Multimedia podle rozpravy

Čtvrtek 28. března 2019

09:00 - 09:00

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

09:00:12

Konec

09:00:44

09:00 - 09:00 Zahájení zasedání

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:00:35

Konec

09:00:50

09:00 - 09:44 Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (rozprava)

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:41

Začátek

09:00:43

Konec

09:01:24

Silvia Costa

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:05:07

Začátek

09:01:13

Konec

09:06:21

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

09:05:57

Konec

09:06:08

Marianne Thyssen

Za: : člen Komise (M) / členka Komise (F)

Délka vystoupení

00:04:37

Začátek

09:06:07

Konec

09:10:44

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

09:10:38

Konec

09:10:52

John Howarth

Za: : Rap avis BUDG

Délka vystoupení

00:01:24

Začátek

09:10:50

Konec

09:12:14

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

09:12:08

Konec

09:12:29

Bogusław Sonik

Za: : za skupinu ELS

Délka vystoupení

00:02:38

Začátek

09:12:21

Konec

09:15:00

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

09:14:33

Konec

09:14:46

Julie Ward

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:01:25

Začátek

09:14:43

Konec

09:16:08

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

09:16:01

Konec

09:16:16

Ralph Packet

Za: : za skupinu ECR

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

09:16:08

Konec

09:17:45

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

09:17:19

Konec

09:17:30

Mircea Diaconu

Za: : au nom du groupe ALDE

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

09:17:24

Konec

09:20:05

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

09:19:40

Konec

09:19:53

Helga Trüpel

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:01:12

Začátek

09:19:51

Konec

09:21:03

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

09:20:56

Konec

09:21:06

João Pimenta Lopes

Za: : za skupinu GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

09:21:00

Konec

09:22:31

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

09:22:04

Konec

09:22:17

Isabella Adinolfi

Za: : za skupinu EFDD

Délka vystoupení

00:01:50

Začátek

09:22:09

Konec

09:23:59

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

09:23:33

Konec

09:23:49

Michaela Šojdrová

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:02

Začátek

09:23:44

Konec

09:24:47

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

09:24:31

Konec

09:24:40

Isabella Adinolfi

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:01:06

Začátek

09:24:33

Konec

09:25:39

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

09:25:23

Konec

09:25:34

Dominique Bilde

Za: : au nom du groupe ENF

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

09:25:26

Konec

09:27:07

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

09:26:38

Konec

09:26:50

Michaela Šojdrová

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:04

Začátek

09:26:45

Konec

09:28:50

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

09:28:23

Konec

09:28:35

Luigi Morgano

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:56

Začátek

09:28:29

Konec

09:30:26

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:52

Začátek

09:29:24

Konec

09:30:17

Joachim Starbatty

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:15

Začátek

09:30:09

Konec

09:31:24

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

09:31:15

Konec

09:31:29

Patrick O'Flynn

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:02:58

Začátek

09:31:20

Konec

09:34:18

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

09:33:54

Konec

09:34:05

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:08

Začátek

09:33:58

Konec

09:36:06

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

09:35:38

Konec

09:35:51

Monika Smolková

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

09:35:43

Konec

09:37:21

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

09:36:54

Konec

09:37:16

Francisco José Millán Mon

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

09:37:05

Konec

09:38:41

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

09:38:14

Konec

09:38:29

Maria Grapini

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

09:38:20

Konec

09:40:00

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

09:39:33

Konec

09:39:51

Marianne Thyssen

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:01:25

Začátek

09:39:44

Konec

09:41:09

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

09:40:43

Konec

09:40:59

Silvia Costa

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:04:09

Začátek

09:40:52

Konec

09:45:01

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

09:44:34

Konec

09:44:46

09:44 - 10:46 Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (rozprava)

