Multimedia podle mluvčího


Pondělí 15. července 2019 - Čtvrtek 18. července 2019


Štrasburk

A-D

Magdalena ADAMOWICZ

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:51

Začátek

16:14:26

Konec

16:15:17

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

17:12:16

Konec

17:14:07

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

19:04:00

Konec

19:05:34

Isabella ADINOLFI

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : NI

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

11:18:10

Konec

11:19:49

Alexander ALEXANDROV YORDANOV

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PPE

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

20:33:32

Konec

20:35:16

Christian ALLARD

Vystoupení : Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Za: : Verts/ALE

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

17:21:19

Konec

17:22:50

Christine ANDERSON

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : ID

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

11:46:31

Konec

11:48:17

Martina ANDERSON

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : GUE/NGL

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

11:07:50

Konec

11:09:26

Eric ANDRIEU

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : S&D

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

19:05:22

Konec

19:07:05

Maria ARENA

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : S&D

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:47

Začátek

10:45:05

Konec

10:46:53

Pablo ARIAS ECHEVERRÍA

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:57

Začátek

18:26:41

Konec

18:27:39

Bartosz ARŁUKOWICZ

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

18:14:11

Konec

18:15:55

Clotilde ARMAND

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : Renew

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:50

Začátek

18:29:01

Konec

18:30:51

Konstantinos ARVANITIS

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : GUE/NGL

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:57

Začátek

16:10:48

Konec

16:12:45

Manon AUBRY

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : GUE/NGL

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:02:00

Začátek

11:24:11

Konec

11:26:12

Petras AUŠTREVIČIUS

Vystoupení : Situace v Moldavsku

Za: : au nom du groupe Renew

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

22:37:06

Konec

22:38:49

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů (RC-B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019, B9-0022/2019, B9-0025/2019)

Za: : Renew

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:48

Začátek

11:27:39

Konec

11:28:28

Simona BALDASSARRE

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : ID

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:59

Začátek

16:56:20

Konec

16:58:20

Jordan BARDELLA

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : au nom du groupe ID

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

10:14:04

Konec

10:15:46

Pietro BARTOLO

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : S&D

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:51

Začátek

16:17:19

Konec

16:20:10

Traian BĂSESCU

Vystoupení : Situace v Moldavsku

Za: : PPE

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:47

Začátek

22:55:09

Konec

22:56:57

Nicolas BAY

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : ID

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

10:52:54

Konec

10:54:32

Vystoupení : Přehled rumunského předsednictví Rady (rozprava)

Za: : au nom du groupe ID

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:04:10

Začátek

15:42:20

Konec

15:46:30

Gunnar BECK

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : ID

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:54

Začátek

12:18:46

Konec

12:20:40

Tiziana BEGHIN

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : NI

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:02:13

Začátek

10:57:00

Konec

10:59:14

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : NI

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:30

Začátek

10:58:18

Konec

10:59:48

François-Xavier BELLAMY

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : PPE

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:02:39

Začátek

11:13:13

Konec

11:15:52

Brando BENIFEI

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : S&D

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

20:23:53

Konec

20:25:34

Phil BENNION

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : Renew

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

10:17:50

Konec

10:19:27

Monika BEŇOVÁ

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : S&D

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:04

Začátek

18:35:09

Konec

18:37:13

Lars Patrick BERG

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : ID

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

11:20:55

Konec

11:22:46

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : ID

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:59

Začátek

20:20:57

Konec

20:22:56

Alexander BERNHUBER

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:08

Začátek

18:33:21

Konec

18:35:30

Izaskun BILBAO BARANDICA

Vystoupení : Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Za: : Renew

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

17:31:34

Konec

17:33:08

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : Renew

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:13

Začátek

21:35:02

Konec

21:36:16

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : Renew

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:59

Začátek

11:55:25

Konec

11:56:25

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : Renew

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

16:55:05

Konec

16:56:44

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : Renew

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:51

Začátek

18:07:43

Konec

18:09:34

Dominique BILDE

Vystoupení : Situace v Moldavsku

Za: : au nom du groupe ID

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

22:39:55

Konec

22:41:35

Mara BIZZOTTO

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : ID

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

16:36:30

Konec

16:38:05

Michael BLOSS

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : Verts/ALE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

