla týkající se maximální délky v případě kabin (A8-0042/2019 - Karima Delli) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:41

Začátek

12:54:10

Konec

12:54:51

12:54 - 12:58 Referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem (A8-0483/2018 - Neena Gill) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

12:54:40

Konec

12:54:57

NeenaGill

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:02:19

Začátek

12:54:55

Konec

12:57:14

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

12:56:50

Konec

12:58:24

12:58 - 12:59 Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

12:57:59

Konec

12:58:23

PascalArimont

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:00:59

Začátek

12:58:14

Konec

12:59:13

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:30

Začátek

12:58:58

Konec

12:59:28

12:59 - 13:00 Základní práva osob afrického původu (B8-0212/2019) (hlasování)

AntonioTajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:57

Začátek

12:59:19

Konec

13:00:16

13:00 - 13:26 Finanční trestná činnost, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) (hlasování)