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

09:44:45

Konec

09:44:59

Milan Zver

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:04:56

Začátek

09:44:53

Konec

09:49:49

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

09:49:23

Konec

09:49:41

Marianne Thyssen

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:05:30

Začátek

09:49:32

Konec

09:55:03

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

09:54:37

Konec

09:54:53

Ignazio Corrao

Za: : DEVE

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

09:54:45

Konec

09:56:19

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

09:55:52

Konec

09:56:05

Jean Arthuis

Za: : BUDG

Délka vystoupení

00:02:08

Začátek

09:55:57

Konec

09:58:06

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

09:57:31

Konec

09:57:59

Emilian Pavel

Za: : EMPL

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

09:57:42

Konec

09:59:34

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

09:59:07

Konec

09:59:22

Michaela Šojdrová

Za: : za skupinu ELS

Délka vystoupení

00:02:17

Začátek

09:59:16

Konec

10:01:34

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

10:01:04

Konec

10:01:14

Petra Kammerevert

Za: : za skupinu S&D

Délka vystoupení

00:02:58

Začátek

10:01:08

Konec

10:04:06

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

10:03:32

Konec

10:03:51

Ruža Tomašić

Za: : za skupinu ECR

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

10:03:41

Konec

10:05:20

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

10:04:54

Konec

10:05:15

María Teresa Giménez Barbat

Za: : au nom du groupe ALDE

Délka vystoupení

00:02:42

Začátek

10:05:02

Konec

10:07:45

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:07:19

Konec

10:07:32

Jill Evans

Za: : za skupinu Zelení/ESA

Délka vystoupení

00:01:59

Začátek

10:07:28

Konec

10:09:28

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:09:02

Konec

10:09:14

Nikolaos Chountis

Za: : za skupinu GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

10:09:09

Konec

10:10:49

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

10:10:23

Konec

10:10:43

Isabella Adinolfi

Za: : za skupinu EFDD

Délka vystoupení

00:01:53

Začátek

10:10:31

Konec

10:12:24

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:11:53

Konec

10:12:06

Dominique Bilde

Za: : au nom du groupe ENF

Délka vystoupení

00:02:30

Začátek

10:11:59

Konec

10:14:30

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:14:03

Konec

10:14:14

Santiago Fisas Ayxelà

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:53

Začátek

10:14:07

Konec

10:16:00

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

10:15:34

Konec

10:15:51

Silvia Costa

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:02:12

Začátek

10:15:42

Konec

10:17:54

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:17:27

Konec

10:17:43

Ana Miranda

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:48

Začátek

10:17:32

Konec

10:19:21

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

10:18:40

Konec

10:19:09

Bogusław Sonik

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:15

Začátek

10:18:53

Konec

10:21:08

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

10:20:43

Konec

10:20:54

Momchil Nekov

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

10:20:46

Konec

10:22:15

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

10:21:49

Konec

10:22:06

Helga Trüpel

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:11

Začátek

10:22:00

Konec

10:23:11

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:23:03

Konec

10:23:18

Ivana Maletić

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:28

Začátek

10:23:10

Konec

10:24:39

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:24:12

Konec

10:24:25

Marlene Mizzi

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:45

Začátek

10:24:16

Konec

10:26:01

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

10:25:33

Konec

10:25:48

Mercedes Bresso

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

10:25:40

Konec

10:27:22

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

10:26:53

Konec

10:27:14

Brando Benifei

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

10:26:59

Konec

10:28:39

Sylvie Guillaume

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:30

Začátek

10:28:12

Konec

10:28:42

Bogdan Andrzej Zdrojewski

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

10:28:33

Konec

10:30:03

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

10:29:35

Konec

10:29:59

Caterina Chinnici

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

10:29:48

Konec

10:31:26

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:30:58

Konec

10:31:13

Remo Sernagiotto

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

10:31:05

Konec

10:32:49

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

10:32:17

Konec

10:32:33

Seán Kelly

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

10:32:24

Konec

10:34:10

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

10:33:42

Konec

10:34:13

Lieve Wierinck

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:27

Začátek

10:34:02

Konec

10:35:29

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

10:35:03

Konec

10:36:54

Julie Ward

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

10:35:17

Konec

10:37:01

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

10:36:32

Konec

10:36:50

Andrea Bocskor

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

10:36:41

Konec

10:38:27

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:38:00

Konec

10:38:12

Maria Grapini

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

10:38:04

Konec

10:39:41

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:39:14

Konec

10:39:26

Dubravka Šuica

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

10:39:19

Konec

10:40:57

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

10:40:31

Konec

10:40:45

Juan Fernando López Aguilar

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

10:40:37

Konec

10:42:13

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

10:41:47

Konec

10:42:07

Marianne Thyssen

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:02:39

Začátek

10:41:59

Konec

10:44:38

Milan Zver

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:02:28

Začátek

10:44:02

Konec

10:46:31

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

10:46:04

Konec

10:46:24

10:46 - 11:41 Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (rozprava)