18:38:29

Konec

18:40:03

Andrea BOCSKOR

Vystoupení : Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Za: : PPE

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

17:28:12

Konec

17:29:55

Ioan-Rareş BOGDAN

Vystoupení : Situace v Moldavsku

Za: : PPE

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:59

Začátek

22:49:19

Konec

22:51:18

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:39

Začátek

11:19:31

Konec

11:21:11

Franc BOGOVIČ

Vystoupení : Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Za: : PPE

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:49

Začátek

17:51:10

Konec

17:53:00

Simona BONAFÈ

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : S&D

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:02:18

Začátek

11:53:33

Konec

11:55:51

Marc BOTENGA

Vystoupení : Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Za: : GUE/NGL

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

17:34:34

Konec

17:36:09

Daniel BUDA

Vystoupení : Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Za: : PPE

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

17:48:50

Konec

17:50:24

Udo BULLMANN

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : S&D

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

11:31:50

Konec

11:33:28

Judith BUNTING

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : Renew

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:49

Začátek

19:06:42

Konec

19:08:32

Reinhard BÜTIKOFER

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : za skupinu Zelení/ESA

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:02:53

Začátek

20:07:35

Konec

20:10:28

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : Autor

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

10:03:36

Konec

10:05:17

Jorge BUXADÉ VILLALBA

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : ECR

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

15:41:50

Konec

15:43:33

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : za skupinu ECR

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:20

Začátek

17:58:44

Konec

18:01:05

Marco CAMPOMENOSI

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : ID

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:10

Začátek

15:53:43

Konec

15:55:53

Pascal CANFIN

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : au nom du groupe Renew

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:03:01

Začátek

10:42:17

Konec

10:45:18

Damien CARÊME

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : Verts/ALE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

16:06:47

Konec

16:08:29

Daniel CASPARY

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : PPE

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:02:34

Začátek

10:27:59

Konec

10:30:33

Fabio Massimo CASTALDO

Vystoupení :

