Multimedia podle rozpravy

Středa 3. července 2019

09:12 - 09:12

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:29

Začátek

09:12:33

Konec

09:13:03

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

09:12:38

Konec

09:12:59

09:12 - 09:13 Zahájení zasedání

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:49

Začátek

09:12:59

Konec

09:13:48

09:13 - 09:16 Oznámení kandidátů pro volbu do funkce předsedy Evropského parlamentu

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:02:13

Začátek

09:13:48

Konec

09:16:01

09:16 - 09:37 Krátké představení kandidátů pro volbu do funkce předsedy Evropského parlamentu

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

09:16:01

Konec

09:16:22

Ska Keller

Za: : Verts/ALE

Délka vystoupení

00:05:12

Začátek

09:16:22

Konec

09:21:34

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

09:21:33

Konec

09:21:57

Sira Rego

Za: : GUE/NGL

Délka vystoupení

00:05:38

Začátek

09:21:50

Konec

09:27:29

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:49

Začátek

09:27:08

Konec

09:27:57

David Maria Sassoli

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:05:14

Začátek

09:27:50

Konec

09:33:04

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

09:32:44

Konec

09:33:12

Jan Zahradil

Za: : ECR

Délka vystoupení

00:04:34

Začátek

09:33:05

Konec

09:37:39

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

09:37:19

Konec

09:39:10

09:39 - 10:17 Volba předsedy Parlamentu

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:37:43

Začátek

09:39:10

Konec

10:16:53

11:14 - 11:14 Pokračování denního zasedání

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

11:14:21

Konec

11:14:33

11:14 - 11:14

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:03

Začátek

11:14:18

Konec

11:14:21

11:14 - 11:18 Volba předsedy Parlamentu

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:03:30

Začátek

11:14:33

Konec

11:18:03

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:02:44

Začátek

11:14:35

Konec

11:17:20

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:28

Začátek

11:16:55

Konec

11:18:23

11:44 - 11:49 Pokračování denního zasedání

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:05:10

Začátek

11:44:06

Konec

11:49:16

11:49 - 12:14 Volba předsedy Parlamentu

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:26:11

Začátek

11:48:55

Konec

12:15:06

13:01 - 13:01

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:42

Začátek

13:01:01

Konec

13:01:44

13:01 - 13:03 Pokračování denního zasedání

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:56

Začátek

13:01:33

Konec

13:03:30

13:03 - 13:36 Volba předsedy Parlamentu

Antonio Tajani

Za: : PT

Délka vystoupení

00:03:03

Začátek

13:03:10

Konec

13:06:13

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:19:15

Začátek

13:05:53

Konec

13:25:08

Manfred Weber

Za: : za skupinu ELS

Délka vystoupení

00:01:08

Začátek

13:25:02

Konec

13:26:10

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:07

Začátek

13:25:07

Konec

13:26:15

Iratxe García Pérez

Za: : za skupinu S&D

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

13:26:02

Konec

13:27:38

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

13:27:12

Konec

13:27:28

Dacian Cioloş

Za: : au nom du groupe Renew

Délka vystoupení

00:02:22

Začátek

13:27:21

Konec

13:29:44

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

13:29:17

Konec

13:29:29

Ska Keller

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:01:54

Začátek

13:29:29

Konec

13:31:23

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

13:31:15

Konec

13:31:27

Marco Zanni

Za: : au nom du groupe ID

Délka vystoupení

00:02:38

Začátek

13:31:22

Konec

13:34:00

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

13:33:34

Konec

13:33:50

Raffaele Fitto

Za: : za skupinu ECR

Délka vystoupení

00:01:56

Začátek

13:33:42

Konec

13:35:38

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

13:35:09

Konec

13:35:33

Martin Schirdewan

Za: : za skupinu GUE/NGL

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

13:35:16

Konec

13:36:31

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

13:36:11

Konec

13:36:29

13:36 - 13:37 Vytvoření politických skupin: viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

13:36:28

Konec

13:37:59

13:37 - 13:38 Plán práce: viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:36