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

10:46:23

Konec

10:46:43

Bas Eickhout

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:04:55

Začátek

10:46:36

Konec

10:51:31

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

10:50:56

Konec

10:51:14

Sirpa Pietikäinen

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:04:40

Začátek

10:51:10

Konec

10:55:50

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

10:55:40

Konec

10:56:08

Valdis Dombrovskis

Za: : komisař

Délka vystoupení

00:05:04

Začátek

10:55:56

Konec

11:01:01

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

11:00:34

Konec

11:00:58

Ivo Belet

Za: : za skupinu ELS

Délka vystoupení

00:02:08

Začátek

11:00:49

Konec

11:02:58

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:02:32

Konec

11:02:50

Simona Bonafè

Za: : za skupinu S&D

Délka vystoupení

00:02:29

Začátek

11:02:41

Konec

11:05:11

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:04:44

Konec

11:05:01

Jadwiga Wiśniewska

Za: : za skupinu ECR

Délka vystoupení

00:02:25

Začátek

11:04:52

Konec

11:07:18

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:35

Začátek

11:06:49

Konec

11:07:25

Lieve Wierinck

Za: : au nom du groupe ALDE

Délka vystoupení

00:02:12

Začátek

11:07:05

Konec

11:09:18

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:41

Začátek

11:08:51

Konec

11:09:33

Ernest Urtasun

Za: : za skupinu Zelení/ESA

Délka vystoupení

00:02:01

Začátek

11:09:06

Konec

11:11:07

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

11:10:41

Konec

11:10:59

Stefan Eck

Za: : za skupinu GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

11:10:51

Konec

11:12:31

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

11:12:05

Konec

11:12:29

Auke Zijlstra

Za: : au nom du groupe ENF

Délka vystoupení

00:01:57

Začátek

11:12:19

Konec

11:14:16

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:13:49

Konec

11:14:06

Peter Liese

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:54

Začátek

11:13:58

Konec

11:15:52

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:15:26

Konec

11:15:44

Elena Gentile

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:02:47

Začátek

11:15:35

Konec

11:18:23

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

11:17:51

Konec

11:18:16

Ralph Packet

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

11:18:07

Konec

11:19:41

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:19:14

Konec

11:19:30

Gerben-Jan Gerbrandy

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:54

Začátek

11:19:21

Konec

11:21:16

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

11:20:49

Konec

11:21:06

Matt Carthy

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:02:02

Začátek

11:20:57

Konec

11:23:00

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

11:22:33

Konec

11:23:00

Françoise Grossetête

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:00

Začátek

11:22:38

Konec

11:24:39

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:24:12

Konec

11:24:28

Pervenche Berès

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

11:24:19

Konec

11:25:59

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:25:33

Konec

11:25:49

Paloma López Bermejo

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

11:25:40

Konec

11:27:13

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:36

Začátek

11:26:47

Konec

11:27:24

Dariusz Rosati

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:12

Začátek

11:26:53

Konec

11:29:05

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

11:28:35

Konec

11:28:48

Paul Tang

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

11:28:39

Konec

11:30:11

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

11:29:45

Konec

11:30:04

Markus Ferber

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

11:29:58

Konec

11:31:37

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

11:31:31

Konec

11:31:51

José Inácio Faria

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

11:31:42

Konec

11:33:19

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

11:32:51

Konec

11:33:17

Julie Ward

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

11:32:57

Konec

11:34:40

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

11:34:14

Konec

11:34:28

Paul Rübig

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

11:34:20

Konec

11:35:49

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

11:35:22

Konec

11:35:35

Maria Grapini

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

11:35:28

Konec

11:37:04

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

11:36:38

Konec

11:37:05

Valdis Dombrovskis

Za: : komisař

Délka vystoupení

00:00:43

Začátek

11:36:54

Konec

11:37:38

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:37:26

Konec

11:37:42

Bas Eickhout

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:02:36

Začátek

11:37:34

Konec

11:40:10

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

11:39:44

Konec

11:40:00

Sirpa Pietikäinen

Za: : Zpravodaj

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

11:39:57

Konec

11:41:40

Bogusław Liberadzki

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

11:41:34

Konec

11:41:53

11:59 - 11:59

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

11:59:09

Konec

11:59:32

11:59 - 12:00 Pokračování denního zasedání

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:44

Začátek

11:59:32

Konec

12:00:16

12:00 - 12:41 Hlasování

12:00 - 12:01 Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) (hlasování)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:01

Začátek

12:00:15

Konec

12:01:17

12:01 - 12:01 Jakost vody určené k lidské spotřebě (A8-0288/2018 - Michel Dantin) (hlasování)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