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

19:46:29

Konec

19:46:40

Vystoupení : Pokračování denního zasedání

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:02:19

Začátek

19:46:34

Konec

19:48:53

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:37

Začátek

19:48:35

Konec

19:49:13

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

20:00:09

Konec

20:00:36

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

20:01:37

Konec

20:01:59

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

20:03:28

Konec

20:03:46

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

20:05:33

Konec

20:06:01

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

20:06:42

Konec

20:07:03

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

20:07:13

Konec

20:07:47

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

20:10:01

Konec

20:10:24

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

20:12:03

Konec

20:12:21

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

20:13:31

Konec

20:13:52

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

20:15:16

Konec

20:15:43

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

20:16:38

Konec

20:16:55

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

20:18:02

Konec

20:18:18

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

20:19:33

Konec

20:19:49

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

20:20:49

Konec

20:21:05

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

20:22:24

Konec

20:22:42

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

20:23:47

Konec

20:24:02

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

20:25:07

Konec

20:25:23

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

20:26:21

Konec

20:26:37

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

20:27:39

Konec

20:27:54

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

20:29:02

Konec

20:29:20

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

20:30:17

Konec

20:30:33

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

20:31:42

Konec

20:31:57

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

20:33:23

Konec

20:33:42

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:36

Začátek

20:34:50

Konec

20:35:26

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

20:36:41

Konec

20:37:06

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:30

Začátek

20:38:10

Konec

20:38:40

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

20:39:16

Konec

20:39:33

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

20:40:39

Konec

20:40:59

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

20:42:08

Konec

20:42:24

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

20:43:19

Konec

20:43:39

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

20:52:26

Konec

20:52:38

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

20:52:38

Konec

20:52:59

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

21:02:50

Konec

21:03:16

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:30

Začátek

21:05:00

Konec

21:05:30

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

21:06:36

Konec

21:06:59

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

21:08:10

Konec

21:08:26

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

21:09:28

Konec

21:09:46

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:30

Začátek

21:11:00

Konec

21:11:31

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

21:12:30

Konec

21:12:52

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

21:14:03

Konec

21:14:29

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

21:15:36

Konec

21:16:04

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

21:16:09

Konec

21:16:37

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

21:18:00

Konec

21:18:27

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

21:19:32

Konec

21:19:49

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

21:20:56

Konec

21:21:13

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

21:22:39

Konec

21:22:59

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

21:24:08

Konec

21:24:28

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

21:25:40

Konec

21:26:13

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : PT

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

21:27:03

Konec

21:27:22

Vystoupení : Situace v Perském zálivu (rozprava)

Za: : NI

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:41

Začátek

22:09:32

Konec

22:11:13

Susanna CECCARDI

Vystoupení : Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Za: : ID

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:52

Začátek

17:32:49

Konec

17:34:42

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : au nom du groupe ID

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:02:11

Začátek

10:37:45

Konec

10:39:57

Dita CHARANZOVÁ

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : Renew

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:21

Začátek

11:55:29

Konec

11:56:50

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : au nom du groupe Renew

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:50

Začátek

21:06:45

Konec

21:08:36

Vystoupení :

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

10:03:06

Konec

10:03:16

Vystoupení : Zahájení zasedání

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

10:03:12

Konec

10:03:26

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:03:29

Konec

10:03:41

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

10:04:58

Konec

10:05:12

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:05:56

Konec

10:06:08

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

10:07:02

Konec

10:07:23

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:12

Začátek

10:08:12

Konec

10:08:24

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

10:09:13

Konec

10:09:31

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

10:11:08

Konec

10:11:29

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

10:12:30

Konec

10:12:48

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

10:13:58

Konec

10:14:22

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:28

Začátek

10:15:23

Konec

10:15:51

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:16

Začátek

10:16:44

Konec

10:17:00

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:17:42

Konec

10:17:58

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

10:19:06

Konec

10:19:28

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

10:22:43

Konec

10:23:04

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:10

Začátek

10:23:10

Konec

10:23:20

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:25:08

Konec

10:25:23

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

10:26:51

Konec

10:27:05

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:26

Začátek

10:28:17

Konec

10:28:44

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

10:30:20

Konec

10:30:38

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

10:31:36

Konec

10:31:53

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

10:33:19

Konec

10:33:39

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:34:40

Konec

10:34:55

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

10:36:02

Konec

10:36:27

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

10:37:31

Konec

10:37:55

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:39:30

Konec

10:39:45

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

10:40:53

Konec

10:41:11

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:02:14

Začátek

10:41:59

Konec

10:44:14

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

10:45:00

Konec

10:45:14

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

10:46:32

Konec

10:46:45

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:47:39

Konec

10:47:54

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:48:59

Konec

10:49:15

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:14

Začátek

10:50:22

Konec

10:50:36

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

10:55:27

Konec

10:55:42

Vystoupení : Přivítání

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:05

Začátek

10:55:43

Konec

10:55:48

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:44

Začátek

10:55:49

Konec

10:56:33

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

10:57:50

Konec

10:58:18

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:53

Začátek

10:58:07

Konec

11:00:00

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:13

Začátek

11:01:08

Konec

11:01:22

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:38

Začátek

11:02:31

Konec

11:03:10

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

11:04:39

Konec

11:05:00

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:06:07

Konec

11:06:24

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

11:07:47

Konec

11:08:04

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:27

Začátek

11:09:11

Konec

11:09:38

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:23

Začátek

11:10:35

Konec

11:10:59

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:20

Začátek

11:12:04

Konec

11:12:24

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : PT

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

11:16:33

Konec

11:17:04

Caterina CHINNICI

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : S&D

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:20

Začátek

16:53:03

Konec

16:55:24

Ellie CHOWNS

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : Verts/ALE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

