Multimedia podle rozpravy

Úterý 2. července 2019

10:05 - 10:10

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:05:26

Začátek

10:05:00

Konec

10:10:26

10:10 - 10:16 Zahájení denního zasedání (první denní zasedání nově zvoleného Parlamentu)

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

10:10:26

Konec

10:10:45

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:01

Začátek

10:10:26

Konec

10:10:27

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:07

Začátek

10:10:45

Konec

10:10:52

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

10:10:52

Konec

10:11:06

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:04:57

Začátek

10:11:06

Konec

10:16:03

10:14 - 10:17 Ověření pověřovacích listin

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

10:16:03

Konec

10:17:36

10:17 - 10:23 Volba předsedy a místopředsedů (jmenování skrutátorů)

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:01

Začátek

10:17:16

Konec

10:18:17

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

10:17:55

Konec

10:18:20

Matt Carthy

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:01

Začátek

10:18:11

Konec

10:19:13

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:05:06

Začátek

10:19:00

Konec

10:24:06

10:23 - 10:23 Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:09

Začátek

10:23:41

Konec

10:23:51

10:23 - 10:24 Ukončení zasedání

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

10:23:45

Konec

10:24:03

Právní upozornění

předcházející rozpravy

Texty se zveřejňují až poté, co byly zpracovány oddělením příslušným pro přepisy zasedání. Z provozních důvodů neodpovídá pořadí, v němž jsou texty zveřejňovány, vždy pořadí, v němž byly projevy předneseny na plenárním zasedání.