Začátek

13:37:34

Konec

13:38:10

13:38 - 13:38 Hlasování

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

13:38:00

Konec

13:38:18

13:38 - 13:38 Početní složení výborů (B9-0001/2019) (hlasování)

David MariaSassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

13:38:11

Konec

13:38:38

13:38 - 13:39 Volba místopředsedů Evropského parlamentu (lhůta pro předložení kandidatur)

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:44

Začátek

13:38:29

Konec

13:39:14

15:57 - 15:57

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

15:57:12

Konec

15:57:25

15:57 - 15:57 Pokračování denního zasedání

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

15:57:19

Konec

15:57:33

15:57 - 15:57 Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

15:57:27

Konec

15:57:50

15:57 - 15:58 Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:51

Začátek

15:57:42

Konec

15:58:34

15:58 - 16:03 Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování) (oznámení výsledků)

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:03:52

Začátek

15:58:21

Konec

16:02:13

Neena Gill

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

16:01:53

Konec

16:02:16

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

16:02:12

Konec

16:03:50

16:03 - 16:26 Volba místopředsedů Parlamentu

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:23:17

Začátek

16:03:25

Konec

16:26:43

18:04 - 18:04

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

18:04:02

Konec

18:04:25

18:04 - 18:04 Pokračování denního zasedání

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

18:04:17

Konec

18:04:48

18:04 - 18:09 Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování) (oznámení výsledků)

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:05:07

Začátek

18:04:39

Konec

18:09:47

18:39 - 18:39

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:35

Začátek

18:39:09

Konec

18:39:44

18:39 - 18:39 Pokračování denního zasedání

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

18:39:34

Konec

18:39:57

18:39 - 18:41 Volba místopředsedů Evropského parlamentu (první kolo hlasování) (oznámení výsledků)

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

18:39:49

Konec

18:40:04

Marco Zanni

Za: : au nom du groupe ID

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

18:39:57

Konec

18:40:22

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:41

Začátek

18:40:12

Konec

18:40:53

19:06 - 19:06

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

19:06:33

Konec

19:06:53

19:06 - 19:07 Pokračování denního zasedání

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

19:06:46

Konec

19:07:13

19:07 - 19:32 Volba místopředsedů Evropského parlamentu (druhé kolo hlasování) (pokračování)

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:25:10

Začátek

19:07:04

Konec

19:32:15

20:44 - 20:45 Pokračování denního zasedání

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

20:44:42

Konec

20:45:15

20:45 - 20:51 Volba místopředsedů Parlamentu

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:04:18

Začátek

20:45:05

Konec

20:49:24

Jan Olbrycht

Za: : PPE

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

20:49:04

Konec

20:49:19

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

20:49:12

Konec

20:49:32

Marco Zanni

Za: : za politickou skupinu

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

20:49:23

Konec

20:49:48

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:51

Začátek

20:49:35

Konec

20:50:27

Richard Corbett

Za: : S&D

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

20:50:19

Konec

20:50:38

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:01:03

Začátek

20:50:33

Konec

20:51:37

20:55 - 20:55 Pokračování denního zasedání

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

20:55:34

Konec

20:55:55

20:55 - 21:04 Volba místopředsedů Parlamentu

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:09:07

Začátek

20:55:48

Konec

21:04:56

21:04 - 21:05 Volba kvestorů (lhůta pro předložení kandidatur)

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:56

Začátek

21:04:32

Konec

21:05:29

21:05 - 21:05 Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

21:05:16

Konec

21:05:34

21:05 - 21:05 Ukončení zasedání

David Maria Sassoli

Za: : PT

Délka vystoupení

00:00:11

Začátek

21:05:27

Konec

21:05:38

Právní upozornění

předcházející rozpravy

Texty se zveřejňují až poté, co byly zpracovány oddělením příslušným pro přepisy zasedání. Z provozních důvodů neodpovídá pořadí, v němž jsou texty zveřejňovány, vždy pořadí, v němž byly projevy předneseny na plenárním zasedání.