11:47:24

Konec

11:49:00

Lefteris CHRISTOFOROU

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

11:33:09

Konec

11:34:46

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

15:32:43

Konec

15:34:21

Angelo CIOCCA

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : ID

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:32

Začátek

16:44:35

Konec

16:46:08

Dacian CIOLOŞ

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : au nom du groupe Renew

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:04:34

Začátek

09:53:56

Konec

09:58:30

Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:10

Začátek

18:22:40

Konec

18:24:51

Richard CORBETT

Vystoupení : Členství ve výborech a delegacích

Za: : S&D

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

17:05:52

Konec

17:06:10

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : S&D

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:58

Začátek

12:53:29

Konec

12:55:28

Corina CREȚU

Vystoupení : Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Za: : S&D

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:58

Začátek

17:29:38

Konec

17:31:36

Katalin CSEH

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : Renew

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:16

Začátek

11:32:33

Konec

11:33:49

Miriam DALLI

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : S&D

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:02:20

Začátek

10:48:06

Konec

10:50:26

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : za skupinu S&D

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:03:14

Začátek

15:19:07

Konec

15:22:22

Clare DALY

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : GUE/NGL

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:40

Začátek

21:37:35

Konec

21:39:16

Vystoupení : Situace v Perském zálivu (rozprava)

Za: : GUE/NGL

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

22:14:45

Konec

22:16:23

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : GUE/NGL

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:12

Začátek

16:28:09

Konec

16:29:21

Chris DAVIES

Vystoupení : Plán práce

Za: : Chair PECH

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:22

Začátek

17:12:27

Konec

17:13:49

Karima DELLI

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : za skupinu Zelení/ESA

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:39

Začátek

17:53:12

Konec

17:55:51

Özlem DEMIREL

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : za skupinu GUE/NGL

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:02:00

Začátek

20:13:44

Konec

20:15:44

Tamás DEUTSCH

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : PPE

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:03:00

Začátek

10:45:21

Konec

10:48:21

Diane DODDS

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : NI

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

11:25:06

Konec

11:26:44

Anna Julia DONÁTH

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : Renew

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

11:45:51

Konec

11:47:29

Gina DOWDING

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : Verts/ALE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:17

Začátek

18:30:35

Konec

18:31:52

Angel DZHAMBAZKI

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : ECR

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

16:45:53

Konec

16:47:38

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : ECR

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:19

Začátek

19:08:09

Konec

19:10:29

Vystoupení : Situace ve Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019)

Za: : ECR

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

11:34:19

Konec

11:35:54

Viorica DĂNCILĂ

Vystoupení : Přehled rumunského předsednictví Rady (rozprava)

Za: : CouncilMember

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:14:18

Začátek

15:04:15

Konec

15:18:34

Vystoupení : Přehled rumunského předsednictví Rady (rozprava)