12:01:02

Konec

12:01:18

12:01 - 12:01 Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) (hlasování)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

12:01:12

Konec

12:01:43

12:01 - 12:02 Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) (hlasování)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

12:01:33

Konec

12:02:07

12:02 - 12:05 Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa) (hlasování)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:03:37

Začátek

12:01:57

Konec

12:05:35

12:05 - 12:07 Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) (hlasování)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:02:26

Začátek

12:05:10

Konec

12:07:37

12:07 - 12:22 Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) (hlasování)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:15:26

Začátek

12:07:12

Konec

12:22:39

12:22 - 12:27 Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) (hlasování)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:05:52

Začátek

12:22:14

Konec

12:28:07

12:27 - 12:30 Mimořádná situace ve Venezuele (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019) (hlasování)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

12:27:42

Konec

12:30:23

12:30 - 12:34 Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku (B8-0230/2019) (hlasování)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:04:55

Začátek

12:29:58

Konec

12:34:54

12:34 - 12:37 Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019) (hlasování)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:54

Začátek

12:34:29

Konec

12:36:23

EleonoraEvi

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

12:36:03

Konec

12:36:16

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:08

Začátek

12:36:23

Konec

12:37:31

12:37 - 12:41 Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) (hlasování)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:02:19

Začátek

12:37:31

Konec

12:39:50

Anna MariaCorazza Bildt

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:04

Začátek

12:39:45

Konec

12:40:50

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:52

Začátek

12:40:38

Konec

12:41:30

12:41 - 13:13 Vysvětlení hlasování

12:41 - 12:46 Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

12:41:29

Konec

12:41:41

RosaD'Amato

Za: : EFDD

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

12:41:35

Konec

12:43:18

MomchilNekov

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

12:42:59

Konec

12:44:32

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

12:44:04

Konec

12:44:15

DanielHannan

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

12:44:12

Konec

12:45:47

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

12:45:21

Konec

12:45:31

AndrejsMamikins

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

12:45:26

Konec

12:46:57

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

12:46:30

Konec

12:46:44

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:04

Začátek

12:41:30

Konec

12:41:34

12:46 - 12:48 Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (A8-0317/2018 - Frédérique Ries)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

12:46:34

Konec

12:46:47

AnaMiranda

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

12:46:41

Konec

12:48:14

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

12:47:46

Konec

12:48:01

12:47 - 12:51 Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (A8-0077/2019 - Brando Benifei)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

12:47:50

Konec

12:48:08

BranislavŠkripek

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:07

Začátek

12:48:01

Konec

12:49:08

MarekJurek

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

12:48:52

Konec

12:50:25

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

12:49:57

Konec

12:50:08

AnnaZáborská

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

12:50:01

Konec

12:51:35

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

12:51:08

Konec

12:51:21

12:51 - 12:52 Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

12:51:14

Konec

12:51:31

AngelDzhambazki

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:00:48

Začátek

12:51:21

Konec

12:52:10

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

12:51:56

Konec

12:52:07

12:51 - 12:58 Jakost vody určené k lidské spotřebě (A8-0288/2018 - Michel Dantin)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

12:51:59

Konec

12:52:16

RoryPalmer

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

12:52:03

Konec

12:53:35

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

12:53:04

Konec

12:53:12

MichaelaŠojdrová

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

12:53:08

Konec

12:54:44

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

12:54:12

Konec

12:54:20

JiříPospíšil

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

12:54:18

Konec

12:55:52

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

12:55:23

Konec

12:55:32

MonikaSmolková

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:16

Začátek

12:55:26

Konec

12:56:42

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

12:56:21

Konec

12:56:30

MarianHarkin

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

12:56:24

Konec

12:58:06

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

12:57:37

Konec

12:57:50

12:57 - 13:00 Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027) (A8-0156/2019 - Silvia Costa)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

12:57:42

Konec

12:57:51

MomchilNekov

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

12:57:45

Konec

12:59:18

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

12:58:48

Konec

12:58:58

MichaelaŠojdrová

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

12:58:52

Konec

13:00:26

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

12:59:56

Konec

13:00:12

13:00 - 13:08 Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (A8-0111/2019 - Milan Zver)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

