Živě

od 25. do 26. května 2016 / / Brusel

Tlumočení rozpravy slouží k usnadnění komunikace a nepředstavuje autentický záznam jednání. Pouze původní projev nebo jeho revidovaný překlad jsou autentické.

Viz

Přednostní informace

Přednostní dokumenty

Právní upozornění

čas

Uvedené časy jsou přibližné a poskytujeme je pouze pro informaci. Mohou být kdykoli a bez upozornění změněny podle nejnovějšího vývoje dění v jednacím sále.