Za: : CouncilMember

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:08:13

Začátek

15:58:26

Konec

16:06:39

E-H

Karoline EDTSTADLER

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : PPE

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:02:41

Začátek

12:43:32

Konec

12:46:14

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:34

Začátek

15:46:28

Konec

15:48:02

Bas EICKHOUT

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : Verts/ALE

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

10:51:40

Konec

10:52:54

Derk Jan EPPINK

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : ECR

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:49

Začátek

11:08:02

Konec

11:09:52

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : za skupinu ECR

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

10:39:37

Konec

10:41:19

Cornelia ERNST

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : GUE/NGL

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

15:57:04

Konec

15:58:42

Eleonora EVI

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : NI

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:10

Začátek

18:02:14

Konec

18:04:25

Gheorghe FALCĂ

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:30

Začátek

18:55:32

Konec

18:58:02

Nigel FARAGE

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : NI

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:02:26

Začátek

10:18:23

Konec

10:20:49

Fredrick FEDERLEY

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : Renew

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:26

Začátek

11:43:53

Konec

11:45:19

Laura FERRARA

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : NI

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:09

Začátek

15:30:53

Konec

15:33:03

João FERREIRA

Vystoupení : Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Za: : GUE/NGL

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

17:43:38

Konec

17:45:23

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : GUE/NGL

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

10:42:15

Konec

10:43:53

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : GUE/NGL

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

18:21:25

Konec

18:23:00

Nicolaus FEST

Vystoupení : Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Za: : ID

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:46

Začátek

17:40:56

Konec

17:42:42

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : ID

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:48

Začátek

11:35:18

Konec

11:37:06

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : ID

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

17:07:40

Konec

17:09:19

Carlo FIDANZA

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : ECR

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:56

Začátek

21:28:44

Konec

21:30:40

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : ECR

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

16:09:22

Konec

16:11:04

Raffaele FITTO

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : za skupinu ECR

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:05:32

Začátek

10:07:46

Konec

10:13:18

Valter FLEGO

Vystoupení : Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Za: : Renew

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

17:39:36

Konec

17:41:13

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : Renew

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:50

Začátek

16:59:56

Konec

17:01:46

Anna FOTYGA

Vystoupení : Situace ve Venezuele (rozprava)

Za: : za skupinu ECR

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:52

Začátek

21:11:07

Konec

21:12:59

Vystoupení : Situace v Perském zálivu (rozprava)

Za: : za skupinu ECR

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:45

Začátek

22:06:50

Konec

22:08:36

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : ECR

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:02

Začátek

11:07:00

Konec

11:08:02

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : Autor

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:02:25

Začátek

10:05:05

Konec

10:07:30

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : Autor

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:26

Začátek

10:58:04

Konec

10:59:30

Loucas FOURLAS

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:58

Začátek

11:53:01

Konec

11:53:59

Claire FOX

Vystoupení : Plán práce

Za: : NI

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:27

Začátek

17:15:47

Konec

17:17:14

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : NI

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:10

Začátek

20:05:47

Konec

20:06:57

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : question "carton bleu"

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:01

Začátek

16:22:06

Konec

16:23:07

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : NI

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:07

Začátek

11:19:31

Konec

11:20:39

Romeo FRANZ

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : Verts/ALE

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

11:21:16

Konec

11:22:48

Michael GAHLER

Vystoupení : Plán práce

Za: : PPE

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:00:45

Začátek

17:08:15

Konec

17:09:00

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : za skupinu ELS

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

20:00:27

Konec

20:02:04

Vystoupení : Situace v Moldavsku

Za: : PPE

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:27

Začátek

22:58:02

Konec

22:59:29

Vystoupení : Situace na hranici mezi USA a Mexikem

Za: : za skupinu ELS

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

10:33:30

Konec

10:35:06

Vystoupení : Rusko, zejména situace aktivistů v oblasti životního prostředí a ukrajinských politických vězňů

Za: : Autor

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

11:01:13

Konec

11:02:58

Claudia GAMON

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : Renew

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:56

Začátek

12:51:56

Konec

12:53:52

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : Renew

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:47

Začátek

18:17:15

Konec

18:19:03

Gianna GANCIA

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : ID

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:25

Začátek

16:50:30

Konec

16:52:55

Ibán GARCÍA DEL BLANCO

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : S&D

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:49

Začátek

17:19:25

Konec

17:21:14

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : za skupinu S&D

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:07:05

Začátek

09:47:14

Konec

09:54:19

Vystoupení : Přehled rumunského předsednictví Rady (rozprava)

Za: : za skupinu S&D

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:03:59

Začátek

15:31:14

Konec

15:35:13

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : za skupinu S&D

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:05:27

Začátek

10:37:07

Konec

10:42:34

Luis GARICANO

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : Renew

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:37

Začátek

11:03:18

Konec

11:04:55

Jens GEIER

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : S&D

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:36

Začátek

11:30:49

Konec

11:32:25

Giorgos GEORGIOU

Vystoupení : Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Za: : GUE/NGL

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:55

Začátek

17:24:40

Konec

17:26:35

Cristian GHINEA

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : Renew

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

12:05:43

Konec

12:07:18

Dino GIARRUSSO

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : NI

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:57

Začátek

12:00:37

Konec

12:02:35

Sven GIEGOLD

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : Verts/ALE

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:02:23

Začátek

10:35:36

Konec

10:37:59

Neena GILL

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : S&D

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:56

Začátek

20:35:10

Konec

20:37:07

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : za skupinu S&D

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:44

Začátek

10:12:40

Konec

10:14:24

Nathan GILL

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : NI

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:31

Začátek

20:15:34

Konec

20:17:05

Charles GOERENS

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : Renew

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:47

Začátek

12:47:31

Konec

12:49:18

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : Renew

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:02

Začátek

16:19:55

Konec

16:21:58

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : Renew

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:05

Začátek

16:23:01

Konec

16:24:07

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Vystoupení : Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Za: : S&D