13:00:00

Konec

13:00:17

RoryPalmer

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

13:00:07

Konec

13:01:39

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

13:01:12

Konec

13:01:26

MichaelaŠojdrová

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

13:01:15

Konec

13:02:50

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

13:02:19

Konec

13:02:29

AndrejsMamikins

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

13:02:24

Konec

13:03:53

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

13:03:27

Konec

13:03:35

MonikaSmolková

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:15

Začátek

13:03:30

Konec

13:04:45

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

13:04:26

Konec

13:04:36

MonicaMacovei

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

13:04:30

Konec

13:06:13

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

13:05:35

Konec

13:05:52

DobromirSośnierz

Za: : NI

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

13:05:45

Konec

13:07:19

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

13:06:51

Konec

13:07:04

AlbertDeß

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

13:06:53

Konec

13:08:26

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

13:07:59

Konec

13:08:21

13:08 - 13:08 Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

13:08:08

Konec

13:08:16

13:08 - 13:12 Mimořádná situace ve Venezuele (RC-B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

13:08:10

Konec

13:08:21

MirosławPiotrowski

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:28

Začátek

13:08:15

Konec

13:09:43

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

13:09:15

Konec

13:09:24

JiříPospíšil

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

13:09:18

Konec

13:10:52

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

13:10:23

Konec

13:10:32

José InácioFaria

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

13:10:29

Konec

13:12:02

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

13:11:34

Konec

13:11:55

13:11 - 13:11 Situace v oblasti právního státu a boje proti korupci v EU, konkrétně na Maltě a na Slovensku (B8-0230/2019)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

13:11:39

Konec

13:11:56

13:11 - 13:13 Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (B8-0222/2019, RC-B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019)

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

13:11:46

Konec

13:12:03

MirosławPiotrowski

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

13:11:51

Konec

13:13:23

MaireadMcGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

13:12:56

Konec

13:13:06

13:13 - 13:13 Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis

Mairead McGuinness

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

13:13:07

Konec

13:13:14

15:01 - 15:01

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:08

Začátek

15:01:10

Konec

15:01:18

15:01 - 15:01 Pokračování denního zasedání

15:01 - 15:01 Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

15:01:18

Konec

15:01:40

15:01 - 15:34 Závažné interpelace (rozprava)

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

15:01:37

Konec

15:01:50

Daniel Buda

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

15:01:45

Konec

15:04:27

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

15:04:01

Konec

15:04:20

Marianne Thyssen

Za: : komisařka

Délka vystoupení

00:04:58

Začátek

15:04:11

Konec

15:09:09

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:55

Začátek

15:08:42

Konec

15:10:38

Jiří Pospíšil

Za: : za skupinu ELS

Délka vystoupení

00:02:37

Začátek

15:08:46

Konec

15:11:24

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

15:10:58

Konec

15:11:17

Michael Detjen

Za: : za skupinu S&D

Délka vystoupení

00:02:28

Začátek

15:11:07

Konec

15:13:35

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:36

Začátek

15:13:09

Konec

15:13:45

Marek Jurek

Za: : za skupinu ECR

Délka vystoupení

00:02:09

Začátek

15:13:17

Konec

15:15:27

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

15:15:02

Konec

15:15:21

Ivan Jakovčić

Za: : au nom du groupe ALDE

Délka vystoupení

00:02:00

Začátek

15:15:12

Konec

15:17:13

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

15:16:45

Konec

15:17:03

Franz Obermayr

Za: : au nom du groupe ENF

Délka vystoupení

00:03:10

Začátek

15:16:55

Konec

15:20:05

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

15:19:39

Konec

15:20:06

Daniel Buda

Za: : Autor

Délka vystoupení

00:00:46

Začátek

15:19:51

Konec

15:20:38

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

15:20:19

Konec

15:20:33

Franz Obermayr

Za: : réponse "carton bleu"

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

15:20:26

Konec

15:20:59

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

15:20:53

Konec

15:21:17

Michaela Šojdrová

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:02:33

Začátek

15:20:58

Konec

15:23:31

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

15:23:05

Konec

15:23:20

Andrejs Mamikins

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:02:09

Začátek

15:23:11

Konec

15:25:20

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

15:24:54

Konec

15:25:10

Jozo Radoš

Za: : ALDE

Délka vystoupení

00:01:56

Začátek

15:25:00

Konec

15:26:57

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

15:26:31

Konec

15:26:54

Monika Smolková

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:02:02

Začátek

15:26:41

Konec

15:28:44

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:05

Začátek

15:28:23

Konec

15:29:28

Inés Ayala Sender

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:01:25

Začátek

15:28:38

Konec

15:30:03

Rainer Wieland

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

15:29:42

Konec

15:30:00