Plenární zasedání

Plenární zasedání ve dnech 14 až 17. dubna 2014
Štrasburk
 
Pondělí, 14. dubna 2014  
   
Čtvrtek, 17. dubna 2014 Pořad jednání  
08:30 - 11:50 Rozpravy

Přeprava odpadů

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Závazné podmínky pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě (nařízení (ES) č. 1071/2009)

O-000032/2014

Brian Simpson (B7-0113/2014)

 

Zadržování nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí členskými státy na dobu delší, než je lhůta 18 měsíců, jako porušování směrnice o navracení

Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

 
  
12:00 - 14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování

ES-Albánie: Protokol k dohodě o stabilizaci a přidružení (přistoupení Chorvatska)

A7-0266/2014

Nikola Vuljanić

 

Ujednání s Norským královstvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

A7-0257/2014

Roberta Metsola

 

Ujednání s Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

A7-0168/2014

Roberta Metsola

 

Evropské fondy dlouhodobých investic

A7-0211/2014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 

Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřeží

A7-0379/2013

Gesine Meissner

 

Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2015 – oddíl I – Parlament

A7-0277/2014

Salvador Garriga Polledo

 

Porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže

A7-0089/2014

Andreas Schwab

 

Přeprava odpadů

A7-0069/2014

Bart Staes

 

Nové psychoaktivní látky

A7-0172/2014

Jacek Protasiewicz

 

Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami

A7-0173/2014

Teresa Jiménez-Becerril Barrio

 

Jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem

A7-0244/2014

Alojz Peterle

 

Náboženské svobody a kulturní rozmanitost

B7-0365/2014 

Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny

 

Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

B7-0367/2014 

Následné kroky Komise v souvislosti s konzultací MSP „Top 10“ o regulaci na úrovni EU

 
16:00 - 17:00 Hlasování (po skončení předchozích rozprav)

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu)

 
   
 
Evropský parlament zasedá ve Štrasburku
 
 
 
Roční kalendář