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

17:38:23

Konec

17:39:53

Esteban GONZÁLEZ PONS

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : PPE

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:02:19

Začátek

10:58:54

Konec

11:01:14

Maria GRAPINI

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : S&D

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:38

Začátek

11:53:57

Konec

11:55:35

Vystoupení : Situace v Hongkongu

Za: : S&D

Datum

18/07/2019

Délka vystoupení

00:01:06

Začátek

10:16:52

Konec

10:17:59

Klemen GROŠELJ

Vystoupení : Situace v Perském zálivu (rozprava)

Za: : Renew

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:33

Začátek

22:12:07

Konec

22:13:41

Roberto GUALTIERI

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : S&D

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:03:30

Začátek

10:30:16

Konec

10:33:47

Francisco GUERREIRO

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : Verts/ALE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

18:41:36

Konec

18:43:12

Bernard GUETTA

Vystoupení : Provádění globální strategie EU (rozprava)

Za: : Renew

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:35

Začátek

20:25:13

Konec

20:26:49

Sylvie GUILLAUME

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : S&D

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:42

Začátek

11:42:27

Konec

11:44:09

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : S&D

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:03:07

Začátek

16:39:34

Konec

16:42:42

Márton GYÖNGYÖSI

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : NI

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:52

Začátek

11:38:34

Konec

11:40:27

Teuvo HAKKARAINEN

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : ID

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:43

Začátek

11:05:38

Konec

11:07:21

Andrzej HALICKI

Vystoupení : Situace v Moldavsku

Za: : PPE

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:14

Začátek

22:52:31

Konec

22:53:46

Christophe HANSEN

Vystoupení : Plán práce

Za: : PPE

Datum

15/07/2019

Délka vystoupení

00:00:34

Začátek

17:11:03

Konec

17:11:37

Vystoupení : Zóny čistého ovzduší v evropských městech (rozprava)

Za: : PPE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:02:07

Začátek

18:53:44

Konec

18:55:52

Heidi HAUTALA

Vystoupení : Prohlášení kandidátky na předsedkyni Komise

Za: : Verts/ALE

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:11

Začátek

11:19:46

Konec

11:20:57

Vystoupení : Situace v Moldavsku

Za: : za politickou skupinu

Datum

16/07/2019

Délka vystoupení

00:01:27

Začátek

22:38:30

Konec

22:39:57

Vystoupení : Prezentace programu činnosti finského předsednictví (rozprava)

Za: : Verts/ALE

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:01:29

Začátek

11:39:25

Konec

11:40:54

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:31

Začátek

16:04:20

Konec

16:04:51

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

16:05:51

Konec

16:06:11

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:40

Začátek

16:06:20

Konec

16:07:00

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

16:08:02

Konec

16:08:18

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:24

Začátek

16:09:09

Konec

16:09:33

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

16:10:38

Konec

16:11:00

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:25

Začátek

16:12:19

Konec

16:12:45

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:33

Začátek

16:14:05

Konec

16:14:38

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:15

Začátek

16:15:03

Konec

16:15:18

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

16:15:44

Konec

16:16:07

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

16:17:10

Konec

16:17:32

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:21

Začátek

16:19:44

Konec

16:20:05

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:49

Začátek

16:21:31

Konec

16:22:20

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:19

Začátek

16:22:56

Konec

16:23:16

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:22

Začátek

16:23:48

Konec

16:24:10

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:18

Začátek

16:25:10

Konec

16:25:28

Vystoupení : Humanitární pomoc ve Středomoří (rozprava)

Za: : PT

Datum

17/07/2019

Délka vystoupení

00:00:17

Začátek

16:26:23

Konec

16:26:40